Dutch subtitles

← Neil MacGregor: 2600 jaren geschiedenis in één object

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 03/02/2012 by Rik Delaet.

 1. De dingen die we maken
 2. hebben één voornaamste eigenschap:
 3. ze leven langer dan wij.
 4. Wij gaan verloren, zij overleven;
 5. wij hebben één leven, zij hebben vele levens
 6. en in elk leven kunnen ze iets anders betekenen.
 7. Terwijl wij één biografie hebben,
 8. hebben zij er vele.
 9. Ik ga het vanmorgen hebben

 10. over het verhaal, de biografie - of de biografieën -
 11. van één bepaald object,
 12. een opmerkelijk ding.
 13. Ik ga akkoord
 14. dat het niet veel zaaks lijkt.
 15. Het is ongeveer zo groot als een rugbybal.
 16. Het werd gemaakt van klei
 17. en gekneed
 18. tot een cilinder,
 19. overdekt met een nauw aansluitend schrift
 20. en dan gebakken in de zon.
 21. Zoals je kunt zien
 22. is het een beetje beschadigd.
 23. Niet verwonderlijk,
 24. want het is 2500 jaar oud.
 25. Het werd
 26. in 1879 opgegraven.
 27. Maar vandaag,
 28. is dit ding, geloof ik,
 29. een belangrijk element
 30. in de politiek van het Midden-Oosten.
 31. Het is een object
 32. met fascinerende verhalen;
 33. verhalen die allerminst afgelopen zijn.
 34. Het verhaal begint

 35. met de oorlog tussen Iran en Irak
 36. en de gebeurtenissen
 37. die uitmondden
 38. in de invasie van Irak
 39. door buitenlandse troepen,
 40. het verwijderen van een despotische heerser
 41. en een ogenblikkelijke verandering van regime.
 42. Ik begin
 43. met een episode in die opeenvolging van gebeurtenissen
 44. waarmee de meesten van jullie zeer vertrouwd zijn,
 45. Belsazar's feest -
 46. want we hebben het hier over de Iran-Irak oorlog
 47. van 539 voor Christus.
 48. De parallellen
 49. tussen de gebeurtenissen
 50. van 539 voor Christus en 2003
 51. zijn opzienbarend.
 52. Je ziet hier Rembrandts schilderij,
 53. nu in de National Gallery in Londen,
 54. een illustratie van de tekst van de profeet Daniël
 55. in de Hebreeuwse bijbel.
 56. Jullie kennen het verhaal in ruwe lijnen.
 57. Belsazar was de zoon van Nebukadnezar.

 58. Nebukadnezar had Israël veroverd, Jeruzalem geplunderd
 59. en de joden in gevangenschap
 60. naar Babylon meegevoerd.
 61. Maar niet alleen de joden, ook de vaten van de tempel.
 62. Hij had de tempel geplunderd en ontheiligd.
 63. De grote gouden vaten van de tempel in Jeruzalem
 64. had hij meegenomen naar Babylon.
 65. Belsazar, zijn zoon,
 66. besloot een feest in te richten.
 67. Om het nog spannender te maken,
 68. voegde hij nog een beetje heiligschennis bij de pret
 69. en haalde de tempelvaten erbij.
 70. Hij was al in oorlog met de Iraniërs,
 71. met de koning van Perzië.
 72. Die nacht, vertelt Daniël ons,

 73. verscheen op het hoogtepunt van de festiviteiten
 74. een hand en schreef op de muur:
 75. "Je bent gewogen en te licht bevonden.
 76. Je koninkrijk valt in handen
 77. van de Meden en de Perzen."
 78. Diezelfde nacht
 79. trok Cyrus, de koning van de Perzen, Babylon binnen
 80. en kwam het hele regime van Belsazar ten val.
 81. Het is uiteraard een groot moment
 82. in de geschiedenis
 83. van het joodse volk.
 84. Het is een geweldig verhaal. Een verhaal dat we allemaal kennen.
 85. "Het teken aan de wand"
 86. maakt deel uit van onze alledaagse taal.
 87. Wat daarna gebeurde
 88. was opmerkelijk.
 89. Het is waar onze cilinder
 90. opduikt in het verhaal.
 91. Cyrus, de koning van de Perzen,

