Return to Video

Neil MacGregor: 2600 metų istorijos viename objekte

 • 0:00 - 0:02
  Daiktai, kuriuos mes gaminame
 • 0:02 - 0:05
  turi vieną nepralenkiamą savybę --
 • 0:05 - 0:07
  jie gyvena ilgiau už mus.
 • 0:07 - 0:09
  Mes pranykstame, jie išlieka;
 • 0:09 - 0:12
  mes turime vieną gyvenimą, jie turi daugelį,
 • 0:12 - 0:15
  ir kiekviename iš jų jie gali reikšti skirtingus dalykus.
 • 0:15 - 0:18
  Tai reiškia, kad mes turime tik vieną biografiją,
 • 0:18 - 0:20
  o jie daugelį.
 • 0:20 - 0:22
  Noriu šį rytą kalbėti
 • 0:22 - 0:25
  apie istoriją, biografiją, ar gal biografijas, priklausančias
 • 0:25 - 0:28
  vienam daiktui,
 • 0:28 - 0:30
  vienam nepaprastam daiktui.
 • 0:30 - 0:32
  Sutinku, kad jis
 • 0:32 - 0:34
  nėra itin išvaizdus.
 • 0:34 - 0:37
  Jis maždaug regbio kamuolio dydžio.
 • 0:37 - 0:39
  Pagamintas iš molio
 • 0:39 - 0:41
  ir suformuotas į
 • 0:41 - 0:44
  cilindrą,
 • 0:44 - 0:46
  padengtas tankiu raštu
 • 0:46 - 0:49
  ir tada išdegtas saulėje.
 • 0:49 - 0:51
  Kaip matote,
 • 0:51 - 0:53
  jis kiek padaužytas,
 • 0:53 - 0:55
  kas nėra keista,
 • 0:55 - 0:58
  nes jis buvo pagamintas prieš du su puse tūkstančio metų
 • 0:58 - 1:00
  ir iškastas
 • 1:00 - 1:02
  1879 metais.
 • 1:02 - 1:04
  Bet šiandien
 • 1:04 - 1:06
  šis daiktas, mano nuomone,
 • 1:06 - 1:08
  yra svarbus žaidėjas
 • 1:08 - 1:10
  Vidurio Rytų politikoje.
 • 1:10 - 1:12
  Taip pat tai yra daiktas
 • 1:12 - 1:14
  su nepaprastomis istorijomis
 • 1:14 - 1:18
  ir istorijomis, kurios toli gražu nepasibaigusios.
 • 1:18 - 1:20
  Pasakojimas prasideda
 • 1:20 - 1:24
  Irano-Irako karu
 • 1:24 - 1:26
  ir įvykių virtine,
 • 1:26 - 1:28
  kuri kuliminavo
 • 1:28 - 1:30
  užsienio jėgų invaziją
 • 1:30 - 1:32
  į Iraką,
 • 1:32 - 1:34
  despotiško valdovo pašalinimu
 • 1:34 - 1:37
  ir staigiu politinio režimo pakeitimu.
 • 1:37 - 1:39
  Ir aš norėčiau pradėti
 • 1:39 - 1:41
  nuo vieno epizodo iš tų įvykių sekos,
 • 1:41 - 1:44
  su kuriuo dauguma Jūsų yra pažįstami,
 • 1:44 - 1:46
  Belšazaro puotos --
 • 1:46 - 1:48
  nes mes kalbame apie Irano-Irako karą
 • 1:48 - 1:51
  vykusį 539 m. prieš Kristų.
 • 1:51 - 1:53
  Ir paralelės
 • 1:53 - 1:55
  tarp šių įvykių,
 • 1:55 - 1:58
  vykusių 539 pr.Kr. ir 2003,
 • 1:58 - 2:00
  yra stulbinančios.
 • 2:00 - 2:02
  Ką jūs dabar matote yra Rembrandto paveikslas,
 • 2:02 - 2:04
  šiuo metu laikomas Nacionalinėje Galerijoje, Londone,
 • 2:04 - 2:06
  iliustruojantis pranašo Danieliaus tekstą
 • 2:06 - 2:09
  iš Hebrajų raštų.
 • 2:09 - 2:11
  Ir Jūs visi maždaug žinote tą istoriją.
 • 2:11 - 2:14
  Belšazaras, Nebuchadnezaro sūnus,
 • 2:14 - 2:17
  Nebuchadnerazo, kuris nukariavo Izraelį, nusiaubė Jeruzalę
 • 2:17 - 2:19
  ir paėmė į nelaisvę jos žmones
 • 2:19 - 2:21
  ir nugabeno žydus atgal į Babiloną.
 • 2:21 - 2:24
  Ne tik žydus; jis paėmė šventyklų daiktus.
