Return to Video

Dzień z życia architekta w starożytnej Grecji - Mark Robinson

 • 0:07 - 0:12
  Nad Atenami dopiero świta,
  a Fidiasz już jest spóźniony do pracy.
 • 0:12 - 0:15
  Jest 432 rok p.n.e.,
 • 0:15 - 0:18
  a on jest architektem,
  czyli głównym budowniczym,
 • 0:18 - 0:22
  Partenonu, najnowszej
  i największej świątyni Aten.
 • 0:22 - 0:27
  Po ukończeniu arcydzieło będzie
  ogromną świątynią bogini Ateny
 • 0:27 - 0:31
  i świadectwem chwały Ateńczyków.
 • 0:31 - 0:33
  Ale kiedy Fidiasz przybywa na miejsce,
 • 0:33 - 0:38
  czeka na niego pięciu
  epistatai, czyli urzędników.
 • 0:38 - 0:40
  Oskarżają Fidiasza o defraudację złota
 • 0:40 - 0:44
  przeznaczonego na główny posąg świątyni.
 • 0:44 - 0:48
  Dają mu czas do zachodu słońca,
  żeby uzasadnił wszystkie koszty budowy
 • 0:48 - 0:54
  i rozliczył się z każdego płatka złota
  albo stanie przed sądem.
 • 0:54 - 0:59
  Urażony oskarżeniami Fidiasz
  nie jest jednak zaskoczony.
 • 0:59 - 1:02
  Perykles, polityk,
  który zlecił budowę Partenonu,
 • 1:02 - 1:05
  ma w zarządzie miasta wielu wrogów,
 • 1:05 - 1:08
  a ten projekt jest nieco kontrowersyjny.
 • 1:08 - 1:12
  Ludność oczekuje klasycznej
  świątyni w stylu doryckim
 • 1:12 - 1:16
  z prostymi kolumnami
  podtrzymującymi poziome belkowanie
 • 1:16 - 1:18
  i zwieńczonej trójkątnym dachem.
 • 1:18 - 1:23
  Ale plany Fidiasza znacznie wykraczają
  poza ateńskie standardy.
 • 1:23 - 1:28
  Jego projekty łączą kolumny doryckie
  z rozległym fryzem jońskim
 • 1:28 - 1:34
  i przedstawiają Panatenaje.
 • 1:34 - 1:39
  Ta rzeźba nie tylko ukaże
  ludzi i bogów obok siebie,
 • 1:39 - 1:42
  czego nigdy dotąd nie widziano w świątyni.
 • 1:42 - 1:46
  Będzie też kosztować znacznie
  więcej niż tradycyjna świątynia.
 • 1:46 - 1:51
  Modląc się, żeby wydatki kolegów
  okazały się bez zarzutu,
 • 1:51 - 1:54
  Fidiasz wyrusza,
  żeby dowieść swojej niewinności.
 • 1:54 - 1:59
  Najpierw wydaje polecenia
  architektom Iktinosowi i Kallikratesowi.
 • 1:59 - 2:00
  Nie mając światłokopii projektu,
 • 2:00 - 2:04
  szczegółowo studiują ogólny szkic
 • 2:04 - 2:07
  i trójwymiarowy model.
 • 2:07 - 2:12
  Bez dokładnego planu zespół często
  musi rozwiązywać problemy na bieżąco,
 • 2:12 - 2:18
  kierując się jedynie obliczeniami
  i poczuciem symetrii.
 • 2:18 - 2:22
  Jej utrzymanie jest szczególnie trudne.
 • 2:22 - 2:28
  Partenon jest zbudowany na łuku
  z kolumnami pochylonymi lekko do wewnątrz.
 • 2:28 - 2:29
  Żeby pokazać siłę
 • 2:29 - 2:33
  i sprawić, że kolumny z daleka
  będą wyglądały prosto,
 • 2:33 - 2:39
  architekci zastosowali entasis,
  czyli lekkie wypukłości w kolumnach.
 • 2:39 - 2:41
  Dla innych elementów świątyni
 • 2:41 - 2:46
  zespół oblicza symetrię, stosując
  względnie spójne proporcje
 • 2:46 - 2:47
  w całym projekcie.
 • 2:47 - 2:52
  Ale zmiany wymagają ciągłych przeliczeń.
 • 2:52 - 2:55
  Po rozwiązaniu jednego z problemów
 • 2:55 - 2:57
  Fidiasz zbiera rejestry złota
  prowadzone przez kolegów
 • 2:57 - 3:01
  i udaje się po przesyłkę specjalną.
 • 3:01 - 3:04
  Ogromne marmurowe bloki
  na fronton Partenonu
 • 3:04 - 3:08
  właśnie dotarły z kamieniołomów
  na górze Pentelejkon.
 • 3:08 - 3:11
  Zwykłe rampy zawaliłyby się pod ciężarem
 • 3:11 - 3:14
  tych 2-3 tonowych bloków kamiennych,
 • 3:14 - 3:18
  więc Fidiasz nakazuje
  budowę nowych wyciągów.
 • 3:18 - 3:20
  Po zarejestrowaniu dodatkowego wydatku
 • 3:20 - 3:23
  i nadzorowaniu budowy całe popołudnie
 • 3:23 - 3:26
  dociera do pracowni rzeźbiarskiej.
 • 3:26 - 3:31
  Jego rzeźbiarze tworzą
  92 mityczne sceny, czyli metopy,
 • 3:31 - 3:34
  mające zdobić świątynię.
 • 3:34 - 3:38
  Każda rzeźba inna epicka bitwa,
 • 3:38 - 3:41
  mityczna prezentacja greckich zwycięstw
 • 3:41 - 3:45
  nad Persją sprzed 40 lat.
 • 3:45 - 3:49
  Żadna dotąd świątynia
  nie miała tylu metop,
 • 3:49 - 3:54
  a każda scena zwiększa
  i tak już duże wydatki.
 • 3:54 - 3:58
  W końcu Fidiasz zabiera się
  za swoje główne zadanie
 • 3:58 - 4:01
  i centralny punkt całej świątyni.
 • 4:01 - 4:05
  Pokryty grubymi warstwami złota,
  drobiazgowo zdobiony
 • 4:05 - 4:08
  i górujący nad ludźmi
 • 4:08 - 4:14
  posąg przedstawia patronkę
  i obrończynię miasta Atenę Partenos.
 • 4:14 - 4:18
  Kiedy świątynia zostanie ukończona,
  wokół niej zgromadzą się tłumy,
 • 4:18 - 4:21
  żeby modlić się, składać ofiary
 • 4:21 - 4:26
  dokonywać rytualnych libacji
  ku czci bogini mądrości.
 • 4:26 - 4:28
  Fidiasz spędza resztę dnia,
 • 4:28 - 4:30
  projektując wykończenie posągu,
 • 4:30 - 4:35
  a kiedy światło gaśnie,
  przybywają do niego epistatai.
 • 4:35 - 4:39
  Po przestudiowaniu rejestrów
  triumfalnie podnoszą głowy.
 • 4:39 - 4:43
  Fidiasz mógł wykazać
  ogólne wydatki świątyni,
 • 4:43 - 4:47
  ale w aktach nie ma słowa
  o złocie z posągu.
 • 4:47 - 4:52
  W tym momencie przybywa sam Perykles,
  żeby ocalić głównego budowniczego.
 • 4:52 - 4:56
  Sponsor świątyni mówi,
  że całe złoto na posąg
 • 4:56 - 5:01
  można zważyć indywidualnie
  i udowodnić niewinność Fidiasza.
 • 5:01 - 5:03
  Po przydzieleniu robotników do zadania
 • 5:03 - 5:07
  i nakazaniu urzędnikom
  pilnowania ich do późnej nocy
 • 5:07 - 5:10
  Fidiasz i jego patron
  zostawiają przeciwników
 • 5:10 - 5:12
  na łasce potężnej Ateny.
Title:
Dzień z życia architekta w starożytnej Grecji - Mark Robinson
Speaker:
Mark Robinson
Description:

Zobacz całą lekcję: https://ed.ted.com/lessons/a-day-in-the-life-of-an-ancient-greek-architect-mark-robinson

Jest rok 432 p.n.e. Gdy nad Atenami wstaje świt, Fidiasz już jest spóźniony do pracy. Fidiasz jest głównym budowniczym Partenonu - najnowszej i największej świątyni w Atenach. Kiedy przybywa na miejsce, władze miasta oskarżają go o sprzeniewierzenie złota ze świętego centralnego posągu świątyni. Ma czas do zachodu słońca, żeby udowodnić swoją niewinność albo stanie przed sądem. Mark Robinson przedstawia dzień z życia greckiego architekta.

Lekcja: Mark Robinson, reżyseria: Hana Tintor & Laura Martinović.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:13

Polish subtitles

Revisions