Return to Video

Нийл Макгрегър: 2600 години история в един предмет

 • 0:00 - 0:02
  Нещата, които правим,
 • 0:02 - 0:05
  имат едно върховно качество --
 • 0:05 - 0:07
  те живеят по-дълго от нас.
 • 0:07 - 0:09
  Ние загиваме, те оцеляват;
 • 0:09 - 0:12
  ние имаме един живот, те имат много
 • 0:12 - 0:15
  и във всеки живот те могат да означават различни неща.
 • 0:15 - 0:18
  Това означава, че докато ние имаме една биография,
 • 0:18 - 0:20
  те имат много.
 • 0:20 - 0:22
  Искам тази сутрин да разкажа
 • 0:22 - 0:25
  за историята, биографията -- или многото биографии --
 • 0:25 - 0:28
  на един определен предмет,
 • 0:28 - 0:30
  на нещо забележително.
 • 0:30 - 0:32
  То не изглежда, съгласен съм,
 • 0:32 - 0:34
  кой знае какво.
 • 0:34 - 0:37
  Голямо е като топка за ръгби.
 • 0:37 - 0:39
  Направено е от глина,
 • 0:39 - 0:41
  изваяно
 • 0:41 - 0:44
  в цилиндрична форма,
 • 0:44 - 0:46
  покрито с гъсто изписан текст
 • 0:46 - 0:49
  и след това оставено да изсъхне на слънце.
 • 0:49 - 0:51
  И както можете да видите,
 • 0:51 - 0:53
  малко е поочукано,
 • 0:53 - 0:55
  което не е изненадващо,
 • 0:55 - 0:58
  тъй като е било създадено преди две хиляди и петстотин години,
 • 0:58 - 1:00
  а открито в разкопки
 • 1:00 - 1:02
  през 1879 г.
 • 1:02 - 1:04
  Но днес,
 • 1:04 - 1:06
  вярвам, че това нещо е
 • 1:06 - 1:08
  главен играч
 • 1:08 - 1:10
  в политиката на Близкия Изток.
 • 1:10 - 1:12
  И това е предмет
 • 1:12 - 1:14
  с пленяващи истории,
 • 1:14 - 1:18
  истории, които със сигурност не са приключили.
 • 1:18 - 1:20
  Всичко започва
 • 1:20 - 1:24
  през ирано-иракската война
 • 1:24 - 1:26
  и онази серия от събития,
 • 1:26 - 1:28
  чиято кулминация
 • 1:28 - 1:30
  е в превземането на Ирак
 • 1:30 - 1:32
  от чужди сили,
 • 1:32 - 1:34
  премахването на деспотичен управник
 • 1:34 - 1:37
  и незабавна промяна на режима.
 • 1:37 - 1:39
  Искам да започна
 • 1:39 - 1:41
  с един епизод от тази поредица от събития,
 • 1:41 - 1:44
  който на повечето от вас ще се стори много познат,
 • 1:44 - 1:46
  Пирът на Балтазар --
 • 1:46 - 1:48
  защото става дума за ирано-иракската война
 • 1:48 - 1:51
  от 539 г. пр. н. е.
 • 1:51 - 1:53
  А аналогиите
 • 1:53 - 1:55
  между събитията
 • 1:55 - 1:58
  от 539 г. пр. н. е. и 2003 г. и между тях,
 • 1:58 - 2:00
  са потресаващи.
 • 2:00 - 2:02
  Това което виждате е картина на Рембранд,
 • 2:02 - 2:04
  намира се в Националната Галерия в Лондон,
 • 2:04 - 2:06
  илюстрираща текст от пророка Данаил
 • 2:06 - 2:09
  от Еврейската библия.
 • 2:09 - 2:11
  Всички вие знаете поне малко историята.
 • 2:11 - 2:14
  Балтазар, синът на Навуходоносор,
 • 2:14 - 2:17
  Навуходоносор, който покорил Израел, плячкосал Йерусалим,
 • 2:17 - 2:19
  заловил хората
 • 2:19 - 2:21
  и отвел евреите във Вавилон.
 • 2:21 - 2:24
  Не само евреите, той взел и съдовете от храма.
 • 2:24 - 2:27
  Той ограбил, осквернил храма.
