Return to Video

https:/.../k6_SEHU_-t.mp4

 • 0:00 - 0:03
  WordPress 4.4 [JAZZER] është një
 • 0:03 - 0:06
  version reagues, bazuar në standarde,
 • 0:06 - 0:07
  me synimin për ta bërë
 • 0:07 - 0:08
  lëndën tuaj të shkëlqejë.
 • 0:08 - 0:11
  Kur sajtin tuaj ta përditësoni
  me WordPress 4.4
 • 0:11 - 0:13
  figurat tuaja do të shfaqen
  përherë në mënyrë të përsosur.
 • 0:13 - 0:15
  Krejt fotot tuaja, kurdo që publikohen
 • 0:15 - 0:16
  do të jenë reaguese.
 • 0:16 - 0:18
  Shihini tek ripërmasohen fluturimthi,
 • 0:18 - 0:20
  te telefoni, tableti, te kompjuteri juaj.
 • 0:20 - 0:23
  Tani që figurat tuaja duken pa të metë
 • 0:23 - 0:24
  ju duhet një temë që thellon
 • 0:24 - 0:26
  krejt lëndën tuaj.
 • 0:26 - 0:28
  Ju paraqesim temën parazgjedhje të këtij viti,
 • 0:28 - 0:29
  Twenty Sixteen.
 • 0:29 - 0:32
  Me celularin në mendje së pari,
  figurë qendrore,
 • 0:32 - 0:34
  dhe anështyllë djathtas,
 • 0:34 - 0:36
  Twenty Sixteen është një ripunim modern
 • 0:36 - 0:38
  i një dizajni klasik për blogje.
 • 0:38 - 0:40
  Për ngjyrat mund të përdorni një
  nga pesë skemat parazgjedhje
 • 0:40 - 0:42
  ose të krijoni një tuajën.
 • 0:42 - 0:44
  Cilëndo që të zgjidhni, Twenty Sixteen
 • 0:44 - 0:46
  përqendrohet atje ku duhet,
 • 0:46 - 0:48
  te lënda juaj.
 • 0:48 - 0:50
  WordPress-i gjithmonë ua ka bërë
 • 0:50 - 0:51
  të lehtë ndarjen me të tjerët të lëndës
 • 0:51 - 0:53
  nga shërbimet tuaja të parapëlqyera.
 • 0:53 - 0:55
  Përmes mbulimit të standardeve oEmbed
 • 0:55 - 0:57
  në WordPress 4.4, paraparjet e lëndës që
 • 0:57 - 1:01
  botoni mund të shfaqen në sajte të tjerë.
 • 1:01 - 1:03
  Kjo e lehtëson ndarjen e lëndës suaj,
 • 1:03 - 1:05
  duke e vënë para më tepër syve,
 • 1:05 - 1:07
  teksa kontrollin e keni ju.
 • 1:07 - 1:09
  Disa nga ndryshimet
  më të mira në WordPress
 • 1:09 - 1:11
  janë ato që s’i shihni.
 • 1:11 - 1:13
  Përmirësimet te sistemi i klasifikimeve
 • 1:13 - 1:15
  nënkuptojnë që lënda juaj mund të sistemohet
 • 1:15 - 1:17
  në rrugë më të sofistikuara.
 • 1:17 - 1:18
  Dhe që zhvilluesit e shtojcave dhe temave
 • 1:18 - 1:21
  mundet të shtojnë lehtësisht
  te kategoritë tuaja
 • 1:21 - 1:22
  elemente të tillë si ngjyra dhe ikona
 • 1:23 - 1:25
  Ky version shënon edhe fillimin
 • 1:25 - 1:27
  e një epoke të re në
  zhvillimin e WordPress-it.
 • 1:27 - 1:29
  Pas më shumë se dy vitesh përgatitje,
 • 1:29 - 1:32
  WordPress 4.4 përmban infrastrukturën
 • 1:32 - 1:36
  për API-n WordPress REST, të ri fringo.
 • 1:36 - 1:38
  Këto ndryshime s’janë thjesht përmirësime
  për vetë WordPress-in,
 • 1:38 - 1:41
  ato pasurojnë dhe shpien më tej
  ekosistemin për palë të treta.
 • 1:42 - 1:44
  Pritet të shihen shtojca më të fuqishme,
 • 1:44 - 1:46
  një racë e re temash,
 • 1:46 - 1:48
  dhe aplikacione që as që duket
 • 1:48 - 1:50
  se bazohen në WordPress.
 • 1:50 - 1:52
  WordPress 4.4
 • 1:52 - 1:54
  një version largpamës
 • 1:54 - 1:55
  që e bën lëndën tuaj të shkëlqejë.
Title:
https:/.../k6_SEHU_-t.mp4
Video Language:
English
Duration:
01:54

Albanian subtitles

Revisions Compare revisions