Hungarian subtitles

← Neil MacGregor: 2600 év történelem egyetlen tárgyban

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 8 created 07/29/2012 by Laszlo Kereszturi.

 1. A tárgyak, amiket létrehozunk,
 2. rendelkeznek egy kimagasló tulajdonsággal --
 3. túlélnek minket.
 4. Mi eltűnünk, azok tovább élnek,
 5. nekünk egy életünk van, azoknak sok,
 6. és minden egyes életükben mást jelenthetnek.
 7. Ami azt jelenti, hogy míg nekünk egy életrajzunk van,
 8. azoknak sok.
 9. Amiről ma reggel szeretnék beszélni,

 10. az egy bizonyos tárgy története, életrajza --
 11. vagyis inkább életrajzai --
 12. egy figyelemreméltó tárgyé.
 13. Beismerem, nem tűnik
 14. valami érdekesnek.
 15. Kb. egy rögbilabda méretű.
 16. Agyagból készült,
 17. henger alakúra
 18. gyúrták,
 19. sűrű írással borították,
 20. majd kiégették a napon.
 21. Ahogy látják,
 22. elég ütött-kopott,
 23. ami nem csoda,
 24. mert két és félezer évvel ezelőtt készült,
 25. majd kiásták
 26. 1879-ben.
 27. De ma,
 28. ez a tárgy, azt hiszem,
 29. egy jelentős szereplő
 30. a Közel-Kelet politikájában.
 31. És ez a tárgy
 32. lenyűgöző történeteket tud mesélni,
 33. történeteket, amelyeknek még közel sincs vége.
 34. A történet

 35. az irak-iráni háborúval kezdődik,
 36. és azoknak az eseményeknek a sorozatával,
 37. amelyek Irak
 38. megszállásához vezettek
 39. külföldi erők által,
 40. egy despota uralkodó eltávolításához
 41. és azonnali rendszerváltozáshoz.
 42. És egy olyan epizóddal
 43. szeretném kezdeni az eseményeknek ezt a sorát,
 44. ami mindannyiuk számára ismerős lesz,
 45. Belsazár lakomájával --
 46. mert az irak-iráni háború, amiről beszélünk
 47. i.e. 539-ben történt.
 48. És a párhuzamok
 49. az események között,
 50. amik i.e. 539-ben és 2003-ban történtek
 51. meglepőek.
 52. Amit látnak, az egy Rembrandt-festmény,
 53. ami ma a londoni Nemzeti Galériában található,
 54. és Dániel próféta szövegét illusztrálja
 55. a héber Bibliából.
 56. Mindannyian ismerik a történetet nagy vonalakban.
 57. Belsazár, Nabukodonozor fia,

 58. azé a Nabukodonozoré, aki megszállta Izraelt, kirabolta Jeruzsálemet,
 59. rabulejtette a népet,
 60. és visszavitte a zsidókat Babilonba.
 61. Nemcsak a zsidókat, hanem a templomi edényeket is.
 62. Kirabolta, megszentségtelenítette a templomot.
 63. És a jeruzsálemi templom arany edényeit
 64. Babilonba vitte.
 65. Belsazár, a fia,
 66. elhatározza, hogy lakomát rendez.
 67. És hogy egy kicsit izgalmasabbá tegye,
 68. egy kis szentségtöréssel fűszerezte a mulatságokat,
 69. és kihozta a templomi edényeket.
 70. Ekkor már hadban állt az irániakkal,
 71. a perzsa királlyal.
 72. És azon az éjszakán, meséli Dániel,