 • 2:24 - 2:27
  Jis apiplėšė ir išniekino šventyklą.
 • 2:27 - 2:30
  Ir didieji auksiniai Jeruzalės šventyklos indai
 • 2:30 - 2:33
  buvo nugabenti į Babiloną.
 • 2:33 - 2:35
  Baltazaras, jo sūnus,
 • 2:35 - 2:37
  nutaria surengti puotą.
 • 2:37 - 2:39
  Ir kad padarytų puotą dar labiau jaudinančią,
 • 2:39 - 2:42
  jis prie kitų pramogų prideda kai ką šventvagiško
 • 2:42 - 2:45
  ir įsako atnešti šventyklos indus.
 • 2:45 - 2:48
  Jis jau kariauja su iraniečiais,
 • 2:48 - 2:50
  su Persijos karaliumi.
 • 2:50 - 2:53
  Ir tą naktį, kaip rašo Danielius,
 • 2:53 - 2:55
  puotos įkarštyje
 • 2:55 - 2:58
  staiga pasirodė ranka, kuri ant sienos parašė
 • 2:58 - 3:01
  "Tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir rastas nusidėjęs,
 • 3:01 - 3:03
  tavo karalystė padalyta ir atiduota
 • 3:03 - 3:05
  medams ir persams"
 • 3:05 - 3:07
  Ta pačią naktį
 • 3:07 - 3:11
  Kyras, Persų karalius, įžengė į Babiloną
 • 3:11 - 3:16
  ir tai buvo Belšazaro režimo pabaiga.
 • 3:16 - 3:18
  Tai buvo, savaime suprantama,
 • 3:18 - 3:20
  didingas įvykis
 • 3:20 - 3:22
  žydų tautos istorijoje.
 • 3:22 - 3:24
  Tai puiki istorija. Istorija, kurią visi žinome.
 • 3:24 - 3:26
  "Užrašas ant sienos"
 • 3:26 - 3:29
  yra kasdienės kalbos dalis.
 • 3:29 - 3:31
  Vėlesni įvykiai
 • 3:31 - 3:33
  buvo nepaprasti,
 • 3:33 - 3:35
  ir būtent tada mūsų cilindras
 • 3:35 - 3:37
  ateina į istoriją.
 • 3:37 - 3:39
  Kyras, Persų karalius,
 • 3:39 - 3:41
  įžengė į Babiloną be kovos --
 • 3:41 - 3:43
  didžioji Babilono imperija,
 • 3:43 - 3:45
  kuri tęsėsi nuo centrinio pietų Irako
 • 3:45 - 3:47
  iki Viduržemio jūros,
 • 3:47 - 3:49
  atitenka Kyrui.
 • 3:49 - 3:53
  Ir Kyras paskelbia deklaraciją.
 • 3:53 - 3:56
  Ir tai yra šis cilindras,
 • 3:56 - 3:59
  toji deklaracija valdovo, vedamo Dievo,
 • 3:59 - 4:03
  kuris nuvertė Irako despotą
 • 4:03 - 4:05
  ir turėjo atnešti laisvę jo žmonėms.
 • 4:05 - 4:07
  Skambia babiloniečių kalba --
 • 4:07 - 4:09
  užrašai ant cilindro
 • 4:09 - 4:12
  jis sako: "Aš esu Kyras, visatos valdovas,
 • 4:12 - 4:14
  didingas karalius, galingas karalius,
 • 4:14 - 4:18
  Babilono karalius, keturių pasaulio šalių karalius."
 • 4:18 - 4:21
  Jie nevengia hiperbolių, kaip matote.
 • 4:21 - 4:23
  Tai turbūt
 • 4:23 - 4:25
  pirmasis tikras pranešimas spaudai
 • 4:25 - 4:27
  iš laimėjusios armijos,
 • 4:27 - 4:29
  kurį dabar turime.
 • 4:29 - 4:31
  Ir jis parašytas, kaip greitai pamatysite,
 • 4:31 - 4:34
  labai patyrusių viešųjų ryšių specialistų.
 • 4:34 - 4:37
  Tad toji hiperbolė nėra tokia netikėta.
 • 4:37 - 4:39
  Ir ką šis didis karalius, šis galingas karalius,
 • 4:39 - 4:42
  šis keturių pasaulio kraštų karalius planuoja daryti?
 • 4:42 - 4:45
  Jis tęsia sakydamas, kad nukariavęs Baliloną,
 • 4:45 - 4:48
  jis tuojau pat visus žmones,
 • 4:48 - 4:50
  kuriuos babiloniečiai -- Nebuchadnezaras ir Belšazaras --
 • 4:50 - 4:52
  laikė įkalintus
 • 4:52 - 4:54
  paleis laisvėn.
 • 4:54 - 4:56
  Jis leis jiems grįžti į savo šalis.