 • 2:27 - 2:30
  И великите златни съдове от храма на Йерусалим
 • 2:30 - 2:33
  били занесени във Вавилон.
 • 2:33 - 2:35
  Балтазар, неговия син,
 • 2:35 - 2:37
  решил да си направи пир.
 • 2:37 - 2:39
  И за да направи събитието по-вълнуващо,
 • 2:39 - 2:42
  добавал малко светотатство към общата веселба,
 • 2:42 - 2:45
  като използвал съдовете от храма.
 • 2:45 - 2:48
  Вече бил във война с иранците,
 • 2:48 - 2:50
  с царя на Персия.
 • 2:50 - 2:53
  И тази нощ, според Данаил,
 • 2:53 - 2:55
  в апогея на тържествата
 • 2:55 - 2:58
  се появила ръка, която написала на стената:
 • 2:58 - 3:01
  "Ти беше претеглен и намерен за недостоен
 • 3:01 - 3:03
  и твоето царство се предава
 • 3:03 - 3:05
  на мидийците и персите."
 • 3:05 - 3:07
  И същата тази вечер
 • 3:07 - 3:11
  Кир, цар на персите, влязъл във Вавилон
 • 3:11 - 3:16
  и режимът на Балтазар паднал.
 • 3:16 - 3:18
  Това, разбира се, е велик момент
 • 3:18 - 3:20
  от историята
 • 3:20 - 3:22
  на еврейския народ.
 • 3:22 - 3:24
  Това е велика история, история, която всички ние знаем.
 • 3:24 - 3:26
  "Надписът на стената"
 • 3:26 - 3:29
  е фраза от ежедневния ни език.
 • 3:29 - 3:31
  Това, което се е случило после
 • 3:31 - 3:33
  е забележително
 • 3:33 - 3:35
  и е моментът, в който нашия цилиндър
 • 3:35 - 3:37
  се появява в историята.
 • 3:37 - 3:39
  Кир, царят на персите,
 • 3:39 - 3:41
  влиза във Вавилон без битка --
 • 3:41 - 3:43
  огромната империя на Вавилон,
 • 3:43 - 3:45
  която се простирала от южен Ирак
 • 3:45 - 3:47
  до средиземноморието,
 • 3:47 - 3:49
  се предава на Кир.
 • 3:49 - 3:53
  И Кир издава декларация.
 • 3:53 - 3:56
  И това е, което цилиндърът представлява,
 • 3:56 - 3:59
  декларация, създадена от владетеля, воден от Бог,
 • 3:59 - 4:03
  който свалил иракския деспот
 • 4:03 - 4:05
  и щял да даде свобода на хората.
 • 4:05 - 4:07
  На звучен вавилонски --
 • 4:07 - 4:09
  написана е на вавилонски --
 • 4:09 - 4:12
  той казва: "Аз съм Кир, владетелят на вселената,
 • 4:12 - 4:14
  великият цар, могъщият цар,
 • 4:14 - 4:18
  царят на Вавилон, цар на четирите краища на света."
 • 4:18 - 4:21
  Нямат проблем с преувеличаването, както виждате.
 • 4:21 - 4:23
  Това най-вероятно
 • 4:23 - 4:25
  е първото истинско съобщение за печата
 • 4:25 - 4:27
  от армия на победители,
 • 4:27 - 4:29
  което е стигнало до нас.
 • 4:29 - 4:31
  И е написано, както скоро ще видим,
 • 4:31 - 4:34
  от много умели ПиАр консултанти.
 • 4:34 - 4:37
  Преувеличението не е нещо изненадващо.
 • 4:37 - 4:39
  А великият цар, могъщият цар,
 • 4:39 - 4:42
  царят на четирите краища на света, какво смята да направи?
 • 4:42 - 4:45
  Той ще заяви, че със завладяването на Вавилон,
 • 4:45 - 4:48
  той ще пусне всички народи,
 • 4:48 - 4:50
  които вавилонците, Навуходоносор и Балтазар,
 • 4:50 - 4:52
  са заловили и поробили,
 • 4:52 - 4:54
  на свобода.
 • 4:54 - 4:56
  Ще им позволи да се завърнат в родината си.
 • 4:56 - 4:58
  И което е по-важно,
 • 4:58 - 5:00
  ще им позволи да си вземат
 • 5:00 - 5:02
  всички ценности, статуите,
 • 5:02 - 5:04
  храмовата утвар,
 • 5:04 - 5:06
  които са били плячкосани.
