Return to Video

PV Summer Retreat 2014-07-27

 • Not Synced
  droga sango dzisiaj jest 26 lipca 2014
 • Not Synced
  jesteście assemble stars medytacyjnym holu
 • Not Synced
  Low Hamlet w Plumvillage to jest nasze
 • Not Synced
  4 tydzień letniego otwarcia
 • Not Synced
  to jest nawyk energetycznego uciekania
 • Not Synced
  każdego z was
 • Not Synced
  uczymy się że to zachowanie przez długi czas
 • Not Synced
  jest przez długi czas nie jesteśmy zadowoleni
 • Not Synced
  z tutaj i teraz czujemy że nie jest nam komfortowo
 • Not Synced
  tutaj i teraz mamy tendencję do ucieczki
 • Not Synced
  do przyszłości szukając szczęścia szukając
 • Not Synced
  pokoju szukając wypełnienia
 • Not Synced
  dużo z was jest złowionych przez wasz żal
 • Not Synced
  smutek przeżyty w przeszłości
 • Not Synced
  mogliście cierpieć dużo kiedy byliście dziećmi
 • Not Synced
  kiedy byliście młodzi
 • Not Synced
  znak cierpienia jest bardzo głęboko w nas
 • Not Synced
  to jest ciemny kąt naszej świadomości
 • Not Synced
  pamięć cierpienia jest przechowywana
 • Not Synced
  w naszym codziennym życiu wracamy to tego
 • Not Synced
  miejsca i oglądamy ten film znowu i znowu
 • Not Synced
  i doświadczamy cierpienia znowu i znowu
 • Not Synced
  wiemy że to nie jest dobre wracać do przeszłości
 • Not Synced
  i cierpieć ten sam rodzaj cierpienia znowu i znowu
 • Not Synced
  lecz to staje się nawykiem
 • Not Synced
  tak więc przeszłość staje się takim rodzajem
 • Not Synced
  więzienia jesteśmy w nim zamknięci
 • Not Synced
  i nie jesteśmy w stanie się z niego wydostać
 • Not Synced
  i być w teraźniejszości gdzie jest zachód słońca
 • Not Synced
  błękitne niebo i wspaniałości życia
 • Not Synced
  nie jesteśmy wolni musi być
 • Not Synced
  sposób aby wyjść z tego więzienia
 • Not Synced
  praktyka uważności pomaga nam
 • Not Synced
  wielu z was ma tendencję do uciekania
 • Not Synced
  do przyszłości
 • Not Synced
  i mamy wiele strachu przed przyszłością
 • Not Synced
  i jesteśmy złowieni przez strach i zmartwienia o tą przyszłość
 • Not Synced
  przyszłość staje się także więzieniem
 • Not Synced
  jesteśmy bardzo skoncentrowani na przyszłości
 • Not Synced
  martwimy się o przyszłość
 • Not Synced
  i dlatego nie jesteśmy w stanie żyć
 • Not Synced
  w chwili obecnej mamy wszystkie wspaniałości
 • Not Synced
  życia dostępne faktycznie życie jest dostępne
 • Not Synced
  tutaj i teraz, przeszłość nie jest dłużej w
 • Not Synced
  danym momencie, przyszłość jeszcze nie nadeszła,
 • Not Synced
  tylko życie jest dostępne tu i teraz
 • Not Synced
  to jest coś jasnego, niebieskie niebo,
 • Not Synced
  piękne szczyty, drzewa, kwiaty
 • Not Synced
  zachód słońca, dzieci, wszystkie
 • Not Synced
  wspaniałości życia są teraz w chwili obecnej
 • Not Synced
  królestwo jest dostępne tu i teraz
 • Not Synced
  czysty ląd Buddy
 • Not Synced
  my nie jesteśmy wolni od przeszłości i przyszłości
 • Not Synced
  aby być tu i teraz w życiu w chwili obecnej
 • Not Synced
  praktyka uważności pomaga nam
 • Not Synced
  zatrzymać się i być złowionym przez przeszłość
 • Not Synced
  przez przyszłość pozwala być wolnym aby
 • Not Synced
  żyć głęboko w każdym momencie
 • Not Synced
  w chwili obecnej, potrzebujemy wolności
 • Not Synced
  w celu aby żyć naszym życiem
 • Not Synced
  wolność od przeszłości od przyszłości,