 • 4:56 - 4:58
  Ir kas yra dar svarbiau,
 • 4:58 - 5:00
  leis jiems atgauti
 • 5:00 - 5:02
  visus dievus, statulas,
 • 5:02 - 5:04
  šventyklos indus,
 • 5:04 - 5:06
  kurie buvo konfiskuoti.
 • 5:06 - 5:09
  Visi žmonės, kurie buvo represuoti ir įkalinti Babiloniečių,
 • 5:09 - 5:11
  galės grįžti namo
 • 5:11 - 5:14
  ir jie pasiims su savimi savo dievus.
 • 5:14 - 5:17
  Ir jie galės atstatyti savo altorius
 • 5:17 - 5:19
  ir garbinti savo dievus
 • 5:19 - 5:22
  savo būdais ir savo vietose.
 • 5:22 - 5:24
  Tai yra įsakas
 • 5:24 - 5:27
  ir šis objektas yra įrodymas,
 • 5:27 - 5:29
  kad žydai
 • 5:29 - 5:31
  po tremties Babilone
 • 5:31 - 5:34
  ir daugybės metų praleistų prie Babilono upių,
 • 5:34 - 5:37
  verkiant prisiminus Jeruzalę,
 • 5:37 - 5:40
  šiems žydams buvo leista grįžti namo.
 • 5:40 - 5:42
  Jiems buvo leista grįžti į Jeruzalę
 • 5:42 - 5:44
  ir atstatyti šventyklą.
 • 5:44 - 5:46
  Tai kertinis dokumentas
 • 5:46 - 5:48
  žydų tautos istorijoje.
 • 5:48 - 5:52
  Kronikų knyga, Ezdro knyga Hebrajų raštuose
 • 5:52 - 5:54
  tai aprašo skambia kalba.
 • 5:54 - 5:56
  Tai yra žydų pateikiama versija
 • 5:56 - 5:58
  tai pačiai istorijai.
 • 5:58 - 6:00
  Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras:
 • 6:00 - 6:03
  "Viešpats, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes
 • 6:03 - 6:05
  ir pavedė man
 • 6:05 - 6:07
  pastatyti jam namus Jeruzalėje.
 • 6:07 - 6:09
  Visi, kas iš Jūsų priklauso jo tautai, –
 • 6:09 - 6:11
  tebūna jų Dievas su jais! --
 • 6:11 - 6:14
  tesileidžia kelionėn. "
 • 6:14 - 6:16
  "Tesileidžia kelionėn" -- aaleh.
 • 6:16 - 6:19
  Kertinis sugrįžimo sąvokos
 • 6:19 - 6:21
  elementas,
 • 6:21 - 6:23
  viena pagrindinių dalių
 • 6:23 - 6:25
  judaizmo gyvavime.
 • 6:25 - 6:27
  Kaip visi žinote, šis sugrįžimas iš tremties,
 • 6:27 - 6:29
  antroji šventykla,
 • 6:29 - 6:31
  transformavo judaizmą.
 • 6:31 - 6:33
  Ir šis pokytis,
 • 6:33 - 6:35
  tas didis istorinis įvykis
 • 6:35 - 6:39
  buvo įgalintas Kyro, persų karaliaus,
 • 6:39 - 6:42
  kaip mums hebrajiškai sako raštai
 • 6:42 - 6:45
  ir babilonietiškai parašyta molyje.
 • 6:45 - 6:47
  Du didingi tekstai,
 • 6:47 - 6:49
  o kaip politika?
 • 6:49 - 6:51
  Šie įvykiai buvo
 • 6:51 - 6:54
  esminiai pokyčiai Vidurio rytų istorijoje.
 • 6:54 - 6:57
  Irano imperija, medai ir persai,
 • 6:57 - 6:59
  sąjungoje valdant Kyrui,
 • 6:59 - 7:03
  tapo pirmąja didele pasauline imperija.
 • 7:03 - 7:06
  Kyro laikotarpis prasideda 530-aisiais pr.Kr.
 • 7:06 - 7:10
  Ir iki jo sūnaus Darijaus
 • 7:10 - 7:13
  visa rytinė Viduržemio jūros teritorija
 • 7:13 - 7:15
  yra valdoma persų.
 • 7:15 - 7:17
  Ši imperija iš tikrųjų yra
 • 7:17 - 7:19
  tokie Vidurio rytai, kokius juos pažįstame dabar,
 • 7:19 - 7:22
  ir tai yra, kas daro įtaką tokiems Vidurio rytams, kaip žinome dabar.
 • 7:22 - 7:24
  Tai buvo didžiausia iki tol pasaulio matyta imperija.
 • 7:24 - 7:26
  Dar svarbiau yra tai, kad
 • 7:26 - 7:28
  tai buvo pirmoji
 • 7:28 - 7:30
  daugiakultūrė, daug religijų turinti valstybė,
 • 7:30 - 7:32
  kuri būtų didelio masto.
 • 7:32 - 7:34
  Ir ji turėjo būti valdoma kiek nauju būdu.
 • 7:34 - 7:36
  Ji turėjo būti valdoma skirtingomis kalbomis.
 • 7:36 - 7:39
  Tai, kad šis dekretas yra babiloniečių kalboje, pasako viena.
 • 7:39 - 7:41
  Ir tai turėjo atsižvelgti į skirtingus įpročius,
 • 7:41 - 7:44
  skirtingus žmones, skirtingas religijas, skirtingus tikėjimus.
 • 7:44 - 7:47
  Visa tai yra Kyro gerbiama.
 • 7:47 - 7:49
  Kyras sukūrė modelį,
 • 7:49 - 7:51
  kaip valdyti
 • 7:51 - 7:56
  didžią daugiatautę, daugiareligę, daugiakultūrinę visuomenę.
 • 7:56 - 7:58
  Ir to rezultatas
 • 7:58 - 8:01
  buvo imperija, kuriai priklausė teritorijos, matomos ekrane,
 • 8:01 - 8:04
  ir kuri išgyveno 200 stabilumo metų,
 • 8:04 - 8:07
  iki kol ją sugriovė Aleksandras.
 • 8:07 - 8:09
  Ji sukūrė Vidurio rytų viziją kaip vieneto,
 • 8:09 - 8:11
  ir būtent tokio vieneto, kur skirtingų religijų žmonės
 • 8:11 - 8:13
  gali gyventi kartu.
 • 8:13 - 8:15
  Dėl graikų invazijų tam atėjo pabaiga.
 • 8:15 - 8:18
  Savaime suprantama, Aleksandras negalėjo išlaikyti valdžios
 • 8:18 - 8:20
  ir ji suskilo.
 • 8:20 - 8:22
  Bet tai, ką atstovavo Kyras,
 • 8:22 - 8:24
  išliko visiškai esminga.
 • 8:24 - 8:27
  Graikų istorikas Zenofonas
 • 8:27 - 8:29
  savo knygoje "Kyropedija"
 • 8:29 - 8:31
  Kyrą vadino didžiu valdovu.
 • 8:31 - 8:34
  Ir visoje po to sekusioje Europos kultūroje
 • 8:34 - 8:37
  Kyras išliko didžiuoju modeliu.
 • 8:37 - 8:39
  Tai yra 16-o amžiaus paveikslas,
 • 8:39 - 8:41
  parodantis kaip plačiai paplitusi
 • 8:41 - 8:44
  buvo pagarba jam.
 • 8:44 - 8:46
  Ir Zenofono knyga apie Kyrą, apie tai kaip
 • 8:46 - 8:49
  valdyti įvairiapusę visuomenę,
 • 8:49 - 8:51
  buvo viena iš didžiųjų knygų,
 • 8:51 - 8:53
  kurios įkvėpė Amerikos revoliucijos
 • 8:53 - 8:55
  Tėvus-įkūrėjus.
 • 8:55 - 8:57
  Džefersonas buvo
 • 8:57 - 8:59
  didelis Kyro idealų gerbėjas -
 • 8:59 - 9:01
  idealų, kurie sutapo su 18 amžiaus idealais,
 • 9:01 - 9:03
  kaip sukurti religinę toleranciją
 • 9:03 - 9:06
  naujoje valstybėje.
 • 9:08 - 9:10
  Tuo tarpu Babilone
 • 9:10 - 9:12
  reikalai nesiklostė taip gerai.
 • 9:12 - 9:15
  Po Aleksandro, kitų imperijų
 • 9:15 - 9:18
  Babilonas nyksta, virsta į griuvėsius,
 • 9:18 - 9:22
  ir visi Babilono didybės ženklai dingsta --
 • 9:22 - 9:24
  iki 1879,
 • 9:24 - 9:27
  kai šis cilindras buvo iškastas
 • 9:27 - 9:30
  per vieną Britų muziejaus ekspediciją Babilone.
 • 9:30 - 9:33
  Ir jis įžengia į kitą istoriją.
 • 9:33 - 9:35
  Jis įsijungia tą didžiają
 • 9:35 - 9:37
  19 a. vidurio diskusiją:
 • 9:37 - 9:40
  Ar Šventasis raštas patikimas? Ar galima juo tikėti?
 • 9:40 - 9:42
  Iš žydų raštų
 • 9:42 - 9:44
  mes žinojome tik apie
 • 9:44 - 9:46
  žydų sugrįžimą ir Kyro dekretą.
 • 9:46 - 9:48
  Jokių kitų įrodymų.
 • 9:48 - 9:50
  Ir staiga - šis objektas.
 • 9:50 - 9:52
  Ir didelis susijaudinimas
 • 9:52 - 9:54
  pasaulyje, kuriame tikinčiųjų raštais
 • 9:54 - 9:56
  tikėjimas buvo purtomas
 • 9:56 - 9:58
  evoliucijos, geologijos;
 • 9:58 - 10:00
  ir štai buvo įrodymas,
 • 10:00 - 10:02
  kad raštai buvo istorinė tiesa.
 • 10:02 - 10:05
  Tai didis 19 amžiaus momentas.
 • 10:05 - 10:10
  Bet -- ir tai, aišku, yra vieta, kur viskas tampa sudėtinga --
 • 10:10 - 10:12
  faktai buvo tiesa,
 • 10:12 - 10:15
  valio archeologijai,
 • 10:15 - 10:18
  bet interpretacija buvo gana sudėtingesnė.
 • 10:18 - 10:21
  Nes cilindro įvykių versija ir Hebrajų Biblijos versija
 • 10:21 - 10:23
  skiriasi vienu esminiu aspektu.
 • 10:23 - 10:25
  Babiloniečių cilindras
 • 10:25 - 10:27
  parašytas didžiojo Babilono dievo
 • 10:27 - 10:29
  Marduko kunigų.
 • 10:29 - 10:31
  Ir, kaip galime tikėtis,
 • 10:31 - 10:33
  jie sako, kad visa tai buvo Marduko darbas.
 • 10:33 - 10:36
  "Mardukas, mes tariame, pakvietė Kyrą vardu."
 • 10:36 - 10:39
  Mardukas veda Kyrą už rankos,
 • 10:39 - 10:41
  liepia jam ganyti savo žmones
 • 10:41 - 10:44
  ir suteikia jam Babilono valdžią.
 • 10:44 - 10:46
  Mardukas taria Kyrui,
 • 10:46 - 10:48
  kad jis atliks didingą ir kilnų darbą
 • 10:48 - 10:50
  ir išlaisvins žmones.
 • 10:50 - 10:52
  Ir todėl mes visi turėtume būti dėkingi
 • 10:52 - 10:54
  ir garbinti Marduką.
 • 10:54 - 10:56
  Hebrajų rašytojai
 • 10:56 - 10:58
  Senajame testamente,
 • 10:58 - 11:01
  nebūsite nustebinti,
 • 11:01 - 11:03
  gana skirtingai mato įvykius.
 • 11:03 - 11:05
  Jiems, aišku, tai tiesiog negali būti Marduko darbas,
 • 11:05 - 11:07
  kad visa tai įvyko.
 • 11:07 - 11:09
  Tai gali būti tik Jehova.
 • 11:09 - 11:11
  Ir Izaijo knygoje
 • 11:11 - 11:13
  mes randame puikius tekstus,
 • 11:13 - 11:15
  kuriuose visi nuopelnai
 • 11:15 - 11:16
  suteikiami ne Mardukui,
 • 11:16 - 11:19
  bet Izraelio Viešpačiui --
 • 11:19 - 11:21
  Izraelio Viešpačiui,
 • 11:21 - 11:23
  kuris pašaukia Kyrą vardu,
 • 11:23 - 11:26
  irgi jį veda už rankos
 • 11:26 - 11:28
  ir kalba apie žmonių ganymą.
 • 11:28 - 11:30
  Tai nuostabus pavyzdys,
 • 11:30 - 11:34
  kaip kunigiškai pasisavinamas tas pats įvykis,
 • 11:34 - 11:36
  du skirtingi religiniai pasakojimai
 • 11:36 - 11:38
  apie politinį faktą.
 • 11:38 - 11:40
  Dievas, mes žinome,
 • 11:40 - 11:42
  dažniausiai būna didžiųjų batalionų pusėje.
 • 11:42 - 11:45
  Klausimas būtų, kuris dievas tai buvo?
 • 11:45 - 11:47
  Ir ši diskusija 19 amžiuje
 • 11:47 - 11:49
  kelia nerimą visiems,
 • 11:49 - 11:51
  plintant suvokimui, kad hebrajų raštai
 • 11:51 - 11:54
  yra daug platesnio religinio pasaulio dalis.
 • 11:54 - 11:56
  Ir yra gana aišku,
 • 11:56 - 11:59
  kad cilindras yra senesnis už Izaijo tekstus,
 • 11:59 - 12:01
  ir vis dėlto Jehova kalba
 • 12:01 - 12:03
  labai panašiais žodžiais
 • 12:03 - 12:05
  į Marduko.
 • 12:05 - 12:08
  Ir galima šiek tiek nujausti, kad Izaijas tai pripažįsta,
 • 12:08 - 12:10
  nes jis rašo,
 • 12:10 - 12:13
  tai, aišku, Dievo žodžiai,
 • 12:13 - 12:15
  "Aš tave pašaukiau vardu,
 • 12:15 - 12:17
  nors tu manęs nepažinojai."
 • 12:17 - 12:19
  Manau čia pripažįstama,
 • 12:19 - 12:21
  kad Kyras nesupranta,
 • 12:21 - 12:24
  kad iš tikrųjų jis vadovaujasi Jehovos įsakymais.
 • 12:24 - 12:27
  Ir kad jis taip pat būtų nustebęs, kad klauso Marduko įsakymų.
 • 12:27 - 12:29
  Nes, kas įdomiausia,
 • 12:29 - 12:31
  Kyras yra tikras iranietis,
 • 12:31 - 12:33
  su visiškai kitais dievais,
 • 12:33 - 12:35
  kurie neminimi nė viename iš šių tekstų.
 • 12:35 - 12:37
  (Juokas)
 • 12:37 - 12:39
  Tai 1879.
 • 12:39 - 12:41
  Praėjo 40 metų
 • 12:41 - 12:44
  ir mes 1917-uosiuose,
 • 12:44 - 12:46
  ir cilindras įžengia į visai kitokį pasaulį.
 • 12:46 - 12:48
  Šįkart, tikroji dabartinio pasaulio
 • 12:48 - 12:50
  politika --
 • 12:50 - 12:53
  tai Balfūro deklaracijos metai,
 • 12:53 - 12:56
  metai, kai naujoji imperinė jėga Vidurio Rytuose, Britanija,
 • 12:56 - 12:58
  nusprendžia įsteigti
 • 12:58 - 13:00
  naujus žydų tautos namus
 • 13:00 - 13:02
  ir leisti
 • 13:02 - 13:04
  žydams grįžti.
 • 13:04 - 13:06
  Ir žydų atsakas rytų Europoje
 • 13:06 - 13:09
  yra neapsakomas.
 • 13:09 - 13:11
  Visoje rytų Europoje
 • 13:11 - 13:13
  žydai laiko Kyro
 • 13:13 - 13:15
  ir Jurgio V paveikslus
 • 13:15 - 13:17
  vieną šalia kito --
 • 13:17 - 13:19
  du didieji valdovai,
 • 13:19 - 13:22
  kurie leido žydams grįžti į Jeruzalę.
 • 13:22 - 13:25
  Ir štai Kyro cilindras grįžta į viešają erdvę
 • 13:25 - 13:27
  ir šis tekstas
 • 13:27 - 13:30
  kaip parodymas to, kas turi įvykti,
 • 13:30 - 13:33
  pasibaigus karui 1918,
 • 13:33 - 13:36
  yra dieviškojo plano dalis.
 • 13:36 - 13:38
  Visi žinote, kas įvyko.
 • 13:38 - 13:41
  Izraelio valstybė įkurta,
 • 13:41 - 13:44
  ir praėjus 50 metų, velyvame 6-ame dešimtmetyje
 • 13:44 - 13:47
  aišku, kad Britanijos kaip imperinės jėgos vaidmuo pasibaigė.
 • 13:47 - 13:50
  Ir kita cilindro istorija prasideda.
 • 13:50 - 13:52
  Šis regionas, nutarus JK ir JAV,
 • 13:52 - 13:55
  turi būti apsaugotas nuo komunizmo
 • 13:55 - 13:58
  ir jėga, kuri bus tam sukurta, bus
 • 13:58 - 14:00
  Iranas ir jo šeichas.
 • 14:00 - 14:03
  Ir šeichas sukuria Irano istoriją,
 • 14:03 - 14:05
  ar Irano istorijos sugrįžimą,
 • 14:05 - 14:08
  kur jis yra didžiosios tradicijos centre,
 • 14:08 - 14:10
  ir iškala monetas,
 • 14:10 - 14:12
  kur jis rodomas
 • 14:12 - 14:14
  su Kyro cilindru.
 • 14:14 - 14:17
  Per savo didžiąją šventę Persepolyje
 • 14:17 - 14:19
  jis pareikalauja cilindro,
 • 14:19 - 14:22
  ir cilindras, Britų muziejaus paskolintas, keliauja į Teheraną,
 • 14:22 - 14:24
  ir tampa Pahlavi dinastijos
 • 14:24 - 14:27
  šventės dalimi.
 • 14:27 - 14:30
  Kyro cilindras: šeicho laiduotojas.
 • 14:30 - 14:33
  Po 10 metų kita istorija:
 • 14:33 - 14:35
  1979-ųjų Irano revoliucija.