 • 5:06 - 5:09
  Всички хора, репресирани и изселени от вавилонците,
 • 5:09 - 5:11
  ще се приберат по домовете си
 • 5:11 - 5:14
  и ще вземат със себе си отнетите ценности.
 • 5:14 - 5:17
  И ще могат да възстановят олтарите си
 • 5:17 - 5:19
  и да почетат боговете си,
 • 5:19 - 5:22
  спазвайки своята традиция, по родните си места.
 • 5:22 - 5:24
  Това е декретът,
 • 5:24 - 5:27
  този предмет е доказателството
 • 5:27 - 5:29
  за факта, че евреите,
 • 5:29 - 5:31
  след заточението във Вавилон,
 • 5:31 - 5:34
  годините прекарани седейки край водите на Вавилон,
 • 5:34 - 5:37
  ридаейки при всеки спомен за Йерусалим,
 • 5:37 - 5:40
  на тези евреи им е позволено да се приберат у дома.
 • 5:40 - 5:42
  Позволено им е да се приберат в Йерусалим
 • 5:42 - 5:44
  и да издигнат наново своя храм.
 • 5:44 - 5:46
  Това е базисен документ
 • 5:46 - 5:48
  в еврейската история.
 • 5:48 - 5:52
  И Летописите, Книгата на Езра в Еврейската библия
 • 5:52 - 5:54
  го съобщават единодушно.
 • 5:54 - 5:56
  Това е еврейската версия
 • 5:56 - 5:58
  на същата история.
 • 5:58 - 6:00
  "Това каза Кир, цар на Персия:
 • 6:00 - 6:03
  'Всички царства на земята имат Господ Бог на небесата даден им,
 • 6:03 - 6:05
  и той ме натовари
 • 6:05 - 6:07
  да му изградя дом в Йерусалим.
 • 6:07 - 6:09
  Кой измежду вас е от неговия народ?
 • 6:09 - 6:11
  Господ Бог ще е с него,
 • 6:11 - 6:14
  и ще му позволи да се възкачи."
 • 6:14 - 6:16
  "Възкачи се" - алия.
 • 6:16 - 6:19
  Най-важният елемент
 • 6:19 - 6:21
  на идеята за завръщане,
 • 6:21 - 6:23
  базисна част
 • 6:23 - 6:25
  от живота на юдаизма.
 • 6:25 - 6:27
  Както всички знаете, завръщането от заточение,
 • 6:27 - 6:29
  вторият храм,
 • 6:29 - 6:31
  променят образа на юдаизма.
 • 6:31 - 6:33
  И тази промяна,
 • 6:33 - 6:35
  този велик момент в историята,
 • 6:35 - 6:39
  става възможен благодарение на Кир, царят на Персия,
 • 6:39 - 6:42
  а ние го научаваме от текстовете на иврит от светото писание
 • 6:42 - 6:45
  и на вавилонски от глинения цилиндър.
 • 6:45 - 6:47
  Два важни текста,
 • 6:47 - 6:49
  какво ни казват за политиката?
 • 6:49 - 6:51
  Това, което се случва,
 • 6:51 - 6:54
  е една фундаментална смяна в историята на Близкия Изток.
 • 6:54 - 6:57
  Империята, включваща Иран, Мидия и Персия,
 • 6:57 - 6:59
  обединена от Кир,
 • 6:59 - 7:03
  става първата велика световна империя.
 • 7:03 - 7:06
  Кир властва през четиридесетте години на 6 в. пр. н. е.
 • 7:06 - 7:10
  И до времето на синът му Дарий,
 • 7:10 - 7:13
  цялото източно средиземноморие
 • 7:13 - 7:15
  е под контрола на персите.
 • 7:15 - 7:17
  Всъщност, тази империя,
 • 7:17 - 7:19
  е Близкия Изток, такъв какъвто го познаваме,
 • 7:19 - 7:22
  и тя оформя Близкия Изток, такъв, какъвто го познаваме.
 • 7:22 - 7:24
  Била е най-обширната империя, известна до тогава на света.
 • 7:24 - 7:26
  Много по-важно е,
 • 7:26 - 7:28
  че тя е била първата
 • 7:28 - 7:30
  мултикултурна, мултирелигиозна държава
 • 7:30 - 7:32
  в огромен мащаб.
 • 7:32 - 7:34
  И е трябвало да бъде ръководена по съвършено нов начин.
 • 7:34 - 7:36
  Трябвало е да бъде управлявана на различни езици.
 • 7:36 - 7:39
  Фактът, че този декрет е на вавилонски го показва.
 • 7:39 - 7:41
  И трябва да признае различните обичаи,
 • 7:41 - 7:44
  различните хора, различни религии, различни вери.
 • 7:44 - 7:47
  Кир проявява уважение към всичко това.
 • 7:47 - 7:49
  Кир поставя модел
 • 7:49 - 7:51
  за начин на управление
 • 7:51 - 7:56
  на огромно многонационално, мултирелигиозно, многокултурно общество.
 • 7:56 - 7:58
  В резултат е просъществувала
 • 7:58 - 8:01
  империя, която включва земите, които виждате на екрана,
 • 8:01 - 8:04
  и която оцелява в продължение на 200 години на стабилност,
 • 8:04 - 8:07
  преди Александър да я разруши.
 • 8:07 - 8:09
  След нея остава мечтата за един обединен Близък Изток,
 • 8:09 - 8:11
  за място, където хора с различни вярвания
 • 8:11 - 8:13
  могат да съжителстват заедно.
 • 8:13 - 8:15
  Гръцката инвазия прекратява това.
 • 8:15 - 8:18
  И разбира се, Александър не успява да поддържа държавата
 • 8:18 - 8:20
  и тя се разпада на части.
 • 8:20 - 8:22
  Но делото на Кир
 • 8:22 - 8:24
  остава основополагащо.
 • 8:24 - 8:27
  Гръцкият историк Ксенофон
 • 8:27 - 8:29
  пише своята книга "Киропедия,"
 • 8:29 - 8:31
  представяйки Кир като велик управник.
 • 8:31 - 8:34
  И през цялата европейска култура след това,
 • 8:34 - 8:37
  Кир остава пример за подражание.
 • 8:37 - 8:39
  Това е гравюра от 16 век,
 • 8:39 - 8:41
  която ни показва колко разпространена
 • 8:41 - 8:44
  е била почитта към него.
 • 8:44 - 8:46
  И книгата на Ксенофон за Кир,
 • 8:46 - 8:49
  за това как се управлява многообразно общество,
 • 8:49 - 8:51
  е била една от великите книги,
 • 8:51 - 8:53
  която вдъхновява бащите основатели
 • 8:53 - 8:55
  на Американската революция.
 • 8:55 - 8:57
  Джеферсън е бил голям почитател --
 • 8:57 - 8:59
  идеалите на Кир
 • 8:59 - 9:01
  очевидно говорят за тези идеали от 18-ти век,
 • 9:01 - 9:03
  за това как да създадеш религиозна търпимост
 • 9:03 - 9:06
  в една нова държава.
 • 9:08 - 9:10
  Междувременно, обратно във Вавилон
 • 9:10 - 9:12
  нещата не вървели на добре.
 • 9:12 - 9:15
  След Александър, други империи,
 • 9:15 - 9:18
  Вавилон запада, превръща се в руини
 • 9:18 - 9:22
  и всички следи от великата Вавилонска империя се изгубват --
 • 9:22 - 9:24
  до 1879 г.
 • 9:24 - 9:27
  когато цилиндърът е открит
 • 9:27 - 9:30
  от експедиция на Британския музей, провеждаща разкопки във Вавилон.
 • 9:30 - 9:33
  С което започва една друга история.
 • 9:33 - 9:35
  Това е големият дебат
 • 9:35 - 9:37
  от средата на 19-ти век:
 • 9:37 - 9:40
  Достоверни ли са текстовете? Можем ли да им се доверим?
 • 9:40 - 9:42
  Ние знаем
 • 9:42 - 9:44
  за завръщането на евреите и за декрета на Крит
 • 9:44 - 9:46
  само от Еврейската библия.
 • 9:46 - 9:48
  Други доказателства няма.
 • 9:48 - 9:50
  И ето, че изведнъж се появява това.
