Lithuanian subtitles

← Neil MacGregor: 2600 metų istorijos viename objekte

Molinis cilindras padengtas akadų dantiraščiu, apgadintas ir įskilęs, Kyro cilindras yra galingas pakantumo ir daugiakultūralizmo simbolis. Šioje įtraukiančioje kalboje Neil McGregor, Britų muziejaus direktorius, atseka 2600 metų vidurio rytų istorijos per šį vieną objektą.

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 04/23/2012 by Andrius Družinis-Vitkus.

 1. Daiktai, kuriuos mes gaminame
 2. turi vieną nepralenkiamą savybę --
 3. jie gyvena ilgiau už mus.
 4. Mes pranykstame, jie išlieka;
 5. mes turime vieną gyvenimą, jie turi daugelį,
 6. ir kiekviename iš jų jie gali reikšti skirtingus dalykus.
 7. Tai reiškia, kad mes turime tik vieną biografiją,
 8. o jie daugelį.
 9. Noriu šį rytą kalbėti

 10. apie istoriją, biografiją, ar gal biografijas, priklausančias
 11. vienam daiktui,
 12. vienam nepaprastam daiktui.
 13. Sutinku, kad jis
 14. nėra itin išvaizdus.
 15. Jis maždaug regbio kamuolio dydžio.
 16. Pagamintas iš molio
 17. ir suformuotas į
 18. cilindrą,
 19. padengtas tankiu raštu
 20. ir tada išdegtas saulėje.
 21. Kaip matote,
 22. jis kiek padaužytas,
 23. kas nėra keista,
 24. nes jis buvo pagamintas prieš du su puse tūkstančio metų
 25. ir iškastas
 26. 1879 metais.
 27. Bet šiandien
 28. šis daiktas, mano nuomone,
 29. yra svarbus žaidėjas
 30. Vidurio Rytų politikoje.
 31. Taip pat tai yra daiktas
 32. su nepaprastomis istorijomis
 33. ir istorijomis, kurios toli gražu nepasibaigusios.
 34. Pasakojimas prasideda

 35. Irano-Irako karu
 36. ir įvykių virtine,
 37. kuri kuliminavo
 38. užsienio jėgų invaziją
 39. į Iraką,
 40. despotiško valdovo pašalinimu
 41. ir staigiu politinio režimo pakeitimu.
 42. Ir aš norėčiau pradėti
 43. nuo vieno epizodo iš tų įvykių sekos,
 44. su kuriuo dauguma Jūsų yra pažįstami,
 45. Belšazaro puotos --
 46. nes mes kalbame apie Irano-Irako karą
 47. vykusį 539 m. prieš Kristų.
 48. Ir paralelės
 49. tarp šių įvykių,
 50. vykusių 539 pr.Kr. ir 2003,
 51. yra stulbinančios.
 52. Ką jūs dabar matote yra Rembrandto paveikslas,
 53. šiuo metu laikomas Nacionalinėje Galerijoje, Londone,
 54. iliustruojantis pranašo Danieliaus tekstą
 55. iš Hebrajų raštų.
 56. Ir Jūs visi maždaug žinote tą istoriją.
 57. Belšazaras, Nebuchadnezaro sūnus,

 58. Nebuchadnerazo, kuris nukariavo Izraelį, nusiaubė Jeruzalę
 59. ir paėmė į nelaisvę jos žmones
 60. ir nugabeno žydus atgal į Babiloną.
 61. Ne tik žydus; jis paėmė šventyklų daiktus.
 62. Jis apiplėšė ir išniekino šventyklą.
 63. Ir didieji auksiniai Jeruzalės šventyklos indai
 64. buvo nugabenti į Babiloną.
 65. Baltazaras, jo sūnus,
 66. nutaria surengti puotą.
 67. Ir kad padarytų puotą dar labiau jaudinančią,
 68. jis prie kitų pramogų prideda kai ką šventvagiško
 69. ir įsako atnešti šventyklos indus.
 70. Jis jau kariauja su iraniečiais,
 71. su Persijos karaliumi.
 72. Ir tą naktį, kaip rašo Danielius,

 73. puotos įkarštyje
 74. staiga pasirodė ranka, kuri ant sienos parašė
 75. "Tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir rastas nusidėjęs,
 76. tavo karalystė padalyta ir atiduota
 77. medams ir persams"
 78. Ta pačią naktį
 79. Kyras, Persų karalius, įžengė į Babiloną
 80. ir tai buvo Belšazaro režimo pabaiga.
 81. Tai buvo, savaime suprantama,
 82. didingas įvykis
 83. žydų tautos istorijoje.
 84. Tai puiki istorija. Istorija, kurią visi žinome.
 85. "Užrašas ant sienos"
 86. yra kasdienės kalbos dalis.
 87. Vėlesni įvykiai
 88. buvo nepaprasti,
 89. ir būtent tada mūsų cilindras
 90. ateina į istoriją.
 91. Kyras, Persų karalius,

 92. įžengė į Babiloną be kovos --
 93. didžioji Babilono imperija,
 94. kuri tęsėsi nuo centrinio pietų Irako
 95. iki Viduržemio jūros,
 96. atitenka Kyrui.
 97. Ir Kyras paskelbia deklaraciją.
 98. Ir tai yra šis cilindras,
 99. toji deklaracija valdovo, vedamo Dievo,
 100. kuris nuvertė Irako despotą
 101. ir turėjo atnešti laisvę jo žmonėms.
 102. Skambia babiloniečių kalba --
 103. užrašai ant cilindro
 104. jis sako: "Aš esu Kyras, visatos valdovas,
 105. didingas karalius, galingas karalius,
 106. Babilono karalius, keturių pasaulio šalių karalius."
 107. Jie nevengia hiperbolių, kaip matote.
 108. Tai turbūt
 109. pirmasis tikras pranešimas spaudai
 110. iš laimėjusios armijos,
 111. kurį dabar turime.
 112. Ir jis parašytas, kaip greitai pamatysite,
 113. labai patyrusių viešųjų ryšių specialistų.
 114. Tad toji hiperbolė nėra tokia netikėta.
 115. Ir ką šis didis karalius, šis galingas karalius,

 116. šis keturių pasaulio kraštų karalius planuoja daryti?
 117. Jis tęsia sakydamas, kad nukariavęs Baliloną,
 118. jis tuojau pat visus žmones,
 119. kuriuos babiloniečiai -- Nebuchadnezaras ir Belšazaras --
 120. laikė įkalintus
 121. paleis laisvėn.
 122. Jis leis jiems grįžti į savo šalis.
 123. Ir kas yra dar svarbiau,
 124. leis jiems atgauti
 125. visus dievus, statulas,
 126. šventyklos indus,
 127. kurie buvo konfiskuoti.
 128. Visi žmonės, kurie buvo represuoti ir įkalinti Babiloniečių,
 129. galės grįžti namo
 130. ir jie pasiims su savimi savo dievus.
 131. Ir jie galės atstatyti savo altorius
 132. ir garbinti savo dievus
 133. savo būdais ir savo vietose.
 134. Tai yra įsakas
 135. ir šis objektas yra įrodymas,
 136. kad žydai
 137. po tremties Babilone
 138. ir daugybės metų praleistų prie Babilono upių,
 139. verkiant prisiminus Jeruzalę,
 140. šiems žydams buvo leista grįžti namo.
 141. Jiems buvo leista grįžti į Jeruzalę
 142. ir atstatyti šventyklą.
 143. Tai kertinis dokumentas

 144. žydų tautos istorijoje.
 145. Kronikų knyga, Ezdro knyga Hebrajų raštuose
 146. tai aprašo skambia kalba.
 147. Tai yra žydų pateikiama versija
 148. tai pačiai istorijai.
 149. Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras:
 150. "Viešpats, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes
 151. ir pavedė man
 152. pastatyti jam namus Jeruzalėje.
 153. Visi, kas iš Jūsų priklauso jo tautai, –
 154. tebūna jų Dievas su jais! --
 155. tesileidžia kelionėn. "
 156. "Tesileidžia kelionėn" -- aaleh.
 157. Kertinis sugrįžimo sąvokos
 158. elementas,
 159. viena pagrindinių dalių
 160. judaizmo gyvavime.
 161. Kaip visi žinote, šis sugrįžimas iš tremties,
 162. antroji šventykla,
 163. transformavo judaizmą.
 164. Ir šis pokytis,
 165. tas didis istorinis įvykis
 166. buvo įgalintas Kyro, persų karaliaus,
 167. kaip mums hebrajiškai sako raštai
 168. ir babilonietiškai parašyta molyje.
 169. Du didingi tekstai,

 170. o kaip politika?
 171. Šie įvykiai buvo
 172. esminiai pokyčiai Vidurio rytų istorijoje.
 173. Irano imperija, medai ir persai,
 174. sąjungoje valdant Kyrui,
 175. tapo pirmąja didele pasauline imperija.
 176. Kyro laikotarpis prasideda 530-aisiais pr.Kr.
 177. Ir iki jo sūnaus Darijaus
 178. visa rytinė Viduržemio jūros teritorija
 179. yra valdoma persų.
 180. Ši imperija iš tikrųjų yra
 181. tokie Vidurio rytai, kokius juos pažįstame dabar,
 182. ir tai yra, kas daro įtaką tokiems Vidurio rytams, kaip žinome dabar.
 183. Tai buvo didžiausia iki tol pasaulio matyta imperija.
 184. Dar svarbiau yra tai, kad
 185. tai buvo pirmoji
 186. daugiakultūrė, daug religijų turinti valstybė,
 187. kuri būtų didelio masto.
 188. Ir ji turėjo būti valdoma kiek nauju būdu.
 189. Ji turėjo būti valdoma skirtingomis kalbomis.
 190. Tai, kad šis dekretas yra babiloniečių kalboje, pasako viena.
 191. Ir tai turėjo atsižvelgti į skirtingus įpročius,
 192. skirtingus žmones, skirtingas religijas, skirtingus tikėjimus.
 193. Visa tai yra Kyro gerbiama.
 194. Kyras sukūrė modelį,

 195. kaip valdyti
 196. didžią daugiatautę, daugiareligę, daugiakultūrinę visuomenę.
 197. Ir to rezultatas
 198. buvo imperija, kuriai priklausė teritorijos, matomos ekrane,
 199. ir kuri išgyveno 200 stabilumo metų,
 200. iki kol ją sugriovė Aleksandras.
 201. Ji sukūrė Vidurio rytų viziją kaip vieneto,
 202. ir būtent tokio vieneto, kur skirtingų religijų žmonės
 203. gali gyventi kartu.
 204. Dėl graikų invazijų tam atėjo pabaiga.
 205. Savaime suprantama, Aleksandras negalėjo išlaikyti valdžios
 206. ir ji suskilo.
 207. Bet tai, ką atstovavo Kyras,
 208. išliko visiškai esminga.
 209. Graikų istorikas Zenofonas

 210. savo knygoje "Kyropedija"
 211. Kyrą vadino didžiu valdovu.
 212. Ir visoje po to sekusioje Europos kultūroje
 213. Kyras išliko didžiuoju modeliu.
 214. Tai yra 16-o amžiaus paveikslas,
 215. parodantis kaip plačiai paplitusi
 216. buvo pagarba jam.
 217. Ir Zenofono knyga apie Kyrą, apie tai kaip
 218. valdyti įvairiapusę visuomenę,
 219. buvo viena iš didžiųjų knygų,
 220. kurios įkvėpė Amerikos revoliucijos
 221. Tėvus-įkūrėjus.
 222. Džefersonas buvo
 223. didelis Kyro idealų gerbėjas -
 224. idealų, kurie sutapo su 18 amžiaus idealais,
 225. kaip sukurti religinę toleranciją
 226. naujoje valstybėje.
 227. Tuo tarpu Babilone

 228. reikalai nesiklostė taip gerai.
 229. Po Aleksandro, kitų imperijų
 230. Babilonas nyksta, virsta į griuvėsius,
 231. ir visi Babilono didybės ženklai dingsta --
 232. iki 1879,
 233. kai šis cilindras buvo iškastas
 234. per vieną Britų muziejaus ekspediciją Babilone.
 235. Ir jis įžengia į kitą istoriją.
 236. Jis įsijungia tą didžiają
 237. 19 a. vidurio diskusiją:
 238. Ar Šventasis raštas patikimas? Ar galima juo tikėti?
 239. Iš žydų raštų
 240. mes žinojome tik apie
 241. žydų sugrįžimą ir Kyro dekretą.
 242. Jokių kitų įrodymų.
 243. Ir staiga - šis objektas.
 244. Ir didelis susijaudinimas
 245. pasaulyje, kuriame tikinčiųjų raštais
 246. tikėjimas buvo purtomas
 247. evoliucijos, geologijos;
 248. ir štai buvo įrodymas,
 249. kad raštai buvo istorinė tiesa.
 250. Tai didis 19 amžiaus momentas.
 251. Bet -- ir tai, aišku, yra vieta, kur viskas tampa sudėtinga --

 252. faktai buvo tiesa,
 253. valio archeologijai,
 254. bet interpretacija buvo gana sudėtingesnė.
 255. Nes cilindro įvykių versija ir Hebrajų Biblijos versija
 256. skiriasi vienu esminiu aspektu.
 257. Babiloniečių cilindras
 258. parašytas didžiojo Babilono dievo
 259. Marduko kunigų.
 260. Ir, kaip galime tikėtis,
 261. jie sako, kad visa tai buvo Marduko darbas.
 262. "Mardukas, mes tariame, pakvietė Kyrą vardu."
 263. Mardukas veda Kyrą už rankos,
 264. liepia jam ganyti savo žmones
 265. ir suteikia jam Babilono valdžią.
 266. Mardukas taria Kyrui,
 267. kad jis atliks didingą ir kilnų darbą
 268. ir išlaisvins žmones.
 269. Ir todėl mes visi turėtume būti dėkingi
 270. ir garbinti Marduką.
 271. Hebrajų rašytojai

 272. Senajame testamente,
 273. nebūsite nustebinti,
 274. gana skirtingai mato įvykius.
 275. Jiems, aišku, tai tiesiog negali būti Marduko darbas,
 276. kad visa tai įvyko.
 277. Tai gali būti tik Jehova.
 278. Ir Izaijo knygoje
 279. mes randame puikius tekstus,
 280. kuriuose visi nuopelnai
 281. suteikiami ne Mardukui,
 282. bet Izraelio Viešpačiui --
 283. Izraelio Viešpačiui,
 284. kuris pašaukia Kyrą vardu,
 285. irgi jį veda už rankos
 286. ir kalba apie žmonių ganymą.
 287. Tai nuostabus pavyzdys,
 288. kaip kunigiškai pasisavinamas tas pats įvykis,
 289. du skirtingi religiniai pasakojimai
 290. apie politinį faktą.
 291. Dievas, mes žinome,

 292. dažniausiai būna didžiųjų batalionų pusėje.
 293. Klausimas būtų, kuris dievas tai buvo?
 294. Ir ši diskusija 19 amžiuje
 295. kelia nerimą visiems,
 296. plintant suvokimui, kad hebrajų raštai
 297. yra daug platesnio religinio pasaulio dalis.
 298. Ir yra gana aišku,
 299. kad cilindras yra senesnis už Izaijo tekstus,
 300. ir vis dėlto Jehova kalba
 301. labai panašiais žodžiais
 302. į Marduko.
 303. Ir galima šiek tiek nujausti, kad Izaijas tai pripažįsta,
 304. nes jis rašo,
 305. tai, aišku, Dievo žodžiai,
 306. "Aš tave pašaukiau vardu,
 307. nors tu manęs nepažinojai."
 308. Manau čia pripažįstama,
 309. kad Kyras nesupranta,
 310. kad iš tikrųjų jis vadovaujasi Jehovos įsakymais.
 311. Ir kad jis taip pat būtų nustebęs, kad klauso Marduko įsakymų.
 312. Nes, kas įdomiausia,
 313. Kyras yra tikras iranietis,
 314. su visiškai kitais dievais,
 315. kurie neminimi nė viename iš šių tekstų.
 316. (Juokas)

 317. Tai 1879.

 318. Praėjo 40 metų
 319. ir mes 1917-uosiuose,
 320. ir cilindras įžengia į visai kitokį pasaulį.
 321. Šįkart, tikroji dabartinio pasaulio
 322. politika --
 323. tai Balfūro deklaracijos metai,
 324. metai, kai naujoji imperinė jėga Vidurio Rytuose, Britanija,
 325. nusprendžia įsteigti
 326. naujus žydų tautos namus
 327. ir leisti
 328. žydams grįžti.
 329. Ir žydų atsakas rytų Europoje
 330. yra neapsakomas.
 331. Visoje rytų Europoje
 332. žydai laiko Kyro
 333. ir Jurgio V paveikslus
 334. vieną šalia kito --
 335. du didieji valdovai,
 336. kurie leido žydams grįžti į Jeruzalę.
 337. Ir štai Kyro cilindras grįžta į viešają erdvę
 338. ir šis tekstas
 339. kaip parodymas to, kas turi įvykti,
 340. pasibaigus karui 1918,
 341. yra dieviškojo plano dalis.
 342. Visi žinote, kas įvyko.
 343. Izraelio valstybė įkurta,
 344. ir praėjus 50 metų, velyvame 6-ame dešimtmetyje
 345. aišku, kad Britanijos kaip imperinės jėgos vaidmuo pasibaigė.
 346. Ir kita cilindro istorija prasideda.
 347. Šis regionas, nutarus JK ir JAV,

 348. turi būti apsaugotas nuo komunizmo
 349. ir jėga, kuri bus tam sukurta, bus
 350. Iranas ir jo šeichas.
 351. Ir šeichas sukuria Irano istoriją,
 352. ar Irano istorijos sugrįžimą,
 353. kur jis yra didžiosios tradicijos centre,
 354. ir iškala monetas,
 355. kur jis rodomas
 356. su Kyro cilindru.
 357. Per savo didžiąją šventę Persepolyje
 358. jis pareikalauja cilindro,
 359. ir cilindras, Britų muziejaus paskolintas, keliauja į Teheraną,
 360. ir tampa Pahlavi dinastijos
 361. šventės dalimi.
 362. Kyro cilindras: šeicho laiduotojas.
 363. Po 10 metų kita istorija:

 364. 1979-ųjų Irano revoliucija.
 365. Islamo revoliucija, nebėra Kyro;
 366. mums nebeįdomi ta istorija,
 367. mums rūpi islamietiškas Iranas --
 368. iki Irako
 369. naujoji jėga, kuri mūsų sprendimu turėtų būti regione,
 370. atakuoja.
 371. Prasideda dar vienas Irano-Irako karas.
 372. Ir iraniečiams tampa būtina
 373. prisiminti savo didingą praeitį,
 374. savo didingą praeitį,
 375. kai jie kovojo su Iraku ir laimėjo.
 376. Esmine tampa būtinybė surasti simbolį,
 377. kuris sujungs visus iraniečius --
 378. musulmonus ir nemusulmonus,
 379. krikščionis, zoroastrus, žydus, gyvenančius Irane,
 380. žmones, kurie yra pamaldūs, kurie nėra pamaldūs.
 381. Ir savaime suprantamas yra Kyro simbolis.
 382. Ir kai Britų muziejus ir Teherano nacionalinis muziejus

 383. bendradarbiauja ir dirba kartu, kaip mes darydavome,
 384. iraniečiai prašo paskolinti
 385. vienintelį dalyką.
 386. Tai vienintelis objektas, kurio jie nori.
 387. Jie nori pasiskolinti Kyro cilindrą.
 388. Ir pernai
 389. Kyro cilindras nuvežtas į Teheraną
 390. antrąkart.
 391. Čia jis parodytas padėtas savo dėkle
 392. Teherano nacionalinio muziejaus direktorės,
 393. vienos iš daugelio moterų Irane labai aukštose pareigose,
 394. ponios Arkadani.
 395. Tai buvo didžiulis įvykis.
 396. Tai vaizdas iš kitos pusės.
 397. Cilindrą Teherane aplankė
 398. nuo vieno iki dviejų milijonų žmonių
 399. kelių menesių laikotarpyje.
 400. Tai viršija bet kokio filmo
 401. populiarumą vakaruose.
 402. Ir tai yra ilgos diskusijos tema,
 403. apie tai, ką reiškia cilindras, ką reiškia Kyras,
 404. ir, svarbiausia, Kyras kaip atvaizduota šiame cilindre --
 405. Kyras kaip tėvynės gynėjas,
 406. ir, aišku, kaip Irano tapatybės
 407. ir Irano žmonių gynėjas,
 408. pakantus visiems tikėjimams.
 409. Ir dabartiniame Irane
 410. zoroastrai ir krikščionys turi užtikrintas vietas
 411. Irano parlamente, kuo galima labai didžiuotis.
 412. Tūkstančiai žydų, gyvenančių Irane,

 413. atvyko į Teheraną
 414. pamatyti cilindro.
 415. Jis tapo didingas simbolis,
 416. svarbi diskusijos tema,
 417. apie tai, kas yra Iranas viduje ir užsienyje.
 418. Ar Iranas vis dar yra engiamųjų gynėjas?
 419. Ar Iranas išlaisvins žmones,
 420. kuriuos pavergė ir nusavino despotai?
 421. Tai svaiginanti nacionalinė retorika,
 422. ir visa tai buvo susieta
 423. puikiame renginyje
 424. kartu su sugrįžimu.
 425. Čia jūs matote padidintą Kyro cilindrą scenoje
 426. šalia didžiųjų veikėjų iš Irano istorijos,
 427. surinktų užimti savo vietas
 428. Irano pavelde.
 429. Tai istorija pristatyta
 430. paties prezidento.
 431. Ir man,

 432. atvežusiam šį objektą į Iraną;
 433. man, kam buvo leista atvežti šį objektą,
 434. buvo leista dalyvauti
 435. neeiliniuose debatuose
 436. aukščiausiame lygyje,
 437. apie tai, kas yra Iranas,
 438. kokie skirtingi Iranai egzistuoja,
 439. ir kaip skirtingos Irano istorijos
 440. gali paveikti pasaulį šiandien.
 441. Tai diskusija, kuri vis dar tęsiasi
 442. ir triukšmingai tęsis toliau,
 443. nes šis objektas
 444. yra viena didžiųjų
 445. žmogaus siekių deklaracijų.
 446. Jis stovi šalia Amerikos konstitucijos.
 447. Jis tikrų tikriausiai pasako daugiau apie tikras laisves
 448. nei Magna Carta.
 449. Tai yra dokumentas, kuris gali reikšti tiek daug dalykų
 450. Iranui ir visam regionui.
 451. Jo kopija

 452. laikoma Jungtinėse tautose.
 453. Šį rudenį jis bus pristatytas Niujorke
 454. vykstant svarbiems debatams
 455. apie vidurio rytų ateitį.
 456. Ir aš norėčiau pabaigti paklausdamas Jūsų,
 457. kokia bus kita istorija,
 458. kurioje šis objektas figūruos.
 459. Ji atsiras, be abejonės,
 460. daugelyje vidurio rytų istorijų.
 461. Ir kokią vidurio rytų istoriją,
 462. kokią pasaulio istoriją,
 463. Jūs norite matyti,
 464. kuri atspindėtų tai, ką pasakiau,
 465. tai, kas išreikšta cilindre?
 466. Tautų teisės
 467. gyventi kartu toje pačioje šalyje
 468. garbinant skirtingai, laisvai --
 469. tokie vidurio rytai, toks pasaulis,
 470. kuriame religija nėra atskirianti tema
 471. ar debatų tema.
 472. Dabartiniuose vidurio rytuose

 473. ši diskusija yra, kaip žinote, triukšminga.
 474. Bet manau, kad gali būti,
 475. kad stipriausias ir išmintingiausias balsas iš visų
 476. bus būtent šio
 477. nebylaus daikto balsas,
 478. Kyro cilindro balsas.
 479. Ačiū.

 480. (Plojimai)