Return to Video

Znajte svoju vrijednost, a onda je zatražite

 • 0:01 - 0:03
  Niko vam nikad neće platiti
  koliko vrijedite.
 • 0:06 - 0:08
  Nikad vam niko neće platiti
 • 0:08 - 0:09
  onoliko koliko vrijedite.
 • 0:12 - 0:14
  Platit će vam samo
 • 0:14 - 0:15
  onoliko koliko misle da vrijedite.
 • 0:16 - 0:18
  A vi kontrolišete šta oni misle,
 • 0:20 - 0:21
  ne ovako,
 • 0:22 - 0:23
  iako bi to bilo super.
 • 0:23 - 0:24
  (Smijeh)
 • 0:25 - 0:26
  To bi stvarno bilo super.
 • 0:27 - 0:29
  Umjesto toga, ovako:
 • 0:29 - 0:34
  ključno je da jasno definišete
  i saopštite vašu vrijednost
 • 0:34 - 0:36
  kako bi vaša izvrsnost
  bila dobro plaćena.
 • 0:37 - 0:39
  Ima li iko ovdje ko želi
  da bude dobro plaćen?
 • 0:39 - 0:41
  Ok, dobro,
 • 0:41 - 0:42
  onda je ovaj govor za svakoga.
 • 0:43 - 0:45
  Može se univerzalno primijeniti.
 • 0:45 - 0:48
  Vrijedi za vlasnike preduzeća,
  zaposlenike,
 • 0:49 - 0:50
  one koji traže posao.
 • 0:50 - 0:52
  Vrijedi i za muškarce i za žene.
 • 0:53 - 0:56
  Sad, danas ovome pristupam
  kao žena koja je vlasnik preduzeća,
 • 0:56 - 1:00
  jer opazila sam da su u mom poslu
  žene potplaćene u odnosu na muškarce.
 • 1:01 - 1:04
  Spolni jaz po pitanju plaćanja
  je u ovoj zemlji vrlo poznata priča.
 • 1:04 - 1:06
  Prema podacima Biroa za radnu statistiku,
 • 1:06 - 1:11
  jedna radnica zaradi samo 83 centa
  za svaki dolar koji jedan radnik zaradi.
 • 1:11 - 1:13
  Ono što vas može iznenaditi
 • 1:13 - 1:16
  je što se ovaj trend nastavlja
  i u poduzetničkom sektoru.
 • 1:16 - 1:21
  Jedna poduzetnica zaradi samo 80 centi
  za svaki dolar koji muškarac zaradi.
 • 1:21 - 1:24
  U mom poslu, žene često navode
 • 1:24 - 1:26
  da im je neugodno
  da saopšte svoju vrijednost,
 • 1:27 - 1:29
  naročito u ranoj fazi poduzetništva.
 • 1:30 - 1:31
  Kažu nešto kao,
 • 1:32 - 1:33
  "Ne želim se hvalisati".
 • 1:34 - 1:36
  "Radije bih da posao sam za sebe govori".
 • 1:37 - 1:39
  "Ne volim pjevati hvalospjeve o sebi".
 • 1:40 - 1:43
  Skroz drugačije priče čujem
  kada radim sa muškim poduzetnicima,
 • 1:43 - 1:46
  i mislim da ova razlika
  košta žene 20 centi na jedan dolar.
 • 1:48 - 1:50
  Želim vam ispričati priču
  o firmi za savjetovanje
 • 1:50 - 1:53
  koja pomaže svojim klijentima
  da dramatično povećaju profitabilnost.
 • 1:53 - 1:55
  Ta kompanija je moja kompanija.
 • 1:56 - 1:59
  Nakon prve godine poslovanja,
  primijetila sam da raste profit
 • 1:59 - 2:02
  koji su moji klijenti ostvarivali
  radeći sa mnom,
 • 2:02 - 2:05
  i shvatila sam da treba
  da preispitam svoje cijene.
 • 2:06 - 2:10
  Zaista sam bila potplaćena
  s obzirom na moju ostvarenu vrijednost.
 • 2:10 - 2:13
  Teško mi je da vam priznam,
  jer sam savjetnik za određivanje naknada.
 • 2:13 - 2:15
  (Smijeh)
 • 2:15 - 2:16
  To je ono što radim.
 • 2:16 - 2:19
  Pomažem kompanijama da
  odrede cijene za vrijednost.
 • 2:19 - 2:21
  Ipak, to sam vidjela,
 • 2:21 - 2:25
  tako da sam sjela kako bih procijenila
  svoje cijene, svoju vrijednost,
 • 2:25 - 2:29
  a uradila sam to postavljajući
  ključna pitanja vezana za vrijednost.
 • 2:29 - 2:32
  Koje su potrebe mojih klijenata
  i kako ih zadovoljiti?
 • 2:32 - 2:36
  Koje su to jedinstvene vještine zbog kojih
  sam bolje kvalifikovan da ih uslužujem.
 • 2:37 - 2:39
  Šta ja radim a šta niko drugi ne radi?
 • 2:39 - 2:42
  Koje probleme rješavam za klijente?
 • 2:42 - 2:43
  Kako ja mogu doprinijeti?
 • 2:45 - 2:47
  Odgovorila sam na ova pitanja
 • 2:47 - 2:50
  i definisala korist koju moji klijenti
  dobiju kad rade sa mnom,
 • 2:50 - 2:52
  izračunala njihov povrat ulaganja,
 • 2:52 - 2:55
  shvatila sam da treba
  da udvostručim svoju cijenu,
 • 2:56 - 2:57
  da je udvostručim.
 • 2:57 - 3:01
  Priznajem vam, ovo me je prestravilo.
 • 3:02 - 3:05
  Treba da sam stručnjak u ovome,
  ali nemam rješenja.
 • 3:06 - 3:08
  Bila sam svjesna svoje vrijednosti.
 • 3:08 - 3:10
  Ubijeđena sam bila da postoji vrijednost,
 • 3:10 - 3:11
  a još sam umirala od straha.
 • 3:12 - 3:14
  Šta ako mi niko ne bi toliko platio?
 • 3:14 - 3:16
  Šta da su klijenti rekli: "To je smiješno.
 • 3:16 - 3:17
  Ti si smiješna".
 • 3:18 - 3:20
  Jesam li stvarno toliko vrijedila?
 • 3:21 - 3:23
  Ne moj rad, pazite, nego ja.
 • 3:25 - 3:26
  Jesam li vrijedila toliko?
 • 3:27 - 3:30
  Majka sam dvije prelijepe djevojčice
  koje zavise od mene.
 • 3:30 - 3:31
  Samohrana sam majka.
 • 3:31 - 3:33
  Šta ako moj posao propadne?
 • 3:33 - 3:35
  Šta ako ja ne uspijem?
 • 3:36 - 3:38
  Ali znam kako uzeti vlastiti lijek,
 • 3:39 - 3:42
  lijek koji propisujem svojim klijentima.
 • 3:42 - 3:43
  Uradila sam domaću zadaću.
 • 3:43 - 3:45
  Znala sam da je vrijednost tu.
 • 3:46 - 3:47
  Kada su mogući kupci došli,
 • 3:48 - 3:51
  pripremila sam prijedloge
  s novim višom cijenom,
 • 3:51 - 3:53
  poslala ih
 • 3:53 - 3:54
  i saopštila svoju vrijednost.
 • 3:55 - 3:57
  Kako priča završava?
 • 3:58 - 4:00
  Klijenti me i dalje unajmljuju
 • 4:00 - 4:02
  preporučuju me, i još sam tu.
 • 4:04 - 4:05
  A ovu priču dijelim
 • 4:05 - 4:08
  jer su sumnje i strahovi
  prirodni i normalni.