 • 9:50 - 9:52
  И огромното вълнение
 • 9:52 - 9:54
  на един свят, в който тези, които вярват на светото писание
 • 9:54 - 9:56
  и преживяват това разтърсване на вярата им в Сътворението
 • 9:56 - 9:58
  от теорията за еволюцията, от геологията,
 • 9:58 - 10:00
  ето че се появява доказателство
 • 10:00 - 10:02
  за историческата достоверност на Стария Завет.
 • 10:02 - 10:05
  За 19-ти век това е велик момент.
 • 10:05 - 10:10
  Но -- и това, естествено, е мястото, където нещата стават сложни --
 • 10:10 - 10:12
  фактите са вярни,
 • 10:12 - 10:15
  ура за археологията,
 • 10:15 - 10:18
  но интерпретацията се оказва проблем.
 • 10:18 - 10:21
  Защото разказът от цилиндъра и този от Еврейската Библия
 • 10:21 - 10:23
  се различават в един ключов аспект.
 • 10:23 - 10:25
  Вавилонският цилиндър
 • 10:25 - 10:27
  е написан от свещенослужители
 • 10:27 - 10:29
  на великия бог на Вавилон, Мардук.
 • 10:29 - 10:31
  И, разбира се,
 • 10:31 - 10:33
  те казват, че всичко това е дело на Мардук.
 • 10:33 - 10:36
  "Мардук, когото почитаме, извикал Кир по име."
 • 10:36 - 10:39
  Мардук хваща Кир за ръката,
 • 10:39 - 10:41
  призовава го да води тези хора
 • 10:41 - 10:44
  и му дава управлението на Вавилон.
 • 10:44 - 10:46
  Мардук казва на Кир,
 • 10:46 - 10:48
  че той ще извърши великото, щедро дело
 • 10:48 - 10:50
  да освободи тези хора.
 • 10:50 - 10:52
  И ето защо всички ние трябва да сме благодарни
 • 10:52 - 10:54
  и да се прекланяме на Мардук.
 • 10:54 - 10:56
  Създателите на ивритския текст
 • 10:56 - 10:58
  в Стария Завет,
 • 10:58 - 11:01
  едва ли ще се изненадате да научите,
 • 11:01 - 11:03
  имат малко по-различна гледна точка.
 • 11:03 - 11:05
  За тях, естествено, едва ли е възможно Мардук
 • 11:05 - 11:07
  да е направил всичко това.
 • 11:07 - 11:09
  Може да бъде само Йехова.
 • 11:09 - 11:11
  И така, в Исая
 • 11:11 - 11:13
  имаме тези чудесни текстове,
 • 11:13 - 11:15
  които приписват заслугите за цялата история
 • 11:15 - 11:16
  не на Мардук,
 • 11:16 - 11:19
  но на великия Господ Бог на Израел --
 • 11:19 - 11:21
  Богът на Израел,
 • 11:21 - 11:23
  който също нарича Кир по име,
 • 11:23 - 11:26
  също го хваща за ръката
 • 11:26 - 11:28
  и му повелява предводителството на неговите хора.
 • 11:28 - 11:30
  Имаме един показателен пример
 • 11:30 - 11:34
  за присвояването на една и съща случка от две различни религии,
 • 11:34 - 11:36
  две различни религиозни обсебвания
 • 11:36 - 11:38
  на един политически факт.
 • 11:38 - 11:40
  Бог, както знаем,
 • 11:40 - 11:42
  обикновено е на страната на големите баталиони.
 • 11:42 - 11:45
  Въпросът е, за кой Бог става дума?
 • 11:45 - 11:47
  И дебатът нарушава спокойствието
 • 11:47 - 11:49
  на всеки през 19-ти век.
 • 11:49 - 11:51
  Да проумееш, че Еврейските писания
 • 11:51 - 11:54
  са част от много по-обширен религиозен свят.
 • 11:54 - 11:56
  И е пределно ясно,
 • 11:56 - 11:59
  че цилиндърът е по-стар от писанието на Исая
 • 11:59 - 12:01
  и, че в същото време Йехова говори
 • 12:01 - 12:03
  с думи, много подобни
 • 12:03 - 12:05
  на тези, използвани от Мардук.
 • 12:05 - 12:08
  И оставяме с усещането, че Исая знае за това,
 • 12:08 - 12:10
  защото той казва,
 • 12:10 - 12:13
  че това е Бог, който говори, разбира се:
 • 12:13 - 12:15
  "Призовах ги по име
 • 12:15 - 12:17
  въпреки че те не ме познаваха."
 • 12:17 - 12:19
  Мисля, всепризнато е,
 • 12:19 - 12:21
  че Кир не е разбирал,
 • 12:21 - 12:24
  че действията му са водени от Йехова.
 • 12:24 - 12:27
  И също така, би бил изненадан да разбере, че Мардук му повелява какво да прави.
 • 12:27 - 12:29
  Тъй като, любопитно естествено,
 • 12:29 - 12:31
  Кир е добър иранец
 • 12:31 - 12:33
  със съвършено различен набор от богове,
 • 12:33 - 12:35
  които не са споменати в никой от текстовете.
 • 12:35 - 12:37
  (Смях)
 • 12:37 - 12:39
  Това е през 1879.
 • 12:39 - 12:41
  40 години по-късно
 • 12:41 - 12:44
  и ето ни в 1917,
 • 12:44 - 12:46
  когато цилиндърът влиза в различен свят.
 • 12:46 - 12:48
  По това време, реалната политика
 • 12:48 - 12:50
  на модерния свят --
 • 12:50 - 12:53
  годината на Декларацията на Балфур,
 • 12:53 - 12:56
  годината, когато новата имперска сила в Близкия Изток, Британия,
 • 12:56 - 12:58
  решава да декларира
 • 12:58 - 13:00
  еврейски национален дом,
 • 13:00 - 13:02
  който ще позволи
 • 13:02 - 13:04
  на евреите да се завърнат.
 • 13:04 - 13:06
  И реакцията на тази идея
 • 13:06 - 13:09
  от еврейското население на Източна Европа е възторжена.
 • 13:09 - 13:11
  И навред из Източна Европа,
 • 13:11 - 13:13
  евреите разпространяват изображения на Кир
 • 13:13 - 13:15
  и Джордж V
 • 13:15 - 13:17
  един до друг --
 • 13:17 - 13:19
  двамата велики владетели,
 • 13:19 - 13:22
  които позволяват завръщането в Йерусалим.
 • 13:22 - 13:25
  Цилиндърът на Кир отново е изваден в публичното пространство
 • 13:25 - 13:27
  и неговия текст,
 • 13:27 - 13:30
  като демонстрация на това, което ще се случи,
 • 13:30 - 13:33
  когато войната свърши през 1918-та
 • 13:33 - 13:36
  е част от божествен замисъл.
 • 13:36 - 13:38
  Всички знаете какво се случва.
 • 13:38 - 13:41
  Основана е държавата Израел,
 • 13:41 - 13:44
  и 50 години по-късно, в края на 60-те,
 • 13:44 - 13:47
  е ясно, че ролята на Британия като имперска сила е свършила.
 • 13:47 - 13:50
  Тогава за цилиндъра започва нова история.
 • 13:50 - 13:52
  Регионът, според Обединеното Кралство и САЩ,
 • 13:52 - 13:55
  трябва да бъде опазен от комунизма
 • 13:55 - 13:58
  и суперсилата, създадена за осъществяването на тази цел
 • 13:58 - 14:00
  е Иран, Шахът.
 • 14:00 - 14:03
  Така че Шахът създава иранска история,
 • 14:03 - 14:05
  или завръщане към иранската история,
 • 14:05 - 14:08
  която го поставя в средата на важна традиция
 • 14:08 - 14:10
  и сече монети,
 • 14:10 - 14:12
  на които е изобразен той
 • 14:12 - 14:14
  с цилиндъра на Кир.
 • 14:14 - 14:17
  По време на големите празненства в негова чест в Персеполис,
 • 14:17 - 14:19
  той изисква цилиндъра,
 • 14:19 - 14:22
  и цилиндърът е даден на заем от Британския Музей, пратен е в Техеран,
 • 14:22 - 14:24
  и става част от големите тържества
 • 14:24 - 14:27
  в чест на династията на Пахлави.
 • 14:27 - 14:30
  Цилиндърът на Кир: гарант на Шаха.
 • 14:30 - 14:33
  10 години по-късно имаме нова история:
 • 14:33 - 14:35
  Иранската революция, 1979.
