Return to Video

Тайните, които откривам на морското дъно

 • 0:01 - 0:02
  Аз съм океанохимик.
 • 0:02 - 0:04
  Изследвам химията
  на океаните в наши дни.
 • 0:04 - 0:07
  Изследвам химията
  на океаните от миналото.
 • 0:07 - 0:09
  Начинът, по който наблюдавам миналото
 • 0:09 - 0:13
  е чрез вкаменелости
  от дълбоководни корали.
 • 0:13 - 0:15
  Можете да видите един
  от тези корали зад мен.
 • 0:15 - 0:20
  Намерен е близо до Антарктида,
  хиляди метри под морската повърхност,
 • 0:20 - 0:22
  така че е много различен
  от типовете корали,
 • 0:22 - 0:26
  които може би сте имали късмета да видите,
  ако сте били на почивка в тропиците.
 • 0:26 - 0:28
  Така че се надявам тази лекция да ви даде
 • 0:28 - 0:30
  четириизмерен поглед върху океана.
 • 0:30 - 0:33
  Две измерения, като това красиво
  двуизмерно изображение на температурата
 • 0:33 - 0:35
  на морската повърхност.
 • 0:35 - 0:39
  Заснето е от сателит, така че има
  невероятна пространствена резолюция.
 • 0:40 - 0:43
  Общите особености са изключително
  лесно разбираеми.
 • 0:43 - 0:46
  Областите около екватора са топли,
  защото имат повече слънчева светлина.
 • 0:46 - 0:49
  Полюсите са студени,
  защото светлината е по-малко.
 • 0:49 - 0:52
  Това позволява формирането на
  ледени шапки на Антарктида
 • 0:52 - 0:54
  и в Северното полукълбо.
 • 0:54 - 0:58
  Ако се гмурнете дълбоко в морето,
  или дори ако само натопите пръста си,
 • 0:58 - 1:00
  знаете, че надълбоко става по-студено,
 • 1:00 - 1:04
  най-вече защото дълбоките води,
  които изпълват абисалната зона на океана
 • 1:04 - 1:07
  идват от студените полярни райони,
  където водата е по-плътна.
 • 1:08 - 1:11
  Ако се върнем 20 000 години
  назад във времето,
 • 1:11 - 1:13
  Земята е изглеждала много по-различно.
 • 1:13 - 1:16
  Току-що ви показах опростена версия
  на една от най-големите разлики,
 • 1:16 - 1:19
  които бихте видели,
  ако се върнехте назад.
 • 1:19 - 1:20
  Ледените шапки са много по-големи.
 • 1:20 - 1:24
  Покривали са голяма част от континентите
  и са се простирали над океана.
 • 1:24 - 1:26
  Морското равнище е било
  120 метра по-ниско.
 • 1:27 - 1:30
  Равнището на въглероден диоксид
  е било много по-ниско от днешното.
 • 1:30 - 1:34
  Така че Земята е била вероятно три
  до пет градуса по-студена като цяло,
 • 1:34 - 1:37
  а в полярните райони е било
  много, много по-студено.
 • 1:38 - 1:39
  Това, което се опитвам
 • 1:39 - 1:42
  да разбера, заедно с други мои колеги,
 • 1:42 - 1:45
  е как този студен климат
  се е превърнал в топлите
 • 1:45 - 1:48
  климатични условия, на които
  се наслаждаваме в наши дни.
 • 1:48 - 1:50
  От изследванията на
  ледени проби знаем,
 • 1:50 - 1:53
  че преминаването от студени
  към топли условия не е било плавно,
 • 1:53 - 1:58
  както може да се предвиди от бавното
  нарастване на слънчевото греене.
 • 1:58 - 2:01
  Ледените проби ни казват това,
  защото ако пробиете дупка в леда,
 • 2:01 - 2:05
  ще намерите годишни слоеве от лед,
  можете да ги видите на айсберга.
 • 2:05 - 2:07
  Виждате тези синьо-бели слоеве.
 • 2:07 - 2:10
  В сърцевината на леда са включени газове,
  така че можем да измерим СО2 --
 • 2:10 - 2:13
  така знаем, че е имало
  по-малко СО2 в миналото --
 • 2:13 - 2:16
  а химичният състав на леда носи
  информация и за температурата
 • 2:16 - 2:17
  в полярните райони.
 • 2:17 - 2:21
  Ако се придвижите напред във времето
  отпреди 20 000 години до днес, ще видите,
 • 2:21 - 2:23
  че температурата е нараснала.
 • 2:23 - 2:24
  Не е нараствала постепенно.
 • 2:24 - 2:26
  На моменти се е покачвала бързо,
 • 2:26 - 2:28
  следвал е застой,
 • 2:28 - 2:29
  и отново бързо покачване.
 • 2:29 - 2:31
  Било е различно на двата полюса
 • 2:31 - 2:34
  и нивата на СО2 също
  са се покачвали скокообразно.
 • 2:35 - 2:38
  Сигурни сме, че океанът е
  допринесъл много за това.
 • 2:38 - 2:40
  Океаните съхраняват огромни
  количества въглерод,
 • 2:40 - 2:43
  около 60 пъти повече
  отколкото в атмосферата.
 • 2:43 - 2:46
  Освен това те провеждат
  топлина през екватора,
 • 2:46 - 2:50
  пълни са с хранителни вещества
  и контролират първичната продукция.
 • 2:50 - 2:53
  Така че ако искаме да открием
  какво се случва дълбоко в морето,
 • 2:53 - 2:55
  трябва да слезем там долу,
 • 2:55 - 2:56
  да видим какво има там
 • 2:56 - 2:57
  и да започнем да изследваме.
 • 2:57 - 3:00
  Това са зрелищни кадри
  от подводна планина на около
 • 3:00 - 3:03
  един километър дълбочина
  в международни води
 • 3:03 - 3:06
  в екваториалния Атлантически океан,
  далеч от сушата.
 • 3:06 - 3:09
  Вие сте сред първите,
  които виждат тази част от морското дъно,
 • 3:09 - 3:10
  заедно с научния ми екип.
 • 3:11 - 3:13
  Вероятно виждате нови видове.
 • 3:13 - 3:14
  Не знаем.
 • 3:14 - 3:18
  Трябва да вземем проби и
  внимателно да ги класифицираме.
 • 3:18 - 3:20
  Виждате красиви дълбоководни корали.
 • 3:20 - 3:22
  Върху коралите растат
  змиевидни морски звезди.
 • 3:22 - 3:25
  Някакви неща, подобни на пипала,
  се подават от коралите.
 • 3:25 - 3:28
  Корали, съставени от различни форми
  на калциевия карбонат,
 • 3:28 - 3:32
  растат от базалта на тази
  огромна подводна планина,
 • 3:32 - 3:35
  а тъмните неща са вкаменелости от корали,
 • 3:35 - 3:37
  ще ви разкажа малко повече за тях
 • 3:37 - 3:39
  докато пътуваме в миналото.
 • 3:39 - 3:42
  За да сторим това, трябва
  да наемем научен кораб.
 • 3:42 - 3:45
  Това е "Джеймс Кук",
  океаноложки изследователски кораб
 • 3:45 - 3:46
  на котва в Тенерифе.
 • 3:46 - 3:47
  Красив е, нали?
 • 3:48 - 3:49
  Чудесен е, ако не сте велик моряк.
 • 3:50 - 3:52
  Понякога изглежда по-скоро ето така.
 • 3:52 - 3:55
  Това сме ние, опитвайки се
  да не изгубим ценни проби.
 • 3:55 - 3:58
  Всички щъкат наоколо,
  а аз имам тежка морска болест,
 • 3:58 - 4:01
  така че не винаги е много весело,
  но като цяло е.
 • 4:01 - 4:04
  Трябва да сме много добри
  картографи за тази задача.
 • 4:04 - 4:08
  Не можете да видите подобно великолепно
  изобилие от корали навсякъде,
 • 4:08 - 4:11
  То е глобално и е надълбоко,
 • 4:11 - 4:13
  но трябва наистина да намерим
  правилните места.
 • 4:13 - 4:16
  Току-що видяхте карта на света,
  а отгоре ѝ беше наложен нашият маршрут
 • 4:16 - 4:17
  от миналата година.
 • 4:18 - 4:19
  Беше седемседмично плаване,
 • 4:19 - 4:21
  а това са нашите собствени карти
 • 4:21 - 4:26
  на около 75 000 квадратни километра
  от морското дъно за седем седмици,
 • 4:26 - 4:28
  но това е миниатюрна част
  от морското дъно.
 • 4:28 - 4:30
  Пътуваме от запад на изток
 • 4:30 - 4:33
  над част от океана, която би изглеждала
  безлична на карта с голям мащаб,
 • 4:33 - 4:37
  но всъщност някои от тези планини
  са високи колкото Еверест.
 • 4:37 - 4:39
  С картите, които правим на борда,
 • 4:39 - 4:41
  постигаме резолюция от 100 метра,
 • 4:41 - 4:44
  което е достатъчно, за да изберем
  къде да спуснем уредите си,
 • 4:44 - 4:45
  но не можем да видим кой знае какво.
 • 4:46 - 4:48
  За целта трябва да пуснем
  дистанционно управляеми апарати
 • 4:48 - 4:50
  на около пет метра над морското дъно.
 • 4:51 - 4:54
  Ако го сторим, картите ни са
  с резолюция от един метър
 • 4:54 - 4:56
  на дълбочина хиляди метри.
 • 4:56 - 4:58
  Това е дистанционно управляем апарат
 • 4:58 - 5:00
  за изследователски цели.
 • 5:00 - 5:03
  Виждате ред големи прожектори
  от горната страна.
 • 5:03 - 5:06
  Има камери с висока резолюция,
  ръце с манипулатори,
 • 5:06 - 5:09
  и множество кутийки и прочие,
  в които да сложим пробите си.
 • 5:09 - 5:13
  Тук сме на първото си гмуркане
  за това плаване,
 • 5:13 - 5:15
  потапяйки се в океана.
 • 5:15 - 5:17
  Движим се бързо, за да сме сигурни,
  че апаратите ни
 • 5:17 - 5:19
  не са в опасност от други кораби.
 • 5:19 - 5:20
  Спускаме се
 • 5:20 - 5:23
  и можете да видите ето такива неща.
 • 5:23 - 5:26
  Това са дълбоководни гъби,
  с големина няколко метра.
 • 5:27 - 5:31
  Това е плуваща морска краставица --
  малък морски охлюв, общо взето,
 • 5:31 - 5:32
  на забавен каданс.
 • 5:32 - 5:35
  Повечето кадри, които ви показвам,
  са ускорени,
 • 5:35 - 5:37
  защото иначе би отнело много време.
 • 5:37 - 5:40
  Това също е красива морска краставица.
 • 5:41 - 5:44
  А животното, което сега ще видите,
  беше голяма изненада.
 • 5:44 - 5:47
  Никога не съм виждала подобно нещо
  и всички бяхме поизненадани.
 • 5:47 - 5:51
  Това беше след около 15 часа работа,
  всички бяхме нетърпеливи, и изведнъж
 • 5:51 - 5:54
  това гигантско морско чудовище
  се затъркаля отстрани.
 • 5:54 - 5:57
  Нарича се пирозома или
  колониален туникат, ако предпочитате.
 • 5:57 - 5:59
  Не беше каквото търсехме.
 • 5:59 - 6:01
  Търсехме корали, дълбоководни корали.
 • 6:02 - 6:04
  Ще видите снимка
  на един от тях след секунда.
 • 6:05 - 6:07
  Малък е, около пет сантиметра висок.
 • 6:07 - 6:10
  Изграден е от калциев карбонат,
  можете да видите пипалата му тук,
 • 6:11 - 6:13
  раздвижвани от океанските течения.
 • 6:13 - 6:16
  Организъм като този живее
  може би около сто години.
 • 6:16 - 6:20
  Докато расте, поема химикали от океана.
 • 6:20 - 6:22
  А химикалите, или количествата химикали,
 • 6:22 - 6:25
  зависят от температурата,
  зависят от рН-то,
 • 6:25 - 6:26
  от хранителните вещества.
 • 6:26 - 6:30
  И ако успеем да разберем
  как тези химикали се вграждат в скелета,
 • 6:30 - 6:32
  можем да се върнем,
  да съберем вкаменелости
 • 6:32 - 6:35
  и да реконструираме по какъв начин
  океанът е изглеждал в миналото.
 • 6:35 - 6:39
  Тук можете да видите как събираме
  този корал с вакуумна система
 • 6:39 - 6:41
  и го поставяме в контейнер за проби.
 • 6:41 - 6:43
  Можем да го сторим много внимателно.
 • 6:43 - 6:46
  Някои от тези организми
  живеят още по-дълго.
 • 6:46 - 6:49
  Това е черен корал от рода Leiopаthes,
  снимката е направена от
 • 6:49 - 6:53
  колегата ми Брендън Роърк,
  на около 500 метра под Хаваите.
 • 6:53 - 6:55
  Четири хиляди години са много време.
 • 6:55 - 6:58
  Ако вземете клонче от някой
  от тези корали и го полирате,
 • 6:58 - 7:00
  това е с диаметър 100 микрона.
 • 7:01 - 7:03
  Брендън взе напречни проби
  от този корал --
 • 7:03 - 7:05
  можете да видите белезите --
 • 7:05 - 7:08
  и успя да покаже, че това
  всъщност са годишни пръстени,
 • 7:08 - 7:10
  така че дори на дълбочина 500 метра,
 • 7:10 - 7:13
  коралите могат да записват
  сезонни изменения,
 • 7:13 - 7:15
  което е впечатляващо.
 • 7:15 - 7:18
  Но 4000 години не са достатъчно,
  за да стигнем последния ледников максимум.
 • 7:18 - 7:20
  Така че какво правим?
 • 7:20 - 7:22
  Изследваме екземпляри от вкаменелости.
 • 7:22 - 7:25
  Това ме прави наистина непопулярна
  сред научния ми екип.
 • 7:25 - 7:26
  Спускаме се на дъното,
 • 7:26 - 7:28
  навсякъде има грамадни акули,
 • 7:28 - 7:30
  има пирозоми,
  има плуващи морски краставици,
 • 7:30 - 7:32
  има гигантски водни гъби,
 • 7:32 - 7:34
  а всички трябва да се спускат
  при мъртвите вкаменелости
 • 7:34 - 7:38
  и да прекарат цяла вечност,
  копаейки по морското дъно.
 • 7:38 - 7:41
  Събираме всички тези корали,
  качваме ги на борда, сортираме ги.
 • 7:41 - 7:44
  Всеки един от тях е на различна възраст
 • 7:44 - 7:46
  и ако можем да открием каква е тя
 • 7:46 - 7:48
  и после измерим тези химични сигнали,
 • 7:48 - 7:50
  това ни помага да открием
 • 7:50 - 7:52
  какво се е случвало с океана в миналото.
 • 7:53 - 7:54
  На снимката вляво
 • 7:54 - 7:57
  направих разрез през корала,
  полирах го много внимателно
 • 7:57 - 7:59
  и направих снимка.
 • 7:59 - 8:00
  Отдясно,
 • 8:01 - 8:04
  виждате същото парче корал,
  поставено в ядрен реактор
 • 8:04 - 8:05
  с индуциран ядрен разпад
 • 8:05 - 8:06
  и при всеки разпад
 • 8:06 - 8:08
  можете да видите белег в корала, така че
 • 8:08 - 8:10
  можем да видим разпределението на уран.
 • 8:10 - 8:12
  Защо правим това?
 • 8:12 - 8:14
  Уранът има много лоша слава,
 • 8:14 - 8:15
  но аз го обожавам.
 • 8:15 - 8:18
  Разпадът ни помага да установим
  скоростта и периода на това,
 • 8:18 - 8:20
  което се случва в океана.
 • 8:20 - 8:22
  Ако си спомняте от началото,
 • 8:22 - 8:25
  това се опитваме да открием,
  когато изследваме климата.
 • 8:25 - 8:27
  С лазер анализираме урана
 • 8:27 - 8:29
  и един от дъщерните му продукти,
  тория, в тези корали,
 • 8:29 - 8:32
  за да открием точно от кога
  датират тези вкаменелости.
 • 8:33 - 8:35
  С тази красива анимация на Южния океан
 • 8:35 - 8:38
  ще илюстрирам как използваме тези корали,
 • 8:38 - 8:42
  за да открием нещо за древните океани.
 • 8:42 - 8:45
  Можете да видите плътността
  на повърхностната вода
 • 8:45 - 8:47
  в тази анимация от Райън Абърнети.
 • 8:47 - 8:50
  Това са данни от само една година,
 • 8:50 - 8:52
  но можете да видите колко е
  динамичен Южният океан.
 • 8:52 - 8:56
  Интензивното смесване,
  особено Протока на Дрейк,
 • 8:56 - 8:58
  обозначен от правоъгълника,
 • 8:58 - 9:01
  е едно от най-силните течения на света,
 • 9:01 - 9:03
  минаващо оттук, от запад на изток.
 • 9:03 - 9:05
  Смесва се много турбулентно,
 • 9:05 - 9:08
  защото преминава над тези
  грамадни подводни планини,
 • 9:08 - 9:12
  и това позволява обмен на СО2
  и топлина с атмосферата.
 • 9:12 - 9:16
  Като цяло океаните дишат
  чрез Южния океан.
 • 9:17 - 9:22
  Събрали сме корали от цялото протежение
  на този антарктически проток
 • 9:22 - 9:25
  и установихме нещо много изненадващо
  с моето ураново датиране:
 • 9:25 - 9:28
  коралите са мигрирали от юг на север
 • 9:28 - 9:31
  по време на прехода от ледниковия
  към междуледниковия период.
 • 9:31 - 9:32
  Не знаем защо точно,
 • 9:32 - 9:35
  но смятаме, че има общо с
  източниците на храна
 • 9:35 - 9:37
  и може би с кислорода във водата.
 • 9:38 - 9:39
  И ето ни тук.
 • 9:39 - 9:42
  Ще ви покажа какво мислим,
  че сме открили относно климата
 • 9:42 - 9:44
  от тези корали в Южния океан.
 • 9:44 - 9:47
  Катерихме се по морски планини.
  Събрахме малки коралови вкаменелости.
 • 9:47 - 9:49
  Това е моята илюстрация.
  Смятаме,
 • 9:49 - 9:50
  въз основа на анализа
 • 9:50 - 9:52
  на тези корали, че през ледниковия период
 • 9:52 - 9:55
  дълбоките части на Южния океан
  са били много богати на въглерод,
 • 9:55 - 9:58
  а отгоре е имало слой с ниска плътност.
 • 9:58 - 10:01
  Той е спирал изпаряването
  на въглеродния диоксид от океана.
 • 10:02 - 10:04
  Намерихме корали от междинен период,
 • 10:04 - 10:09
  които ни показаха, че океанът се е смесил
  частично по време на климатичния преход.
 • 10:09 - 10:11
  Това е позволило на СО2
  да излезе от дълбините.
 • 10:12 - 10:15
  Ако анализираме корали, датирани
  по-близо до днешния ден,
 • 10:15 - 10:18
  или ако се спуснем там днес и измерим
 • 10:18 - 10:20
  химичния състав на коралите,
  ще видим,
 • 10:20 - 10:24
  че сме в период, в който СО2 може
  да се обменя между водата и въздуха.
 • 10:24 - 10:26
  Можем да използваме коралови вкаменелости,
 • 10:26 - 10:28
  за да изследваме околната среда.
 • 10:30 - 10:32
  Искам да завърша
  с това последно изображение.
 • 10:32 - 10:36
  Снимка от първите кадри, които ви показах.
 • 10:36 - 10:38
  Това е невероятна коралова градина.
 • 10:38 - 10:41
  Изобщо не очаквахме да открием
  такива красиви неща.
 • 10:41 - 10:43
  Това е на хиляди метри дълбочина.
 • 10:43 - 10:44
  Има нови видове.
 • 10:44 - 10:46
  Толкова е красиво.
 • 10:46 - 10:48
  Сред тях има вкаменелости,
 • 10:48 - 10:50
  научих ви да цените
  кораловите вкаменелости,
 • 10:50 - 10:52
  които виждате там долу.
 • 10:52 - 10:55
  Следващият път, когато имате щастието
  да летите над океана
 • 10:55 - 10:56
  или да плавате в океана,
 • 10:56 - 10:59
  помислете -- там долу има
  грамадни морски планини,
 • 10:59 - 11:01
  които никой никога не е виждал,
 • 11:01 - 11:02
  и има красиви корали.
 • 11:02 - 11:03
  Благодаря ви.
 • 11:03 - 11:08
  (Ръкопляскане)
Title:
Тайните, които откривам на морското дъно
Speaker:
Лора Робинсън
Description:

На стотици метри под повърхността на океана Лора Робинсън изследва стръмните склонове на гигантски подводни планини. Тя е на лов за хилядолетни корали, които тества в ядрен реактор, за да открие как океанът се е променил с течение на времето. Изучавайки историята на Земята, Робинсън се надява да открие признаци за това какво може да се случи в бъдеще.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:21

Bulgarian subtitles

Revisions