Return to Video

Witness Cards instruction video (long version)

 • 0:01 - 0:03
  Zdravo svima!
  Radim ovaj video
 • 0:03 - 0:06
  za vas koji želite imati
  "Karte svedočenja"
 • 0:06 - 0:08
  ili koji ste upravo dobili
  "Karte svedočenja".
 • 0:08 - 0:11
  Želim da vam pokažem
  kako se koriste.
 • 0:12 - 0:15
  Evanđelje je isto,
  kao što često radimo i u drugim videima,
 • 0:15 - 0:19
  gde koristimo čaše i drugo,
  kako bi ilustrovali evanđelje.
 • 0:19 - 0:21
  Ali sada imamo ove karte.
 • 0:24 - 0:27
  Prvo, želim da se zahvalim čoveku
  koji se zove Dejvid, iz Kanade,
 • 0:27 - 0:31
  jer me je video kako govodim
  evanđelje uz pomoć čaša i kolačića,
 • 0:31 - 0:36
  to ga je inspirisalo
  i napravio je neke karte.
 • 0:36 - 0:41
  Te njegove karte su me inspirisale
  da pomislim:
 • 0:41 - 0:46
  Hej, možemo li to doraditi
  kako bi još više ilustrovali?
 • 0:46 - 0:50
  Uzeo sam njegove karte i
  dodao još pet, šest karata,
 • 0:50 - 0:55
  malo promenio,
  kako bi imali to što imamo sada.
 • 0:55 - 0:57
  Ovo su "Karte svedočenja".
 • 0:59 - 1:02
  To su normalne karte sa slikama.
 • 1:03 - 1:07
  Kada otvorite pakovanje
  na početku imate tri karte,
 • 1:07 - 1:11
  koje su bez brojeva.
  Ovo su prve tri karte.
 • 1:11 - 1:15
  Sledeće karte imaju male
  brojeve u uglovima,
 • 1:15 - 1:19
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sve do 13.
 • 1:19 - 1:22
  Ti brojevi su dobri
 • 1:22 - 1:25
  jer kada ih pomešate,
  lako ih je sve poređati ponovo,
 • 1:25 - 1:30
  tako da tačno znate gde početi.
  Mnogo je lakše zbog toga.
 • 1:31 - 1:36
  Uz pomoć prve tri karte
  možete pokazati
 • 1:36 - 1:39
  da postoji "Pionir škola" na internetu,
  da postoji TLR mapa,
 • 1:41 - 1:44
  da uz pomoć nje možete naći ljude,
  i kako sve to funkcioniše,
 • 1:44 - 1:46
  i imamo tri filma.
 • 1:46 - 1:50
  Na prvim tri kartama su male
  reklame.
 • 1:50 - 1:55
  Karte možete i okrenuti.
  Tu imamu igru šaha.
 • 1:56 - 2:00
  Na sledećim trima kartama
  takođe je igra šaha,
 • 2:00 - 2:06
  samo su šahovske figure
  druge boje.
 • 2:06 - 2:10
  Igrom šaha želimo ljudima
  da ilustrujemo
 • 2:10 - 2:14
  da je Bog učinio sve što je
  bilo potrebno,
 • 2:14 - 2:16
  a da je sada na čoveku da se pokaje.
 • 2:16 - 2:20
  Sreo sam mnoge ljude koji su čekali
  na Boga, da dođe i učini nešto,
 • 2:20 - 2:23
  ali Bog je već platio cenu.
  Platio je Svojim Sinom.
 • 2:23 - 2:26
  Sada se ljudi moraju pomeriti.
 • 2:26 - 2:28
  Često to koristim ovako.
 • 2:29 - 2:30
  To je kao igranje šaha.
 • 2:31 - 2:33
  Ti se pomeriš, ja se pomerim.
 • 2:33 - 2:35
  Ti se pomeriš, ja se pomerim.
 • 2:36 - 2:37
  Ti se pomeriš, ja se pomerim.
 • 2:38 - 2:41
  Da li mi je iznenada dozvoljeno da
  uradim ovo i pomerim se tri puta?
 • 2:41 - 2:42
  Nije.
 • 2:42 - 2:47
  Zašto? Jer postoje pravila i
  moram se držati pravila.
 • 2:47 - 2:52
  Isto je i sa čovekom.