 • 4:08 - 4:11
  Ali oni ne određuju našu vrijednost,
 • 4:11 - 4:14
  i oni ne treba da ograničavaju
  našu potencijalnu zaradu.
 • 4:16 - 4:17
  Podijelila bih još jednu priču,
 • 4:17 - 4:20
  o ženi koja je naučila
  kako da saopšti svoju vrijednost
 • 4:20 - 4:22
  a koja je izrazila svoje misli.
 • 4:23 - 4:25
  Ona vodi uspješnu kompaniju za web razvoj
 • 4:25 - 4:27
  i zapošljava nekoliko ljudi.
 • 4:28 - 4:31
  Kada je tek osnovala firmu,
  nekoliko godina nakon toga,
 • 4:31 - 4:34
  rekla bi: "Imam malu kompaniju
  za web dizajn".
 • 4:35 - 4:37
  Te riječi bi koristila s klijentima.
 • 4:37 - 4:39
  "Imam malu kompaniju za web-dizajn".
 • 4:40 - 4:42
  Kroz ovakve i mnoge druge sitnice,
 • 4:42 - 4:46
  umanjivala je svoju kompaniju
  pred potencijalnim kupcima i klijentima,
 • 4:46 - 4:47
  a umanjivala je i sebe.
 • 4:49 - 4:52
  To je zaista uticalo na mogućnost
  da zaradi onoliko koliko vrijedi.
 • 4:53 - 4:56
  Vjerujem da su njen jezik i stil
 • 4:56 - 4:58
  saopštili da ona ne vjeruje
 • 4:58 - 5:00
  da može puno toga ponuditi.
 • 5:02 - 5:05
  Sama je rekla, poklanjala je svoje usluge.
 • 5:06 - 5:08
  Tako je počela
 • 5:08 - 5:11
  da preuzima odgovornost
  da bi saopštila vrijednost klijentima
 • 5:11 - 5:13
  i promijenila poruku.
 • 5:15 - 5:16
  Stvar koju sam podijelila sa njom
 • 5:16 - 5:18
  je da je važno
 • 5:18 - 5:20
  izraziti svoje misli,
 • 5:20 - 5:22
  koje su vjerodostojne i iskrene.
 • 5:22 - 5:25
  Nemoj imitirati svoju snahu
  samo zato što je ona odličan prodavač
 • 5:25 - 5:29
  ili komšiju koji ispriča odličan vic
  ako to nisi ti.
 • 5:30 - 5:32
  Odbacite tu zamisao da sami sebe hvalite.
 • 5:32 - 5:34
  Preusmjerite pažnju na druge.
 • 5:34 - 5:38
  Fokusirajte se na služenje i doprinos,
  i to onda neće izgledati kao hvalisanje.
 • 5:38 - 5:41
  Šta je ono što volite u svom poslu?
 • 5:41 - 5:43
  Šta vas pokreće kada radite svoj posao?
 • 5:43 - 5:47
  Ako se s tim povežete, saopštavanje
  vrijednosti dolazi samo po sebi.
 • 5:49 - 5:51
  Prihvatila je svoj prirodni stil,
 • 5:51 - 5:53
  izrazila svoje mišljenje
  i promijenila poruku.
 • 5:54 - 5:58
  Najprije, nije više govorila da ima
  malu kompaniju za web dizajn.
 • 5:58 - 6:02
  Zaista je pronašla puno snage i moći
  pri saopštavanju poruke.
 • 6:03 - 6:06
  Sad naplaćuje tri puta više
  za web dizajn,
 • 6:06 - 6:08
  a njen posao raste.
 • 6:09 - 6:11
  Pričala mi je o nedavnom sastanku
 • 6:11 - 6:13
  sa jednim otresitim i ponekad
  teškim klijentom
 • 6:13 - 6:16
  koji je sazvao sastanak da se preispita
  napredak u optimizaciji pretraživača.
 • 6:17 - 6:19
  Kaže kako bi nekad davno
 • 6:19 - 6:21
  taj sastanak bio zastrašujući za nju,
 • 6:22 - 6:23
  ali se njen mentalni sklop promijenio.
 • 6:23 - 6:27
  Kaže, pripremila je informacije,
  sjela sa klijentom,
 • 6:27 - 6:29
  rekla da se tu ne radi o njoj,
  nije ništa lično,
 • 6:30 - 6:31
  da se radi o klijentu.
 • 6:31 - 6:33
  Provela ih je kroz podatke, brojeve,
 • 6:34 - 6:38
  prikazala trendove i napredak
  izražavajući se na svoj način,
 • 6:38 - 6:41
  ali je veoma direktno rekla,
  "Evo šta smo uradili za vas".
 • 6:41 - 6:44
  Klijent se uspravio i obratio pažnju,
  te rekao: "OK, shvatam".
 • 6:46 - 6:48
  Opisujući taj sastanak, rekla je:
 • 6:48 - 6:51
  "Nisam se plašila, niti paničila,
 • 6:52 - 6:53
  niti sam se osjećala bezvrijedno,
 • 6:54 - 6:55
  kao što sam se prije osjećala.
 • 6:56 - 6:59
  Umjesto toga pomislim:
  "U redu je. Riješit ću ovo.
 • 7:00 - 7:03
  Znam šta radim. Vjerujem u sebe".
 • 7:06 - 7:08
  Jako je važno odrediti pravu cijenu.
 • 7:08 - 7:10
  U ovoj priči možete čuti
 • 7:10 - 7:13
  kako posljedice sežu daleko dalje
  od samih finansija
 • 7:13 - 7:17
  do područja samopoštovanja
  i samopouzdanja.
 • 7:18 - 7:22
  Danas sam ispričala dvije priče,
  jednu o definisanju naše vrijednosti
 • 7:22 - 7:25
  a drugu o saopštavanju naše vrijednosti,
 • 7:25 - 7:29
  a uz pomoć ova dva elementa ostvarujemo
  naš puni potencijal zarade.
 • 7:29 - 7:30
  To je ta formula.
 • 7:31 - 7:33
  Ako sjedite u publici danas
 • 7:34 - 7:36
  a niste plaćeni onoliko koliko vrijedite,
 • 7:36 - 7:38
  Pozivam vas da uzmete u obzir ovu formulu.
 • 7:39 - 7:41
  Zamislite samo kakav bi to život bio,
 • 7:41 - 7:43
  koliko bismo više mogli uraditi,
 • 7:43 - 7:45
  koliko bismo mogli više vratiti,
 • 7:45 - 7:48
  koliko bismo mogli više planirati
 • 7:48 - 7:50
  koliko bismo se osjećali
  podržano i poštovano
 • 7:51 - 7:53
  kad bismo iskoristili
  naš puni potencijal zarade,
 • 7:53 - 7:55
  ostvarili našu punu vrijednost.
 • 7:57 - 7:59
  Niko vam neće platiti
  onoliko koliko vrijedite.
 • 7:59 - 8:02
  Platit će vam samo koliko
  misle da vrijedite,
 • 8:02 - 8:03
  a vi to možete kontrolisati.
 • 8:04 - 8:06
  Hvala.
 • 8:06 - 8:09
  (Aplauz)
Title:
Znajte svoju vrijednost, a onda je zatražite
Speaker:
Casey Brown
Description:

Tvoj šef te vjerovatno ne plaća onoliko koliko vrijediš. Umjesto toga, plaća te koliko misli da vrijediš. Odvoji vrijeme kako bi naučio kako da utičeš na njegovo mišljenje. Casey Brown, savjetnica za određivanje visine naknada, dijeli korisne priče i naučene lekcije koje vam mogu pomoći da na bolji način saopštite svoju vrijednost i budete plaćeni za vaš izvrstan kvalitet.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:22

Bosnian subtitles

Revisions