Return to Video

Kako pomoću 3D štampača štampati ljudsko tkivo - Tanika Džouns

 • 0:07 - 0:12
  Trenutno je stotine hiljada ljudi
  na listama za transplantaciju
 • 0:12 - 0:16
  koji čekaju na presudne organe
  poput bubrega, srca i jetri,
 • 0:16 - 0:18
  koji bi mogli da im spasu živote.
 • 0:18 - 0:20
  Nažalost,
 • 0:20 - 0:25
  nema dovoljno dostupnih organa
  za doniranje da se ispuni ta potreba.
 • 0:25 - 0:27
  Šta ako bismo umesto čekanja
 • 0:27 - 0:31
  mogli da stvorimo potpuno nove,
  prilagodljive organe od nule?
 • 0:31 - 0:34
  To je ideja
  na kojoj se zasniva bioštampanje,
 • 0:34 - 0:38
  grana regenerativne medicine
  koja je trenutno u razvoju.
 • 0:38 - 0:41
  Nismo u mogućnosti da štampamo
  kompleksne organe za sad,
 • 0:41 - 0:45
  ali jednostavnija tkiva
  uključujući krvne sudove i cevčice
 • 0:45 - 0:48
  odgovorne za razmenu nutrijenata i otpada
 • 0:48 - 0:50
  su nam već na dohvatu ruke.
 • 0:50 - 0:54
  Bioštampanje je
  biološki rođak 3D štampanja,
 • 0:54 - 0:57
  tehnika koja nanosi
  slojeve materijala jedne na druge
 • 0:57 - 1:02
  da bi stvorila trodimenzionalni objekat
  parče po parče.
 • 1:02 - 1:05
  Umesto korišćenja metala,
  plastike ili keramike,
 • 1:05 - 1:10
  3D štampač za organe i tkiva
  koristi bio-mastilo,
 • 1:10 - 1:14
  materijal koji može da se štampa
  i koji sadrži žive ćelije.
 • 1:14 - 1:19
  Većina bio-mastila su molekuli
  bogati vodom zvani hidrogelovi.
 • 1:19 - 1:22
  U njima su pomešani milioni živih ćelija,
 • 1:22 - 1:27
  kao i razne hemikalije koje
  podstiču ćelije da komuniciraju i rastu.
 • 1:27 - 1:30
  Neka bio-mastila uključuju
  jedan tip ćelija,
 • 1:30 - 1:35
  dok druga kombinuju različite vrste
  da bi proizveli kompleksnije strukture.
 • 1:35 - 1:38
  Da kažemo da želite da štampate meniskus,
 • 1:38 - 1:40
  što je deo hrskavice u kolenu,
 • 1:40 - 1:44
  koji sprečava goljeničnu i butnu kost
  da se stružu jedna o drugu.
 • 1:44 - 1:47
  Sastoji se od ćelija zvanih hondrociti,
 • 1:47 - 1:51
  i biće vam potrebna zdrava zaliha
  tih ćelija za bio-mastilo.
 • 1:51 - 1:55
  Ove ćelije mogu biti od donora čije su
  linije ćelija replikovane u laboratoriji.
 • 1:55 - 1:58
  Ili mogu nastati
  od pacijentovog sopstvenog tkiva
 • 1:58 - 2:03
  da bi se stvorio personalizovani meniskus
  koji će telo ređe odbaciti.
 • 2:03 - 2:05
  Postoji nekoliko tehnika štampanja,
 • 2:05 - 2:09
  a najpopularnije je
  bioštampanje zasnovano na istiskivanju.
 • 2:09 - 2:13
  Ovom tehnikom, bio-mastilo se ubrizgava
  u komoru za štampanje
 • 2:13 - 2:17
  i propušta kroz okruglu mlaznicu
  na glavi za štampanje.
 • 2:17 - 2:24
  Nastaje od mlaznice koja je retko
  šira od 400 mikrona u prečniku
 • 2:24 - 2:26
  i može proizvesti neprekidnu nit
 • 2:26 - 2:29
  približno debljini ljudskog nokta.
 • 2:29 - 2:33
  Kompjuterizovana slika ili fajl rukovodi
  postavljanje niti,
 • 2:33 - 2:37
  ili na ravnu površinu ili u tečni bazen,
 • 2:37 - 2:41
  koji će pomoći da se struktura održi
  na mestu dok se ne stabilizuje.
 • 2:41 - 2:45
  Ovi štampači su brzi, proizvode meniskus
  u roku od pola sata,
 • 2:45 - 2:48
  jednu tanku nit u trenutku.
 • 2:48 - 2:52
  Nakon štampanja, neka bio-mastila
  će se odmah ukrutiti;
 • 2:52 - 2:56
  drugim je potrebna UV svetlost,
  dodatna hemikalija ili fizički proces
 • 2:56 - 2:58
  da stabilizuje strukturu.
 • 2:58 - 3:00
  Ako je proces štampanja uspešan,
 • 3:00 - 3:02
  ćelije u sintetičkom tkivu
 • 3:02 - 3:06
  će početi da se ponašaju na isti način
  kao ćelije u stvarnim tkivima -
 • 3:06 - 3:10
  signaliziraju jedna drugoj,
  razmenjuju nutrijente i umnožavaju se.
 • 3:10 - 3:14
  Već možemo da štampamo
  jednostavne strukture kao što je meniskus.
 • 3:14 - 3:18
  Bioštampane bešike su
  takođe uspešno usađene,
 • 3:18 - 3:22
  a štampana tkiva su unapredila
  regeneraciju nerava na licu kod pacova.
 • 3:23 - 3:27
  Istraživači su stvorili tkiva pluća,
  kože i hrskavice,
 • 3:27 - 3:33
  kao i minijaturne, polu-funkcionalne
  verzije bubrega, jetri i srca.
 • 3:34 - 3:37
  Međutim, repliciranje kompleksnog
  biohemijksog okruženja
 • 3:37 - 3:40
  jednog velikog organa je smeo izazov.
 • 3:40 - 3:43
  Bioštampanje zasnovano
  na istiskivanju može uništiti
 • 3:43 - 3:48
  značajan procenat ćelija u mastilu
  ako je mlaznica premala
 • 3:48 - 3:51
  ili ako je pritisak štampanja previsok.
 • 3:51 - 3:53
  Jedan on najtežih izazova
 • 3:53 - 3:59
  je kako obezbediti kiseonik i nutrijente
  svim ćelijama u organu pune veličine.
 • 3:59 - 4:01
  Zato je najveći uspeh do sada
 • 4:01 - 4:04
  bio sa strukturama
  koje su ravne ili šuplje,
 • 4:04 - 4:07
  i razlog što su istraživači
  zauzeti razvijajući načine
 • 4:07 - 4:11
  da uključe krvne sudove
  u bioštampana tkiva.
 • 4:11 - 4:14
  Postoji ogroman potencijal
  od korišćenja bioštampanja
 • 4:14 - 4:16
  za spasavanje života
  i progresa našeg razumevanja
 • 4:16 - 4:19
  o tome kako naši organi
  prvenstveno funkcionišu.
 • 4:19 - 4:23
  Tehnologija otvara
  vrtoglavi niz mogućnosti,
 • 4:23 - 4:27
  kao što je štampanje tkiva
  sa ugrađenom elektronikom.
 • 4:27 - 4:30
  Da li bismo mogli da jednog dana
  dizajniramo organe
 • 4:30 - 4:32
  koji prevazilaze trenutne
  ljudske sposobnosti
 • 4:32 - 4:36
  ili da dodelimo sebi odlike
  kao što je koža koja ne može da izgori?
 • 4:36 - 4:42
  Koliko možemo da produžimo ljudski život
  štampajući i zamenjujući organe?
 • 4:42 - 4:45
  I ko tačno, i šta
 • 4:45 - 4:49
  će imati pristup ovoj tehnologiji
  i njenom neverovatnom učinku?
Title:
Kako pomoću 3D štampača štampati ljudsko tkivo - Tanika Džouns
Speaker:
Tanika Džouns (Taneka Jones(
Description:

Pogledajte celu lekciju na : https://ed.ted.com/lessons/how-to-3d-print-human-tissue-taneka-jones

Trenutno ima stotine hiljada ljudi na listama za transplatacije, koji čekaju na presudne organe poput bubrega, srca i jetri koji bi mogli da im spasu živote. Nažalost, nema dovoljno dostupnih donora organa da ispune tu potrebu. Šta ako umesto čekanja, možemo stvoriti nove, prilagođene organe od nule? Tanika Džouns istražuje bioštampanje, novu granu regenerativne medicine.

Lekciju osmislila Tanika Džouns, režirao Hype CG.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:52
Ivana Korom approved Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Ivana Korom edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Ivana Korom accepted Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Ivana Korom edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Ivana Korom edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Aleksandar Bošnjak edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Aleksandar Bošnjak edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Aleksandar Bošnjak edited Serbian subtitles for How to 3D print human tissue
Show all

Serbian subtitles

Revisions