Return to Video

Tajemství, která nalézám na záhadném mořském dně

 • 0:01 - 0:02
  Já jsem oceánský chemik.
 • 0:02 - 0:04
  Zkoumám chemii dnešních oceánů.
 • 0:04 - 0:07
  Zkoumám chemii oceánů minulosti.
 • 0:07 - 0:09
  K pohledu do minulosti
 • 0:09 - 0:13
  používám zkamenělé pozůstatky
  hlubokomořských korálů.
 • 0:13 - 0:15
  Obrázek jednoho z těchto korálů
  můžete vidět za mnou.
 • 0:15 - 0:20
  Byl získán v blízkosti Antarktidy,
  tisíce metrů pod mořem,
 • 0:20 - 0:22
  takže je velmi odlišný od korálů,
 • 0:22 - 0:26
  které jste možná měli to štěstí vidět
  na dovolené v tropech.
 • 0:26 - 0:28
  Doufám tedy, že vám tento výstup poskytne
 • 0:28 - 0:30
  čtyřrozměrný pohled na oceán.
 • 0:30 - 0:33
  Dva rozměry, jako má třeba
  tento krásný dvojrozměrný snímek
 • 0:33 - 0:35
  povrchové teploty moře.
 • 0:35 - 0:39
  Byl pořízen pomocí satelitu,
  takže má ohromné prostorové rozlišení.
 • 0:40 - 0:43
  Celkové vlastnosti je
  nesmírně snadné pochopit.
 • 0:43 - 0:46
  Rovníkové oblasti jsou teplé,
  protože na ně více svítí slunce.
 • 0:46 - 0:49
  Okolí pólů je chladné,
  protože na něj méně svítí slunce.
 • 0:49 - 0:52
  A to umožňuje vznik velkých
  ledových příkrovů v Antarktidě
 • 0:52 - 0:54
  a nahoře na severní polokouli.
 • 0:54 - 0:58
  Pokud se ponoříte hluboko do moře,
  nebo tam i jen strčíte prsty u nohou,
 • 0:58 - 1:00
  čím jste hlouběji, tím je chladnější,
 • 1:00 - 1:04
  což je hlavně tím, že hluboké vody,
  které naplňují oceánské propasti
 • 1:04 - 1:07
  pocházejí z chladných polárních oblastí,
  kde jsou vody husté.
 • 1:08 - 1:11
  Vydáme-li se časem 20 000 let nazpět,
 • 1:11 - 1:13
  země vypadala značně jinak.
 • 1:13 - 1:16
  Tady máte obraz jednoho
  z hlavních rozdílů,
 • 1:16 - 1:19
  který byste viděli, kdybyste
  se vrátili zpátky.
 • 1:19 - 1:20
  Ledové čepice byly mnohem větší.
 • 1:20 - 1:24
  Pokrývaly velkou část kontinetu
  a zasahovaly až do oceánu.
 • 1:24 - 1:26
  Hladina moře byla o 120 metrů nižší.
 • 1:27 - 1:30
  Množství oxidu uhličitého (CO2)
  bylo mnohem nižší než dnes.
 • 1:30 - 1:34
  Takže země byla nejspíš
  o tři až pět stupňů chladnější celkově
 • 1:34 - 1:37
  a mnohonásobně chladnější v oblasti pólů.
 • 1:38 - 1:39
  Co se snažím pochopit
 • 1:39 - 1:42
  a co se snaží pochopit
  další moji kolegové,
 • 1:42 - 1:45
  je, jak jsme se dostali
  z toho chladného klimatu
 • 1:45 - 1:48
  k teplým klimatickým podmínkám,
  jimž se těšíme dnes.
 • 1:48 - 1:50
  Z výzkumu ledových jader víme,
 • 1:50 - 1:53
  že přechod od těchto chladných
  podmínek k teplým podmínkám
 • 1:53 - 1:58
  nebyl hladký, jak by se dalo vyvodit
  z pomalého zvyšování slunečního záření.
 • 1:58 - 2:01
  A víme to z ledových jader,
  protože když vrtáte dolů do ledu,
 • 2:01 - 2:05
  najdete letokruhy ledu,
  což můžete vidět v ledovci.
 • 2:05 - 2:07
  Můžete vidět ty modro-bílé vrstvy.
 • 2:07 - 2:10
  Plyny jsou uvězněny v ledových jádrech,
  takže můžeme měřit CO2 --
 • 2:10 - 2:13
  proto víme, že hladina CO2
  byla v minulosti nižší
 • 2:13 - 2:16
  a chemie ledu nás
  též informuje o teplotě
 • 2:16 - 2:17
  v polárních oblastech.
 • 2:17 - 2:21
  A pokud se přesunete v čase
  z doby před 20,000 lety do dneška,
 • 2:21 - 2:23
  uvidíte, že teplota se zvýšila.
 • 2:23 - 2:24
  Nezvyšovala se rovnoměrně.
 • 2:24 - 2:26
  Někdy stoupla velmi prudce,
 • 2:26 - 2:28
  potom chvíli stagnovala,
 • 2:28 - 2:29
  pak prudce stoupla.
 • 2:29 - 2:31
  V obou polárních oblastech to bylo jinak
 • 2:31 - 2:34
  a hladina CO2 též stoupala skokově.
 • 2:35 - 2:38
  Takže jsme si celkem jisti,
  že oceán s tím zásadně souvisí.
 • 2:38 - 2:40
  Oceán uchovává velké množství uhlíku,
 • 2:40 - 2:43
  asi šedesátkrát více, než je v atmosféře.
 • 2:43 - 2:46
  Funguje též
  jako přenašeč tepla přes rovník,
 • 2:46 - 2:50
  a oceán je plný živin
  a určuje produkci biomasy.
 • 2:50 - 2:53
  Takže chceme-li zjistit,
  co se děje v mořských hlubinách,
 • 2:53 - 2:55
  musíme se opravdu dostat tam dolů,
 • 2:55 - 2:56
  podívat se, co tam je,
 • 2:56 - 2:57
  a začít objevovat.
 • 2:57 - 3:00
  Tohle je úchvatný záznam
  pocházející z podmořské hory
 • 3:00 - 3:03
  asi kilometr hluboko
  v mezinárodních vodách
 • 3:03 - 3:06
  v rovníkovém Atlantiku,
  daleko od pevniny.
 • 3:06 - 3:09
  Jste jedni z prvních lidí,
  kteří vidí tuto část mořského dna,
 • 3:09 - 3:10
  spolu s mým výzkumným týmem.
 • 3:11 - 3:13
  Pravděpodobně vidíte nové druhy.
 • 3:13 - 3:14
  Nevíme.
 • 3:14 - 3:18
  Museli byste sebrat nějaké vzorky
  a hodně intenzivně určovat.
 • 3:18 - 3:20
  Vidíte krásné žvýkačkovité korály.
 • 3:20 - 3:22
  Jsou tu křehké hvězdice
  rostoucí na korálech.
 • 3:22 - 3:25
  To jsou ty věci, jež vypadají
  jako chapadla vyčnívající z korálů.
 • 3:25 - 3:28
  Jsou tam korály vzniklé z různých forem
  uhličitanu vápenatého
 • 3:28 - 3:32
  vyrůstající z basaltu
  této mohutné podmořské hory
 • 3:32 - 3:35
  a ta tmavá hmota,
  to jsou zkamenělé korály,
 • 3:35 - 3:37
  a o těch si promluvíme trochu víc,
 • 3:37 - 3:39
  jak se budeme vracet časem.
 • 3:39 - 3:42
  Abychom to dokázali,
  musíme si najmout výzkumný člun.
 • 3:42 - 3:45
  Toto je James Cook,
  oceánská výzkumná loď
 • 3:45 - 3:46
  zakotvená u Tenerife.
 • 3:46 - 3:47
  Pěkná, že?
 • 3:48 - 3:49
  Skvělá, pokud nejste mořský vlk.
 • 3:50 - 3:52
  Občas vypadá spíš takhle.
 • 3:52 - 3:55
  Tady se snažíme
  neztratit naše drahocenné vzorky.
 • 3:55 - 3:58
  Všichni pobíháme kolem a já mám
  příšernou mořskou nemoc,
 • 3:58 - 4:01
  takže to není vždycky jen zábavné,
  ale celkově to zábava je.
 • 4:01 - 4:04
  Na tohle si musíte
  opravdu dobře osvojit mapování.
 • 4:04 - 4:08
  Takovou hojnost korálů
  neuvidíte všude.
 • 4:08 - 4:11
  Je celosvětová a hluboká,
 • 4:11 - 4:13
  ale napřed musíme najít
  ta pravá místa.
 • 4:13 - 4:16
  Právě jsme viděli mapu světa
  a na ní trasu naší plavby
 • 4:16 - 4:17
  z loňska.
 • 4:18 - 4:19
  Byla to sedmitýdenní plavba
 • 4:19 - 4:21
  a tady jsou námi vytvořené mapy
 • 4:21 - 4:26
  asi 75,000 čtverečních kilometrů
  mořského dna, za 7 týdnů,
 • 4:26 - 4:28
  ale to jen malý zlomek mořského dna.
 • 4:28 - 4:30
  Cestujeme ze západu na východ,
 • 4:30 - 4:33
  přes část oceánu, která by na velké mapě
  byla bez jakýchkoli rysů,
 • 4:33 - 4:37
  ale některé z těchto hor
  jsou ve skutečnosti veliké jako Everest.
 • 4:37 - 4:39
  Takže mapy, které děláme na palubě,
 • 4:39 - 4:41
  mají asi 100 metrové rozlišení,
 • 4:41 - 4:44
  dost na to, abychom si vybrali oblast,
  kam spustit vybavení,
 • 4:44 - 4:45
  ale ne dost na to, abychom něco viděli.
 • 4:46 - 4:48
  Na to musíme použít
  dálkově ovládaná plavidla
 • 4:48 - 4:50
  asi pět metrů od mořského dna.
 • 4:51 - 4:54
  A když to uděláme, získáme mapy
  s rozlišením jednoho metru
 • 4:54 - 4:56
  ve dvoutisícimetrové hloubce.
 • 4:56 - 4:58
  Tady je naše dálkově ovládané vozidlo,
 • 4:58 - 5:00
  výzkumné vozidlo.
 • 5:00 - 5:03
  Můžete vidět řadu velkých světel nahoře.
 • 5:03 - 5:06
  Má kamery s vysokým rozlišením,
  manipulační paže,
 • 5:06 - 5:09
  a spoustu malých přihrádek a věcí,
  do kterých dát vzorky,
 • 5:09 - 5:13
  Tady jsme při našem prvním ponoření
  na této konkrétní plavbě,
 • 5:13 - 5:15
  klesáme dolů do oceánu.
 • 5:15 - 5:17
  Jdeme dost rychle,
  aby se dálkově ovládaná vozidla
 • 5:17 - 5:19
  vyhnula působení jiných lodí.
 • 5:19 - 5:20
  A klesáme
 • 5:20 - 5:23
  a k vidění tu jsou takovéhle věci.
 • 5:23 - 5:26
  Toto jsou hlubokomořské houby,
  metr veliké.
 • 5:27 - 5:31
  Tohle je plavoucí sumýš,
  v podstatě malý mořský slimák.
 • 5:31 - 5:32
  Tohle je to zpomalené.
 • 5:32 - 5:35
  Většina záznamů, které vám ukazuji,
  je zrychlená,
 • 5:35 - 5:37
  protože tohle všechno trvá dost dlouho.
 • 5:37 - 5:40
  Tohle je zase krásný šumýš.
 • 5:41 - 5:44
  A tvor, kterého vzápětí uvidíte,
  byl velkým překvapením.
 • 5:44 - 5:47
  Nikdy jsem nic takového neviděla
  a všechny nás to poněkud překvapilo.
 • 5:47 - 5:51
  Bylo to po asi 15 hodinách práce
  a všichni jsme byli trochu napružení
 • 5:51 - 5:54
  a vtom se tahle obrovská mořská obluda
  začala valit kolem.
 • 5:54 - 5:57
  ŘÍká se jí ohnivka,
  nebo kolonie pláštěnců, jak chcete.
 • 5:57 - 5:59
  To nebylo to, co jsme hledali.
 • 5:59 - 6:01
  Hledali jsme korály,
  hlubokomořské korály.
 • 6:02 - 6:04
  Za chvíli uvidíte snímek jednoho z nich.
 • 6:05 - 6:07
  Je malý, asi 5 centimetrů vysoký.
 • 6:07 - 6:10
  Je z uhličitanu vápenatého,
  a támhle můžete vidět jeho chapadla
 • 6:11 - 6:13
  povlávající v mořských proudech.
 • 6:13 - 6:16
  Takovýto organismus žije nejspíš
  něco kolem sta let.
 • 6:16 - 6:20
  A jak roste, přijímá chemikálie z oceánu.
 • 6:20 - 6:22
  A tyto chemikálie,
  množství těchto chemikálií
 • 6:22 - 6:25
  záleží na teplotě, záleží na pH,
 • 6:25 - 6:26
  záleží na výživných látkách.
 • 6:26 - 6:30
  A když pochopíme, jak se tyto chemikálie
  dostávají do kostry,
 • 6:30 - 6:32
  můžeme se vrátit,
  sebrat zkamenělé vzorky,
 • 6:32 - 6:35
  a rekonstruovat, jak oceán vypadal
  v minulosti.
 • 6:35 - 6:39
  A tady nás můžete vidět,
  jak ten korál sbíráme pomocí vakua
 • 6:39 - 6:41
  a dáváme ho do kontejneru na vzorky.
 • 6:41 - 6:43
  Tohle děláme velmi opatrně,
  musím říct.
 • 6:43 - 6:46
  Některé z těchto organismů
  žijí ještě déle.
 • 6:46 - 6:49
  Tohle je černý korál jménem Leiopathes,
  fotografie pořízená mým kolegou,
 • 6:49 - 6:53
  Brendanem Roarkem, asi 500 metrů
  pod Havajem.
 • 6:53 - 6:55
  4 000 let je dlouhá doba.
 • 6:55 - 6:58
  Pokud vezmete větévku
  z jednoho z těchto korálů a vyleštíte ji,
 • 6:58 - 7:00
  je asi 100 mikronů silná.
 • 7:01 - 7:03
  A Brendan provedl několik analýz
  tohoto korálu --
 • 7:03 - 7:05
  můžete vidět stopy --
 • 7:05 - 7:08
  a byl schopen ukázat,
  že jde vlastně o letokruhy,
 • 7:08 - 7:10
  takže i 500 metrů hluboko pod mořem
 • 7:10 - 7:13
  korály dokáží zaznamenat
  změny ročních období,
 • 7:13 - 7:15
  což je dost úžasné.
 • 7:15 - 7:18
  Ale 4000 let není ještě dost na dosažení
  posledního glaciálního maxima.
 • 7:18 - 7:20
  Co tedy uděláme?
 • 7:20 - 7:22
  Ponoříme se pro tyto zkamenělé vzorky.
 • 7:22 - 7:25
  Právě kvůli tomu jsem v našem týmu vědců
  tak neoblíbená.
 • 7:25 - 7:26
  Tak jdeme dál,
 • 7:26 - 7:28
  všude kolem jsou obrovští žraloci,
 • 7:28 - 7:30
  jsou tu ohnivky, jsou tu plovoucí sumýši,
 • 7:30 - 7:32
  jsou tu obrovské houby,
 • 7:32 - 7:34
  ale já nás nutím jít níž,
  do místa mrtvých zkamenělin,
 • 7:34 - 7:38
  a strávit celé věky hrabáním
  se po dně.
 • 7:38 - 7:41
  Sebereme všechny tyto korály,
  přineseme je zpět a roztřídíme je.
 • 7:41 - 7:44
  Každý z nich je ovšem jinak starý,
 • 7:44 - 7:46
  a když můžeme zjistit, jak staré jsou,
 • 7:46 - 7:48
  a můžeme změřit ty chemické signály,
 • 7:48 - 7:50
  to nám pomáhá zjistit
 • 7:50 - 7:52
  co se v oceánu dělo v minulosti.
 • 7:53 - 7:54
  Takže tady na obrázku vlevo
 • 7:54 - 7:57
  jsem provedla řez korálem
  a pečlivě ho vyleštila
 • 7:57 - 7:59
  a udělala optický snímek.
 • 7:59 - 8:00
  Na pravé straně
 • 8:01 - 8:04
  jsme vzali tentýž kousek korálu
  a dali ho do jaderného reaktoru,
 • 8:04 - 8:05
  zahájili štěpení,
 • 8:05 - 8:06
  a pokaždé, když dojde k rozpadu,
 • 8:06 - 8:08
  zanechá to viditelnou stopu na korálu,
 • 8:08 - 8:10
  takže můžeme vidět rozložení uranu.
 • 8:10 - 8:12
  Proč to děláme?
 • 8:12 - 8:14
  Uran je prvek se špatnou pověstí,
 • 8:14 - 8:15
  ale já ho miluji.
 • 8:15 - 8:18
  Rozpad nám pomáhá zjistit
  tempo a dobu toho,
 • 8:18 - 8:20
  co se děje v oceánu.
 • 8:20 - 8:22
  A pokud si pamatujete ze začátku,
 • 8:22 - 8:25
  to je to, k čemu se chceme dostat,
  uvažujeme-li o klimatu.
 • 8:25 - 8:27
  Používáme tedy laser k analýze uranu
 • 8:27 - 8:29
  a jednoho z jeho dceřinných prvků,
  thoria, u těchto korálů
 • 8:29 - 8:32
  a to nám říká přesně,
  jak staré tyto korály jsou.
 • 8:33 - 8:35
  Tato krásná animace
  Jižního oceánu
 • 8:35 - 8:38
  poslouží za příklad toho, jak používáme
  tyto korály,
 • 8:38 - 8:42
  abychom od starodávného oceánu
  získali nějakou zpětnou vazbu.
 • 8:42 - 8:45
  Můžete vidět hustotu povrchové vody
 • 8:45 - 8:47
  na této animaci od Ryana Abernatheye.
 • 8:47 - 8:50
  Jde o data z jediného roku,
 • 8:50 - 8:52
  ale můžete vidět, jak dynamický
  Jižní ledový oceán je.
 • 8:52 - 8:56
  Intenzivní míšení,
  obzvláště v Drakeově průlivu,
 • 8:56 - 8:58
  který je zvýrazněný obdélníkem,
 • 8:58 - 9:01
  je jeden z vůbec nejsilnějších proudů
  na světě,
 • 9:01 - 9:03
  prochází tudy, teče od západu na východ.
 • 9:03 - 9:05
  Je mocně rozvířený,
 • 9:05 - 9:08
  neboť se pohybuje přes tyto velké
  podmořské hory,
 • 9:08 - 9:12
  což dovoluje výměnu CO2 a tepla
  s atmosférou, příjem i výdej.
 • 9:12 - 9:16
  A oceány v podstatě dýchají
  Jižním ledovým oceánem.
 • 9:17 - 9:22
  Posbírali jsme korály z různých částí
  tohoto antarktického průlivu
 • 9:22 - 9:25
  a zjistili dost překvapivou věc,
  mým uranovým datováním:
 • 9:25 - 9:28
  korály migrovaly z jihu na sever
 • 9:28 - 9:31
  během přechodu od doby ledové
  k době meziledové.
 • 9:31 - 9:32
  Nevíme proč,
 • 9:32 - 9:35
  ale myslíme si, že to nějak souvisí
  se zdroji potravy
 • 9:35 - 9:37
  a možná i kyslíku ve vodě.
 • 9:38 - 9:39
  Tak, tady to je.
 • 9:39 - 9:42
  Ukáži vám, co jsme podle mě
  zjistili o klimatu
 • 9:42 - 9:44
  z těchto korálů v Jižním ledovém oceánu.
 • 9:44 - 9:47
  Zlézali jsme podmořské hory.
  Sbírali jsme malé zkamenělé korály.
 • 9:47 - 9:49
  Tady je obrázek na ukázku.
 • 9:49 - 9:50
  Zdá se nám, že v době ledové,
 • 9:50 - 9:52
  podle analýzy korálů,
 • 9:52 - 9:55
  byly hlubiny Jižního ledového oceánu
  bohaté na uhlík,
 • 9:55 - 9:58
  a nad tím vším byla vrstva
  s nízkou hustototu.
 • 9:58 - 10:01
  To zabraňuje oxidu uhličitému
  unikat z oceánu.
 • 10:02 - 10:04
  Potom jsme našli korály,
  které byly středně staré,
 • 10:04 - 10:09
  a ty nám ukazují, že se oceán
  během proměny klimatu promísil.
 • 10:09 - 10:11
  To umožňuje uhlíku uniknout
  z hlubin oceánu.
 • 10:12 - 10:15
  A když potom analyzujeme korály
  bližší naší době,
 • 10:15 - 10:18
  nebo když se tam
  dnes rovnou potopíme
 • 10:18 - 10:20
  a změříme chemii těchto korálů,
 • 10:20 - 10:24
  vidíme, že se posouváme do pozice,
  kdy lze uhlík vydávat i přijímat.
 • 10:24 - 10:26
  Takže tohle je způsob užití
  fosilních korálů
 • 10:26 - 10:28
  k lepšímu pochopení
  životního prostředí.
 • 10:30 - 10:32
  Takže tu pro vás mám
  poslední snímek.
 • 10:32 - 10:36
  Je to snímek vyňatý z prvního záznamu,
  který jsem vám ukázala.
 • 10:36 - 10:38
  Tohle je skvostná korálová zahrada.
 • 10:38 - 10:41
  Ani jsme nečekali,
  že najdeme něco tak krásného.
 • 10:41 - 10:43
  Je tisíce metrů hluboko.
 • 10:43 - 10:44
  Jsou tu nové druhy.
 • 10:44 - 10:46
  Je to prostě nádherné místo.
 • 10:46 - 10:48
  Jsou zde i zkameněliny,
 • 10:48 - 10:50
  a teď jsem vás naučila
  ocenit zkamenělé korály,
 • 10:50 - 10:52
  které jsou tam dole.
 • 10:52 - 10:55
  Takže až příště budete mít to štěstí
  letět nad oceánem
 • 10:55 - 10:56
  nebo se plavit po oceánu,
 • 10:56 - 10:59
  zkuste si uvědomit, že tam dole jsou
  mohutné hory,
 • 10:59 - 11:01
  které nikdo nikdy neviděl,
 • 11:01 - 11:02
  a že jsou tam krásné korály.
 • 11:02 - 11:03
  Děkuji.
 • 11:03 - 11:08
  (Potlesk)
Title:
Tajemství, která nalézám na záhadném mořském dně
Speaker:
Laura Robinson
Description:

Stovky metrů pod hladinou oceánu zkoumá Laura Robinsonová příkré svahy mohutných podmořských hor. Pátrá po tisíciletých korálech, které by mohla analyzovat v jaderném reaktoru, aby odhalila, jak se oceán mění v průběhu času. Studiem historie planety země doufá Robinsonová získat vodítka pro to, co by se mohlo stát v budoucnosti.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:21

Czech subtitles

Revisions