Esperanto subtitles

← Unu aĵo, 2600-jara historio

La cira cilindro, difektita argilaĵo kovrita per kojnforma skribaĵo, konsistigas potencan simbolon pri religia toleremo kaj plurkulturalismo. En tiu fascina prelego, Neil MacGregor, direktoro de la Brituja Muzeo, eksponas 2600 jarojn de mezorienta historio per ununura aĵo.

Get Embed Code
39 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 25 created 11/04/2013 by Dimitra Papageorgiou.

 1. Niaj aĵoj
 2. havas plejsupran econ –
 3. ili vivas pli longe, ol ni.
 4. Ni mortas, ili postvivas;
 5. nur unu vivon ni havas, ili – multajn,
 6. kaj en ĉiu vivo, ili povas preni
  malsamajn signifojn.
 7. Do, dum ni restas kun ununura biografio,
 8. ili ĝuas multajn.
 9. Ĉi-matene, mi volas paroli

 10. pri la vivo, la biografio – fakte, biografioj –
 11. de specifa aĵo,
 12. aĵo rimarkinda.
 13. Mi konsentas:
 14. ĝi neniel aspektas impona.
 15. Pli-malpli rugbepilko-dimensia,
 16. ĝi estas el argilo,
 17. cilindroforma,
 18. kaj oni kovris ĝin
 19. per eteta skribaĵo
 20. antaŭ ol sunumi ĝin.
 21. Videble,
 22. ĝi estas iom difektita.
 23. Nu, sensurprize:
 24. ĝi estas 2500-jara,
 25. kaj oni elterigis ĝin
 26. en 1879.
 27. Hodiaŭ, tamen,
 28. ĝi estas, miaopinie,
 29. grava rolulo
 30. en la Mezorienta politika areno.
 31. Ĝi entenas
 32. fascinajn rakontojn,
 33. kiuj estas tute ne finitaj ankoraŭ.
 34. Ĉio komencas

 35. kun la Irano-Irako milito
 36. kaj la eventaro,
 37. kiu kulminis
 38. je la invado de Irako
 39. fare de fremda armeo,
 40. la forigo de despoto
 41. kaj tuja ŝanĝo de reĝimo.
 42. Kaj elektu ni
 43. el tiu eventaro epizodon,
 44. kiun la plejparto el vi sendube konas:
 45. la festeno de Belŝacaro
 46. – jes, mi elvokas la Irano-Irako militon
 47. de 539 anE.
 48. La simileco
 49. inter la okazintaĵoj
 50. de 539 anE kaj 2003
 51. estas surprizega.
 52. Jen la pentraĵo fare de Rembranto,
 53. hodiaŭ en la Nacia Galerio en Londono,
 54. bildiganta la tekston de la profeto Danielo,
 55. en la hebreaj sanktaj skribaĵoj.
 56. Vi ĉiuj pli-malpli konas la rakonton.
 57. Belŝacaro estas la filo de Nebukadnecaro,

 58. konkerinto de Israelo, kiu prirabis Jerusalemon,
 59. ekkaptis la popolon
 60. kaj perforte forkondukis ĝin al Babilono.
 61. Kaj ne nur la popolon, sed ankaŭ la templan vazaron.
 62. Li disrabis, profanis la templon,
 63. kaj portis la grandajn orajn vazojn
 64. de la jerusalema templo al Babilono.
 65. Belŝacaro, lia filo,
 66. decidas okazigi festenon.
 67. Por igi la aferon eĉ pli amuza,
 68. li aldonas iom da sakrilegio
 69. kaj venigas la templan vazaron.
 70. Jam li militas kontraŭ Irano,
 71. kontraŭ la reĝo de Persujo.
 72. Tiunokte, laŭ Danielo,

 73. ĉe la kulmino de la festo,
 74. ekaperas mano, kiu skribas sur la muro:
 75. «Vi estas pesita sur pesilo kaj trovita tro malpeza.
 76. Via regno estas dividita
 77. kaj donita al la Medoj kaj Persoj».
 78. Precize tiun nokton,
 79. Ciro, reĝo de Persujo, eniras Babilonon
 80. kaj la reĝimo de Belŝacaro disfalas.
 81. Kompreneble, estas granda momento
 82. en la historio
 83. de la juda popolo,
 84. bildveka rakonto, kiun ni ĉiuj konas.
 85. «La skribaĵo sur la muro»
 86. estas ofta esprimo en la angla.
 87. Sed la sekvaĵo
 88. estas rimarkinda,
 89. kaj ĝi rilatas
 90. al nia cilindro.
 91. Ciro, reĝo de Persujo,

 92. eniris Babilonon senbatale.
 93. La granda babilona imperio,
 94. kiu etendiĝis de centra suda Irako
 95. ĝis la Mediteraneo,
 96. nun apartenas al li.
 97. Kaj Ciro publikigas deklaron.
 98. Jen tio, kio estas tiu cilindro,
 99. la deklaro fare de la Dio-gvidita estro,
 100. kiu renversis irakan desposton
 101. por liberigi la popolon.
 102. Per pompa babilonan
 103. – ĝi estas skribita en la babilona –
 104. li diras: «Mi estas Ciro, reĝo de la universo,
 105. la granda reĝo, la potenca reĝo,
 106. estro de Babilono, reĝo de la kvar anguloj de la mondo».
 107. Troigi oni ne timas, kiel vi konstatas.
 108. Eble estas la unua
 109. gazetara komunikaĵo
 110. fare de venkinta armeo
 111. kiun oni malkovris.
 112. Faris ĝin, kiel ni vidos,
 113. tre lertaj konsilistoj pri publikaj rilatoj.
 114. La troigo, tiam, ne vere suprizas.
 115. Kaj kion intencas fari la potenca reĝo,

 116. estro de la kvar anguloj de la mondo?
 117. Konkerinte Babilonon, li intencas
 118. tuj liberigi la popolojn
 119. kaptitajn kaj sklavigitajn
 120. de Babilono
 121. – de Nebukadnecaro kaj Belŝacaro.
 122. Li lasos ilin reiri iliajn hejmlandojn.
 123. Eĉ pli grave,
 124. li lasos ilin repreni
 125. la diojn, statuojn
 126. kaj templajn vazarojn
 127. konfiskitajn.
 128. Ĉiu popolo subpremita kaj ekzilita
 129. povas retrovi sian hejmlandon
 130. kaj kunporti siajn diojn.
 131. Ĉiu povos restarigi siajn altarojn
 132. kaj adori siajn diojn
 133. propramaniere, propralande.
 134. Tio estas la dekreto,
 135. la provo,
 136. ke la Judoj,
 137. post ekzilo al Babilono
 138. kaj jaroj pasigitaj borde de la babilonaj riveroj,
 139. priplorantaj la treamatan Jerusalemon,
 140. ricevis la permeson reiri al la hejmlando.
 141. Ili estas permesitaj reiri al Jerusalemo
 142. kaj restrarigi la templon.
 143. Tio estas grava dokumento

 144. por la historio de la Judoj.
 145. La Kroniklo kaj la Libro de Ezra, en la hebreaj skribaĵoj,
 146. rakontas ĉion triumftone.
 147. Jen la juda versio
 148. de la sama rakonto:
 149. «Tiele diras Ciro, reĝo de Persujo:
 150. Ĉiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo,
  Dio de la ĉielo,
 151. kaj Li komisiis al mi
 152. konstrui al Li domon en Jerusalemo,
 153. Kiu inter vi estas el Lia tuta popolo,
 154. kun tiu estu lia Dio;
 155. kaj li iru en Jerusalemon».
 156. «Li iru» – aaleh.
 157. La centra elemento, denove,
 158. de la temo de reveno,
 159. grava parto
 160. de la vivo de judaismo.
 161. Kiel vi scias, la reveno de la ekzilo,
 162. la dua templo,
 163. refasonis judaismon,
 164. kaj tiun ŝanĝon,
 165. tiun grandan historian momenton,
 166. ebligis Ciro, reĝo de Persujo,
 167. kiel diras la hebreaj pergamenoj
 168. kaj la babilona argilo.
 169. Du grandaj tekstoj,

 170. sed kion diri pri la politika situacio?
 171. Tiupunkte okazis
 172. fundamenta ŝanĝo en la historio de Mezoriento.
 173. La irana imperio, tiuj de la Medoj kaj de la Persoj,
 174. unuigitaj sub Ciro,
 175. fariĝis la unua granda imperio tutmonda.
 176. Ciro alvenas en la 530-aj anE.
 177. Kiam lia filo, Dario, sekvas lin,
 178. la tutan Orientan Mediteraneon
 179. regas la Persoj.
 180. Tiu imperio estas fakte
 181. la Mezoriento tiel, kiel ni konas ĝin,
 182. kaj ĝi formas la Mezoriento tiel,
  kiel ĝi estas hodiaŭ.
 183. Ĝi estis la plej granda imperio konita ĝis tiam.
 184. Eĉ pli grave:
 185. ĝi estis la unua
 186. grandskala plurkultura,
 187. plurfida ŝtato.
 188. Endis regi ĝin ja novmaniere,
 189. en diversaj lingvoj. La fakto,
 190. ke oni tion skribis en la babilona estas signifoplena.
 191. Endis agnoski la diversajn popolojn,
 192. kutimojn, religiojn kaj fidojn.
 193. Ĉion tion ĉi Ciro respektas.
 194. Li kreas modelon

 195. pri regado de granda societo
 196. plurnacia, plurfida kaj plurkultura.
 197. Kaj rezultas imperio,
 198. kiu inkludas la regionojn sur la ekrano,
 199. kaj kiu spertis 200 jarojn da stabileco
 200. antaŭ ol, Aleksandro detruis ĝin.
 201. Ĝi postlasis revon pri unuiĝinta Mezoriento,
 202. kie diversfidaj popoloj
 203. povas vivi kune.
 204. La helenaj invadoj ĉesigis tion.
 205. Kompreneble, Aleksandro ne povis estigi registraron
 206. kaj lia imperio dispeciĝis.
 207. Tamen, tio, kion prezentis
 208. Ciro supervivis.
 209. La helena historiisto Ksenofono

 210. verkis «Ciropedia»-n,
 211. en kiu li deklaras Ciron saĝa estro.
 212. Por la eŭropa kulturo venonttempa,
 213. Ciro restas modelo.
 214. Jen 16-jarcenta bildo
 215. montranta kiel admiro pri li
 216. estis disvastita.
 217. La libro de Ksenofono pri Ciro
 218. kaj la regado de bunta societo
 219. estis unu el la gravaj verkoj,
 220. kiuj inspiris la Patroj
 221. de la usona revolucio.
 222. Jefferson admiris la reĝon;
 223. ties idealoj
 224. klare respondis al tiuj de la 18-a jarcento
 225. pri religia toleremo
 226. en nova ŝtato.
 227. Dume, en Babilono,

 228. la situacio ne tre bonas.
 229. Post Aleksandro kaj la aliaj imperioj,
 230. Babilono dekadencas, ruiniĝas
 231. kaj ĉia ajn spuro de la granda imperio malaperas
 232. – ĝis 1879,
 233. kiam fosesplorada kampanjo
 234. de la Brituja Muzeo malkovras la cilindron.
 235. Nun, nova historio malfermiĝas por ĝi.
 236. Ĝi fariĝas argumento
 237. en grava mez-19-a jarcenta debato:
 238. Ĉu estas fidindaj la Sanktaj Skribaĵoj?
 239. La revenon de la Judoj
 240. kaj la dekreton de Ciro oni konis
 241. nur per la hebreaj skribaĵoj.
 242. Ne ekzistis alia pruvo.
 243. Nu, ekaperas la cilindro,
 244. kiu estigas grandan entuziasmon
 245. ĉe tiuj, kiuj kredis la skribaĵojn,
 246. sed kies fido estis ŝanceligita
 247. de evoluado kaj geologio.
 248. Jen estis pruvaĵo
 249. pri la historia vereco de la Biblio.
 250. Granda 19-a jarcenta momento.
 251. Tamen, ne tiom klara estas ĉio.

 252. La faktoj ja veras
 253. – estu laŭdata arkeologio –
 254. sed sia interpretado iom pli malsimplas,
 255. ĉar la cilindro kaj la hebrea Biblio
 256. malakordas per grava detalo.
 257. La babilona cilindro
 258. estis verkita de pastroj
 259. de la granda dio babilona, Marduk.
 260. Sensurprize, ili rakontas
 261. kiel ĉio elvenas el dekreto de Marduk.
 262. «Marduk, ni scias, vokis Ciron per lia nomo.»
 263. Marduk prenas Ciron je la mano,
 264. ordonas lin gvidi sian popolon
 265. kaj donas al li la regadon de Babilono.
 266. Marduk diras al Ciro,
 267. ke li agu noble
 268. kaj liberigu la kaptitajn.
 269. Tial ni ĉiuj devas esti dankemaj
 270. al Marduk kaj adori lin.
 271. La hebreaj verkistoj

 272. de la Malnova Testamento,
 273. denove sensurprize,
 274. vidas la aferon malsame.
 275. Laŭ ili, tute neeblas,
 276. ke Marduk estu la fonto de eventoj tiaj.
 277. Nur povas esti Jehovo.
 278. Kaj do, en Isaako
 279. ni povas legi mirindajn tekstojn
 280. pri la agoj ne de Marduk
 281. sed de la Dio de Israelo,
 282. la Dio de Israelo,
 283. kiu ankaŭ vokas Ciron
 284. per lia nomo,
 285. prenas lin je la mano,
 286. kaj igas lin gvidi sian popolon.
 287. Estas rimarkinda ekzemplo
 288. de alproprigo,
 289. fare de du malsamaj sacerdotaroj,
 290. de sama evento.
 291. Ni scias, ke Dio

 292. estas kutime favora al grandaj batalionoj.
 293. Sed la demando estas: pri kia Dio temas?
 294. Estiĝas granda debato
 295. en la 19-a jarcento,
 296. kiam oni ekkonscias, ke la hebreaj skribaĵoj
 297. apartenas al multe pli ampleksa religia mondo.
 298. Klarege,
 299. la cilindro estas pli antikva, ol la teksto de Isaako.
 300. Tamen, Jehovo uzas vortojn
 301. tre similajn
 302. al tiuj de Marduk.
 303. Kaj iel, oni sentas, ke Isaako konscias pri tio,
 304. ĉar li diras
 305. (nu, Dio mem diras, kompreneble):
 306. «Mi vokis vin laŭ via nomo,
 307. kvankam vi Min ne konis.»
 308. Oni kvazaŭ agnoskas,
 309. ke Ciro sekvas la ordonojn de Jehovo
 310. sen koni lin. Sed Ciro estus
 311. egale konsternita ekscii, ke li sekvas
 312. la ordonojn de Marduk,
 313. ĉar Ciro estas bona Irano,
 314. kies diaro estas tute aparta,
 315. kaj neniun el tiuj dioj la tekstoj mencias.
 316. (Ridoj)

 317. Okazas tio en 1879.

 318. Antaŭenigu ni
 319. ĝis 1917,
 320. kiam la cilindro eniras malsaman mondon,
 321. tiun de la politiko
 322. de moderna mondo,
 323. kun la Balfour-a Deklaracio,
 324. la jaro kiam la nova imperia potenco
  en Mezoriento, Britujo,
 325. decidas estigi
 326. judan hejman nacion,
 327. kaj ebligi Judojn
 328. reveni hejmlanden.
 329. Laŭdega estas
 330. la reago de la orienteŭropaj Judoj.
 331. Tra Orienta Eŭropo,
 332. Judoj elmontras bildojn de Ciro
 333. kaj de Georgo la Kvina
 334. flankalflanke
 335. – la du grandaj ŝtatestroj,
 336. kiuj ebligis la revenon al Israelo.
 337. Tiam revenas la cilindro je la publika vido,
 338. kaj ĝian tekston oni faras demonstracio
 339. de la fakto, ke ĉio kio estas okazonta
 340. post la fino de la mondmilito en 1918
 341. sinsekvas el dia intenco.
 342. Vi ĉiuj scias, kio okazis finfine:
 343. la kreado de la Ŝtato de Israel kaj,
 344. post 50 jaroj, fine de la 60-aj,
 345. la konkludo de la rolo de Britujo kiel imperia potenco.
 346. Tiam, vivon plian komencas la cilindro.
 347. La regionon, decidas Usono kaj la U.R.,

 348. oni devas ŝirmi kontraŭ komunismo,
 349. kaj la potenco kreota tiucele
 350. estos Irano, kaj la Ŝaho.
 351. La Ŝaho sekve elpensas iranan historion,
 352. aŭ revenon al ĝi,
 353. kiu lokigas lin ĉe la centro de granda tradicio,
 354. kaj li stampigas monerojn
 355. montrantajn sin mem
 356. kun la Cira cilindro.
 357. Kiam li starigas siajn grandiozajn
  solenaĵojn en Persepoliso,
 358. li venigas la cilindron,
 359. pruntedonitan de la Brituja Muzeo.
 360. Ĝi iras al Teherano kaj estas parto
  de la pompaj ceremonioj
 361. pri la Pahlavia dinastio.
 362. La cira cilindro kiel garantianto de la Ŝaho.
 363. Dek jarojn pli poste, nova historiero ekas:

 364. la irana revolucio de 1979.
 365. Islamisma revolucio – for Ciro,
 366. tiu historio ne plu interesas nin;
 367. ni interesiĝas pri islamisma Irano –
 368. ĝis Irako, la nova superpotenco,
 369. kiu, laŭ ĉiuj, devas regi la regionon,
 370. atakas.
 371. Nova Irako-Irano milito, do.
 372. Tiam iĝas gravege por la Iranoj
 373. rememori ilian gloran pasintecon,
 374. kiam ili luktis kontraŭ Irako
 375. kaj venkis.
 376. Ili bezonas simbolon,
 377. kiu kunigos ĉiujn Iranojn
 378. islamanojn, kristanojn,
 379. mazdaanojn, judojn –
 380. religiemaj aŭ ne.
 381. La plej taŭga emblemo estas Ciro.
 382. Do kadre de la kunagado kaj kunlaboro

 383. de la Brituja Muzeo kaj la Nacia Muzeo en Teherano
 384. Irano demandas pruntedone
 385. nur unu aĵon.
 386. Estas la ununura aĵo, kiun ĝi volas.
 387. Ĝi volas pruntepreni la ciran cilindron.
 388. Pasintjare,
 389. la cira cilindro iris Teheranon
 390. duan fojon.
 391. Oni vidas ĝin prezentitan, metitan en ĝia montrujo
 392. de la direktoro de la Nacia Muzeo de Teherano,
 393. unu el la multnombraj virinoj en altnivelaj
  oficoj en Irano,
 394. S-rino Ardakani.
 395. Estis pompa evento.
 396. Jen la alia flanko de la sama foto.
 397. En Teherano,
 398. inter unu kaj du milionoj da homoj
 399. vidas ĝin en nur kelkaj monatoj,
 400. preter kia ajn popularega ekspoziciado
 401. en Okcidento.
 402. Kaj ĝi fariĝas temo de debatego
 403. pri la signifo de la cilindro, kaj de Ciro,
 404. sed precipe, de Ciro prezentata de la cilindro
 405. – la defendanto de la hejmlando,
 406. la ĉampiono, kompreneble, de iraneco
 407. kaj de ĉiuj iranaj popoloj,
 408. tolerema pri ĉiuj fidoj.
 409. En la nuntempa Irano,
 410. mazdaanoj kaj kristanoj havas garantiitajn seĝojn
 411. en la irana parlamento, granda nacia prifierindaĵo.
 412. Por vidi tiun aĵon,

 413. miloj da iranaj Judoj
 414. iras Teheranon.
 415. Ĝi fariĝas grava emblemo,
 416. grava debattemo
 417. pri tio, kio estas Irano en- kaj eksterlande.
 418. Ĉu ĝi devas esti plu la defendanto de la subpremitaj?
 419. Ĉu ĝi liberigos la popolojn
 420. sklavigitajn kaj ekzilitajn de tiranoj?
 421. Ebriiga nacieca retoriko,
 422. kaj oni uzis ĝin plene
 423. en pompa spektaklo
 424. substrekanta la revenon de la cilindro.
 425. Vi povas vidi tiun ŝveligitan version de ĝi sursceneje,
 426. akompanitan de gravuloj de la irana historio,
 427. venitaj por preni sian lokon
 428. en la nacia heredaĵo.
 429. Ĝi estis teatraĵo prezentita
 430. de la prezidento mem.
 431. Por mi,

 432. akompani tiun aĵon al Irano,
 433. havi la eblon fari tion,
 434. signifis povi partopreni
 435. eksterordinaran debaton
 436. kondukitan de la plej altaj niveloj
 437. pri tio, kio estas Irano,
 438. kiom da malsamaj Iranoj kunekzistas,
 439. kaj kiel la diversaj historioj iranaj
 440. povus fasoni la hodiaŭan mondon.
 441. Tiu debato plu daŭras,
 442. kaj certe daŭros longe,
 443. ĉar tiu aĵo
 444. estas unu el la grandaj deklaroj
 445. pri homaj aspiroj.
 446. Ĝi staras flankalflanke kun la Usona Konstitucio.
 447. Pri veraj liberoj, ĝi certe signifas pli,
 448. ol la Magna Carta.
 449. Tiu dokumento povas havi tiom da signifoj,
 450. por Irano kaj la regiono.
 451. Repliko de ĝi

 452. estos ĉe la Unuiĝintaj Nacioj
 453. en Novjorko, tiun aŭtunon, kaj ĉeestos
 454. la gravajn debatojn
 455. pri la estonteco de Mezoriento.
 456. Mi ŝatus konkludi demandante vin
 457. kia estos la venonta rakonto
 458. en kiu tiu aĵo ludos rolon?
 459. Ĝi estos ĉe la kerno, sendube,
 460. de multaj pli da mezorientaj eventoj.
 461. Kaj kia mezorienta evento,
 462. kia monda evento,
 463. devus laŭ vi
 464. speguli tion,
 465. kio esprimas tiu cilindro?
 466. La rajton de popoloj
 467. vivi kune en la sama ŝtato,
 468. kun malsamaj fidoj, en libera etoso
 469. – Mezoriento, mondo,
 470. en kiu religio ne estas fonto de disiĝo
 471. aŭ debatoj.
 472. En la nuna Mezoriento,

 473. kiel vi scias, la debatoj estas akraj.
 474. Tamen mi pensas,
 475. ke eble la plej potenca kaj saĝa voĉo de ĉiuj
 476. estas la voĉo
 477. de tiu muta aĵo,
 478. la cira cilindro.
 479. Dankon.

 480. (Aplaŭdoj)