 • Not Synced
  do zmartwień, zaniepokojenia przyszłością, od
 • Not Synced
  smutku i łez, skoncentrowanych na przeszłości
 • Not Synced
  uważność, praktyka oddychania, chodzenia
 • Not Synced
  pomaga nam zdobyć wolność, i być tutaj
 • Not Synced
  musimy mieć spotkanie, dobre życie
 • Not Synced
  to spotkanie będzie miało miejsce tu i teraz
 • Not Synced
  w chwili obecnej jeśli przegapimy moment
 • Not Synced
  obecny przegapimy życie to jest
 • Not Synced
  bardzo poważne lecz jeśli kontynuujemy
 • Not Synced
  życie z uważnością jesteśmy zawsze
 • Not Synced
  w obecnej chwili, praktyka uważnego chodzenia
 • Not Synced
  jest bardzo pomocna, ponieważ jeśli wiesz jak
 • Not Synced
  chodzić, każdy krok prowadzi cię do tu i teraz
 • Not Synced
  możemy połączyć nasze kroki z oddychaniem
 • Not Synced
  wdechem i wydechem
 • Not Synced
  jeśli wiecie jak połączyć oddychanie i chodzenie
 • Not Synced
  razem, oddychać uważnie, chodzić uważnie
 • Not Synced
  każdy krok może zaprowadzić cię do domu
 • Not Synced
  tu i teraz, możesz żyć swoim życiem
 • Not Synced
  w przeciwnym wypadku tracisz swoje życie
 • Not Synced
  żyjemy w zapomnieniu wiele wiele lat
 • Not Synced
  zapomnienie jest opozycją uważności
 • Not Synced
  uważność jest pamiętaniem, że życie
 • Not Synced
  jest wspaniałe, jesteśmy tutaj i powinniśmy
 • Not Synced
  żyć naszym życiem głęboko
 • Not Synced
  kiedy praktykujesz chodzenie z grupą
 • Not Synced
  ludzi możemy chodzić normalnie
 • Not Synced
  nie szybko nie wolno
 • Not Synced
  wdech możemy zrobić dwa kroki
 • Not Synced
  albo trzy, każdy krok powinien sprowadzić nas
 • Not Synced
  do domu tu i teraz możesz używać
 • Not Synced
  słów w celu przypomnienia sobie
 • Not Synced
  przybyłem, przybyłem, przybyłem,
 • Not Synced
  przybyłem nie jest myśleniem,
 • Not Synced
  ty nie myślisz, przybyłem jest pewnego
 • Not Synced
  rodzaju podejściem pomagającym zrobić
 • Not Synced
  ci to co chcesz zrobić, przybyłem znaczy się
 • Not Synced
  przybyłem tu i teraz gdzie życie jest
 • Not Synced
  dostępne, adres życia jest tu i teraz
 • Not Synced
  i ty zrozumiesz, że adres królestwa jest
 • Not Synced
  dostępny tu i teraz
 • Not Synced
  to jest to co ja odkryłem, podzieliłem się
 • Not Synced
  tym wglądem praktyki wielu katolikom
 • Not Synced
  protestantom, biskupom, i oni byli
 • Not Synced
  bardzo dopuszczający to aby to zrozumieć
 • Not Synced
  powiedziałem im, że dla mnie królestwo boga
 • Not Synced
  jest dostępne tu i teraz, nie musisz umierać
 • Not Synced
  aby dostać się do królestwa,
 • Not Synced
  faktycznie może musisz być oświeconym,
 • Not Synced
  musisz być bardzo żywe aby wstąpić
 • Not Synced
  do królestwa boga
 • Not Synced
  jeśli wiesz jak oddychać uważnie
 • Not Synced
  i robić uważne kroki, właśnie wszedłeś do
 • Not Synced
  królestwa, królestwo jest dostępne
 • Not Synced
  problem jest czy ty jesteś dostępny dla
 • Not Synced
  królestwa, praktykując uważność stajesz
 • Not Synced
  się dostępny aby wkroczyć do królestwa
 • Not Synced
  jeśli wkroczysz do królestwa nie musisz
 • Not Synced
  uciekać już więcej, przybyłeś, radość, szczęście
 • Not Synced
  miłość, jest możliwa kiedy jesteś w królestwie,
 • Not Synced
  to jest kwiat lotosu on należy do królestwa
 • Not Synced
  boga dla mnie jest bardzo jasne, jeśli
 • Not Synced
  nie należałby do królestwa, oglądanie musiałby
 • Not Synced
  należeć, jeśli jesteś naprawdę tu w pełni obecny
 • Not Synced
  możesz być w kontakcie z nim, i królestwo boga
 • Not Synced
  jest w nim, jeśli jesteś w kontakcie z kwiatem
 • Not Synced
  lotosu, jesteś w kontakcie z królestwem boga
 • Not Synced
  to jest cześć królestwa on zawiera królestwo
 • Not Synced
  twoje ciało także należy do królestwa boga
 • Not Synced
  to jest wspaniałe,
 • Not Synced
  to jest duży dar, wielu chrześcijan myli
 • Not Synced
  ma żałobę z tego powodu, nosisz królestwo
 • Not Synced
  boga w sobie i cokolwiek dotykasz jesteś w
 • Not Synced
  kontakcie z tym co zawiera królestwo
 • Not Synced
  iluzja o której mówiłem, jest wiedzą, która
 • Not Synced
  zawiera królestwo boga, powiedziałem
 • Not Synced
  im jeśli potrafią zaoferować tego rodzaju
 • Not Synced
  nauczanie, i praktykę, aby pomóc młodym ludziom
 • Not Synced
  aby mogli dotknąć królestwa tu i teraz
 • Not Synced
  i przestaną biegać za obiektem ich pragnień
 • Not Synced
  jak sensualne przyjemności, sława, władza,
 • Not Synced
  seks,
 • Not Synced
  i zniszczą ciało, i umysł, i wielu z nich
 • Not Synced
  nie chce żyć życiem, i biegają za obiektem
 • Not Synced
  swoich pożądań, jak pieniądze, jak władza,
 • Not Synced
  jak seks, i niszczą siebie,
 • Not Synced
  jest możliwe zaoferować tego rodzaju
 • Not Synced
  nauczanie i praktykę która pomoże
 • Not Synced
  ludziom radować się królestwem boga
 • Not Synced
  generować radość i pokój, właściwie
 • Not Synced
  tu i teraz, to jest jedyny sposób
 • Not Synced
  aby zabezpieczyć ludzi od zniszczenia
 • Not Synced
  ciała i umysłu, biegających za obiektem
 • Not Synced
  swoich pragnień, lecz nauczanie tej
 • Not Synced
  praktyki powinno być bardzo konkretne,
 • Not Synced
  i praktykujący powinni testować, doświadczać
 • Not Synced
  radości, i szczęścia bycia w królestwie,
 • Not Synced
  tam jest historia farmera, który znalazł
 • Not Synced
  bogactwo spokojnego lądu,
 • Not Synced
  wrócił do domu i sprzedał wszystko
 • Not Synced
  aby kupić kawałek spokojnego lądu,
 • Not Synced
  jeśli miałby to bogactwo to niepotrzbowałby
 • Not Synced
  niczego innego, jeśli mamy królestwo w nas
 • Not Synced
  w naszym życiu to nie potrzebujemy
 • Not Synced
  już nic innego,
 • Not Synced
  w świetle praktyki uważności
 • Not Synced
  królestwo, bogactwo jest dostępne tu i teraz
 • Not Synced
  matka ziemia jest piękną planetą
 • Not Synced
  jest najpiękniejszą planetą w całej
 • Not Synced
  galaktyce, naukowcy nie znaleźli innej
 • Not Synced
  matka ziemia jest bardzo utalentowana
 • Not Synced
  jest piękna, mamy szansę być
 • Not Synced
  na tej planecie, królestwo dla tych wszystkich
 • Not Synced
  którzy praktykują uważność jest na ziemi
 • Not Synced
  królestwo jest dostępne tu i teraz,
 • Not Synced
  praktyka uważności czyni nas dostępnymi
 • Not Synced
  praktykowanie chodzącej medytacji, uważnego
 • Not Synced
  chodzenia, to jest radowanie się królestwem
 • Not Synced
  z każdym krokiem, każdy krok ma energię
 • Not Synced
  uważności, koncentracji, wglądu,
 • Not Synced
  wgląd, królestwo jest tutaj,
 • Not Synced
  nie potrzebujesz go szukać,
 • Not Synced
  gdzieś w przyszłości, wgląd nie jest
 • Not Synced
  trudny do uzyskania, tylko
 • Not Synced
  spójrz na ten kwiat lotosu.
 • Not Synced
  możesz zobaczyć ten kwiat należy
 • Not Synced
  do królestwa, słońce należy do królestwa
 • Not Synced
  ty należysz do królestwa nie musisz
 • Not Synced
  nigdzie iść, w przyszłość, to jest właśnie
 • Not Synced
  wgląd, kiedy masz wgląd możesz
 • Not Synced
  przestać biec, i każdy krok
 • Not Synced
  wprowadza cię do domu tu i teraz
 • Not Synced
  i dlatego możesz się zdeklarować, że
 • Not Synced
  przybyłeś, ja przybyłem,
 • Not Synced
  jeśli jesteś uważny i skoncentrowany
 • Not Synced
  możesz przybyć na sto procent
 • Not Synced
  pod ten adres tu i teraz,
 • Not Synced
  ja przybyłem to jest praktyka,
 • Not Synced
  a nie oświadczenie, możesz zrobić
 • Not Synced
  to oświadczenie ze swoimi stopami
 • Not Synced
  wdech ja przybyłem, przybyłem,
 • Not Synced
  jeśli masz dość uważności możesz przybyć
 • Not Synced
  faktycznie, jeśli potrafisz przybyć potrafisz
 • Not Synced
  zatrzymać się, potrafisz przestać biec,
 • Not Synced
  biegłeś cały czas, całe swoje życie,
 • Not Synced
  nawyk biegnięcia mógł być przenoszony
 • Not Synced
  przez naszych rodziców, przodków,
 • Not Synced
  ten wgląd, potrafimy się zatrzymać, wdech
 • Not Synced
  ja zrobiłem jeden krok i przybyłem
 • Not Synced
  tu i teraz, i ten adres jest jasny,
 • Not Synced
  przybyłem, ci z was którzy przybyli
 • Not Synced
  podczas pierwszej sesji, uważnego chodzenia
 • Not Synced
  potrafili naprawdę przybyć, niektórzy z was
 • Not Synced
  napotkali problemy, ponieważ przyzwyczajenie
 • Not Synced
  do ucieczki jest bardzo mocne,
 • Not Synced
  pamiętam jednego dziennikarza, który przyjechał
 • Not Synced
  tutaj, był zaproszony medytację chodzoną przed
 • Not Synced
  wywiadem, i cierpiał bardzo podczas
 • Not Synced
  wykonywania tej medytacji, on opisywał, że
 • Not Synced
  wymuszony był, ponieważ był przyzwyczajony
 • Not Synced
  do pośpiechu, i musiał się zmuszać aby
 • Not Synced
  wolno chodzić, cierpiał dużo, epizod
 • Not Synced
  tego słowa użył, wielu z was czerpie
 • Not Synced
  radość z tego z królestwa z każdym krokiem
 • Not Synced
  zatrzymanie, doświadczenie, radość, szczęście
 • Not Synced
  z każdym krokiem, ponieważ każdy krok
 • Not Synced
  potrafi odżywiać i uzdrawiać, dla niego
 • Not Synced
  było to cierpienie, musimy trenować siebie
 • Not Synced
  aby chodzić, chodzić w taki sposób aby każdy
 • Not Synced
  krok pomagał zatrzymać nasz pęd, być tu i teraz
 • Not Synced
  i być w kontakcie z wspaniałościami życia,
 • Not Synced
  które są dostępne tu i teraz,
 • Not Synced
  zachód słońca jest wspaniałością,
 • Not Synced
  niebieskie niebo jest wspaniałością,
 • Not Synced
  piękne drzewa są wspaniałościami,
 • Not Synced
  wszystko jest piękne, kamienie,
 • Not Synced
  motyle, dzieci, nawet błoto ma możliwości
 • Not Synced
  aby lotos wzrósł, to jest wspaniałe,
 • Not Synced
  dlaczego ty chodzisz z nami,
 • Not Synced
  możesz naprawdę mieć profity z
 • Not Synced
  kolektywnej energii uważności generowanej,
 • Not Synced
  przez całą grupę, ponieważ wielu z was wie
 • Not Synced
  jak chodzić, i przybywać z każdym krokiem
 • Not Synced
  więc pozwól sobie być otoczonym przez ten
 • Not Synced
  rodzaj kolektywnej energii i będzie łatwiej
 • Not Synced
  ci przybyć, z każdym krokiem, ja przybyłem,