 73. az ünneplés tetőfokán,
 74. megjelent egy kéz és a falra írta,
 75. "Megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál,
 76. elosztatott a te országod és adatott
 77. a médeknek és persáknak."
 78. És azon az éjjelen
 79. Kürosz, a perzsák királya, betört Babilonba,
 80. és Belsazár egész rezsimje megbukott.
 81. Ez természetesen
 82. nagy történelmi pillanat
 83. a zsidó nép történetében.
 84. Nagyszerű történet. Mindenki ismeri.
 85. "Az írás a falon van"
 86. mindennapi része az angol nyelvnek.
 87. Ami ezután következett
 88. figyelemre méltó,
 89. és ez az, ahol az agyaghengerünk
 90. színre lép.
 91. Kürosz, a perzsák királya,

 92. harc nélkül lépett be Babilonba --
 93. a nagy babiloni birodalom,
 94. amelyik Közép-Dél-Iraktól
 95. a Földközi-tengerig terjedt,
 96. elesett Kürosz előtt.
 97. És Kürosz kinyilatkoztatást tesz.
 98. És ez olvasható az agyaghengeren,
 99. a kinyilatkoztatás, amit az uralkodó tett Isten által vezérelve,
 100. aki megdöntötte az iraki despotát,
 101. és szabadságot adott a népnek.
 102. Csengő babiloni nyelven --
 103. babiloni nyelven íródott --
 104. azt mondja: "Kürosz vagyok, a világegyetem királya,
 105. a nagy király, a hatalmas király,
 106. Babilon királya, a világ négy sarkának királya."
 107. Mint látják, nem féltek a túlzásoktól.
 108. Valószínűleg
 109. az első igazi sajtónyilatkozat
 110. egy győztes hadseregtől,
 111. amit ismerünk.
 112. És, amint azt látni fogjuk,
 113. nagyon tehetséges PR-kunzultánsok írták.
 114. Tehát a túlzás nem olyan meglepő.
 115. És mit fog tenni a nagy király, a hatalmas király,

 116. a világ négy sarkának királya?
 117. Azzal folytatja, hogy miután elfoglalta Babilont,
 118. azokat a népeket, akiket a babiloniak --
 119. Nabukodonozor és Belsazár --
 120. elraboltak és rabszolgasorban tartottak,
 121. azonnal felszabadítja.
 122. Azt mondja nekik, térjenek vissza a hazájukba.
 123. És ami még fontosabb,
 124. megengedi, hogy visszavegyék
 125. az isteneiket, a szobraikat,
 126. a templomi edényeket,
 127. amiket elkoboztak.
 128. Minden nép, amit a babiloniak elnyomtak és elhurcoltak
 129. hazatérhet,
 130. és magukkal vihetik az isteneiket.
 131. És visszaállíthatják az oltáraikat,
 132. és imádhatják az isteneiket
 133. a maguk módján, a hazájukban.
 134. Ez a rendelet,
 135. ez a tárgy a bizonyítéka
 136. annak a ténynek, hogy a zsidók
 137. a babiloni száműzetés után
 138. azon évek után, amíg Babilon folyói mellett ültek
 139. és sírtak, amikor Jeruzsálemre emlékeztek,
 140. ezek a zsidók hazamehettek.
 141. Visszatérhettek Jeruzsálembe, és
 142. újraépíthették a templomot.
 143. Ez egy központi dokumentuma

 144. a zsidó történelemnek.
 145. A Krónikák könyve, Ezrá könyve a héber Bibliában
 146. lelkesen számolt be erről.
 147. Ez a zsidó verziója
 148. ugyanannak a történetnek.
 149. "Így szól Czírus, a persa király:
 150. Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta,
 151. és Ő parancsolta meg nékem,
 152. hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van;
 153. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való,
 154. legyen vele az ő Istene,
 155. és menjen fel Jeruzsálembe..."
 156. "Menjen fel" -- aaleh.
 157. A központi motívum, még mindig,
 158. a visszatérés,
 159. központi elem
 160. a zsidó vallási életben.
 161. Mint tudják, a visszatérés a száműzetésből,
 162. a második templom,
 163. átformálta a zsidó vallást.
 164. És ezt a változást,
 165. a nagy történelmi pillanatot,
 166. Kürosz prezsa király tette lehetővé,
 167. amiről beszámol a héber Biblia
 168. és a babiloni agyaghenger.
 169. Két nagyszerű szöveg,

 170. de mi a helyzet a politikával?
 171. Ami éppen lezajlott,
 172. az egy alapvető változás volt a Közel-Kelet történetében.
 173. Az iráni birodalom, a médek és a perzsák
 174. egyesültek Kürosz vezetése alatt,
 175. és létrejött az első nagy világbirodalom.
 176. Kürosz az i.e. 530-as évek elején kezdte uralkodását.
 177. A fia, Dáriusz idejére
 178. a Földközi-tenger egész keleti része
 179. perzsa uralom alatt volt.
 180. A birodalom tulajdonképpen
 181. a Közel-Kelet, ahogy ma ismerjük,
 182. és ez formálja a Közel-Keletet, ahogy ma ismerjük.
 183. A legnagyobb birodalom, amit a világ addig látott.
 184. És ami még fontosabb,
 185. ez volt az első
 186. multikulturális, több vallású állam,
 187. hatalmas léptékben.
 188. És ez újfajta államigazgatást kívánt.
 189. Több nyelven kellett igazgatni.
 190. Az, hogy ez a rendelet babiloni nyelven íródott elárul valamit.
 191. El kellett ismernie a különböző szokásokat,
 192. különböző népeket, különböző vallásokat, különböző hiteket.
 193. Kürosz ezt mind tiszteletben tartja.
 194. Kürosz felállított egy modellt arra,

 195. hogy hogyan igazgassunk
 196. egy nagy, több nemzetiségű, több vallású, több kultúrájú társadalmat.
 197. És ennek az eredménye
 198. az a birodalom volt, ami magába foglalta a területeket, amit látnak,
 199. és ami 200 évig stabilan fennmaradt,
 200. amíg szét nem verte Nagy Sándor.
 201. Hátrahagyott egy álmot egy egységes Közel-Keletről,
 202. egy egységről, ahol a különböző vallású népek
 203. együtt élhetnek.
 204. A görög megszállás ezt bevégezte.
 205. És Sándor természetesen nem tudott fenntartani egy kormányt,
 206. és feldarabolódott.
 207. De amit Kürosz képviselt,
 208. továbbra is központi maradt.
 209. Xenophón, a görög történész,

 210. a "Cyropaedia" c. könyvében
 211. méltatta Küroszt, mint példaszerű uralkodót.
 212. És az európai kultúrában
 213. Kürosz ezután is példa maradt.
 214. Ez egy 16. századi kép,
 215. hogy lássák, milyen elterjedt
 216. volt Kürosz tisztelete.
 217. És Xenophón könyve Küroszról,
 218. hogy hogyan igazgatott egy vegyes társadalmat,
 219. az egyik nagy szövegkönyv volt,
 220. ami inspirálta az amerikai forradalom
 221. alapító atyáit.
 222. Jefferson nagy tisztelője volt --
 223. Kürosz eszméi
 224. visszhangra találtak a 18. századi eszmékben
 225. arról, hogyan lehet létrehozni
 226. vallási toleranciát egy új államban.
 227. Eközben Babilonban

 228. nem mentek ilyen jól a dolgok.
 229. Nagy Sándor után a többi birodalom,
 230. Babilon hanyatlásnak indul, romokban hever,
 231. és a nagy babiloni birodalom minden nyoma eltűnik
 232. 1879-ig,
 233. amikor felfedezik az agyaghengert,
 234. a British Museum egy ásatási expedíciója során.
 235. És itt belép egy új történetbe.
 236. Részévé válik a nagy vitának
 237. a 19. század közepén:
 238. Hiteles-e a Szentírás? Bízhatunk benne?
 239. A zsidók
 240. visszatéréséről és Kürosz rendeletéről
 241. csak a héber Bibliából tudtunk.
 242. Nem volt más bizonyíték.
 243. Hirtelen előkerült ez.
 244. És nagyon izgalmas volt a világban,
 245. ahol azoknak, akik hittek a Szentírásban
 246. megingatta a hitét a teremtésben
 247. az evolúció, a geológia,
 248. itt volt a bizonyíték,
 249. hogy a Szentírás történelmileg igazolt.
 250. Ez egy nagy pillanat a 19. században.
 251. De -- és természetesen itt válik a dolog bonyolulttá --

 252. a tények igazak voltak,
 253. éljen az archeológia,
 254. de az értelmezés már jóval bonyolultabb volt.
 255. Mert az agyaghenger története és a héber Biblia története
 256. egy kulcsfontosságú ponton eltér.
 257. A babiloni agyaghengert
 258. a hatalmas babiloni isten,
 259. Marduk papjai írták.
 260. Így nem csoda,
 261. hogy azt mondják, ezt mind Marduk cselekedte.
 262. "Marduk Küroszt a nevén szólította."
 263. Marduk kézen fogja Küroszt,
 264. utasítja, hogy legyen a népe pásztora,
 265. és Babilon uralkodójává teszi.
 266. Marduk azt mondja Kürosznak,
 267. hogy nagyszerű, nagylelkű tetteket fog végrehajtani,
 268. hogy elengedi ezeket a népeket.
 269. Ezért kell hálásnak lennünk
 270. és imádnunk Mardukot.
 271. Az Ószövetség

 272. héber írói,
 273. nem fognak meglepődni,
 274. ezt egészen máshogy látják.
 275. Számukra természetesen nem lehet Marduk az,
 276. aki mindezt megcselekedte.
 277. Csak Jehova lehet.
 278. Így Ézsaiásnál
 279. megtaláljuk ezt a csodálatos szöveget,
 280. amely minden érdemet
 281. nem Marduknak,
 282. hanem Izrael Istenének tulajdonít --
 283. Izrael Istenének,
 284. aki szintén a nevén szólította Küroszt,
 285. szintén kézen fogta Küroszt,
 286. és utasítja, hogy legyen a népe pásztora.
 287. Ez egy figyelemre méltó példája,
 288. ahogy két papság magáévá teszi ugyanazt az eseményt,
 289. két különböző vallás vesz át
 290. egy politikai tényt.
 291. Isten, mint tudjuk,

 292. általában a nagyobb hadsereg oldalán áll.
 293. A kérdés az, hogy melyik isten volt az?
 294. És ez a vita zavarba ejtett
 295. mindenkit a 19. században,
 296. a felismerés, hogy a héber Biblia
 297. része egy sokkal szélesebb vallási világnak.
 298. És világos,
 299. hogy az agyaghenger régebbi, mint Ézsaiás szövege,
 300. és mégis, Jehova
 301. nagyon hasonló szavakat használ,
 302. mint amilyeneket Marduk.
 303. És van egy enyhe utalás, hogy Ézsaiás ennek tudatában van,
 304. mert azt írja,
 305. itt természetesen Isten beszél:
 306. "...neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak,
 307. noha nem ismerél."
 308. Azt hiszem elfogadott,
 309. hogy Kürosz nem tudja,
 310. hogy Jehova utasítására cselekszik.
 311. És ugyanígy, Kürosz azon is meglepődött volna, hogy Marduk utasítására cselekszik.
 312. Mert érdekes módon, természetesen,
 313. Kürosz jó iráni volt,
 314. teljesen másfajta istenekkel,
 315. akiket egyik szöveg sem említ.
 316. (Nevetés)

