Persian subtitles

01x-07 Fuentes de Ingresos del Business Model Canvas

مدل کسب و کار - روش های کسب درآمد

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 05/18/2013 by hrahmadi8.

 1. قسمت بعدی، روش های درآمدزایی می باشد. دقیقا چطور
 2. قرار است محصول و یا سرویس شما از مشتریان پول در بیاورد؟
 3. بابت چه ارزشی مشتری پول پرداخت میکند
 4. و استراتژی من برای رسیدن به پول چه خواهد بود؟
 5. آیا از طریق فروش مستقیم به درآمد خواهم رسید؟
 6. یا سرویس من «freemuim» خواهد بود، یعنی محصول را مجانی بدهم به امید اینکه
 7. قسمتی از مشتریان بابت بخشی از آن به من پول بدهند
 8. یا ایا ماهانه ازشون پول میگیرم؟ ماهانه پول گرفتن
 9. کاملا با مدل های قبلی درآمد زایی فرق خواهد کرد.
 10. قیمت کالای من چه خواهد بود؟
 11. و دوباره تاکید میکنم که تنها راهی که برای جواب دادن این سوالها هست، صحبت کردن
 12. با ده ها و صدها و هزاران مشتری برای
 13. درک بهتر و بیشتر منابع درآمدزا و مدل کسب درآمد می باشد