  Čovek je zgrešio,
 • 2:52 - 2:55
  a to je bio loš potez.
 • 2:55 - 3:00
  Bog je onda poslao Svog Sina Isusa
  da umre za čovekove grehe.
 • 3:00 - 3:02
  Na koga je sada red?
 • 3:02 - 3:05
  Red je na tebi, te osobe
  koja sedi preko puta tebe.
 • 3:05 - 3:09
  Red je na tu osobu.
 • 3:09 - 3:12
  Bog kaže: Pomeri se, pomeri se!
  On je spreman da oprosti ljudima.
 • 3:12 - 3:15
  Spreman je da spase.
  On ništa ne zadržava.
 • 3:15 - 3:19
  On je već platio cenu -
  Svog Sina Isusa Hrista.
 • 3:19 - 3:21
  On je spreman da se pokrene.
 • 3:21 - 3:23
  Ali sada je red na nama
  da se pomerimo.
 • 3:23 - 3:25
  Čim se čovek pokrene,
 • 3:26 - 3:28
  Bog će se pokrenuti.
 • 3:28 - 3:32
  Ali kako da se ljudi pomere ako
  ne znaju da je sada red na njih?
 • 3:32 - 3:36
  Kako da se pomere ako ne znaju
  pravila i šta da rade?
 • 3:36 - 3:40
  To je ono što želimo da
  uradimo sa ovim kartama.
 • 3:40 - 3:44
  Želimo da pokažemo ljudima
  šta oni treba da urade,
 • 3:44 - 3:47
  tako da Bog može da uradi ono
  što On želi da uradi.
 • 3:48 - 3:51
  Pokažemo ljudima kako je potrebno
  da se pokaju da bi im Bog oprostio,
 • 3:51 - 3:53
  kako se moraju krstiti,
  da bih ih Bog oprao,
 • 3:53 - 3:56
  kako im je potreban Sveti Duh, da bi mi
  mogli da stavimo ruke na njih, i sve to.
 • 3:56 - 4:00
  Dakle, to je zamisao
  sa ovom igrom šaha.
 • 4:00 - 4:03
  Vežbajte sa ovim kartama,
 • 4:03 - 4:06
  sedite i vežbajte.
 • 4:06 - 4:11
  Znači, šahovska igra. Ako ih okrenemo,
  s druge strane
 • 4:11 - 4:15
  imamo kartu koja ilustruje Boga,
  onda imamo drvo života
 • 4:15 - 4:17
  i drvo poznanja dobra i zla.
 • 4:18 - 4:21
  Razlog zbog kojeg smo drvo poznanja
  dobra i zla napravili tako lepim,
 • 4:21 - 4:25
  jer je bilo dobro za gledanje.
  Zavaralo je Adama i Evu,
 • 4:25 - 4:27
  jer je bilo dobro za gledanje.
 • 4:28 - 4:33
  A onda je Bog u vrt stavio čoveka.
  Karta broj 1.
 • 4:33 - 4:37
  Čovek je trebalo da jede sa drveta
  života i da živi večno,
 • 4:37 - 4:40
  ali priča je da su uzeli sa
  pogrešnog drveta,
 • 4:40 - 4:44
  i kada su to učinili - ušao je greh.
  Promenili su se.
 • 4:44 - 4:48
  Razlika je što je ovde svetlo,
  zajedništvo sa Bogom -
 • 4:49 - 4:51
  tama, kameno srce.
 • 4:51 - 4:54
  Kako bih to ilustrovao ja kažem
 • 4:54 - 4:57
  da je u početku, u vrtu,
  čovek koračao sa Bogom,
 • 4:57 - 4:59
  imao zajedništvo sa Bogom
  i sve je bilo dobro,
 • 4:59 - 5:02
  i da je trebalo da jedu sa
  drveta života i žive večno.
 • 5:03 - 5:06
  Ali umesto toga oni su uzeli
  sa drveta poznanja dobra i zla
 • 5:06 - 5:09
  i sve se promenilo.
 • 5:09 - 5:13
  Bog je sada reako:
  ako čovek sada bude jeo sa drveta života
 • 5:13 - 5:17
  živeće večno i tada ćemo uvek
  imati problem sa grehom.
 • 5:17 - 5:22
  I zato što Bog, zbog ljudskih greha,
  nije želeo da ljudi žive večno,
 • 5:22 - 5:24
  izbacio ih je iz vrta
 • 5:24 - 5:27
  i postavio anđele da ih drže
  podalje od vrta
 • 5:27 - 5:30
  i daleko od drveta života.
 • 5:30 - 5:33
  Sada imamo svet koji se veoma
  razlikuje od sveta koji je Bog stvorio,
 • 5:33 - 5:38
  svet u kojem ljudi nisu bez greha,
  mekoga srca,
 • 5:38 - 5:43
  idu sa Bogom, već ljudi imaju kameno srce,
  u grehu, odvojeni od Boga.
 • 5:44 - 5:48
  Imamo još četiri ovakve karte
  kojima možemo reći:
 • 5:48 - 5:53
  ljudi su dobili decu koja su se međusobno
  ubijala, decu koja su se bunila,
 • 5:53 - 5:57
  i desila se pobuna.
  Greh je ušao u svet.
 • 5:57 - 6:00
  Da bih ovo ilustrovao često
  koristim sliku Noja,
 • 6:00 - 6:03
  da je Bog onda našao Noja,
  a ostale uništio,
 • 6:03 - 6:05
  ali čim je Noje izašao iz barke
 • 6:05 - 6:08
  opet smo dobili problem.
 • 6:08 - 6:10
  U zavisnosti od toga koliko
  imate vremena
 • 6:10 - 6:12
  ići ćete malo dublje u to.
 • 6:12 - 6:15
  Nekada to činim. Nekada ne.
 • 6:15 - 6:18
  Zavisi koliko imam vremena.
 • 6:18 - 6:22
  Ali ono što često činim,
  kada govorimo o grehu,
 • 6:23 - 6:27
  problem sa grehom je
  što svi mi danas živimo u palom svetu
 • 6:27 - 6:30
  i ljudi porede sebe sa drugima,
 • 6:30 - 6:33
  umesto da... imamo ovde jednu kartu,
 • 6:33 - 6:36
  umesto da se porede sa stanjem
  pre greha.
 • 6:36 - 6:39
  Znači, poredimo sebe
  jedni sa drugima
 • 6:39 - 6:43
  i postajemo kao slepac
  koji vodi slepe.
 • 6:43 - 6:46
  Odvojte tu malo vremena
  da pričate o grehu.
 • 6:46 - 6:50
  Idite do Evanđelja po Mateju.
  Recite kako je Isus rekao:
 • 6:50 - 6:52
  ako imate mržnju u srcu,
  ubica ste.
 • 6:52 - 6:56
  Ako gledate u nekoga sa žudnjom
  već ste počinili preljubu u svom srcu.
 • 6:56 - 6:59
  Svi smo mi otpali od slave Božje.
 • 6:59 - 7:04
  Svaki čovek je zgrešio.
  Savest nam je uništena.
 • 7:04 - 7:06
  Zbog greha.
 • 7:06 - 7:08
  Koristim primer sebe.
  Kada sam bio mlad
 • 7:08 - 7:13
  ukrao sam bicikl i osećao sam se loše.
  Sledeći put kada sam ukrao bicikl
 • 7:13 - 7:17
  osećao sam se manje loše,
  a sledeći put još manje loše.
 • 7:17 - 7:20
  Zašto? Jer je moje srce postajalo
  sve tvrđe, tvrđe i tvrđe.
 • 7:21 - 7:26
  Odvojte vreme da pričate o grehu
  i kako je greh problem.
 • 7:26 - 7:29
  Greh je taj koji nas odvaja od Boga.
 • 7:29 - 7:33
  Imam i druga videa, kao što je
  "Reiki učitelj sreće Isusa",
 • 7:33 - 7:37
  gde možete videti kako ja delim
  evanđelje sa čašama i kolačićima,
 • 7:37 - 7:40
  ali govorim o grehu i tome šta je greh.
 • 7:41 - 7:46
  Znači, pričajte o grehu kako bi
  ljudi shvatili problem.
 • 7:46 - 7:47
  Koje je rešenje?
 • 7:47 - 7:51
  To je sledeća karta.
  To je Isus Hrist.
 • 7:51 - 7:55
  Tu kažemo da je Bog mogao da
  uništi celo čovečanstvo,
 • 7:55 - 7:58
  a da i dalje bude dobar, pun ljubavi,
  i dalje pravedan,
 • 7:58 - 8:00
  ali umesto toga je učinio nešto drugo.
 • 8:00 - 8:03
  Poslao je Svog Sina Isusa da umre
  za naše grehe.
 • 8:03 - 8:06
  Sada je Isus došao kod nas.
 • 8:06 - 8:08
  Ilustrujte tada kako je On koračao
  ovuda,
 • 8:08 - 8:12
  ali dok smo mi činili greh,
  On to nije činio.
 • 8:13 - 8:15
  Kada je imao oko 30 godina
  krstio se.
 • 8:15 - 8:20
  Imamo ovde kartu koja ilustruje
  krštenje,
 • 8:20 - 8:23
  stavili smo ovde vodu.
 • 8:23 - 8:28
  Kažemo da je Isus ušao u vodu
  i iz nje izašao.
 • 8:28 - 8:31
  Tada je Sveti Duh došao na Njega.
 • 8:31 - 8:34
  Kažemo da je Sveti Duh došao
  na Njega kao golubica,
 • 8:34 - 8:39
  a kada okrenemo kartu,
  vidite ovde...
 • 8:39 - 8:42
  kada okrenete kartu
  s druge strane je golubica,
 • 8:42 - 8:46
  koja simbolizuje Svetoga Duha.
 • 8:46 - 8:49
  Od tog trenutka pa nadalje
  Isus je išao ovuda,
 • 8:50 - 8:52
  a tada ispričajte kako je išao
 • 8:52 - 8:54
  lečeći bolesne, izgoneći demone,
 • 8:54 - 8:57
  kako je objavljivao evanđelje
  o Kraljevstvu,
 • 8:57 - 9:02
  kako je govorio ljudima da bi trebalo
  da se pokaju, okrenu od svojih greha,
 • 9:02 - 9:07
  kako se moraju roditi ponovo
  od vode i od Duha.
 • 9:07 - 9:10
  Znači, koristite to da biste
  Ilustrovali evanđelje.
 • 9:11 - 9:17
  Isus je onda, kao jedini bez greha,
  umro na krstu i bio je pokopan.
 • 9:17 - 9:21
  Otišao je dole.
  Tu imamo sledeću kartu.
 • 9:21 - 9:24
  Otišao je dole,
  i tu uzmite sledeću kartu.
 • 9:24 - 9:27
  Otišao je dole,
  a potom je uskrsao.
 • 9:28 - 9:31
  Da je zgrešio, kao vi i ja,
  uradio šta smo mi uradili,
 • 9:31 - 9:34
  bio bi u grehu, ali zato što je bio
  jedini bez greha,
 • 9:34 - 9:36
  ustao je ponovo.
 • 9:36 - 9:39
  Onda imamo,
  i dalje sa Svetim Duhom,
 • 9:39 - 9:43
  ali sa trnovom krunom na Njemu,
 • 9:43 - 9:48
  da bismo ilustrovali da je Isus zaklani,
  da je umro na krstu i ustao ponovo.
 • 9:48 - 9:52
  Tada je otišao na nebo, kao Kralj,
 • 9:54 - 9:58
  a Svoj Sveti Duh je poslao dole.
 • 9:58 - 10:00
  Šta mi sada trebamo učiniti?
 • 10:00 - 10:05
  Odeljeni smo od Boga
  zbog naših greha.
 • 10:05 - 10:10
  Isus je umro na krstu da bi nam
  oprostio. Moramo se pokajati,
 • 10:10 - 10:15
  okrenuti od svojih greha prema Bogu,
  svoju veru staviti u Hrista.
 • 10:17 - 10:19
  Pokajanje znači okrenuti se.
 • 10:19 - 10:22
  Ovde imate kameno srce,
  okrenete...
 • 10:23 - 10:27
  I kada se okrenete,
  prvo što se događa
 • 10:27 - 10:29
  je da dobijete novo srce.
 • 10:29 - 10:31
  Dobijate srce od mesa.
 • 10:31 - 10:33
  Savest postaje nova.
 • 10:35 - 10:38
  Ljudi koji se okrenu
  prestaju da lažu, prestaju da kradu,
 • 10:38 - 10:40
  prestaju da hule na Boga.
 • 10:40 - 10:45
  Najčešće je prvo što se promeni
  kod ljudi reči koje izlaze iz nihovih usta.
 • 10:45 - 10:47
  Zašto govorim ovako ružno?
 • 10:47 - 10:52
  Savest je sada živa.
  Savest koja je bila uništena.
 • 10:52 - 10:55
  Srce koje je bilo od kamena
  sada postaje novo.
 • 10:55 - 11:00
  Znači, nešto novo je počelo,
  ali to nije dovoljno.
 • 11:00 - 11:02
  Jer je telo mrtvo.
 • 11:02 - 11:06
  Šta radimo sa prvljavim telom?
 • 11:06 - 11:08
  Moramo ga oprati.
 • 11:09 - 11:11
  Tu ulazi krštenje u vodi.
 • 11:11 - 11:13
  Tada ispričajte o krštenju u vodi,
 • 11:13 - 11:17
  da ono nije samo simbol,
  da nije samo spoljašnje očišćenje,
 • 11:17 - 11:19
  već je dobra savest ka Bogu,
 • 11:19 - 11:24
  da nas voda pere, spasava
  od naših greha, Rimljanima 6.
 • 11:24 - 11:28
  Dobro im objasnite šta je
  krštenje u vodi.
 • 11:28 - 11:31
  Da nije samo simbol,
  šta Biblija kaže o krštenju.
 • 11:31 - 11:35
  Imate karte u ruci.
  Ovu kartu spustite,
 • 11:35 - 11:39
  tako da ste kršteni u Hrista,
  idete dole,
 • 11:39 - 11:41
  a onda podignete novu kartu,
 • 11:41 - 11:47
  tako da umirete sa Hristom
  i ustajete sa Hristom.
 • 11:47 - 11:54
  Sada ne samo da ste dobili novo
  srce, već ste i oprani,
 • 11:54 - 11:58
  tako da više niste prljavi.
  Čisti ste, kao što su Adam i Eva
 • 11:58 - 12:02
  bili čisti pre nego što je ušao greh
  i sve promenio.
 • 12:03 - 12:06
  Pričajte o tome.
  Ali to nije dovoljno.
 • 12:06 - 12:09
  Kao što je Isusu bilo potrebno
  da primi Svetoga Duha,
 • 12:09 - 12:12
  i vama i meni je potrebno
  da primimo Svetoga Duha.
 • 12:12 - 12:16
  Ilustrujemo to tako, kao što je
  Sveti Duh došao na Isusa,
 • 12:16 - 12:19
  Sveti Duh je došao na nas,
  i onda okrenemo ovu kartu.
 • 12:20 - 12:25
  Na drugoj strani vidimo čoveka
  sa novim srcem,
 • 12:25 - 12:28
  ali ovde vidimo čoveka sa
  silom
 • 12:28 - 12:32
  a Sveti Duh je predstavljen
  kao golubica nad njim.
 • 12:32 - 12:38
  I tako, kao što je Isus bio poslan
  na zemlju, mi smo sada poslati na zemlju.
 • 12:38 - 12:42
  Sada smo mi ti koji idemo ovuda
  kao nova kreacija,
 • 12:43 - 12:45
  pokajani, rođeni ponovo od vode
  i Svetoga Duha,
 • 12:45 - 12:49
  idemo ovuda, propovedajući
  evanđelje i lečeći bolesne.
 • 12:49 - 12:55
  Drugi ljudi čuju istu poruku,
  pokaju se ka Bogu, dobiju novo srce,
 • 12:55 - 13:01
  krste se u Isusa, ponovo ustanu,
  i dobiju Svetoga Duha.
 • 13:01 - 13:06
  I tako raste Kraljevstvo Božje.
 • 13:06 - 13:11
  Tada recite da će se Bog uskoro
  vratiti i suditi svetu.
 • 13:11 - 13:13
  Odnosno Isus će se vratiti
  i suditi svetu.
 • 13:14 - 13:17
  Odeliće ovde od koza.
 • 13:18 - 13:22
  I tada, u novom Jerusalimu,
  čitate to u poslednjoj
 • 13:22 - 13:25
  knjizi Otkrivenja,
  Bog će sići,
 • 13:25 - 13:29
  i usred vrta biće drvo života
 • 13:29 - 13:31
  i moći ćemo da uberemo sa
  drveta života,
 • 13:31 - 13:35
  oni koji su se oprali,
  ubraće sa drveta života
 • 13:35 - 13:40
  i živeće večno, i još jednom
  sve će biti tako dobro,
 • 13:40 - 13:42
  tako savršeno,
  kao što je bilo na početku.
 • 13:42 - 13:47
  Zaista su dobre karte da se
  ilustruje evanđelje.
 • 13:47 - 13:51
  Još volim kod ovih karata
  šta se sa njima može učiniti posle.
 • 13:51 - 13:56
  Možete uzeti karte,
 • 13:57 - 14:03
  okrenuti na lice ove četiri karte,
  jednu pored druge, ovako,
 • 14:03 - 14:09
  i onda pitati ljude:
  gde si sada u svom životu?
 • 14:10 - 14:14
  Jesi li još uvek ovde,
  imaš kameno srce,
 • 14:14 - 14:17
  živiš u grehu,
  nikada nisi sagledao svoj greh,
 • 14:17 - 14:19
  nikada se nisi okrenuo od svog
  greha,
 • 14:19 - 14:22
  nikada se nisi pokajao?
  Jesi li ovde?
 • 14:23 - 14:26
  Tada se moraš pokajati.
  To je prvi korak koji moraš učiniti.
 • 14:26 - 14:31
  Moraš se okrenuti od svojih greha,
  veru pokloniti Isusu i dobiti novo srce.
 • 14:31 - 14:33
  Ali možda su ti ljudi sa kojima ste
  pričali ovde,
 • 14:33 - 14:37
  da se jesu pokajali,
  imaju veru u Hrista,
 • 14:37 - 14:40
  ali nikada nisu oprali svoje grehe.
 • 14:40 - 14:44
  Počeli ste hod,
  ali još uvek ste u svojim gresima,
 • 14:44 - 14:47
  jer još uvek nisu sprani.
 • 14:47 - 14:49
  Potrebno je da se krstite.
 • 14:50 - 14:54
  Srećemo puno ljudi koji su
  kršteni kao bebe,
 • 14:54 - 14:58
  kasnije su se pokajali,
  ali krštavanje beba nije krštenje.
 • 14:58 - 15:01
  Morate imati pokajničko srce
  pre nego što se krstite.
 • 15:02 - 15:04
  Znači, možda ste ovde,
  a možda ste ovde.
 • 15:04 - 15:07
  Ako ste ovde i jeste se pokajali,
  to je divno.
 • 15:07 - 15:09
  Imate veru u Hrista.
  To je divno.
 • 15:09 - 15:12
  Ali Isus je rekao: onaj ko poveruje
  i krsti se biće spasen.
 • 15:12 - 15:16
  Znači, i vi ste morate krstiti
  da biste se spasili od svojih greha,
 • 15:16 - 15:20
  da možete ići novim putem
  sa Hristom.
 • 15:21 - 15:23
  Znači, potrebno je da se
  krstite u vodi.
 • 15:24 - 15:27
  To je dobro. To je divno,
  ali ni to nije dovoljno.
 • 15:27 - 15:30
  Isus je rekao da je najbolje
  za vas da ja odem,
 • 15:30 - 15:34
  jer ako ne odem neću moći
  da vam pošaljem svog Svetog Duha.
 • 15:34 - 15:37
  I Isus je otišao i poslao
  Svog Svetog Duha na zemlju.
 • 15:37 - 15:42
  Objasnite im možda iz Dela 8,
  Filip u Samariji,
 • 15:42 - 15:47
  da se možete pokajati i krstiti,
  a da ne primite Svetoga Duha.
 • 15:47 - 15:54
  Znači, potrebno je i da vi primite
  Svetoga Duha i idete kao Hristov učenik.
 • 15:54 - 15:58
  Ovo su četiri faze u kojima se ljudi
  mogu nalaziti.
 • 15:58 - 16:01
  U grehu su, bez Hrista,
  bez nade na ovom svetu trenutno,
 • 16:02 - 16:03
  sa kamenim srcem.
 • 16:03 - 16:07
  Pokajali su se, divno,
  ali još uvek su
 • 16:07 - 16:09
  u starom životu, nisu kršteni.
 • 16:09 - 16:14
  Ili jesu kršteni u vodi, divno,
  ali nisu primili Svetoga Duha.
 • 16:14 - 16:18
  Ili jesu primili Svetoga Duha
  i koračaju kao učenici
 • 16:18 - 16:21
  i nastavljaju da rastu u Hristu.
 • 16:21 - 16:27
  Tada upitajte ljude:
  koji ste od ovo četvoro?
 • 16:27 - 16:31
  Jeste li ovde, ovde, ovde ili ovde?
 • 16:31 - 16:36
  Ako kažu: mislim da sam tamo.
  OK. Tvoj sledeći potez je da uradiš ovo.
 • 16:36 - 16:40
  Ili ako kažu: Tamo sam.
  Tvoj sledeći potez je da uradiš ovo.
 • 16:40 - 16:43
  Ako kažu: Tamo sam.
  Tvoj sledeći potez je da uradiš ovo.
 • 16:43 - 16:47
  Time im ilustrujte šta je potrebno
  da urade.
 • 16:47 - 16:53
  Znači, ovo je veoma snažno oruđe
  da se ilustruje evanđelje.
 • 16:53 - 16:55
  Ohrabrujem vas da nabavite karte.
 • 16:56 - 16:58
  Možete ih dobiti preko našeg
  veb-sajta.
 • 16:58 - 17:03
  Možete ih i besplatno skinuti,
  odštampati, itd.
 • 17:04 - 17:08
  Naravno da košta nešto novca
  da se naprave ovakve karte,
 • 17:08 - 17:10
  ali trudićemo se da snizimo cenu.
 • 17:10 - 17:15
  Možete uzeti jedan set, ali ako uzmete
  pet ili deset setova, još je jeftinije.
 • 17:15 - 17:19
  Uzmite karte,
  koristite ih da ilustrujete,
 • 17:19 - 17:21
  ili ih skinite, odštampajte svoje karte,
  ako želite,
 • 17:21 - 17:26
  ali zaista ih je dobro imati kada ste
  napolju, kada pričate sa ljudima.
 • 17:26 - 17:28
  Nećete ih koristiti na ulici,
 • 17:28 - 17:31
  ali ako sedite u kafiću,
  u Mekdonaldsu,
 • 17:31 - 17:34
  ako idete kući kod nekoga,
  imajte sa sobom karte,
 • 17:34 - 17:37
  izvadite ih i ilustrujte.
 • 17:37 - 17:40
  Vežbajte.
 • 17:40 - 17:43
  Kada trebate da počnete
  iznova,
 • 17:43 - 17:46
  tu su brojevi,
 • 17:46 - 17:51
  broj 1, broj 2, broj 3,
 • 17:51 - 17:55
  gde je broj 4,
  evo broja 4.
 • 17:55 - 18:01
  Znači, 4, 5, 6, 7, 8,
  imate ponovo komplet.
 • 18:01 - 18:03
  Stavite unutra i spremno
  za sledeći put.
 • 18:04 - 18:06
  Tako smo uzbuđeni i verujem
 • 18:06 - 18:10
  da će mnogi, mnogi životi biti
  promenjeni kroz ove karte.
 • 18:10 - 18:12
  Ne zato što ima nešto posebno
  kod ovih karata,
 • 18:12 - 18:18
  već zato što ćete ih vi, nadam se,
  koristiti da ilustrujete,
 • 18:18 - 18:20
  da podelite evanđelje sa
  ljudima oko vas.
 • 18:20 - 18:25
  Ako se ne propoveda evanđelje,
  ove karte neće promeniti ništa.
 • 18:25 - 18:31
  Ali ako koristimo karte da propovedamo
  evanđelje, da ilustrujemo to što je Isus
  uradio na krstu,
 • 18:31 - 18:35
  mnogim ljudima je potrebno da vide,
  moraju više videti
 • 18:35 - 18:39
  nego samo čuti, i ove karte su
  zaista divno oruđe.
 • 18:39 - 18:43
  Bog vas blagoslovio!
  Koristite karte. Vežbajte.
 • 18:43 - 18:46
  Ako želite da znate više o tome
  kako da govorite evanđelje
 • 18:46 - 18:49
  imamo i druga videa,
  daćemo vam link,
 • 18:49 - 18:53
  gde možete videti kako možete
  otići još dublje sa evanđeljem.
 • 18:53 - 18:54
  Bog vas blagoslovio!
  Zdravo!
Title:
Witness Cards instruction video (long version)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:55

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions