Serbian subtitles

← Kako pomoću 3D štampača štampati ljudsko tkivo - Tanika Džouns

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 8 created 11/20/2019 by Ivana Korom.

 1. Trenutno je stotine hiljada ljudi
  na listama za transplantaciju
 2. koji čekaju na presudne organe
  poput bubrega, srca i jetri,
 3. koji bi mogli da im spasu živote.
 4. Nažalost,
 5. nema dovoljno dostupnih organa
  za doniranje da se ispuni ta potreba.
 6. Šta ako bismo umesto čekanja

 7. mogli da stvorimo potpuno nove,
  prilagodljive organe od nule?
 8. To je ideja
  na kojoj se zasniva bioštampanje,
 9. grana regenerativne medicine
  koja je trenutno u razvoju.
 10. Nismo u mogućnosti da štampamo
  kompleksne organe za sad,
 11. ali jednostavnija tkiva
  uključujući krvne sudove i cevčice
 12. odgovorne za razmenu nutrijenata i otpada
 13. su nam već na dohvatu ruke.
 14. Bioštampanje je
  biološki rođak 3D štampanja,

 15. tehnika koja nanosi
  slojeve materijala jedne na druge
 16. da bi stvorila trodimenzionalni objekat
  parče po parče.
 17. Umesto korišćenja metala,
  plastike ili keramike,
 18. 3D štampač za organe i tkiva
  koristi bio-mastilo,
 19. materijal koji može da se štampa
  i koji sadrži žive ćelije.
 20. Većina bio-mastila su molekuli
  bogati vodom zvani hidrogelovi.

 21. U njima su pomešani milioni živih ćelija,
 22. kao i razne hemikalije koje
  podstiču ćelije da komuniciraju i rastu.
 23. Neka bio-mastila uključuju
  jedan tip ćelija,
 24. dok druga kombinuju različite vrste
  da bi proizveli kompleksnije strukture.
 25. Da kažemo da želite da štampate meniskus,

 26. što je deo hrskavice u kolenu,
 27. koji sprečava goljeničnu i butnu kost
  da se stružu jedna o drugu.
 28. Sastoji se od ćelija zvanih hondrociti,
 29. i biće vam potrebna zdrava zaliha
  tih ćelija za bio-mastilo.
 30. Ove ćelije mogu biti od donora čije su
  linije ćelija replikovane u laboratoriji.
 31. Ili mogu nastati
  od pacijentovog sopstvenog tkiva
 32. da bi se stvorio personalizovani meniskus
  koji će telo ređe odbaciti.
 33. Postoji nekoliko tehnika štampanja,
 34. a najpopularnije je
  bioštampanje zasnovano na istiskivanju.
 35. Ovom tehnikom, bio-mastilo se ubrizgava
  u komoru za štampanje
 36. i propušta kroz okruglu mlaznicu
  na glavi za štampanje.
 37. Nastaje od mlaznice koja je retko
  šira od 400 mikrona u prečniku
 38. i može proizvesti neprekidnu nit
 39. približno debljini ljudskog nokta.
 40. Kompjuterizovana slika ili fajl rukovodi
  postavljanje niti,

 41. ili na ravnu površinu ili u tečni bazen,
 42. koji će pomoći da se struktura održi
  na mestu dok se ne stabilizuje.
 43. Ovi štampači su brzi, proizvode meniskus
  u roku od pola sata,
 44. jednu tanku nit u trenutku.
 45. Nakon štampanja, neka bio-mastila
  će se odmah ukrutiti;

 46. drugim je potrebna UV svetlost,
  dodatna hemikalija ili fizički proces
 47. da stabilizuje strukturu.
 48. Ako je proces štampanja uspešan,
 49. ćelije u sintetičkom tkivu
 50. će početi da se ponašaju na isti način
  kao ćelije u stvarnim tkivima -
 51. signaliziraju jedna drugoj,
  razmenjuju nutrijente i umnožavaju se.
 52. Već možemo da štampamo
  jednostavne strukture kao što je meniskus.

 53. Bioštampane bešike su
  takođe uspešno usađene,
 54. a štampana tkiva su unapredila
  regeneraciju nerava na licu kod pacova.
 55. Istraživači su stvorili tkiva pluća,
  kože i hrskavice,
 56. kao i minijaturne, polu-funkcionalne
  verzije bubrega, jetri i srca.
 57. Međutim, repliciranje kompleksnog
  biohemijksog okruženja
 58. jednog velikog organa je smeo izazov.
 59. Bioštampanje zasnovano
  na istiskivanju može uništiti
 60. značajan procenat ćelija u mastilu
  ako je mlaznica premala
 61. ili ako je pritisak štampanja previsok.
 62. Jedan on najtežih izazova
 63. je kako obezbediti kiseonik i nutrijente
  svim ćelijama u organu pune veličine.
 64. Zato je najveći uspeh do sada
 65. bio sa strukturama
  koje su ravne ili šuplje,
 66. i razlog što su istraživači
  zauzeti razvijajući načine
 67. da uključe krvne sudove
  u bioštampana tkiva.
 68. Postoji ogroman potencijal
  od korišćenja bioštampanja

 69. za spasavanje života
  i progresa našeg razumevanja
 70. o tome kako naši organi
  prvenstveno funkcionišu.
 71. Tehnologija otvara
  vrtoglavi niz mogućnosti,
 72. kao što je štampanje tkiva
  sa ugrađenom elektronikom.
 73. Da li bismo mogli da jednog dana
  dizajniramo organe
 74. koji prevazilaze trenutne
  ljudske sposobnosti
 75. ili da dodelimo sebi odlike
  kao što je koža koja ne može da izgori?
 76. Koliko možemo da produžimo ljudski život
  štampajući i zamenjujući organe?
 77. I ko tačno, i šta
 78. će imati pristup ovoj tehnologiji
  i njenom neverovatnom učinku?