 92. overwon Babylon zonder slag of stoot.
 93. Het grote rijk van Babel,
 94. dat zich uitstrekte van het centrum van Zuid-Irak
 95. tot aan de Middellandse Zee,
 96. valt in handen van Cyrus.
 97. Cyrus kondigt een verklaring af.
 98. Die staat op deze cilinder,
 99. de verklaring van de door God geleide heerser
 100. die de Iraakse despoot had afgezet
 101. om de mensen de vrijheid terug te geven.
 102. In klinkend Babylonisch -
 103. het werd geschreven in het Babylonisch -
 104. zegt hij: "Ik ben Cyrus, de koning van het hele universum,
 105. de grote koning, de machtige koning,
 106. de koning van Babel, de koning van de vier hoeken van de wereld."
 107. Ze zaten toen niet verlegen om een beetje overdrijving.
 108. Dit is waarschijnlijk
 109. het eerste persbericht
 110. dat we hebben
 111. van een zegevierend leger.
 112. Het werd, zoals later nog zal blijken,
 113. door zeer bekwame P.R.-consultants geschreven.
 114. De overdrijving komt dus niet echt als een verrassing.
 115. Wat gaat de grote koning, de machtige koning,

 116. de koning van de vier hoeken van de wereld doen?
 117. Hij zegt dat na de verovering van Babylon
 118. alle volkeren,
 119. die de Babyloniërs - Nebukadnezar en Belsazar -
 120. hebben gevangen genomen en tot slaaf gemaakt,
 121. zullen worden vrijgelaten.
 122. Ze mogen terugkeren naar hun land.
 123. En nog belangrijker,
 124. ze mogen
 125. de goden, de beelden,
 126. de tempelvaten
 127. die in beslag waren genomen, terug meenemen.
 128. Alle volkeren die door de Babyloniërs waren onderdrukt en ontheemd,
 129. mogen naar huis gaan
 130. en hun goden meenemen.
 131. Ze mogen hun altaren terug oprichten
 132. en hun goden vereren,
 133. elk op hun eigen manier, in hun eigen land.
 134. Dit is het decreet,
 135. dit object is het bewijs
 136. voor het feit dat de joden,
 137. na de ballingschap in Babylon,
 138. na de jaren dat ze bij de wateren van Babylon
 139. huilden bij de herinnering aan Jeruzalem,
 140. dat die joden terug naar huis mochten.
 141. Ze mochten terugkeren naar Jeruzalem
 142. om de tempel te herbouwen.
 143. Het is een centraal document

 144. in de joodse geschiedenis.
 145. Het Boek Kronieken, het Boek van Ezra in de Hebreeuwse geschriften
 146. rapporteert dit in klinkende termen.
 147. Dat is de joodse versie
 148. van hetzelfde verhaal.
 149. "Zo sprak Cyrus, de koning van Perzië:
 150. "Alle koninkrijken van de aarde heeft de Here God in de hemel u gegeven,
 151. en Hij heeft mij bevolen
 152. voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem.
 153. Wie onder u is er van zijn volk?
 154. De Here God zij met hem,
 155. en laat hem gaan.'"
 156. "Gaan." - aaleh.
 157. Het centrale element,
 158. dat begrip van terugkeer,
 159. staat nog altijd centraal
 160. in het leven van het jodendom.
 161. Zoals jullie allen weten gaf die terugkeer uit ballingschap,
 162. de tweede tempel,
 163. een nieuwe vorm van jodendom.
 164. Die verandering,
 165. dat grote historische moment,
 166. werd mogelijk gemaakt door Cyrus, de koning van Perzië,
 167. en wordt ons in het Hebreeuws verteld in de Bijbel
 168. en in het Babylonisch in klei.
 169. Twee grote teksten,

 170. maar hoe zit het met de politiek?
 171. Dit betekende een fundamentele verschuiving
 172. in de geschiedenis van het Midden-Oosten.
 173. Het Iraanse rijk, de Meden en de Perzen,
 174. verenigd onder Cyrus,
 175. werd het eerste grote wereldrijk.
 176. Dat van Cyrus begint rond 530 voor Christus.
 177. In de tijd van zijn zoon Darius is
 178. het hele oostelijke Middellandse-Zeegebied
 179. onder Perzische controle.
 180. Dit rijk komt nagenoeg overeen met
 181. het Midden-Oosten zoals we dat nu kennen.
 182. Het gaf vorm aan het Midden-Oosten.
 183. Het was toen het grootste rijk ter wereld ooit.
 184. Veel belangrijker nog:
 185. was het de eerste
 186. multiculturele, multireligieuze staat
 187. op grote schaal.
 188. Het moest op een heel nieuwe manier worden bestuurd.
 189. Het moest worden bestuurd in verschillende talen.
 190. Het feit dat dit decreet in het Babylonisch is, zegt al iets.
 191. Het moest hun verschillende zeden erkennen,
 192. verschillende volkeren, religies, geloven.
 193. Allemaal gerespecteerd door Cyrus.
 194. Cyrus wordt een model

 195. van hoe je een grote multinationale,
 196. multireligieuze, multiculturele samenleving bestuurt.
 197. Het resultaat hiervan
 198. was een rijk dat de gebieden die jullie op het scherm zien, insloot.
 199. Het kende een stabiliteit van 200 jaar,
 200. totdat het ruw verstoord werd door Alexander.
 201. Het liet een droom na van het Midden-Oosten als een eenheid,
 202. een eenheid waar mensen van verschillende godsdiensten
 203. samen konden leven.
 204. De Griekse invasies beëindigden dat.
 205. En natuurlijk kon Alexander geen overheid in stand houden
 206. en het viel uit elkaar.
 207. Maar wat Cyrus vertegenwoordigde
 208. bleef absoluut centraal.
 209. De Griekse historicus Xenophon

 210. schreef zijn boek 'Cyropaedia'
 211. waarin hij Cyrus als de grote wetgever ten tonele voerde.
 212. Doorheen heel de Europese cultuur erna
 213. bleef Cyrus het model.
 214. Dit is een 16e-eeuwse afbeelding
 215. om te laten zien hoe wijdverbreid
 216. zijn verering eigenlijk was.
 217. Xenophon's boek over Cyrus
 218. over hoe je een diverse samenleving bestuurde,
 219. was een van de grote boeken
 220. die de Founding Fathers
 221. van de Amerikaanse Revolutie inspireerden.
 222. Jefferson was een groot bewonderaar -
 223. de idealen van Cyrus
 224. appelleerden duidelijk aan die 18e-eeuwse idealen
 225. van religieuze tolerantie
 226. in een nieuwe staat.
 227. Ondertussen waren in Babylon

 228. de zaken niet goed verlopen.
 229. Na Alexander kwamen er andere rijken,
 230. Babylon kwijnt weg, valt in puin
 231. en alle sporen van het grote Babylonische rijk gaan verloren -
 232. tot in 1879
 233. de cilinder wordt ontdekt
 234. tijdens opgravingen in Babylon voor een tentoonstelling in het Britse Museum.
 235. Hij komt nu in een ander verhaal terecht.
 236. In dat grote debat
 237. in het midden van de 19e eeuw:
 238. "Is de Schrift betrouwbaar? Kunnen we erop vertrouwen?"
 239. We kenden
 240. de terugkeer van de joden en het decreet van Cyrus
 241. alleen uit de Hebreeuwse geschriften.
 242. Geen enkel ander bewijs.
 243. Plotseling verscheen dit.
 244. Grote opwinding
 245. in een wereld waar het geloof in de schepping
 246. volgens de Schrift door de evolutie en de geologie
 247. aan het wankelen werd gebracht.
 248. Hier was het bewijs
 249. dat de Schrift historisch waar was.
 250. Het is een groot moment in de 19e eeuw.
 251. Maar - en dit is waar het natuurlijk ingewikkeld wordt -

 252. de feiten zijn waar,
 253. leve de archeologie,
 254. maar de interpretatie was toch wat ingewikkelder.
 255. Het cilinderverhaal en het Hebreeuwse Bijbelverhaal
 256. verschillen namelijk op één belangrijk punt.
 257. De Babylonische cilinder
 258. werd geschreven door de priesters
 259. van de grote god van Babylon, Marduk.
 260. Het zal je niet verbazen
 261. dat ze dit alles aan Marduk toeschreven.
 262. "Marduk riep Cyrus bij zijn naam."
 263. Marduk neemt Cyrus bij de hand,
 264. draagt hem op zijn volk te leiden
 265. en geeft hem de heerschappij over Babylon.
 266. Marduk vertelt Cyrus
 267. dat hij groot en edelmoedig
 268. deze mensen hun vrijheid zal teruggeven.
 269. Daarom moeten we allemaal dankbaar zijn
 270. en Marduk aanbidden.
 271. De Hebreeuwse schrijvers

 272. van het Oude Testament
 273. - het zal je niet verbazen -
 274. zien het even anders.
 275. Voor hen kan het natuurlijk onmogelijk
 276. Marduk zijn waardoor dit alles gebeurt.
 277. Het kan alleen maar Jehovah zijn.
 278. In Jesaja
 279. vinden we de prachtige teksten
 280. die alle eer hiervan
 281. niet aan Marduk toeschrijven,
 282. maar aan de Here God van Israël.
 283. De Here God van Israël
 284. die ook Cyrus bij zijn naam riep,
 285. Cyrus bij de hand nam
 286. en hem aanstelde als herder van zijn volk.
 287. Het is een opmerkelijk voorbeeld
 288. van twee verschillende priesterlijke toewijzingen van éénzelfde gebeurtenis,
 289. twee verschillende religieuze interpretaties
 290. van eenzelfde politiek feit.
 291. God, weten wij,

 292. staat gewoonlijk aan de kant van de grote legers.
 293. De vraag is welke god dat was?
 294. Het debat brengt
 295. iedereen in de 19e eeuw in de war
 296. door het besef dat de Hebreeuwse geschriften
 297. deel uitmaken van een veel grotere wereld van religie.
 298. Het is heel duidelijk
 299. dat de cilinder ouder is dan de tekst van Jesaja
 300. en toch spreekt Jehovah
 301. met bijna dezelfde woorden
 302. als Marduk.
 303. En je voelt dat Jesaja dit weet,
 304. omdat hij zegt:
 305. - en dit zijn natuurlijk Gods woorden -
 306. "Ik heb u geroepen bij uw naam
 307. hoewel gij Mij niet kent."
 308. Ik denk dat het duidelijk is
 309. dat Cyrus zich niet realiseert
 310. dat hij handelt in opdracht van Jehovah.
 311. Evenzeer zou hij verbaasd zijn geweest, mocht hij in opdracht van Marduk hebben gehandeld.
 312. Interessant is natuurlijk
 313. dat Cyrus een goede Iraniër is
 314. met een totaal andere verzameling goden
 315. die in geen van deze teksten worden genoemd.
 316. (Gelach)

 317. Dat was in 1879.

 318. 40 jaar later
 319. in 1917,
 320. komt de cilinder in weer een andere wereld terecht.
 321. Dit keer de politiek
 322. van de hedendaagse wereld -
 323. het jaar van de Balfour-verklaring,
 324. het jaar waarin de nieuwe keizerlijke macht in het Midden-Oosten,
 325. Groot-Brittannië, besluit
 326. een joods nationaal tehuis af te kondigen.
 327. Het zal het de joden
 328. mogelijk maken om terug te keren.
 329. Het antwoord
 330. van de joodse bevolking in Oost-Europa is uitzinnig.
 331. In Oost-Europa
 332. stellen joden afbeeldingen van Cyrus
 333. en George V
 334. naast elkaar tentoon -
 335. de twee grote koningen
 336. die de terugkeer naar Jeruzalem hebben toegestaan.
 337. De Cyruscilinder komt terug in de publieke aandacht,
 338. en de tekst erop,
 339. als demonstratie van waarom hetgeen
 340. na de oorlog in 1918 gaat gebeuren,
 341. deel uitmaakt van een goddelijk plan.
 342. Jullie weten allemaal wat er gebeurd is.
 343. De staat Israël werd opgericht
 344. en 50 jaar later, in de late jaren 60,
 345. is het duidelijk dat de Britse rol als imperiale macht is uitgespeeld.
 346. En weer begint ander verhaal van de cilinder.
 347. De regio, beslissen de Britten en de VS,

 348. moet worden gevrijwaard van het communisme
 349. en de supermacht die daarvoor zal worden gecreëerd
 350. werd Iran, de sjah.
 351. Dus verzint de sjah een Iraanse geschiedenis
 352. of een terugkeer naar de Iraanse geschiedenis,
 353. die hem een plaats geeft in een grote traditie.
 354. Hij laat munten slaan
 355. die hem tonen
 356. met de Cyruscilinder.
 357. Ter gelegenheid van zijn grote feesten in Persepolis,
 358. vraagt hij de cilinder terug.
 359. De cilinder wordt uitgeleend door het British Museum, gaat naar Teheran
 360. en maakt deel uit van die grote feesten
 361. van de Pahlavi-dynastie.
 362. De Cyruscilinder: garantie voor de sjah.
 363. 10 jaar later, weer een ander verhaal:

 364. Iraanse Revolutie, 1979.
 365. Islamitische revolutie, geen Cyrus meer:
 366. “We zijn niet geïnteresseerd in die geschiedenis,
 367. we zijn geïnteresseerd in een islamitisch Iran.”
 368. Tot Irak,
 369. de nieuwe supermacht die we allemaal wilden voor de regio,
 370. tot de aanval overgaat.
 371. Weer een Iran-Irak oorlog.
 372. Het wordt van essentieel belang voor de Iraniërs
 373. zich hun grote verleden te herinneren,
 374. hun grootse verleden
 375. toen ze Irak bevochten en wonnen.
 376. Het wordt van cruciaal belang een symbool te vinden
 377. dat alle Iraniërs kan verenigen:
 378. moslims en niet-moslims,
 379. christenen, aanhangers van het zoroastrisme, joden die in Iran leven,
 380. vrome mensen, niet-vrome mensen.
 381. Het voor de hand liggende embleem is Cyrus.
 382. Als het British Museum en het Nationaal Museum van Teheran

 383. zoals tevoren gaan samenwerken,
 384. vragen de Iraniërs
 385. maar één ding te leen.
 386. Het is het enige object dat ze willen.
 387. De Cyruscilinder.
 388. Vorig jaar
 389. ging de Cyruscilinder
 390. voor de tweede keer naar Teheran.
 391. Hier wordt hij in zijn toonkast voorgesteld
 392. door de directeur van het Nationaal Museum van Teheran,
 393. een van de vele vrouwen in Iran in zeer hoge posities,
 394. Mevrouw Ardakani.
 395. Het was een enorme gebeurtenis.
 396. Dit is de andere kant van dezelfde afbeelding.
 397. Hij werd in Teheran bekeken
 398. door tussen de een en twee miljoen mensen
 399. in de loop van een paar maanden.
 400. Dit overstijgt elke megatentoonstelling
 401. in het Westen.
 402. Het is het onderwerp van een groot debat
 403. over wat deze cilinder betekent, wat Cyrus betekent,
 404. maar vooral wat Cyrus verwoordde door deze cilinder -
 405. Cyrus als de verdediger van het vaderland,
 406. de kampioen van de Iraanse identiteit
 407. en van de Iraanse volkeren,
 408. tolerant voor alle geloven.
 409. In het huidige Iran
 410. bekleden aanhangers van het zoroastrisme en christenen gegarandeerde plaatsen
 411. in het Iraanse parlement, iets om heel erg trots op zijn.
 412. Duizenden Iraanse joden

 413. kwamen het object
 414. in Teheran bekijken.
 415. Het werd een groot embleem,
 416. een groot debatonderwerp
 417. over wat Iran is in binnen- en buitenland.
 418. Is Iran nog steeds de verdediger van de onderdrukten?
 419. Zal Iran de mensen
 420. die de tirannen tot slaaf hebben gemaakt en onteigend, bevrijden?
 421. Dit is zware nationale retoriek
 422. en het resulteerde
 423. in een grote optocht
 424. ter ere van de terugkeer.
 425. Hier zie je een grote replica van de Cyruscilinder op het podium
 426. samen met grote figuren uit de Iraanse geschiedenis
 427. hier bijeen om plaats te nemen
 428. in het erfgoed van Iran.
 429. Het verhaal werd gepresenteerd
 430. door de president zelf.
 431. Voor mij

 432. was het mogen overbrengen
 433. van dit object naar Iran,
 434. het mogen deelnemen
 435. aan een buitengewoon debat
 436. op het hoogste niveau
 437. over wat Iran is,
 438. wat verschillende Irans er zijn
 439. en hoe de verschillende geschiedenissen van Iran
 440. de wereld van vandaag vorm kunnen geven.
 441. Het is een debat dat nog steeds voortduurt
 442. en het zal blijven nazinderen,
 443. want dit voorwerp
 444. is een van de grote verklaringen
 445. van menselijke aspiratie.
 446. Het staat zij aan zij met de Amerikaanse grondwet.
 447. Het zegt zeker veel meer over echte vrijheid
 448. dan de Magna Carta.
 449. Het is een document dat zoveel kan betekenen
 450. voor Iran en voor de regio.
 451. Een replica ervan staat

 452. bij de Verenigde Naties.
 453. In New York zal het dit najaar aanwezig zijn
 454. bij de grote debatten
 455. over de toekomst van het Midden-Oosten.
 456. Ik wil eindigen met jullie te vragen
 457. wat het volgende verhaal zal zijn
 458. waarin dit object zal figureren.
 459. Het zal zeker nog een rol spelen
 460. in veel meer verhalen van het Midden-Oosten.
 461. En welk verhaal van het Midden-Oosten,
 462. welk verhaal van de wereld
 463. willen jullie zien
 464. als gevolg van wat er gezegd wordt,
 465. van wat er wordt uitgedrukt op deze cilinder?
 466. Het recht van de volkeren
 467. om samen te leven in dezelfde staat,
 468. met vrijheid van godsdienst -
 469. een Midden-Oosten, een wereld
 470. waarin religie niet het onderwerp van verdeeldheid
 471. of van debat is.
 472. In de wereld van het Midden-Oosten momenteel,

 473. zijn deze debatten, zoals je weet, schril.
 474. Maar ik denk dat het mogelijk is
 475. dat de meest geavanceerde en de meest wijze stem van allemaal
 476. misschien wel de stem
 477. van dit stille ding is,
 478. de Cyruscilinder.
 479. Dank je.

 480. (Applaus)