 317. Ez 1879.

 318. 40 évvel később,
 319. 1917-ben járunk,
 320. és az agyagtekercs egy másik világba lép.
 321. Ezúttal a korabeli világ
 322. reálpolitikájába --
 323. a Balfour-nyilatkozat éve,
 324. az év, amikor az új birodalmi hatalom a Közel-Keleten, Nagy-Britannia,
 325. elhatározza, hogy kikiáltja
 326. a zsidó nemzet hazáját,
 327. megengedi,
 328. hogy a zsidók hazatérjenek.
 329. És a reakció erre
 330. Kelet-Európa zsidó népességének körében kirobbanó.
 331. Egész Kelet-Európában
 332. a zsidók Kürosz és
 333. V. György király képét
 334. teszik ki egymás mellé --
 335. a két nagy uralkodóét,
 336. akik megengedték, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe.
 337. És a Kürosz-agyaghenger megint előtérbe kerül,
 338. és annak a szövege,
 339. bizonyítékául annak, hogy ami történni fog,
 340. miután vége a háborúnak 1918-ban,
 341. az egy isteni terv része.
 342. Mind tudják, mi történt.
 343. Izrael államot felállították,
 344. és 50 évvel később a késő hatvanas években
 345. nyilvánvaló, hogy Nagy-Britannia szerepe mint birodalmi hatalom szintén véget ért.
 346. És az agyaghenger egy újabb története kezdődik el.
 347. Az Egyesült Királyság és az USA úgy határoznak,

 348. a régiót meg kell védeni a kommunizmustól,
 349. és a szuperhatalom, amit létrehoznak, hogy ezt véghezvigye
 350. Irán lesz, a sah.
 351. Tehát a sah kitalál egy iráni történelmet,
 352. vagy egy visszatérést az iráni történelemhez,
 353. ami egy régi hagyomány középpontjába állítja,
 354. és érméket veret,
 355. amik őt ábrázolják
 356. a Kürosz-agyaghengerrel.
 357. Amikor nagy ünnepséget rendez Perszepoliszban,
 358. odarendeli az agyaghengert,
 359. és az agyaghenger, amit kölcsönad a British Museum, Teheránba utazik,
 360. hogy része legyen a Pahlavi-dinasztia
 361. nagy ünnepségeinek.
 362. A Kürosz-agyaghenger: a sah hitelesítője.
 363. 10 évvel később egy újabb történet:

 364. Iráni forradalom, 1979.
 365. Iszlám forradalom, nincs több Kürosz;
 366. minket nem érdekel az a történelem,
 367. minket az iszlám Irán érdekel --
 368. amíg Irak --
 369. akiről elhatároztuk, hogy a régió új szuperhatalma lesz --
 370. támad.
 371. Egy újabb irak-iráni háború.
 372. És kritikussá válik az irániak számára,
 373. hogy emlékezzenek a nagy múltjukra.
 374. A nagy múltjukra,
 375. amiben megküzdöttek Irakkal, és nyertek.
 376. Kritikussá válik, hogy találjanak egy szimbólumot,
 377. ami minden iránit egyesít --
 378. muzulmánt és nem muzulmánt,
 379. keresztényeket, zoroasztriánusokat, Iránban élő zsidókat,
 380. embereket, akik hívők vagy nem.
 381. És a szimbólum, ami adja magát, Kürosz.
 382. Így amikor a British Museum és a teheráni Nemzeti Múzeum

 383. együttműködnek, ahogy mi tettük,
 384. az irániak csak egyetlen dolgot
 385. kérnek kölcsön.
 386. Egyetlen tárgyat akarnak.
 387. A Kürosz-agyaghengert akarják kölcsönkérni.
 388. És tavaly
 389. a Kürosz-agyaghenger Teheránba utazott
 390. másodszor is.
 391. Ezen a képen bemutatják, és a tartójába helyezi
 392. a teheráni Nemzeti Múzeum igazgatója,
 393. egy a sok iráni nő közül, akik nagyon magas pozíciót töltenek be,
 394. Ardakani asszony.
 395. Hatalmas esemény volt.
 396. Ez a kép másik oldala.
 397. Teheránban
 398. 1-2 millió ember látta,
 399. néhány hónap leforgása alatt.
 400. Ez nagyobb bármelyik nyugati
 401. blockbuster kiállításnál.
 402. És egy nagy vita tárgya arról,
 403. hogy mit jelent ez az agyaghenger, mit jelent Kürosz,
 404. de mindenekfölött Kürosz, ahogy megjelenik az agyaghengeren --
 405. Kürosz, mint a haza védelmezője,
 406. az iráni identitás bajnoka,
 407. és az iráni népé,
 408. aki tolerál minden vallást.
 409. És a mai Iránban,
 410. a zoroasztriánusoknak és keresztényeknek garantált
 411. helye van az iráni parlamentben, amire nagyon büszkék lehetnek.
 412. Hogy lássák ezt a tárgyat Teheránban,

 413. több ezer Iránban élő zsidó
 414. érkezett Teheránba.
 415. Nagy szimbólum lett,
 416. egy nagy vita tárgya,
 417. hogy mit jelent Irán otthon és külföldön.
 418. Irán még mindig az elnyomottak védelmezője?
 419. Szabadon engedi-e Irán az embereket,
 420. akiket a diktátor fogjul ejtett és elhurcolt?
 421. Ez magas röptű nemzeti retorika,
 422. és mindez egy látványos
 423. műsorban csúcsosodott ki,
 424. ami megnyitotta a hazatérést.
 425. Itt láthatják ezt a felnagyított Kürosz-agyaghengert a színpadon,
 426. az iráni történelem nagyjaival,
 427. akik összegyűltek, hogy elfoglalják
 428. a helyüket Irán hagyatékában.
 429. Ezt a narratívát maga
 430. az elnök mutatta be.
 431. Számomra,

 432. elvinni ezt a tárgyat Iránba,
 433. hogy megengedték, hogy elvigyem ezt a tárgyat Iránba
 434. azt jelentette, hogy megengedték, hogy részévé váljak
 435. egy elképesztő vitának
 436. a legmagasabb szinten arról,
 437. hogy mi Irán,
 438. milyen különböző Iránok léteznek,
 439. és Irán különböző történelmei hogyan
 440. formálhatják a világot ma.
 441. Ez a vita továbbra is folytatódik,
 442. és tovább fog dübörögni,
 443. mert ez a tárgy
 444. egyike a legnagyobb kinyilatkoztatásoknak
 445. az emberi törekvésről.
 446. Egyenrangú az amerikai alkotmánnyal.
 447. Mindenképpen többet mond a valódi szabadságról,
 448. mint a Magna Carta.
 449. Ez egy olyan dokumentum, amely oly sokat jelenthet
 450. Iránnak és a régiónak.
 451. Egy másolata

 452. az Egyesült Nemzetek épületében található.
 453. Ősszel New Yorkban jelen lesz,
 454. amikor a nagy viták zajlanak
 455. a Közel-Kelet jövőjéről.
 456. És azzal szeretném befejezni, hogy önöket kérdezem,
 457. vajon mi lesz a következő történet,
 458. amiben ez a tárgy szerepel.
 459. Biztosan meg fog még jelenni
 460. sok közel-keleti történetben.
 461. És milyen közel-keleti történetet,
 462. a világ milyen történetét
 463. szeretnék látni
 464. visszatükrözni azt,
 465. amit az agyaghenger kifejez?
 466. A népek jogát,
 467. hogy együtt éljenek ugyanabban az államban,
 468. szabadon gyakorolva a különböző vallásaikat --
 469. egy Közel-Keletet, egy világot,
 470. ahol a vallás nem megosztottság vagy
 471. vita tárgya.
 472. A mostani Közel-Kelet világában

 473. a viták, ahogy tudják, kiélezettek.
 474. De azt hiszem, lehetséges,
 475. hogy a leghatalmasabb és legbölcsebb hang mind közül,
 476. ez a hang lehet,
 477. egy néma tárgy hangja,
 478. a Kürosz-agyaghengeré.
 479. Köszönöm.

 480. (Taps)