Hebrew subtitles

ניל מקגרגור: 2,600 שנות הסטוריה בחפץ אחד

בצורת גליל חימר מכוסה בכתב יתדות אכדי, שבור ומפורר, הצהרת כורש הינה סמל חזק לסובלנות ורב-תרבותיות. בהרצאה מרתקת זו ניל מקגרגור, מנהל המוזיאון הבריטי, עוקב אחר 2,600 שנות היסטוריה במזרח התיכון בעזרת חפץ יחיד זה.

Get Embed Code
39 Languages