 • 14:35 - 14:37
  Това е ислямска революция, никакъв Кир повече:
 • 14:37 - 14:39
  вече не се интересуваме от тази история,
 • 14:39 - 14:42
  интересуваме се от ислямски Иран --
 • 14:42 - 14:44
  докато Ирак,
 • 14:44 - 14:47
  новата суперсила, която решаваме, че трябва да контролира региона,
 • 14:47 - 14:49
  напада.
 • 14:49 - 14:51
  И имаме нова ирано-иракска война.
 • 14:51 - 14:53
  За иранците става наложително
 • 14:53 - 14:56
  да си припомнят величайшето минало,
 • 14:56 - 14:58
  тяхното велико минало,
 • 14:58 - 15:01
  когато са се били с Ирак и са победили.
 • 15:01 - 15:03
  Положението е критично и трябва да се намери символ,
 • 15:03 - 15:06
  който да обедини всички иранци --
 • 15:06 - 15:08
  мюсюлмани и не-мюсюлмани,
 • 15:08 - 15:11
  християни, зороастрийци, евреи, живеещи в Иран,
 • 15:11 - 15:13
  благочестивите и неблагочестивите.
 • 15:13 - 15:16
  И очевидния символ е Кир.
 • 15:16 - 15:19
  Така че, когато Британския Музей и Техеранския национален музей
 • 15:19 - 15:21
  си сътрудничат и работят заедно, както сме правили и преди,
 • 15:21 - 15:23
  иранците отправят молба само за едно нещо
 • 15:23 - 15:25
  на заем.
 • 15:25 - 15:27
  Това е единствения предмет, който те искат.
 • 15:27 - 15:29
  Искат да заемат цилиндъра на Кир.
 • 15:29 - 15:31
  И миналата година,
 • 15:31 - 15:35
  цилиндърът на Кир замина за Техеран
 • 15:35 - 15:38
  за втори път.
 • 15:38 - 15:41
  Виждате експонирането му тук, сложен в специална кутия
 • 15:41 - 15:44
  от директора на Националния музей на Техеран,
 • 15:44 - 15:47
  една от многото жени в Иран, заемаща ръководен пост,
 • 15:47 - 15:49
  г-жа Ардакани.
 • 15:49 - 15:51
  Това беше голямо събитие.
 • 15:51 - 15:54
  Това е от другата страна на същата снимка.
 • 15:54 - 15:57
  В Техеран цилиндърът беше видян
 • 15:57 - 15:59
  от между един и два милиона души
 • 15:59 - 16:01
  в продължение на няколко месеца.
 • 16:01 - 16:03
  Това е много над която и да е хитова експозиция
 • 16:03 - 16:05
  на Запад.
 • 16:05 - 16:08
  И е предмет на продължителен дебат
 • 16:08 - 16:11
  за това какво означава цилиндъра, какво е имал предвид Кир,
 • 16:11 - 16:14
  но най-вече, Кир, видян през призмата на този цилиндър --
 • 16:14 - 16:17
  Кир, защитникът на отечеството,
 • 16:17 - 16:19
  героят, разбира се, на иранската идентичност
 • 16:19 - 16:21
  и на иранския народ,
 • 16:21 - 16:23
  толерантен към всички религии.
 • 16:23 - 16:25
  В съвременен Иран
 • 16:25 - 16:28
  зороастрийците и християните имат гарантирано място
 • 16:28 - 16:31
  в иранския парламент, нещо, с което могат много, много да се гордеят.
 • 16:31 - 16:34
  За да видят цилиндъра,
 • 16:34 - 16:36
  хиляди евреи, живеещи в Иран
 • 16:36 - 16:38
  идват в Техеран.
 • 16:38 - 16:40
  Той става емблематичен,
 • 16:40 - 16:42
  предмет на грандиозен дебат,
 • 16:42 - 16:45
  за това какво е Иран отвътре и отвън.
 • 16:45 - 16:48
  Дали Иран още е защитник на подтиснатите?
 • 16:48 - 16:50
  Ще даде ли Иран свобода на хората,
 • 16:50 - 16:53
  които тираните са поробили и отчуждили?
 • 16:53 - 16:56
  Това е водеща национална риторика
 • 16:56 - 16:58
  и всичко това беше извадено на преден план
 • 16:58 - 17:00
  в грандиозно шествие
 • 17:00 - 17:02
  организирано при връщането на цилиндъра.