 • Not Synced
  ja przybyłem, tak więc możesz zacząć
 • Not Synced
  od dwóch kroków, wdech ja przybyłem,
 • Not Synced
  bądź pewny, że na pewno przybyłeś,
 • Not Synced
  kiedy wydychasz możesz powiedzieć,
 • Not Synced
  jestem w domu, wystarczy dom,
 • Not Synced
  ponieważ mój prawdziwy dom jest
 • Not Synced
  tu i teraz,
 • Not Synced
  prawdziwy dom nie jest w przeszłości i
 • Not Synced
  przyszłości, mój dom to królestwo, czysty ląd
 • Not Synced
  buddy, mój dom jest matką ziemią,
 • Not Synced
  tu i teraz, kiedy oddychasz możesz zrobić
 • Not Synced
  trzy kroki, ponieważ nasz wydech jest zwykle
 • Not Synced
  dłuższy niż nasz wdech, tak więc powiesz
 • Not Synced
  przybyłem, przybyłem, przybyłem, dom, dom,
 • Not Synced
  i poczujesz się jak w domu z każdym krokiem
 • Not Synced
  to jest bardzo uzdrawiające, odżywiające,
 • Not Synced
  jeśli naprawdę przybyłeś, i jeśli czujesz, że
 • Not Synced
  jesteś w domu tu i teraz, twój dom
 • Not Synced
  nie jest w Holandii, Szwajcarii, w Indonezii,
 • Not Synced
  czy Ameryce, twój dom jest tu i teraz
 • Not Synced
  życie jest dostępne, to słowo nie jest
 • Not Synced
  myśleniem ono jest przewodnikiem, wskazówką
 • Not Synced
  jesteś na nim skoncentrowany, możesz je
 • Not Synced
  realizować to jest wyzwanie, ponieważ jesteś
 • Not Synced
  przyzwyczajony od biegu, zwykłeś się śpieszyć,
 • Not Synced
  to jest rodzaj oporu,
 • Not Synced
  to jest rewolucja, jeśli każdy krok jest
 • Not Synced
  rewolucją, nie chcę biec dalej, chcę się
 • Not Synced
  zatrzymać, chce żyć moim życiem,
 • Not Synced
  nie chce stracić wspaniałości życia,
 • Not Synced
  nie chcę stracić wspaniałości królestwa
 • Not Synced
  które jest dostępne, przybyłem, przybyłem,
 • Not Synced
  przybyłem, jestem w domu, w domu, w domu.
 • Not Synced
  i wiecie co, kiedy przybywacie to jest pokój
 • Not Synced
  w was, ponieważ spieszycie się więcej,
 • Not Synced
  dlatego jest pokój, twoje odbicie stopy,
 • Not Synced
  niesie pokój, oznacza tu i teraz,
 • Not Synced
  to jest proste, lecz jest bardzo głębokie,
 • Not Synced
  przybyłem jestem w domu, i możesz cieszyć
 • Not Synced
  się przybyciem, czuć się w domu trzy, cztery,
 • Not Synced
  pięć, dziesięć minut tak długo jak lubisz
 • Not Synced
  jedna godzina praktyki może zrobić
 • Not Synced
  różnicę, my uczymy się jak oddychać chodzić
 • Not Synced
  razem, i potem możesz wymienić się innymi słowami
 • Not Synced
  tu i teraz, tutaj, tutaj to nie jest błąd,
 • Not Synced
  to jest rzeczywisty prawdziwy adres,
 • Not Synced
  to jest adres życia, które adres królewstwa,
 • Not Synced
  to są dwa różne słowa lecz znaczą to
 • Not Synced
  dokładnie to samo,
 • Not Synced
  punkt do którego przybywam, miejsce
 • Not Synced
  do którego przybywam, i kiedy jest
 • Not Synced
  osadzony tu i teraz, jesteś w pozycji
 • Not Synced
  aby dotykać wspaniałości tego świata,
 • Not Synced
  które są dostępne, dotykając je uzyskujesz
 • Not Synced
  odżywienie i zdrowienie, które one robią,
 • Not Synced
  ci wszyscy którzy uzdrowili siebie przez
 • Not Synced
  praktykę uważnego chodzenia, zatrzymali się
 • Not Synced
  i cieszą się, jeśli twoja depresja dalej się ciągnie
 • Not Synced
  jeśli twoje schronienie przed depresją nie udało się
 • Not Synced
  pozwól sobie kontynuować, aby osiągnąć to
 • Not Synced
  w ten sposób jak ten, jesteś ofiarą, jeśli
 • Not Synced
  wiesz jak przestać biec, być sobą,
 • Not Synced
  wrócić do domu i być sobą, wtedy
 • Not Synced
  depresja odejdzie, jestem solidny,
 • Not Synced
  jestem wolny, ponieważ każdy krok
 • Not Synced
  zrobiony w ten sposób, zrobiony
 • Not Synced
  w taki sposób, pomaga kultywować
 • Not Synced
  solidność, wiemy, że osoba bez stabilności
 • Not Synced
  solidności nie potrafi być szczęśliwą osobą
 • Not Synced
  chodząc w ten sposób, kultywujemy
 • Not Synced
  stabilność i solidność, to nie jest auto
 • Not Synced
  sugestia, czy pobożne życzenia, ponieważ
 • Not Synced
  z każdym krokiem ja potrafię przestać biec
 • Not Synced
  i przybywam, jestem osadzony tu i teraz,
 • Not Synced
  i przeszłość i przyszłość nie może wytrącić
 • Not Synced
  wybić mnie z równowagi dlatego jestem solidny,
 • Not Synced
  jestem solidny to jest fakt, a nie pobożne życzenie
 • Not Synced
  z każdym krokiem potrafisz się zatrzymać, i przybyć
 • Not Synced
  i wtedy jesteś solidny, jesteś solidnie
 • Not Synced
  osadzony tu i teraz, jesteś wolną osobą,
 • Not Synced
  chodzisz jak wolna osoba,
 • Not Synced
  chodzisz jak budda, bycie buddą
 • Not Synced
  jest możliwe, budda jest kimś
 • Not Synced
  posiadającym energię uważności,
 • Not Synced
  w środku, która ma dużo wolności
 • Not Synced
  z której możesz cieszyć się każdym krokiem
 • Not Synced
  jako student buddy, przyjaciel, obezwładniony
 • Not Synced
  buddą jako dziecko buddy, potrafisz cieszyć
 • Not Synced
  się wolnością, jestem solidny jestem wolny,
 • Not Synced
  ponieważ nie jestem ciągnięty przez nic
 • Not Synced
  włącznie z moimi projekcjami,
 • Not Synced
  moje zmartwienia, moje plany,
 • Not Synced
  ponieważ używam całej mojej energii
 • Not Synced
  aby cieszyć się, chodzeniem i dotykaniem
 • Not Synced
  teraźniejszości tu i teraz, wspaniałości tego
 • Not Synced
  życia, w ostatecznym zamieszkaniu,
 • Not Synced
  mamy fizyczne ciało, które jest wspaniałe,
 • Not Synced
  lecz te fizyczne ciało ulegnie dezintegracji
 • Not Synced
  to jest prawda którą musimy zaakceptować
 • Not Synced
  lecz także mamy kosmiczne ciało,
 • Not Synced
  przyszliśmy, kosmiczne ciało jest automatem
 • Not Synced
  na powierzchni są narodziny i śmierć,
 • Not Synced
  być i nie być, jeśli wejdziesz głębiej,
 • Not Synced
  tam nie ma narodzin i śmierci,
 • Not Synced
  bycia i nie bycia, to jest głęboki poziom
 • Not Synced
  naszej egzystencji, przypuśćmy, że kontemplujesz
 • Not Synced
  falę, pojawiąjącą się na oceanie, fala nie będzie
 • Not Synced
  trwać długo, fala ma ciało, fala ciała,
 • Not Synced
  może trwać pięć lub dziesięć sekund,
 • Not Synced
  dwadzieścia sekund,
 • Not Synced
  lecz fala ma swoje oceaniczne ciało,
 • Not Synced
  które przychodzi z oceanu, i wraca
 • Not Synced
  do oceanu, w tym samym czasie
 • Not Synced
  fala ciała ma oceanu ciało, ona nie musi
 • Not Synced
  szukać oceanicznego ciała ponieważ
 • Not Synced
  jest jego oceanicznym ciałem, w tym momencie
 • Not Synced
  jeśli fala rozpoznaje i dotyka jej oceaniczne
 • Not Synced
  ciało ona traci wszelkiego rodzaju
 • Not Synced
