Vietnamese subtitles

← 01-14 Thay đổi TextView

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 10/07/2015 by Retired user.

 1. Chúng ta đã xem code TextView
  lần đầu tiên.
 2. Nhưng vẫn chỉ giống
  cưỡi ngựa xem hoa.
 3. Đúng thế, chúng ta cần một không gian
  để có thể xây một ngôi nhà.
 4. Đúng, không gian đó là một IDE.
 5. Lại là một từ viết tắt nữa.
 6. Nó viết tắt cho gì vậy, Catherine?
 7. Integrated Development Enviroment
  (môi trường phát triển tích hợp)
 8. Chúng ta sẽ dùng Android Studio
  trong lớp học này.
 9. Nó trông như thế này.
 10. Vẫn có vẻ hơi đáng sợ.
 11. Đúng vậy. Tôi nghĩ
  chúng ta cần vài thứ
 12. giúp người học theo dõi dễ hơn.
 13. Đúng, vì vậy chúng tôi đang tiến hành
  phát triển vài thứ
 14. tại Android Studio,
  theo truyền thống viết tắt
 15. trong ngành khoa học máy tính,
  chúng tôi gọi là XMLV.
 16. Có nghĩa là XML Visualizer.
 17. Vậy là bạn đã viết một ít XML?
 18. Hãy xem thành quả nào.
 19. Bạn viết thêm,
  và nhận thêm thành quả.
 20. Đúng vậy.
 21. Vậy hãy dùng nó.
 22. Được.
 23. Vì XML visualizer này được tạo ra
  là đặc biệt dành cho khóa học này,
 24. nó sẽ không có tất cả chức năng
  mà Android Studio hỗ trợ.
 25. Nhưng về vấn đề được đặt ra
  trong bài học này,
 26. chúng tôi sẽ đưa bạn vào Android Studio
  và bạn sẽ không cần tới website này nữa.
 27. Có một đường link ở mục instructor notes
  nếu bạn muốn vào.
 28. Với code này,
  dòng text ghi là Happy Birthday.
 29. Vậy là khi tôi nhìn vào thiết bị,
  nó sẽ hiện Happy Birthday.
 30. Giờ hãy thử thay đổi dòng text
  thành Happy Birthday, Kunal.
 31. Và khi tôi phóng to thiết bị
  để bạn thấy thì nó sẽ là
 32. Happy Birthday, Kunal.
 33. Và điều gì xảy ra khi cố thay đổi
  độ rộng và chiều cao.
 34. Tôi sẽ chọn vài giá trị bất thường
  như 300dp cho độ rộng
 35. và 500 cho độ cao.
 36. Giờ trong khung preview,
  bạn thấy TextView lớn hơn nhiều.
 37. Tuy vậy, dòng text vẫn có kích cỡ như cũ
  ở góc trên lề trái.
 38. Chú ý rằng độ rộng 300
  và chiều cao 500
 39. được gắn đuôi dp.
 40. Đây là đơn vị đo lường
  như xăng-ti-mét
 41. hay mi-li-mét được dùng
  để mô tả kích cỡ view trên Android.
 42. Cũng như khoảng cách giữa các view.
 43. Đơn vị dp là viết tắt của
  density-independent pixels.
 44. Tôi sẽ giải thích lý do chúng ta cần nó.
 45. Những hình chữ nhật được vẽ này
  đại diện cho các thiết bị khác nhau.
 46. Chúng có cùng kích cỡ vật lý,
  nhưng lại khác nhau về độ phân giải.
 47. Đây là thiết bị có độ phân giải trung bình
  với số pixel trung bình trên màn hình,
 48. thiết bị có độ phân giải cao
  và cực cao.
 49. Khi tôi nói pixel, ý tôi màn hình di động
  được tạo lên từ nhiều ô vuông nhỏ,
 50. gọi là pixel, và chúng sáng lên
  dựa vào những gì bạn đang nhìn thấy.
 51. Vậy nếu định nghĩa kích thước của 1 view,
  ví dụ như một button là cao 2 pixel
 52. và rộng 2 pixel, đây là những gì bạn thấy
  ở thiết bị có độ phân giải trung bình.
 53. Trên thiết bị phân giải cao,
  cũng vẫn là 2x2 pixel.
 54. Nhưng nó nhỏ hơn,
 55. vì có nhiều pixel
  được đưa vào thiết bị này,
 56. và trên thiết bị phân giải cực cao
  có nhiều pixel hơn cả
 57. thì button này thực sự rất nhỏ.
 58. Tôi khó mà có thể dùng ngón tay
  gõ vào nó.
 59. Tôi phải dùng mé ngón tay
  hay móng tay để chạm vào.
 60. Chỉ vì tôi có thiết bị
  phân giải cực cao,
 61. không có nghĩa
  tôi có ngón tay nhỏ hơn.
 62. Tôi vẫn muốn có thể chạm vào button
  trên màn hình.
 63. Và đó là lý do chúng ta có
  density-independent pixel.
 64. Tôi có thể cho button của mình
  cao 2dps và rộng 2dps.
 65. Nó sẽ giống như thế này
  ở trên các thiết bị khác nhau.
 66. Chúng có cùng kích cỡ vật lý,
 67. nhưng đằng sau Android đã dùng
  số lượng pixel khác nhau.
 68. Bạn không phải lo lý giải điều này,
  chỉ cần nhớ là
 69. bạn cần xác định kích cỡ
  theo đơn vị dp.
 70. Khi thiết kể app của mình, chúng tôi
  khuyên những điểm chạm như button
 71. nên cao và rộng ít nhất 48dps.
 72. Chú ý là 48 dp
  chứ không phải 48 pixel,
 73. nếu không nó sẽ rất bé
  trên thiết bị phân giải cực cao.
 74. Điều này sẽ giúp app của bạn
  dễ dùng hơn với mọi người.
 75. Với tất cả những điều trên,
  giờ tôi muốn bạn thử
 76. thay đổi code TextView.
 77. Bạn sẽ viết những dòng XML đầu tiên,
  thật hào hứng.
 78. Đầu tiên hãy cố thay đổi
  dòng text trong TextView.
 79. Rồi cố thay đổi kích thước TextView.
 80. Sau đó tôi muốn bạn mắc lỗi,
  mặt buồn.
 81. Rồi muốn bạn làm lại nó,
  mặt vui.