 • 17:02 - 17:05
  Виждате на тази сцена огромен модел на цилиндъра на Кир
 • 17:05 - 17:08
  с фигурите на велики личности от иранската история,
 • 17:08 - 17:10
  събрани да заемат своето място
 • 17:10 - 17:13
  в наследството на Иран.
 • 17:13 - 17:15
  Събитието беше представено
 • 17:15 - 17:18
  от самия президент.
 • 17:18 - 17:20
  И за мен,
 • 17:20 - 17:22
  да занеса този предмет в Иран,
 • 17:22 - 17:24
  да ми бъде позволено да го занеса в Иран,
 • 17:24 - 17:26
  беше позволение да стана част
 • 17:26 - 17:28
  от един изключителен дебат,
 • 17:28 - 17:30
  воден на най-високо ниво,
 • 17:30 - 17:32
  за това какво представлява Иран,
 • 17:32 - 17:35
  какви различни видове Иран съществуват
 • 17:35 - 17:37
  и как различните етапи от историята на Иран
 • 17:37 - 17:40
  могат да повлияят на света днес.
 • 17:40 - 17:43
  Този дебат продължава,
 • 17:43 - 17:45
  и ще продължи да вдига шум,
 • 17:45 - 17:47
  защото този предмет
 • 17:47 - 17:49
  е една от големите декларации
 • 17:49 - 17:51
  на човешката надежда.
 • 17:51 - 17:55
  Той стои наравно с Американската конституция.
 • 17:55 - 17:58
  Той със сигурност казва много повече за реалните свободи
 • 17:58 - 18:00
  отколкото Магна Карта.
 • 18:00 - 18:03
  Това е документ, който може да значи толкова много неща
 • 18:03 - 18:06
  за Иран и региона.
 • 18:06 - 18:08
  Негова реплика
 • 18:08 - 18:10
  е експонирана в ООН.
 • 18:10 - 18:13
  Тази есен той ще бъде представен в Ню Йорк
 • 18:13 - 18:15
  по време на организирането на големите дебати
 • 18:15 - 18:18
  за бъдещето на Близкия Изток.
 • 18:18 - 18:20
  И искам да приключа с въпрос към вас
 • 18:20 - 18:22
  каква ще бъде следващата история,
 • 18:22 - 18:24
  в която ще фигурира този предмет.
 • 18:24 - 18:26
  Със сигурност ще се появи
 • 18:26 - 18:28
  в още много близкоизточни истории.
 • 18:28 - 18:30
  И каква история на Близкия Изток,
 • 18:30 - 18:32
  каква история на света
 • 18:32 - 18:34
  искате да видите
 • 18:34 - 18:36
  имайки предвид казаното,
 • 18:36 - 18:38
  изразеното чрез този цилиндър?
 • 18:38 - 18:40
  Правото на народите
 • 18:40 - 18:42
  да живеят заедно в една и съща държава,
 • 18:42 - 18:44
  изповядвайки вярата си по различен начин, свободно --
 • 18:44 - 18:46
  Близък Изток, свят,
 • 18:46 - 18:48
  в които религията няма да бъде повод за разделяне
 • 18:48 - 18:51
  или спор.
 • 18:51 - 18:54
  В момента в света на Близкия Изток
 • 18:54 - 18:57
  споровете, както знаете, са ожесточени.
 • 18:57 - 18:59
  Но вярвам, че е възможно
 • 18:59 - 19:03
  най-влиятелния и мъдър глас на всички тях
 • 19:03 - 19:05
  да бъде гласът
 • 19:05 - 19:07
  на този безгласен предмет,
 • 19:07 - 19:09
  цилиндърът на Кир.
 • 19:09 - 19:11
  Благодаря ви.
 • 19:11 - 19:15
  (Аплодисменти)
Title:
Нийл Макгрегър: 2600 години история в един предмет
Speaker:
Neil MacGregor
Description:

Глинен цилиндър покрит с акадски клинописен текст, повреден и счупен, Цилиндърът на Кир е мощен символ на религиозна толерантност и мулти- културализъм. В своя увлекателен разказ Нийл Макгрегър, директор на Британския музей, проследява 2600 години от историята на Близкия Изток чрез този един единствен предмет.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:16
Svetlana Leneva added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions