Vietnamese subtitles

← Wufoo - Growth vs Monetization App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Tôi nghĩ khi mọi người chọn giữa
  tăng trưởng và thu về dòng tiền,
 2. họ cho rằng quyết định sẽ áp dụng
  cho từng loại công ty.
 3. Tôi thì nghĩ
 4. với một số công ty, tiếp tục theo đuổi
  tăng trưởng là hợp lý.
 5. Và tôi cho rằng cách bạn nghĩ về
  tăng trưởng tùy vào những người
 6. quyết định sẽ để việc
  thu hồi dòng tiền cho đến sau này.
 7. Thường thì điều đó nghĩa là bạn phải
  tạo dựng loại tài sản nào đó khác,
 8. cho phép bạn bán được.
 9. Ví dụ, mạng xã hội
  là cái dễ nhất, phải không?
 10. Cách tốt nhất để bạn thu tiền từ nó
  là khán giả của bạn
 11. hoặc người dùng cơ sở, và
  những thông tin bạn thu được từ đó.
 12. Và cách duy nhất để bạn làm được
  điều đó là bạn có một lượng lớn
 13. thông tin.
 14. Bạn tập trung vào tăng trưởng
  là để thu hút mọi người,
 15. khiến mọi người tương tác.
 16. Sau đó việc thu tiền sẽ xảy ra
  vì cuối cùng bạn đã có
 17. sản phẩm phù hợp với thị trường, nhà
  quảng cáo nói "Đã có đủ thông tin
 18. hoặc đủ dữ liệu, có đủ số người dùng
  nên chúng tôi sẵn lòng chi tiền."
 19. Hầu hết công ty B2B hay tập đoàn lớn
  không suy nghĩ như thế.
 20. Họ hay tiếp xúc thẳng hơn.
 21. Đó là mối quan hệ một - một.
 22. Tôi làm ra gì đó,
  tôi làm ra một dịch vụ.
 23. Và ở bất kỳ mức nào mà bạn nghĩ rằng
  mình bắt đầu có lợi thì bạn trả tiền,
 24. dù là sự tiện lợi
  hay giúp bạn tạo ra nhiều tiền hơn,
 25. hay tiết kiệm thời gian, năng lượng,
  con người hay chi phí cho bạn.
 26. Mối quan hệ một - một đó trực tiếp
  hơn nhiều, và bạn có thể nói,
 27. "Rõ ràng là có lý."
 28. "Có qua có lại."