Polish subtitles

← Dzień z życia architekta w starożytnej Grecji - Mark Robinson

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 10 created 10/20/2020 by Rysia Wand.

 1. Nad Atenami dopiero świta,
  a Fidiasz już jest spóźniony do pracy.
 2. Jest 432 rok p.n.e.,
 3. a on jest architektem,
  czyli głównym budowniczym,
 4. Partenonu, najnowszej
  i największej świątyni Aten.
 5. Po ukończeniu arcydzieło będzie
  ogromną świątynią bogini Ateny
 6. i świadectwem chwały Ateńczyków.
 7. Ale kiedy Fidiasz przybywa na miejsce,

 8. czeka na niego pięciu
  epistatai, czyli urzędników.
 9. Oskarżają Fidiasza o defraudację złota
 10. przeznaczonego na główny posąg świątyni.
 11. Dają mu czas do zachodu słońca,
  żeby uzasadnił wszystkie koszty budowy
 12. i rozliczył się z każdego płatka złota
  albo stanie przed sądem.
 13. Urażony oskarżeniami Fidiasz
  nie jest jednak zaskoczony.

 14. Perykles, polityk,
  który zlecił budowę Partenonu,
 15. ma w zarządzie miasta wielu wrogów,
 16. a ten projekt jest nieco kontrowersyjny.
 17. Ludność oczekuje klasycznej
  świątyni w stylu doryckim
 18. z prostymi kolumnami
  podtrzymującymi poziome belkowanie
 19. i zwieńczonej trójkątnym dachem.
 20. Ale plany Fidiasza znacznie wykraczają
  poza ateńskie standardy.
 21. Jego projekty łączą kolumny doryckie
  z rozległym fryzem jońskim
 22. i przedstawiają Panatenaje.
 23. Ta rzeźba nie tylko ukaże
  ludzi i bogów obok siebie,
 24. czego nigdy dotąd nie widziano w świątyni.
 25. Będzie też kosztować znacznie
  więcej niż tradycyjna świątynia.
 26. Modląc się, żeby wydatki kolegów
  okazały się bez zarzutu,
 27. Fidiasz wyrusza,
  żeby dowieść swojej niewinności.
 28. Najpierw wydaje polecenia
  architektom Iktinosowi i Kallikratesowi.

 29. Nie mając światłokopii projektu,
 30. szczegółowo studiują ogólny szkic
 31. i trójwymiarowy model.
 32. Bez dokładnego planu zespół często
  musi rozwiązywać problemy na bieżąco,
 33. kierując się jedynie obliczeniami
  i poczuciem symetrii.
 34. Jej utrzymanie jest szczególnie trudne.

 35. Partenon jest zbudowany na łuku
  z kolumnami pochylonymi lekko do wewnątrz.
 36. Żeby pokazać siłę
 37. i sprawić, że kolumny z daleka
  będą wyglądały prosto,
 38. architekci zastosowali entasis,
  czyli lekkie wypukłości w kolumnach.
 39. Dla innych elementów świątyni
 40. zespół oblicza symetrię, stosując
  względnie spójne proporcje
 41. w całym projekcie.
 42. Ale zmiany wymagają ciągłych przeliczeń.
 43. Po rozwiązaniu jednego z problemów
 44. Fidiasz zbiera rejestry złota
  prowadzone przez kolegów
 45. i udaje się po przesyłkę specjalną.
 46. Ogromne marmurowe bloki
  na fronton Partenonu

 47. właśnie dotarły z kamieniołomów
  na górze Pentelejkon.
 48. Zwykłe rampy zawaliłyby się pod ciężarem
 49. tych 2-3 tonowych bloków kamiennych,
 50. więc Fidiasz nakazuje
  budowę nowych wyciągów.
 51. Po zarejestrowaniu dodatkowego wydatku

 52. i nadzorowaniu budowy całe popołudnie
 53. dociera do pracowni rzeźbiarskiej.
 54. Jego rzeźbiarze tworzą
  92 mityczne sceny, czyli metopy,
 55. mające zdobić świątynię.
 56. Każda rzeźba inna epicka bitwa,
 57. mityczna prezentacja greckich zwycięstw
 58. nad Persją sprzed 40 lat.
 59. Żadna dotąd świątynia
  nie miała tylu metop,
 60. a każda scena zwiększa
  i tak już duże wydatki.
 61. W końcu Fidiasz zabiera się
  za swoje główne zadanie

 62. i centralny punkt całej świątyni.
 63. Pokryty grubymi warstwami złota,
  drobiazgowo zdobiony
 64. i górujący nad ludźmi
 65. posąg przedstawia patronkę
  i obrończynię miasta Atenę Partenos.
 66. Kiedy świątynia zostanie ukończona,
  wokół niej zgromadzą się tłumy,
 67. żeby modlić się, składać ofiary
 68. dokonywać rytualnych libacji
  ku czci bogini mądrości.
 69. Fidiasz spędza resztę dnia,

 70. projektując wykończenie posągu,
 71. a kiedy światło gaśnie,
  przybywają do niego epistatai.
 72. Po przestudiowaniu rejestrów
  triumfalnie podnoszą głowy.
 73. Fidiasz mógł wykazać
  ogólne wydatki świątyni,
 74. ale w aktach nie ma słowa
  o złocie z posągu.
 75. W tym momencie przybywa sam Perykles,
  żeby ocalić głównego budowniczego.

 76. Sponsor świątyni mówi,
  że całe złoto na posąg
 77. można zważyć indywidualnie
  i udowodnić niewinność Fidiasza.
 78. Po przydzieleniu robotników do zadania
 79. i nakazaniu urzędnikom
  pilnowania ich do późnej nocy
 80. Fidiasz i jego patron
  zostawiają przeciwników
 81. na łasce potężnej Ateny.