Return to Video

01-05 Course Goals and Prerequisites

 • 0:00 - 0:03
  Bạn phải nhớ rằng chúng tôi ở đây không phải để dạy bạn
 • 0:03 - 0:05
  tạo một phần mềm thời tiết.
 • 0:05 - 0:09
  Thậm chí cũng không phải dạy bạn toàn bộ Android APIs mà chúng tôi sử dụng để tạo nên nó.
 • 0:09 - 0:13
  Mà nó để rèn luyện não bạn bắt đầu suy nghĩ như một mobile developer,
 • 0:13 - 0:16
  điều mà thực sự quan trọng, bởi vì đến cuối khóa học
 • 0:16 - 0:20
  chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo final project của riêng bạn.
 • 0:26 - 0:31
  Chúng tôi mong rằng bạn đã quen thuộc với lập trình hướng đối tượng,
 • 0:31 - 0:34
  và có kinh nghiệm với Java hay môn ngôn ngữ tương tự nào đó.
 • 0:34 - 0:38
  Bản thân tôi đã bắt đầu với Android sau nhiều năm lập trình Delphi và C#
 • 0:39 - 0:43
  Như những kỹ sư, chúng tôi được đào tạo để những kinh nghiệm của chúng tôi phù hợp với một ngôn ngữ
 • 0:43 - 0:44
  hay SDK thành một cái mới.
 • 0:44 - 0:49
  Làm theo những mẫu và những lối tắt có thể khiến chúng tôi có được tốc độ nhanh nhất có thể,
 • 0:49 - 0:51
  Nhưng mobile, và Android thì khác,
 • 0:51 - 0:54
  có nhiều sự khác nhau cơ bản,
  nghĩa là một số kinh nghiệm
 • 0:54 - 0:58
  hay sự hiểu biết sẽ thực sự làm chúng tôi tệ đi khi làm mobile engineers,
 • 0:58 - 1:02
  Chúng tôi nghĩ Smartphones như một chiếc máy tính mà nó nằm gọn trong túi quần.
 • 1:02 - 1:06
  Bằng một cách nào đó thì nó đúng, nhưng đó là những máy tính ở thập kỷ 90s,
 • 1:06 - 1:09
  như cái Powerhouse mà tôi đã sử dụng được gần 20 năm trước.
 • 1:09 - 1:13
  Với tốc độ internet chậm,
  CPUs cùi, và bộ nhớ RAM có hạn,
 • 1:13 - 1:16
  thêm vào đó, tất cả đều chạy bằng pin.
 • 1:16 - 1:18
  Như chúng tôi đã nói qua về khóa học,
 • 1:18 - 1:21
  Tôi sẽ quay lại với từng thách thức của mobile.
 • 1:21 - 1:24
  Mong đợi vào những nơi mà bạn đã có kinh nghiệm trên desktop hay server,
 • 1:24 - 1:27
  hay thậm chí những nền tảng mobile khác có thể dẫn bạn đi sai hướng.
 • 1:27 - 1:31
  Tôi cũng sẽ quay lại để kể cho bạn vài câu chuyện về những ngày đầu của Android.
 • 1:31 - 1:35
  Câu chuyện mô tả về cách mà nền tảng Android được tạo ra.
 • 1:35 - 1:37
  Và không đâu rõ ràng như ở đây,
 • 1:37 - 1:40
  ở Android Lawn sculpture garden
  (vườn điêu khắc)
 • 1:40 - 1:43
  Cùng với tôi ở đây, ở trung tâm của Android, ở cuối bài này,
 • 1:43 - 1:46
  để tìm hiểu về những bức tượng điêu khắc ngon miệng này
 • 1:46 - 1:48
  cũng như kể về lịch sử của Android.
 • 1:48 - 1:51
  Còn bây giờ, hãy quay lại việc tạo cái app thời tiết đó.
 • 1:51 - 1:54
  Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển đến Dan, để có cái nhìn rõ hơn về app của chúng ta.
Title:
01-05 Course Goals and Prerequisites
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
01:54

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions