Vietnamese subtitles

← Những Cách Trắc Nghiệm Tiện Nhất

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2017 by nguyenvui.

  1. phương pháp hover tiện ích của jQuery
    không phải là một phím tắt cho .on hover.
  2. Phương pháp thuận tiện di chuột là thực sự
    một phím tắt cho .mouseenter,
  3. .mouseleave phương pháp thuận tiện.
  4. Những phương pháp tiện lợi này
    là rất tiện, nên, sử dụng chúng.