Return to Video

Három kérdés az amerikai állampolgárságról, amit fel kell tennünk önmagunknak

 • 0:01 - 0:04
  Négy évvel azután,
  hogy az Egyesült Államokba érkeztem,
 • 0:04 - 0:06
  elmentem, mint minden 16 éves,
 • 0:06 - 0:08
  hogy jogosítványt szerezzek.
 • 0:08 - 0:12
  Megmutattam az ügyintézőnek
  bevándorlási papírjaimat, zöld kártyámat,
 • 0:12 - 0:14
  és ő megállapította, hogy hamisak.
 • 0:14 - 0:17
  "Ne gyere vissza" – ezt mondta.
 • 0:17 - 0:20
  Így tudtam meg,
  hogy illegálisan vagyok Amerikában.
 • 0:21 - 0:23
  Azóta is illegálisan vagyok itt.
 • 0:23 - 0:25
  Újságírással és filmkészítéssel
  foglalkozom.
 • 0:25 - 0:27
  Történetek között élek.
 • 0:27 - 0:28
  Megtanultam,
 • 0:28 - 0:31
  hogy amit az emberek többsége
  nem ért a bevándorlással kapcsolatban,
 • 0:31 - 0:34
  azt nem tudja saját múltjáról sem:
 • 0:35 - 0:39
  családja régi történeteit az út
  és az ügyintézés viszontagságairól
 • 0:39 - 0:41
  még a zöldkártya és falak előtti korból,
 • 0:41 - 0:45
  és hogy mi alakította
  állampolgári öntudatukat.
 • 0:45 - 0:47
  A Fülöp-szigeteken születtem.
 • 0:47 - 0:51
  12 éves voltam, amikor édesanyám
  a szüleihez küldött, hogy náluk éljek,
 • 0:51 - 0:52
  a nagyszüleimhez,
 • 0:52 - 0:54
  ahogy tagalog nyelven mondjuk:
  lolóhoz és lolához.
 • 0:55 - 0:57
  Lolo eredeti neve Teofilo volt.
 • 0:57 - 1:02
  Amikor legálisan Amerikába emigrált,
  és állampolgár lett,
 • 1:02 - 1:05
  Teofilóról Tedre változtatta nevét –
 • 1:05 - 1:08
  Ted Danson után a "Cheers" tv-sorozatból.
 • 1:08 - 1:10
  Ennél amerikaibbat
  nem is találhatott volna.
 • 1:10 - 1:14
  Lolo kedvenc száma "A magam módján",
  a My Way volt Frank Sinatrától.
 • 1:14 - 1:16
  Tehát amikor ki kellett találnia,
 • 1:16 - 1:20
  hogyan hozza ki
  egy szem unokáját Amerikába,
 • 1:20 - 1:22
  úgy döntött,
  ő is a maga módján cselekszik.
 • 1:22 - 1:26
  Lolo úgy gondolta, nem lesz könnyű
  és egyszerű kihoznia engem magukhoz,
 • 1:26 - 1:30
  így összegyűjtött 4.500 dollárt –
 • 1:30 - 1:32
  ez rengeteg pénz egy biztonsági őrnek,
 • 1:32 - 1:34
  aki óránként 8 dollárt keres –,
 • 1:34 - 1:35
  hogy kifizesse a hamis zöldkártyát
 • 1:35 - 1:38
  és az embercsempészt,
  aki kihoz az Egyesült Államokba.
 • 1:38 - 1:40
  Így kerültem ide.
 • 1:40 - 1:42
  Hányszor mondják az emberek,
 • 1:42 - 1:45
  hogy őseik a "helyes úton" kerültek ide!
 • 1:45 - 1:47
  Emlékeztetem őket,
 • 1:47 - 1:51
  hogy a "helyes út" definíciója
  folyamatosan változik azóta,
 • 1:51 - 1:54
  hogy az első telepesek hajója
  horgonyt vetett.
 • 1:55 - 1:58
  Mai fogalmaink szerint Amerika több,
  mint egy darabka föld,
 • 1:58 - 2:02
  már csak azért is, mert a mai
  Amerikai Egyesült Államok földje
 • 2:02 - 2:05
  valaha más országokhoz,
  más népekhez tartozott.
 • 2:06 - 2:11
  Amerika – ahogy ma ismerjük –
  több mint a bevándorlók nemzete.
 • 2:11 - 2:15
  Van két olyan csoportja
  az amerikai népnek, akik nem bevándorlók:
 • 2:15 - 2:17
  az indiánok – ők a kontinens őslakói,
 • 2:17 - 2:19
  akiket a népirtások során
  halomra gyilkolásztak;
 • 2:20 - 2:23
  és az afroamerikaiak – őket elrabolták,
  hajóra rakták és eladták rabszolgának,
 • 2:23 - 2:25
  hogy felépítsék ezt az országot.
 • 2:26 - 2:29
  Amerika mindenekelőtt egy eszme –
 • 2:29 - 2:32
  noha tökéletlen és beteljesületlen –,
 • 2:32 - 2:36
  de csak azért létezik,
  mert az első telepesek szabadon jöhettek,
 • 2:36 - 2:38
  nem kellett törődniük
  holmi állampolgársággal.
 • 2:38 - 2:41
  Tehát, honnan érkeztek?
 • 2:41 - 2:42
  Mi módon?
 • 2:43 - 2:44
  Ki fizetett ezért?
 • 2:44 - 2:45
  Feltettem ezeket a kérdéseket
 • 2:45 - 2:48
  szerte Amerikában
  a legkülönfélébb hallgatóságnak –
 • 2:48 - 2:50
  haladóknak és konzervatívoknak,
 • 2:50 - 2:52
  diákoknak és időseknek.
 • 2:52 - 2:54
  Színes bőrűként mindig megkapom a kérdést,
 • 2:54 - 2:57
  aminek a lényege, hogy hova való vagyok.
 • 2:57 - 3:00
  Így hát megkérdeztem én is
  a fehér bőrűeket, hogy ők honnan jöttek.
 • 3:00 - 3:03
  Megkérdeztem
  a University of Georgia egyik diákját,
 • 3:03 - 3:04
  hogy hova való,
 • 3:04 - 3:06
  és miután azt válaszolta:
  "amerikai vagyok",
 • 3:06 - 3:09
  folytattam: "Tudom, de honnan való vagy?"
 • 3:09 - 3:11
  "Fehér vagyok" – válaszolta.
 • 3:11 - 3:14
  "De a fehér nem egy ország"– mondtam.
 • 3:14 - 3:16
  "Honnan jöttek az őseid?"
 • 3:16 - 3:18
  Erre megvonta a vállát.
 • 3:18 - 3:20
  Azt mondtam:
 • 3:20 - 3:21
  "Honnan jöttél?
 • 3:21 - 3:24
  Mi módon? Ki fizette az utat?"
 • 3:25 - 3:26
  Nem tudott válaszolni.
 • 3:26 - 3:29
  Nem hiszem, hogy lehetne
  Amerikáról úgy beszélni,
 • 3:29 - 3:33
  hogy nem tudunk válaszolni
  erre a három kérdésre.
 • 3:33 - 3:36
  Amerikának lételeme a bevándorlás,
 • 3:36 - 3:39
  ettől tud megújulni évszázadok óta,
 • 3:39 - 3:44
  az eredeti 13 gyarmatot benépesítő
  telepesektől és forradalmároktól kezdve
 • 3:44 - 3:47
  a többségében Európából érkező
  sok millió bevándorlóig,
 • 3:47 - 3:50
  akik feltartóztathatatlanul
  telepedtek meg a területen.
 • 3:50 - 3:53
  Noha az őslakosok mindig is itt éltek,
 • 3:53 - 3:56
  és megvolt a maguk törzsi identitása,
 • 3:56 - 4:02
  egészen 1924-ig nem tekintették őket
  amerikai állampolgárnak.
 • 4:02 - 4:07
  A nevezetes 1964-es polgárjogi törvény,
  amiért a fekete amerikaiak harcoltak,
 • 4:07 - 4:11
  ösztönözte az 1965-ös bevándorlási
  és állampolgársági törvény megalkotását.
 • 4:12 - 4:15
  Ez vetett véget Amerika
  40 éven át fennálló,
 • 4:15 - 4:18
  faji alapú megkülönböztető rendszerének.
 • 4:19 - 4:21
  Folytathatnám és folytathatnám,
 • 4:21 - 4:24
  de ami engem érdekel,
  ami számomra a lényeg:
 • 4:24 - 4:26
  Mennyit tud bármelyikünk –
 • 4:26 - 4:29
  legyünk akár a múlt
  vagy a jelen bevándorlói –
 • 4:29 - 4:32
  az amerikai történelemnek
  erről a fontos időszakáról?
 • 4:32 - 4:36
  A jelenlegi állampolgársági vizsga
  mennyiben foglalkozik ezzel a korszakkal?
 • 4:36 - 4:38
  Látták ezt valaha?
 • 4:38 - 4:40
  Ez többnyire szóbeli vizsga;
 • 4:40 - 4:44
  a kormánytisztviselők a 100 kérdésből
  10-et tesznek fel a jelöltnek.
 • 4:44 - 4:48
  Ahhoz, hogy megfeleljen,
  legalább 6-ra helyes választ kell adnia.
 • 4:48 - 4:50
  Megnéztem a mostani tesztet,
 • 4:50 - 4:54
  és elképedtem a feltett kérdésektől,
 • 4:54 - 4:58
  hogy milyen válaszokat várnak
  az elnagyolt kérdéssorra.
 • 4:58 - 5:01
  Van egy kérdés a Szabadság-szoborról,
  és hogy hol található.
 • 5:01 - 5:03
  Nincs kérdés az Ellis-szigetről,
 • 5:03 - 5:06
  az Egyesült Államokról
  mint bevándorló nemzetről
 • 5:06 - 5:09
  és a számtalan bevándorlásellenes
  törvényről, amelyet elfogadtak.
 • 5:09 - 5:12
  Nincs semmi az amerikai őslakosok
  történelméről.
 • 5:12 - 5:16
  Van egy kérdés Martin Luther Kingről,
  hogy mit csinált,
 • 5:16 - 5:19
  de jórészt nem odaillő
  és félrevezető szövegek vannak benne
 • 5:19 - 5:21
  az afroamerikaiakról.
 • 5:21 - 5:22
  Egy példa:
 • 5:22 - 5:27
  amerikai történelem, 74-es számú kérdés:
 • 5:27 - 5:32
  nevezzen meg a jelölt egy olyan problémát,
  amely a polgárháborúhoz vezetett.
 • 5:32 - 5:35
  Három választ tartanak elfogadhatónak:
 • 5:35 - 5:37
  a rabszolgaság,
 • 5:37 - 5:39
  a tagállamok jogai,
 • 5:39 - 5:41
  gazdasági okok.
 • 5:41 - 5:45
  Vajon Lola és Lolo ezt a kérdést kapták?
 • 5:45 - 5:46
  Ha igen,
 • 5:46 - 5:49
  értették egyáltalán a történelmi hátteret?
 • 5:49 - 5:51
  És a bácsikáim, nénikéim, más rokonaim,
 • 5:51 - 5:55
  és bevándorlók milliói,
  akiknek le kellett tenni ezt a vizsgát,
 • 5:55 - 5:56
  hogy amerikaiak legyenek?
 • 5:57 - 6:00
  Mit tudnak a bevándorlók
  Amerika korábbi történetéről?
 • 6:00 - 6:04
  Miféle állampolgárságért folyamodnak?
 • 6:04 - 6:08
  Ez az az állampolgárság,
  amire valóban vágyunk?
 • 6:09 - 6:12
  Gondolkodjanak el rajta –
  én sokat gondolkoztam ezen –,
 • 6:12 - 6:15
  milyen egy megtisztelő állampolgárság?
 • 6:16 - 6:20
  Hogy is kérhetnék én ilyet
  az itt töltött 26 évemmel,
 • 6:20 - 6:22
  amikor a feketék és az indiánok
 • 6:22 - 6:25
  évszázadok óta élnek Amerikában,
 • 6:25 - 6:27
  és még mindig a magukéra várnak?
 • 6:27 - 6:30
  Egyik kedvenc íróm Toni Morrison.
 • 6:30 - 6:34
  1996-ban, egy évvel az előtt, hogy
  rájöttem, illegálisan vagyok az országban,
 • 6:34 - 6:37
  kötelező olvasmányunk volt nyolcadikban
 • 6:37 - 6:39
  Morrison első könyve, a "Nagyonkék" .
 • 6:39 - 6:43
  A könyv egyből arra késztetett,
  hogy súlyos kérdéseket tegyek fel.
 • 6:43 - 6:45
  Vajon miért akart Pecola Breedlove,
 • 6:45 - 6:48
  az a fiatal fekete lány
 • 6:48 - 6:51
  kék szemeket a könyv közepén?
 • 6:51 - 6:52
  Ki mondta neki,
  hogy ilyenre vágyjon?
 • 6:53 - 6:54
  Miért hitt neki?
 • 6:55 - 6:58
  Morrison azt mondta, azért írta a könyvet,
  hogy megmutassa, mi történik,
 • 6:58 - 7:03
  ha valaki lemond arról,
  amit ő mesternarratívának nevez.
 • 7:04 - 7:10
  Azt mondta: "A definíciók a definiálóhoz,
  nem a definiálthoz tartoznak."
 • 7:11 - 7:13
  Ha már egyszer tudom,
  hogy illegálisan vagyok itt,
 • 7:13 - 7:19
  eldöntöttem, ha nem vagyok állampolgár
  születésem jogán vagy a törvény szerint,
 • 7:19 - 7:22
  akkor van másmilyen lehetőségem is
  állampolgárnak lenni.
 • 7:22 - 7:25
  Állampolgárság, mint részvétel.
 • 7:25 - 7:26
  Elköteleződöm.
 • 7:26 - 7:30
  Elköteleződöm mindenféle amerikai iránt,
  azok iránt is, akik nem akartak engem ide.
 • 7:31 - 7:33
  Állampolgárság, mint hozzájárulás:
 • 7:33 - 7:37
  Törlesztek közösségemnek, ahogy tudok.
 • 7:37 - 7:41
  Papírok nélküli vállalkozóként –
  igen, ez a dolog létezik –
 • 7:41 - 7:43
  sok amerikainak adtam már munkát.
 • 7:43 - 7:46
  Állampolgárság, mint oktatás:
 • 7:46 - 7:50
  Nem várhatunk másokra,
  hogy ők tanítsanak múltunkra,
 • 7:50 - 7:52
  és hogy hogyan érkeztünk el a jelenhez.
 • 7:52 - 7:55
  Képeznünk kell önmagunkat
  és köreinket.
 • 7:56 - 8:00
  Állampolgárnak lenni hatalom:
 • 8:00 - 8:03
  Mi mindannyian – egyénileg és együttesen,
 • 8:03 - 8:06
  újraírjuk Amerika mesternarratíváját.
 • 8:06 - 8:10
  Most azok definiálnak,
  akiket korábban mások definiáltak.
 • 8:10 - 8:13
  Ők teszik fel a kérdéseket,
  amiket fel kell tenni.
 • 8:13 - 8:15
  Az újradefiniálás lényege,
 • 8:15 - 8:18
  hogy nem csak
  azt mondjuk meg, ki amerikai,
 • 8:18 - 8:20
  de azt is, hogy mi az állampolgárság.
 • 8:20 - 8:24
  Ez számomra
  az egymás iránt érzett felelősség.
 • 8:25 - 8:28
  Vegyék saját személyes történetüket,
 • 8:28 - 8:29
  kérdezzék meg önmagukat:
 • 8:30 - 8:31
  Honnan jöttem?
 • 8:32 - 8:33
  Hogy kerültem ide?
 • 8:34 - 8:35
  Ki fizetett ezért?
Title:
Három kérdés az amerikai állampolgárságról, amit fel kell tennünk önmagunknak
Speaker:
Jose Antonio Vargas
Description:

Jose Antonio Vargas újságíró, filmes szakember 16 éves korában döbbent rá, hogy illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban. Azóta foglalkoztatja a bevándorlás kérdése, és hogy mit jelent amerikai állampolgárnak lenni, akár a születés jogán, akár a törvény által, akár más módon szerezte azt meg valaki.
Ebben a hatásos előadásban Vargas arra szólít fel, hogy másként gondolkodjunk az állampolgárságról, és buzdít rá, hogy gondoljuk át újra saját személyes történetünket, megválaszolva az alábbi kérdéseket: Honnan jöttem? Hogyan kerültem ide? Ki fizette az utam?

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:48

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions