Return to Video

قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید

 • 0:01 - 0:03
  هیچ کس به اندازه ارزشتان
  به شما حقوق نمی پردازد.
 • 0:06 - 0:08
  هیچ کس به اندازه ارزشتان
 • 0:08 - 0:09
  به شما حقوق نمی پردازد.
 • 0:12 - 0:14
  آنها فقط میزانی پرداخت میکنند
 • 0:14 - 0:15
  که فکر میکنند شما ارزشش را دارید.
 • 0:16 - 0:18
  شمایید که فکرشان را کنترل میکنید
 • 0:20 - 0:21
  نه شبیه این،
 • 0:22 - 0:23
  هر چند خیلی خوب میشد.
 • 0:23 - 0:24
  (خنده)
 • 0:25 - 0:26
  واقعا باحال میشد.
 • 0:27 - 0:29
  درعوض، به این شکل:
 • 0:29 - 0:34
  ضروریه که شفاف از ارزشهایتان دفاع کنید
 • 0:34 - 0:36
  تا بتونید حقوق خوب دریافت کنید.
 • 0:37 - 0:38
  کسی هست که بخواهد حقوق خوب بگیره؟
 • 0:39 - 0:41
  بسیار خوب، خوبه.
 • 0:41 - 0:42
  پس این سخنرانی برای همه است.
 • 0:43 - 0:45
  این یک کاربرد جهانی داره.
 • 0:45 - 0:48
  اگر شما تاجر هستید یا کارمند،
 • 0:49 - 0:50
  اگر شما دنبال شغل هستید،
 • 0:50 - 0:52
  یا اینکه مرد هستید یا زن.
 • 0:53 - 0:56
  دید امروز من از منظر
  یک کارفرمای زن به این قضیه است،
 • 0:56 - 1:00
  زیراکه متوجه شدم در کار من زنان
  حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت میکنند.
 • 1:01 - 1:04
  روایت شکاف در آمد جنسیتی
  در سراسر این کشور گسترده شده.
 • 1:04 - 1:06
  طبق آمار رسمی کار:
 • 1:06 - 1:11
  در آمد هر کارمند زن ۸۳ درصد
  درآمد هر کارمند مرد است.
 • 1:11 - 1:13
  چیزی که ممکنه شما رو هم متعجب کنه اینه که
 • 1:13 - 1:16
  این روند در محیط های کارآفرینی نیز صادق است.
 • 1:16 - 1:21
  حقوق یک خانم کارفرما ۸۰ درصد
  حقوق یک مرد کارفرما است.
 • 1:21 - 1:24
  سر کارم خیلی میشنوم که خانم ها با
 • 1:24 - 1:26
  مطرح کردن ارزشهایشان راحت نیستند،
 • 1:27 - 1:29
  خصوصا در آغاز کارفرماییشان.
 • 1:30 - 1:31
  همچین چیزهایی میگن،
 • 1:32 - 1:33
  "دوست ندارم که کارم رو تو بوق و کرنا کنم."
 • 1:34 - 1:36
  "ترجیح میدهم که کارم همه چیز رو نشان بده."
 • 1:37 - 1:39
  "دوست ندارم از خودم تمجید بکنم."
 • 1:40 - 1:43
  روایتی کاملا متفاوت بین
  آقایان کارفرما حاکمه،
 • 1:43 - 1:46
  به نظرم این تفاوت باعث کاهش
  ۲۰ درصدی درآمد ها زنها میشود.
 • 1:48 - 1:50
  مایلم یک تجربه رو براتون
  ازیک شرکت مشاور بازگو کنم
 • 1:50 - 1:53
  که کمک کرد تا سودهای مشتریش
  به سرعت رشد کند.
 • 1:53 - 1:55
  من مالک این شرکت هستم.
 • 1:56 - 1:59
  بعد از یک سال، مشتریام که با من کار کرده بود،
 • 1:59 - 2:02
  متوجه رشد سودش شد.
 • 2:02 - 2:05
  خودم هم متوجه شدم که
  باید ارزش کارم رو دوباره ارزیابی کنم.
 • 2:06 - 2:09
  واقعا زیر قیمت کارها را ارایه میکردم.
 • 2:10 - 2:13
  برام سخته که اعتراف کنم زیراکه
  خودم مشاور ارزشگذار هستم.
 • 2:13 - 2:15
  (خنده حضار)
 • 2:15 - 2:16
  این کاریه که من میکنم
 • 2:16 - 2:18
  به شرکتها در ارزشگذاری کمک میکنم.
 • 2:19 - 2:21
  با این حال این چیزی است که من متوجهش شدم،
 • 2:21 - 2:25
  پس دوباره قیمت کارم رو ارزیابی کردم.
 • 2:25 - 2:28
  با پرسیدن چند سوال کلیدی این کار رو کردم.
 • 2:29 - 2:32
  نیازهای اساسی مشتریان من چه چیزهایی هستند؟
  و چطوری آنها را برطرف کنم؟
 • 2:32 - 2:36
  مهارت منحصر بفرد من چیست که
  با آن بهتر به مشتریانم خدمت کنم؟
 • 2:37 - 2:38
  چه کاری میتونم بکنم که سایرین نمیتوانند؟
 • 2:39 - 2:42
  چه مشکلاتی را میتوانم برای
  مشتریان برطرف بکنم؟
 • 2:42 - 2:43
  چه ارزشی را ایجاد میکنم؟
 • 2:45 - 2:47
  به این پرسشها پاسخ دادم
 • 2:47 - 2:50
  و ارزشی را که مشتریانم از کار
  با من کسب میکردند را تعریف کردم،
 • 2:50 - 2:52
  برگشت سرمایهشان را محاسبه کرده
 • 2:52 - 2:55
  و آنچه دیدم این بود
  که قیمتم را دو برابر کنم،
 • 2:56 - 2:57
  دو برابرش کن،
 • 2:57 - 3:01
  الان باید برایتان اعتراف کنم
  که من را وحشتزده کرد.
 • 3:02 - 3:05
  من قرار است که کارشناس این قضیه باشم
  اما خودم گرفتارش شدم.
 • 3:06 - 3:07
  میدانستم که ارزش داشت.
 • 3:07 - 3:09
  متقاعد شده بودم که
  ارزشم در این کار زیاد بود،
 • 3:09 - 3:11
  ولی از عدم تواناییم نگران بودم.
 • 3:12 - 3:14
  اگر کسی این مبلغ را نپردازه چی؟
 • 3:14 - 3:16
  اگر بهم بگن که "مسخره است." چی ؟
 • 3:16 - 3:17
  "خودت مسخره ای."
 • 3:18 - 3:20
  واقعا این قدر می ارزیدم؟
 • 3:21 - 3:23
  کارم ارزشم رو بهت نمیگه، خودم میگم.
 • 3:25 - 3:26
  آیا من ارزشش رو داشتم ؟
 • 3:27 - 3:30
  من مادر دو دختر کوچک هستم
  که بهم وابستهاند.
 • 3:30 - 3:31
  من مادر مطلقه هستم.
 • 3:31 - 3:33
  اگر شرکتم موفق نشه چی میشه؟
 • 3:33 - 3:35
  اگر خودم شکست بخورم چی؟
 • 3:36 - 3:38
  ولی من میدونم که چطور نسخه مشکلم روبپیچم،
 • 3:39 - 3:42
  نسخه ای که برای خیلی از
  مشتریانم تجویز میکنم.
 • 3:42 - 3:43
  من کارم رو درست انجام داده ام.
 • 3:43 - 3:45
  و ارزشم رو پیدا کردم.
 • 3:46 - 3:47
  وقتی زمان موعد میرسه،
 • 3:48 - 3:51
  من پیشنهاداتم رو با قیمت بالا تر آماده کردم
 • 3:51 - 3:53
  برای مشترانم میفرستمشون
 • 3:53 - 3:54
  و ارزشهام رو بهشون انتقال داده ام.
 • 3:55 - 3:57
  قضیه چطور تمام میشه؟
 • 3:58 - 4:00
  مشتریانم به کار با من ادامه دادند
 • 4:00 - 4:02
  من رو به شرکتهای دیگه هم پیشنهاد میکردند
  و الان اینجام.
 • 4:04 - 4:05
  این رو با شما در میان گذاشتم
 • 4:05 - 4:08
  چون شک و ترس طبیعتی و عادی هستند.
 • 4:08 - 4:11
  ولی ارزش ما را تعریف نمی کنند،
 • 4:11 - 4:13
  و پتانسیل های ما را هم محدود نمیکنند.
 • 4:16 - 4:17
  مایلم یک داستان دیگر را با شما در میان بگذارم،
 • 4:17 - 4:20
  در باره زنی که آموخت چطور ارزشهاش رو بیان کنه
 • 4:20 - 4:21
  و صداش رو به گوش سایرین برسونه.
 • 4:23 - 4:25
  او یک شرکت موفق در طراحی وب سایت تاسیس کرد
 • 4:25 - 4:27
  و چند نفر هم استخدام کرد.
 • 4:28 - 4:31
  تا چند سال بعد از تاسیس شرکتش
 • 4:31 - 4:34
  میگفت که من یه شرکت کوچک طراحی وب سایت دارم.
 • 4:35 - 4:37
  و این رو به مشریانش میگفت.
 • 4:37 - 4:39
  "من یه شرکت کوچک طراحی وب سایت دارم."
 • 4:40 - 4:42
  به همین طریق و طرق دیگر
 • 4:42 - 4:46
  او داشت شرکتش را در
  چشم مشتریانش کوچک میکرد،
 • 4:46 - 4:47
  و همچنین خودش را.
 • 4:49 - 4:52
  واقعا داشت قابلیتهاش رو تحت تاثیر میگذاشت.
 • 4:53 - 4:56
  معتقدم شخصیت و ادبیات ارتباطی این زن
 • 4:56 - 4:58
  بر خلاف من خودش باور نداشت که
 • 4:58 - 5:00
  او ارزشهای بیشتری داشت که ارایه کند.
 • 5:02 - 5:05
  به قول خودش داشت خدمات
  خودش رو به هدر میداد.
 • 5:06 - 5:08
  پس تصمیمش رو گرفت
 • 5:08 - 5:12
  که ارزشهای کاریش را
  بیان کنه و ازآنها دفاع کنه
 • 5:12 - 5:13
  و پیغام هاش رو تغییر داد.
 • 5:15 - 5:16
  چیزی که با هاش در میان گذاشتم
 • 5:16 - 5:18
  خیلی مهمه
 • 5:18 - 5:20
  صدای رسای خودت را پیدا کن.
 • 5:20 - 5:22
  صدایی که مختص توست.
 • 5:22 - 5:25
  سعی نکن که از شیوه خواهر شوهرت کپی بکنی
  فقط چون فروشنده خوبی است،
 • 5:25 - 5:29
  یا همسایت چون او جوکهای بهتری
  نسبت به تو میگوید.
 • 5:30 - 5:32
  این نوع فکر کردن در مورد تبلیغ خودت را
  دور بریز.
 • 5:32 - 5:34
  موضوع رو از جنبه دیگر ببین.
 • 5:34 - 5:37
  روی اضافه کردن ارزش خدماتت تمرکز کن،
  اصلا شبیه لاف زنی نیست.
 • 5:38 - 5:41
  چه چیزی رو در کارت بیشتر از همه چی دوست داری؟
 • 5:41 - 5:43
  چه چیزی تو را در مورد کارت به هیجان میآورد؟
 • 5:43 - 5:47
  اگر با ابن ارتباط برقرار کنی
  برات خیلی راحت تر خواهد شد.
 • 5:49 - 5:51
  با کمال میل از این ایده استقبال کرد
 • 5:51 - 5:53
  و صدایش را پیدا کرد و پیغامش رو تغییر داد.
 • 5:54 - 5:58
  به یک دلیل گفتن شرکت
  کوچک طراحی وب رو متوقف کرد.
 • 5:58 - 6:02
  او قدرت واقعی رو در پیغامش مشاهده کرد.
 • 6:03 - 6:06
  او در حال حاضر ۳ برابر شرکتهای
  دیگر دستمزد دریافت میکند،
 • 6:06 - 6:08
  و شرکتش در حال رشد است.
 • 6:09 - 6:11
  درباره ملاقات اخیرش با
 • 6:11 - 6:13
  یک مشتری دندان گرد و سخت گیر
 • 6:13 - 6:16
  میگفت که که ملاقاتی برای
  بررسی پیشرفت در بهبود موتور جستجو بود.
 • 6:17 - 6:19
  میگفت که مدتها قبل تر
 • 6:19 - 6:21
  این ملاقات براش خیلی سخت بوده،
 • 6:22 - 6:23
  اما طرز فکرش متفاوت بود.
 • 6:23 - 6:27
  گفت که اطلاعات رو آماده کرد،
  نشست پیش مشتریاش،
 • 6:27 - 6:29
  او گفت این مساله شخصی نیست،
 • 6:30 - 6:31
  این راجع به مشتریه.
 • 6:31 - 6:33
  مشتریش رو غرق آمار و ارقام و اطلاعات کرد،
 • 6:34 - 6:38
  به روش خودش نمودارها رو براش رسم کرد،
 • 6:38 - 6:41
  کاملا شفاف و مستقیم بهش گفت:
  "این کارهایی است که ما برای شما انجام دادیم."
 • 6:41 - 6:44
  مشتریه بلند شد و بهش گفت:
  " بسیار خوب گرفتم."
 • 6:46 - 6:48
  در توصیف ملاقات میگفت :
 • 6:48 - 6:51
  "نترسیدم و دستپاچه نشدم
 • 6:52 - 6:53
  احساس کوچکی هم نکردم،
 • 6:54 - 6:55
  برخلاف آنچه که قبلاً احساس میکردم.
 • 6:56 - 6:59
  بجاش احساس میکردم حالا میدونم
  چی کار میکنم و اعتماد بنفس دارم.
 • 7:00 - 7:03
  بجاش احساس میکردم حالا میدونم
  چی کار میکنم و اعتماد بنفس دارم.
 • 7:06 - 7:08
  به درستی ارزشمند بودن خیلی مهمه.
 • 7:08 - 7:10
  از این داستان این برداشت رو داشتید
 • 7:10 - 7:13
  این وضعیت خیلی فراتر از اقتصاده
 • 7:13 - 7:17
  بلکه شامل عزت نفس و اعتماد بنفسه.
 • 7:18 - 7:22
  امروز دو داستان رو براتون بازگو کردم
  یکی درباره تعریف کردن ارزش خودمان
 • 7:22 - 7:25
  و دیگری درباره در میان گذاشتن آن،
 • 7:25 - 7:29
  دو عنصری که در تشخیص قابلیتهایمان موثرند.
 • 7:29 - 7:30
  این یک معادله است.
 • 7:31 - 7:33
  اگر امروز که در این سخنرانی هستید.
 • 7:34 - 7:36
  و حقوق خوبی نمی گیرید،
 • 7:36 - 7:38
  میخواهم که ورودتان به این
  معادله را خوش آمد بگم.
 • 7:39 - 7:41
  تصور کنید که زندگی چطور می بود،
 • 7:41 - 7:43
  چقدر بیشتر از این میتوانستیم کار کنیم،
 • 7:43 - 7:45
  چقدر بیشتر از این میتوانستیم
  برگشت سرمایه داشته باشیم،
 • 7:45 - 7:48
  یا بیشتر از این برای آینده برنامه ریزی کنیم
 • 7:48 - 7:50
  یا بیشتر از این احساس ارزش و احترام میکردیم
 • 7:51 - 7:53
  اگر میشد از قابلیتهامون استفاده کنیم،
 • 7:53 - 7:55
  ارزش کامل خودمون رو میدونستیم.
 • 7:57 - 7:59
  هیچ کس به اندازه ارزشتان
  به شما حقوق نمی پردازد.
 • 7:59 - 8:02
  آنها فقط میزانی پرداخت میکنند
  که فکر میکنند ارزشش را دارید.
 • 8:02 - 8:03
  این شمایید که فکرشان را کنترل میکنید.
 • 8:04 - 8:06
  سپاسگزارم.
 • 8:06 - 8:09
  (تشویق حضار)
Title:
قدر خود را بدانید و مطالبه‌اش کنید
Speaker:
کیسی براون
Description:

شاید رئیستان در ازای آنچه ارزشش را دارید به شما حقوق نمی‌دهد-- در عوض چیزی را به شما پرداخت می‌کند که می‌پندارد ارزشش را دارید. برای اینکه چطور ذهنش را شکل دهید زمان بگذارید. کیسی براون مشاور قیمت‌گذاری آموزه‌ها و داستانهای مفیدی را به اشتراک می‌گذارد که به شما در برقراری ارتباط بهتر بین ارزشتان و آنچه در ازای آن دریافت می‌کنید کمک می‌کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:22

Persian subtitles

Revisions