 • 14:35 - 14:37
  Islamo revoliucija, nebėra Kyro;
 • 14:37 - 14:39
  mums nebeįdomi ta istorija,
 • 14:39 - 14:42
  mums rūpi islamietiškas Iranas --
 • 14:42 - 14:44
  iki Irako
 • 14:44 - 14:47
  naujoji jėga, kuri mūsų sprendimu turėtų būti regione,
 • 14:47 - 14:49
  atakuoja.
 • 14:49 - 14:51
  Prasideda dar vienas Irano-Irako karas.
 • 14:51 - 14:53
  Ir iraniečiams tampa būtina
 • 14:53 - 14:56
  prisiminti savo didingą praeitį,
 • 14:56 - 14:58
  savo didingą praeitį,
 • 14:58 - 15:01
  kai jie kovojo su Iraku ir laimėjo.
 • 15:01 - 15:03
  Esmine tampa būtinybė surasti simbolį,
 • 15:03 - 15:06
  kuris sujungs visus iraniečius --
 • 15:06 - 15:08
  musulmonus ir nemusulmonus,
 • 15:08 - 15:11
  krikščionis, zoroastrus, žydus, gyvenančius Irane,
 • 15:11 - 15:13
  žmones, kurie yra pamaldūs, kurie nėra pamaldūs.
 • 15:13 - 15:16
  Ir savaime suprantamas yra Kyro simbolis.
 • 15:16 - 15:19
  Ir kai Britų muziejus ir Teherano nacionalinis muziejus
 • 15:19 - 15:21
  bendradarbiauja ir dirba kartu, kaip mes darydavome,
 • 15:21 - 15:23
  iraniečiai prašo paskolinti
 • 15:23 - 15:25
  vienintelį dalyką.
 • 15:25 - 15:27
  Tai vienintelis objektas, kurio jie nori.
 • 15:27 - 15:29
  Jie nori pasiskolinti Kyro cilindrą.
 • 15:29 - 15:31
  Ir pernai
 • 15:31 - 15:35
  Kyro cilindras nuvežtas į Teheraną
 • 15:35 - 15:38
  antrąkart.
 • 15:38 - 15:41
  Čia jis parodytas padėtas savo dėkle
 • 15:41 - 15:44
  Teherano nacionalinio muziejaus direktorės,
 • 15:44 - 15:47
  vienos iš daugelio moterų Irane labai aukštose pareigose,
 • 15:47 - 15:49
  ponios Arkadani.
 • 15:49 - 15:51
  Tai buvo didžiulis įvykis.
 • 15:51 - 15:54
  Tai vaizdas iš kitos pusės.
 • 15:54 - 15:57
  Cilindrą Teherane aplankė
 • 15:57 - 15:59
  nuo vieno iki dviejų milijonų žmonių
 • 15:59 - 16:01
  kelių menesių laikotarpyje.
 • 16:01 - 16:03
  Tai viršija bet kokio filmo
 • 16:03 - 16:05
  populiarumą vakaruose.
 • 16:05 - 16:08
  Ir tai yra ilgos diskusijos tema,
 • 16:08 - 16:11
  apie tai, ką reiškia cilindras, ką reiškia Kyras,
 • 16:11 - 16:14
  ir, svarbiausia, Kyras kaip atvaizduota šiame cilindre --
 • 16:14 - 16:17
  Kyras kaip tėvynės gynėjas,
 • 16:17 - 16:19
  ir, aišku, kaip Irano tapatybės
 • 16:19 - 16:21
  ir Irano žmonių gynėjas,
 • 16:21 - 16:23
  pakantus visiems tikėjimams.
 • 16:23 - 16:25
  Ir dabartiniame Irane
 • 16:25 - 16:28
  zoroastrai ir krikščionys turi užtikrintas vietas
 • 16:28 - 16:31
  Irano parlamente, kuo galima labai didžiuotis.
 • 16:31 - 16:34
  Tūkstančiai žydų, gyvenančių Irane,
 • 16:34 - 16:36
  atvyko į Teheraną
 • 16:36 - 16:38
  pamatyti cilindro.
 • 16:38 - 16:40
  Jis tapo didingas simbolis,
 • 16:40 - 16:42
  svarbi diskusijos tema,
 • 16:42 - 16:45
  apie tai, kas yra Iranas viduje ir užsienyje.
 • 16:45 - 16:48
  Ar Iranas vis dar yra engiamųjų gynėjas?
 • 16:48 - 16:50
  Ar Iranas išlaisvins žmones,
 • 16:50 - 16:53
  kuriuos pavergė ir nusavino despotai?
 • 16:53 - 16:56
  Tai svaiginanti nacionalinė retorika,
 • 16:56 - 16:58
  ir visa tai buvo susieta
 • 16:58 - 17:00
  puikiame renginyje
 • 17:00 - 17:02
  kartu su sugrįžimu.
 • 17:02 - 17:05
  Čia jūs matote padidintą Kyro cilindrą scenoje
 • 17:05 - 17:08
  šalia didžiųjų veikėjų iš Irano istorijos,
 • 17:08 - 17:10
  surinktų užimti savo vietas
 • 17:10 - 17:13
  Irano pavelde.
 • 17:13 - 17:15
  Tai istorija pristatyta
 • 17:15 - 17:18
  paties prezidento.
 • 17:18 - 17:20
  Ir man,
 • 17:20 - 17:22
  atvežusiam šį objektą į Iraną;
 • 17:22 - 17:24
  man, kam buvo leista atvežti šį objektą,
 • 17:24 - 17:26
  buvo leista dalyvauti
 • 17:26 - 17:28
  neeiliniuose debatuose
 • 17:28 - 17:30
  aukščiausiame lygyje,
 • 17:30 - 17:32
  apie tai, kas yra Iranas,
 • 17:32 - 17:35
  kokie skirtingi Iranai egzistuoja,
 • 17:35 - 17:37
  ir kaip skirtingos Irano istorijos
 • 17:37 - 17:40
  gali paveikti pasaulį šiandien.
 • 17:40 - 17:43
  Tai diskusija, kuri vis dar tęsiasi
 • 17:43 - 17:45
  ir triukšmingai tęsis toliau,
 • 17:45 - 17:47
  nes šis objektas
 • 17:47 - 17:49
  yra viena didžiųjų
 • 17:49 - 17:51
  žmogaus siekių deklaracijų.
 • 17:51 - 17:55
  Jis stovi šalia Amerikos konstitucijos.
 • 17:55 - 17:58
  Jis tikrų tikriausiai pasako daugiau apie tikras laisves
 • 17:58 - 18:00
  nei Magna Carta.
 • 18:00 - 18:03
  Tai yra dokumentas, kuris gali reikšti tiek daug dalykų
 • 18:03 - 18:06
  Iranui ir visam regionui.
 • 18:06 - 18:08
  Jo kopija
 • 18:08 - 18:10
  laikoma Jungtinėse tautose.
 • 18:10 - 18:13
  Šį rudenį jis bus pristatytas Niujorke
 • 18:13 - 18:15
  vykstant svarbiems debatams
 • 18:15 - 18:18
  apie vidurio rytų ateitį.
 • 18:18 - 18:20
  Ir aš norėčiau pabaigti paklausdamas Jūsų,
 • 18:20 - 18:22
  kokia bus kita istorija,
 • 18:22 - 18:24
  kurioje šis objektas figūruos.
 • 18:24 - 18:26
  Ji atsiras, be abejonės,
 • 18:26 - 18:28
  daugelyje vidurio rytų istorijų.
 • 18:28 - 18:30
  Ir kokią vidurio rytų istoriją,
 • 18:30 - 18:32
  kokią pasaulio istoriją,
 • 18:32 - 18:34
  Jūs norite matyti,
 • 18:34 - 18:36
  kuri atspindėtų tai, ką pasakiau,
 • 18:36 - 18:38
  tai, kas išreikšta cilindre?
 • 18:38 - 18:40
  Tautų teisės
 • 18:40 - 18:42
  gyventi kartu toje pačioje šalyje
 • 18:42 - 18:44
  garbinant skirtingai, laisvai --
 • 18:44 - 18:46
  tokie vidurio rytai, toks pasaulis,
 • 18:46 - 18:48
  kuriame religija nėra atskirianti tema
 • 18:48 - 18:51
  ar debatų tema.
 • 18:51 - 18:54
  Dabartiniuose vidurio rytuose
 • 18:54 - 18:57
  ši diskusija yra, kaip žinote, triukšminga.
 • 18:57 - 18:59
  Bet manau, kad gali būti,
 • 18:59 - 19:03
  kad stipriausias ir išmintingiausias balsas iš visų
 • 19:03 - 19:05
  bus būtent šio
 • 19:05 - 19:07
  nebylaus daikto balsas,
 • 19:07 - 19:09
  Kyro cilindro balsas.
 • 19:09 - 19:11
  Ačiū.
 • 19:11 - 19:15
  (Plojimai)
Title:
Neil MacGregor: 2600 metų istorijos viename objekte
Speaker:
Neil MacGregor
Description:

Molinis cilindras padengtas akadų dantiraščiu, apgadintas ir įskilęs, Kyro cilindras yra galingas pakantumo ir daugiakultūralizmo simbolis. Šioje įtraukiančioje kalboje Neil McGregor, Britų muziejaus direktorius, atseka 2600 metų vidurio rytų istorijos per šį vieną objektą.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:16
Andrius Družinis-Vitkus added a translation

Lithuanian subtitles

Revisions