  strach, jej ciało nie jest tylko falą,
 • Not Synced
  jej ciało jest całym oceanem,
 • Not Synced
  w chrześcijaństwie nasi przyjaciele mówią
 • Not Synced
  w spoczynku w bogu, bóg jest twoim
 • Not Synced
  ciałem, kosmicznym ciałem,
 • Not Synced
  to jest automat w automacie buddyzm
 • Not Synced
  spoczywa w pokoju, automat boga jest
 • Not Synced
  jest automatem, brak śmierci brak narodzin,
 • Not Synced
  jeśli chodzisz uważnie, jeśli twoja koncentracja
 • Not Synced
  i wgląd są silne, z każdym krokiem potrafisz
 • Not Synced
  kosmicznego ciała,
 • Not Synced
  możesz dotykać boga możesz dotykać nirwane,
 • Not Synced
  nirwana jest buddyjskim słowem boga,
 • Not Synced
  nie jako osoba lecz jako automatyczna realność
 • Not Synced
  to słowo jest podobne lecz potrafi być bardzo
 • Not Synced
  głębokie, praktykując chodzenie wygląda to
 • Not Synced
  prosto lecz prowadzi bardzo głęboko,
 • Not Synced
  potrafisz dotykać boga z każdym krokiem,
 • Not Synced
  potrafisz dotykać swojego kosmicznego
 • Not Synced
  ciała z każdym krokiem, zwalniasz swój
 • Not Synced
  strach i niepewność, spójrz do góry
 • Not Synced
  na niebo spójrz na chmury na niebie
 • Not Synced
  one także mają oceaniczne ciało
 • Not Synced
  przyszły z oceanu i ocean jest niesiony
 • Not Synced
  w nich woda, chmury są także wodą,
 • Not Synced
  to jest jak ... to jest bardzo pomocne jeśli
 • Not Synced
  chmura uświadamia sobie, że jest oceanicznym
 • Not Synced
  ciałem, i cieszy się lataniem, jednego dnia wróci
 • Not Synced
  nie musi wracać, ponieważ jest teraz w swoim
 • Not Synced
  oceanicznym ciele, uważne chodzenie pomaga
 • Not Synced
  nam być solidnym, wolnym, kultywować radość
 • Not Synced
  i szczęście, pomaga nam zdrowieć i odżywiać się
 • Not Synced
  finalnie pomaga nam dotykać automatu
 • Not Synced
  wymiaru, trójka może być zmieniona
 • Not Synced
  wg potrzeb naszych płuc, czasami nasze
 • Not Synced
  płuca mówią jeśli dasz mi jedną więcej
 • Not Synced
  kroków, oddychanie jest szczęśliwsze dajesz
 • Not Synced
  swoim płucom trzy kroki, zamiast dwa,
 • Not Synced
  przybyłem, przybyłem, przybyłem, twoje
 • Not Synced
  płuca będą kompletnie usatysfakcjonowane
 • Not Synced
  przez trzy kroki, czasami twoje płuca
 • Not Synced
  powiedzą daj mi dwa, ty dasz im dokładnie
 • Not Synced
  dwa, kiedy podchodzić pod górę
 • Not Synced
  twoje płuca powiedzą tylko jeden
 • Not Synced
  tylko jeden krok, kiedy robisz oddech,
 • Not Synced
  i dasz im dokładnie tą liczbę które twoje
 • Not Synced
  płuca chcą, słuchasz twojego ciała,
 • Not Synced
  i dajesz mu dokładnie co ciało chce
 • Not Synced
  jeśli wdech idzie przez trzy kroki
 • Not Synced
  wydech idzie przez cztery pięć
 • Not Synced
  jeśli wdech jest na jeden krok
 • Not Synced
  wydech może być dwie lub trzy
 • Not Synced
  kiedy wspinasz się to jest jeden na dwa
 • Not Synced
  czasami potrzebujesz czterech na sześć
 • Not Synced
  w siedzącej medytacji czasami trwa dłużej
 • Not Synced
  jeśli chodzisz i masz zegar, możesz mierzyć
 • Not Synced
  twój wdech, wdech trzy sekundy wydech
 • Not Synced
  pięć sekund, wdech cztery sekundy, czasami
 • Not Synced
  potrzebujesz dużo aby twój wdech był
 • Not Synced
  głębszy, wydech był dłuższy, czasami
 • Not Synced
  jest to dziesięć do piętnastu,
 • Not Synced
  lecz nie możemy zmuszać się aby
 • Not Synced
  oddychać tak długo, musimy czuć przyjemność
 • Not Synced
  i wtedy pójdzie właśnie w ten sposób,
 • Not Synced
  potrafisz cieszyć się twoim siedzeniem,
 • Not Synced
  i oddychaniem, siedzenie i oddychanie,
 • Not Synced
  może być uzdrawiające i leczące,
 • Not Synced
  nie jest trudno oznaczyć, siedzenie
 • Not Synced
  relaksowanie i oddychanie potrafi być
 • Not Synced
  bardzo uzdrawiające, jeśli wiesz jak
 • Not Synced
  radzić sobie ze swoim oddechem, i ciałem
 • Not Synced
  siedzenie jest wtedy przyjemnością,
 • Not Synced
  siedzenie i nic nie robienie,
 • Not Synced
  to jest przyjemność w naszej cywilizacji,
 • Not Synced
  siedząc i spacerując w ten sposób możesz
 • Not Synced
  uzdrowić siebie, drodzy przyjaciele
 • Not Synced
  rekomenduję wam, podczas tygodnia jesteście
 • Not Synced
  razem tutaj, każdy czas potrzebujecie,
 • Not Synced
  iść gdzieś nawet jeśli to jest bardzo krótki
 • Not Synced
  dystans, trzy, pięć kroków, zawsze zastosujcie
 • Not Synced
  metodę uważnego chodzenia, idziecie do
 • Not Synced
  łazienki, idziecie do kuchni, idziecie do holu
 • Not Synced
  idziecie do medytacyjnego holu, zawsze
 • Not Synced
  stosujcie techniki uważnego oddychania,
 • Not Synced
  i cieszcie się każdym krokiem,
 • Not Synced
  będę to robił z wami, i próbujcie
 • Not Synced
  nie tracić żadnego kroku, w nieuważności
 • Not Synced
  próbujcie dotykać królestwa boga każdym
 • Not Synced
  krokiem, ci z was z mnichów i świeckich
 • Not Synced
  potrafi zrobić to, aby wspierać nas,
 • Not Synced
  to jest możliwość ponieważ to jest kolektywna
 • Not Synced
  energia, uważności i spokoju, jeśli wiecie
 • Not Synced
  jak zrobić dobry użytek ze swojego czasu
 • Not Synced
  tutaj możecie iść do domu i będziecie
 • Not Synced
  mieli nawyk i będzie w stanie chodzić
 • Not Synced
  właśnie w ten sposób,
 • Not Synced
  z parkingu do miejsca gdzie macie swoje
 • Not Synced
  biuro możesz iść w ten sposób, i cieszyć
 • Not Synced
  się królestwem boga z każdym krokiem
 • Not Synced
  wielu wielu z was może zrobić to w czasie tego
 • Not Synced
  odosobnienia, z przystanku do stacji z parkingu
 • Not Synced
  możecie iść gdzie chcecie, będąc w każdym
 • Not Synced
  momencie dotykać wspaniałości życia
 • Not Synced
  z każdym krokiem i osiągać uzdrowienie,
 • Not Synced
  przekształcenie, odżywienie, z każdym krokiem
 • Not Synced
  kiedy chodzisz w ten sposób, jest przykładem
 • Not Synced
  dla wszystkich, kiedy widzą cię chodzącego
 • Not Synced
  z wolnością pokojem, z przyjemnością, jesteś
 • Not Synced
  zmotywowany przez pragnienie robić jak
 • Not Synced
  on i razem, kreujecie atmosferę pokoju
 • Not Synced
  szczęścia, braterstwa, to czyni królestwo
 • Not Synced
  boga dostępne, dla każdego
 • Not Synced
  proszę pamiętajcie to, proszę zróbcie
 • Not Synced
  dobry użytek z tego czasu tutaj, uczcie się
 • Not Synced
  sztuki chodzenia, chodzenia jak wolna
 • Not Synced
  osoba, chodzenia jak budda, nie chodźcie
 • Not Synced
  jak śpiący ludzie,
Title:
PV Summer Retreat 2014-07-27
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
44:44

Polish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions