Return to Video

Dan u životu antičkog grčkog arhitekte

 • 0:07 - 0:12
  Dok zora sviće nad Atinom,
  Fidija već kasni na posao.
 • 0:12 - 0:15
  Godina je 432. p.n.e.,
 • 0:15 - 0:18
  i on je „arhitekton”
  to jest glavni graditelj
 • 0:18 - 0:22
  Partenona - atinskog najnovijeg
  i najvećeg hrama.
 • 0:22 - 0:27
  Kada bude gotovo, njegovo remek-delo
  će da bude ogromni oltar za boginju Atinu,
 • 0:27 - 0:30
  kao i svedočanstvo atinske slave.
 • 0:31 - 0:36
  Međutim, kad stigne na gradilište zatiče
  pet „epistata” tj. gradskih zvaničnika
 • 0:36 - 0:38
  koji čekaju da se sukobe s njim.
 • 0:38 - 0:40
  Optužuju Fidiju da je proneverio zlato
 • 0:40 - 0:44
  namenjeno za sveti središnji kip u hramu.
 • 0:44 - 0:48
  Ima rok do zalaska sunca da dostavi
  sve izdatke za hram
 • 0:48 - 0:54
  kao i račune za svaki grumen zlata -
  ili da se suoči sa zakonom.
 • 0:54 - 0:59
  Iako ga ove lažne optužbe vređaju,
  Fidija nije iznenađen.
 • 0:59 - 1:02
  Perikle, političar koji je naručio
  izgradnju Partenona,
 • 1:02 - 1:05
  ima brojne neprijatelje u gradskoj upravi,
 • 1:05 - 1:08
  a ovaj projekat je unekoliko kontroverzan.
 • 1:08 - 1:12
  Javnost očekuje klasični hram
  u dorskom stilu:
 • 1:12 - 1:16
  sa jednostavnim stubovima
  koji pridržavaju horizontalni pervaz,
 • 1:16 - 1:18
  krunisan trougaonim krovom.
 • 1:18 - 1:23
  Međutim, Fidijini planovi su daleko
  radikalniji po atinskim merilima.
 • 1:23 - 1:28
  Njegov nacrt kombinuje dorske stubove
  sa širokim jonskim frizom,
 • 1:28 - 1:34
  na kom je prikazana ogromna panorama
  gradskog Velikog panatinskog festivala.
 • 1:34 - 1:39
  Ne samo da će ova skulptura da prikaže
  ljude i bogove rame uz rame -
 • 1:39 - 1:42
  što nikad pre nije viđeno
  kao dekor na hramu -
 • 1:42 - 1:46
  već će i da košta mnogo više
  od uobičajenog pristupa.
 • 1:46 - 1:51
  Moleći se bogovima da su njegove kolege
  vodile zapis o svojim troškovima,
 • 1:51 - 1:54
  Fidija se zapućuje
  da dokaže svoju nevinost.
 • 1:54 - 1:59
  Prvo proverava sa svojim arhitektama,
  Iktinom i Kalikratom.
 • 1:59 - 2:00
  Umesto korišćenja nacrta,
 • 2:00 - 2:04
  udubljuju se u „singrafu”
  to jest glavni plan,
 • 2:04 - 2:07
  kao i paradigmu, tj. tri-de model.
 • 2:07 - 2:12
  Bez preciznog nacrta, ekipa često mora
  da rešava probleme u realnom vremenu,
 • 2:12 - 2:18
  vodeći se samo pažljivim proračunima
  i sopstvenim osećajem za simetriju.
 • 2:18 - 2:22
  Održavanje ove simetrije
  se pokazalo naročito teškim.
 • 2:22 - 2:24
  Partenon je izgrađen na nagibu
 • 2:24 - 2:28
  sa stubovima koji se
  blago povijaju ka unutra.
 • 2:28 - 2:29
  Kako bi prikazali snagu
 • 2:29 - 2:33
  i potencijalno postigli da stubovi
  izgledaju pravo posmatrani iz daljine,
 • 2:33 - 2:39
  arhitekte su uključile entazu,
  tj. blaga ispupčenja na svakom stubu.
 • 2:39 - 2:41
  Za ostale elemente hrama,
 • 2:41 - 2:46
  ekipa proračunava simetriju
  uzimajući relativno stabilne proporcije
 • 2:46 - 2:47
  duž dizajna.
 • 2:47 - 2:52
  Međutim, njihovi promenljivi planovi
  zahtevaju stalna preračunavanja.
 • 2:52 - 2:55
  Nakon što pomogne
  u rešavanju jednog sličnog proračuna,
 • 2:55 - 2:57
  Fidija sakuplja zapise o zlatu od kolega
 • 2:57 - 3:01
  i zapućuje se da preuzme
  specijalnu isporuku.
 • 3:01 - 3:05
  Ogromni blokovi mermera
  za timpane Partenona su upravo stigli
 • 3:05 - 3:08
  iz kamenoloma sa planine Pentelikon.
 • 3:08 - 3:10
  Obične rampe bi popucale
 • 3:10 - 3:14
  pod težinom ovih kamenih blokova
  od dve do tri tone,
 • 3:14 - 3:18
  te Fidija naređuje izgradnju novih kotura.
 • 3:18 - 3:20
  Nakon beleženja dodatnih troškova
 • 3:20 - 3:23
  i nadgledanja izgradnje čitavo popodne,
 • 3:23 - 3:26
  konačno stiže u radionicu za kipove.
 • 3:26 - 3:31
  Njegovi skulptori rezbare
  92 mitske scene tj. metope
 • 3:31 - 3:34
  kojima ukrašavaju hram.
 • 3:34 - 3:38
  Svaka rezbarija prikazuje sukobe
  iz različitih epskih bitaka -
 • 3:38 - 3:42
  a sve su mistki prikaz
  grčke pobede nad Persijom
 • 3:42 - 3:45
  od pre četrdesetak godina.
 • 3:45 - 3:49
  Ni na jednom hramu pre
  nije korišćeno toliko metopa,
 • 3:49 - 3:54
  a svaka scena doprinosi
  sve većim troškovima hrama.
 • 3:54 - 3:58
  Konačno se Fidija vraća
  svojoj primarnoj obavezi
 • 3:58 - 4:01
  i ključnoj tački celokupnog hrama.
 • 4:01 - 4:05
  Prekriven debelim slojem zlata,
  minuciozno ukrašen
 • 4:05 - 4:08
  i nadvisujući se nad vernicima,
 • 4:08 - 4:14
  ovo će da bude kip gradske pokroviteljke
  i zaštitnice: Atine Partenos.
 • 4:14 - 4:18
  Kada hram bude završen, gomila
  će se okupljati u njegovom podnožju -
 • 4:18 - 4:21
  nudeći molitve, polažući žrtve
 • 4:21 - 4:26
  i posipajući libacije
  u čast boginje mudrosti.
 • 4:26 - 4:28
  Fidija provodi ostatak dana
 • 4:28 - 4:30
  dizajnirajući završne detalje na kipu,
 • 4:30 - 4:35
  i dok svetlost bledi,
  stižu epistati da se suoče s njim.
 • 4:35 - 4:39
  Nakon bdenja nad njegovim zapisima,
  trijumfalno podižu poglede.
 • 4:39 - 4:43
  Fidija je možda vodio zapise
  o generalnim troškovima hrama,
 • 4:43 - 4:47
  ali njegovi zapisi
  ne pominju zlato sa kipa.
 • 4:47 - 4:52
  U tom trenutku stiže Perikle lično
  da spasi svog glavnog graditelja.
 • 4:52 - 4:56
  Pokrovitelj hrama saopštava
  da sve zlato sa kipa
 • 4:56 - 5:01
  mogu da uklone i izvagaju pojedinačno
  kako bi dokazali Fidijinu nevinost.
 • 5:01 - 5:03
  Određujući radnike za zadatak -
 • 5:03 - 5:07
  i naređujući zvaničnicima
  da ih nadgledaju da kasno u noć -
 • 5:07 - 5:10
  Fidija i njegov pokrovitelj
  ostavljaju svoje protivnike
 • 5:10 - 5:12
  na milost moćne Atine.
Title:
Dan u životu antičkog grčkog arhitekte
Speaker:
Mark Robinson
Description:

Pogledajte celu lekciju: https://ed.ted.com/lessons/a-day-in-the-life-of-an-ancient-greek-architect-mark-robinson

Godina je 432. p.n.e. Dok zora sviće nad Atinom, Fidija već kasni na posao. On je glavni graditelj Partenona - atinskog novog i najvećeg hrama - a kada stigne na gradilište, gradski zvaničnici ga optužuju za proneveru zlata sa svetog kipa iz središta hrama. Ima rok do zalaska sunca da dokaže nevinost ili da se suoči sa zakonom. Mark Robinson prikazuje dan u život grčkog arhitekte.

Lekcija: Mark Robinson; režija: Hana Tintor i Laura Martinović.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:13

Serbian subtitles

Revisions