Return to Video

۳ سوالی که باید درمورد تابعیت آمریکا از خودتان بپرسید

 • 0:01 - 0:04
  ۴ سال پس از ورودم به ایالات‌ متحده،
 • 0:04 - 0:06
  مثل هر جوان ۱۶ساله‌ی دیگر،
 • 0:06 - 0:08
  برای گرفتن گواهینامه‌ی رانندگی اقدام کردم.
 • 0:08 - 0:12
  وقتی به منشی برگه‌های
  مهاجرت و کارت سبزم را نشان دادم،
 • 0:12 - 0:14
  او به من گفت که مدارکم جعلیست.
 • 0:14 - 0:16
  و گفت «دیگر به اینجا برنگرد».
 • 0:17 - 0:20
  همانجا فهمیدم
  حضورم در آمریکا غیرقانونی بوده.
 • 0:21 - 0:22
  و هنوزهم غیرقانونی اینجا هستم.
 • 0:23 - 0:25
  من یک روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز هستم.
 • 0:25 - 0:26
  به قصه‌ها باور دارم.
 • 0:27 - 0:28
  و چیزی که یاد گرفتم
 • 0:28 - 0:31
  و اکثر مردم درباره مهاجرت نمی‌دانند
 • 0:31 - 0:34
  موضوعیست که آنها درمورد خودشان نمی‌دانند:
 • 0:34 - 0:38
  داستان‌های قدیمی مهاجرت خانواده‌هایشان
  و فرآیندی که باید طی می‌کردند
 • 0:38 - 0:41
  قبل از اینکه کارت سبز
  و یا دیواری وجود داشته باشد،
 • 0:41 - 0:45
  و یا آنچه که ذهنیت آنها
  از شهروندی را می‌سازد.
 • 0:45 - 0:47
  من در فیلیپین متولد شدم.
 • 0:48 - 0:50
  ۱۲سالم که بود، مادرم مرا فرستاد
  تا با پدر و مادرش زندگی کنم،
 • 0:50 - 0:52
  با پدربزرگ و مادربزرگم،
 • 0:52 - 0:54
  که، ما به زبان خودمان،
  میگوییم لولو و لولا.
 • 0:54 - 0:56
  لولو اسمش تیوفیلو بود.
 • 0:57 - 1:02
  وقتی او به صورت قانونی به آمریکا
  مهاجرت کرد و به عنوان شهروند پذیرفته شد،
 • 1:02 - 1:05
  اسمش را از تیوفیلو به تد تغییر داد،
 • 1:05 - 1:08
  مثل تد دنسون در برنامه‌ی تلویزیونی
  «بسلامتی»
 • 1:08 - 1:10
  دیگر از این آمریکایی‌تر نمی‌شد.
 • 1:10 - 1:14
  آهنگ مورد علاقه‌ی لولو
  «راه من» از فرنک سیناترا بود،
 • 1:14 - 1:18
  و وقتی به ذهنش رسید
  که چطور تنها نوه‌اش، یعنی مرا،
 • 1:19 - 1:20
  به آمریکا بیاورد،
 • 1:20 - 1:22
  تصمیم گرفت تا به روش خودش انجامش بدهد.
 • 1:22 - 1:26
  به اعتقاد لولو، هیچ راه ساده و آسانی
  برای آوردن من به اینجا وجود نداشت،
 • 1:26 - 1:30
  بنابراین ۴۵۰۰ دلار پس‌انداز کرد --
 • 1:30 - 1:31
  پول زیادی برای یک محافظ امنیتی است
 • 1:31 - 1:34
  که معمولا بیش از ساعتی
  ۸ دلار درنمی‌آرورد --
 • 1:34 - 1:35
  تا یک کارت‌سبز جعلی جور کند
 • 1:35 - 1:38
  و یک قاچاقچی که من را بیاورد به آمریکا.
 • 1:38 - 1:40
  و این‌طور بود که من رسیدم اینجا.
 • 1:40 - 1:43
  نمی‌توانم بگویم چند بار مردم برایم
  از آمدن آباء و اجدادشان
 • 1:43 - 1:45
  از «طریق قانونی» به آمریکا گفتند
 • 1:45 - 1:47
  که به آنها یادآوری می‌کنم،
 • 1:47 - 1:49
  تعریف آمریکا از «راه قانونی»
 • 1:49 - 1:54
  از وقتی اولین کشتی مهاجرین لنگر انداخت
  تغییر کرده.
 • 1:55 - 1:59
  آمریکا همانطور که می‌دانیم
  پهناورتر از اینهاست،
 • 1:59 - 2:03
  مخصوصا چون زمین‌هایی که در حال حاضر
  ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند
 • 2:03 - 2:05
  به مردم و کشورهای دیگری تعلق داشتند.
 • 2:06 - 2:10
  و همانطور که می‌دانیم
  آمریکا فراتر از یک کشور مهاجرین است.
 • 2:11 - 2:15
  دو گروه آمریکایی وجود دارند
  که مهاجر نیستند:
 • 2:15 - 2:17
  بومیان آمریکایی،
  که از ابتدا در این سرزمین حضور داشتند
 • 2:17 - 2:19
  و در قتل‌عامها و نسل‌کشی‌ها کشته شدند؛
 • 2:19 - 2:23
  و آفریقایی آمریکایی‌ها،
  که ربوده، آورده و به بردگی گرفته شدند
 • 2:23 - 2:25
  تا این کشور را بسازند.
 • 2:25 - 2:29
  آمریکا، بیش از هرچیزی،
  یک ایده است،
 • 2:29 - 2:32
  اگرچه ناقص و تحقق‌نیافته است،
 • 2:32 - 2:36
  اما تنها نمونه ایست که وجود دارد
  چون اولین مهاجران آزادانه به اینجا آمدند
 • 2:36 - 2:39
  به دور از هیچ نگرانی در مورد تابعیت.
 • 2:39 - 2:40
  خب، شما از کجا آمدید؟
 • 2:40 - 2:42
  چطور به اینجا آمدید؟
 • 2:42 - 2:44
  چه کسی هزینه‌هایتان را پرداخت؟
 • 2:44 - 2:46
  هرجای آمریکا،
  و در مقابل افراد مختلف --
 • 2:46 - 2:48
  افراد محافظه‌کار و افراد برتری‌طلب،
 • 2:48 - 2:50
  دانش‌آموزان دبیرستان
  و شهروندان سالمند --
 • 2:50 - 2:52
  همیشه این سوالها ازمن پرسیده می‌شد.
 • 2:52 - 2:55
  همیشه به عنوان رنگین‌پوست،
  از من پرسیده شده اهل کجا هستم،
 • 2:55 - 2:57
  وقتی از من می‌پرسند، «اهل کجایی؟»
 • 2:57 - 3:00
  به همین خاطر من هم، از سفیدپوستها
  سوال می‌کردم که اهل کجایید؟
 • 3:00 - 3:03
  یکبار وقتی از یک دانشجو
  در دانشگاه جورجیا پرسیدم
 • 3:03 - 3:04
  که اهل کجاست،
 • 3:04 - 3:06
  گفت، «من آمریکایی‌ام».
 • 3:06 - 3:09
  گفتم «می‌دانم»،
  «منظورم این است کجایی هستی؟»
 • 3:09 - 3:10
  جواب داد «سفید پوستم».
 • 3:10 - 3:14
  به او گفتم
  «اما سفید رنگ است، کشور محسوب نمی‌شود».
 • 3:14 - 3:16
  «اجدادت اهل کجا هستند؟»
 • 3:16 - 3:19
  وقتی در جواب
  شانه‌هایش را بالا انداخت و سکوت کرد،
 • 3:19 - 3:19
  گفتم،
 • 3:19 - 3:21
  «خب، اهل کجایی؟
 • 3:21 - 3:24
  چطور به اینجا آمددی؟
  چه کسی هزینه‌هایت را داد؟»
 • 3:24 - 3:26
  و او نتوانست جواب بدهد.
 • 3:26 - 3:29
  من فکر نمی‌کنم بتوانی درمورد آمریکا
 • 3:29 - 3:33
  بدون اینکه آن سه سوال را جواب بدهی
  صحبت کنی.
 • 3:33 - 3:36
  مهاجرت شاهراه آمریکاست،
 • 3:36 - 3:39
  راهی که این کشور توسط آن
  قرنها خودش را تجدید کرده،
 • 3:39 - 3:44
  از مهاجران و انقلابیونی که
  در ۱۳ مستعمره‌ی اصلی سکونت داشتند
 • 3:44 - 3:47
  تا میلیون‌ها مهاجر،
  که عمدتا از اروپا بودند،
 • 3:47 - 3:50
  که بیرحمانه این سرزمین را
  تحت استعمار خودشان قرار دادند.
 • 3:50 - 3:53
  اگرچه بومیان آمریکایی قبلا اینجا بودند
 • 3:53 - 3:57
  و هویت‌های قبیله‌ای خاص خودشان
  و قواعد و اصول شهروندی خودشان را داشتند،
 • 3:57 - 4:02
  اما تا قانون شهروندی ۱۹۲۴هند
  آنها شهروند آمریکایی محسوب نمی‌شدند.
 • 4:02 - 4:07
  قانون تحول‌برانگیز حقوق مدنی ۱۹۶۴
  که سیاه‌پوستان آمریکایی برایش جنگیدند
 • 4:07 - 4:11
  که سرآغازی بود
  برای قانون ۱۹۶۵ مهاجرت و تابعیت،
 • 4:11 - 4:15
  که به سیستم ممنوعیت مبتنی بر نژاد آمریکا
 • 4:15 - 4:18
  که ۴۰ سال پابرجا بود
  پایان داد.
 • 4:18 - 4:21
  می‌توانم همینطور برایتان ادامه بدهم،
 • 4:21 - 4:23
  اما هدف من،
  هدف اصلی من، این است که بگویم:
 • 4:24 - 4:26
  چه تعداد از ما،
 • 4:26 - 4:29
  چه از مهاجران قدیمی و چه جدید،
 • 4:29 - 4:32
  در مورد این مسائل تاریخی آمریکا مطلعیم؟
 • 4:32 - 4:36
  چقدر این داستانها
  در تعیین آزمون شهروندی آمریکا موثرند؟
 • 4:36 - 4:38
  تابحال آزمونش را دیده‌اید؟
 • 4:38 - 4:40
  یک آزمون عمدتا شفاهی است،
 • 4:40 - 4:44
  که افسران دولتی از متقاضیان
  بین ۱۰ تا ۱۰۰ سوال می‌کنند.
 • 4:44 - 4:48
  که برای قبول شدن، متقاضی‌ها باید
  حداقل به ۶۰ درصد سوالات جواب درست بدهند.
 • 4:48 - 4:50
  اخیرا یک نگاهی به آزمون انداختم،
 • 4:50 - 4:54
  و از سوالاتی که مطرح شده بود
  مات و مبهوت مانده بودم
 • 4:54 - 4:57
  و همینطور مواردی که
  که جواب‌های درست را از غلط تعیین می‌کرد.
 • 4:57 - 5:01
  درمورد مجسمه‌ی آزادی سوال شده بود
  اینکه کجا قرار دارد.
 • 5:01 - 5:04
  اما هیچ سوالی درمورد
  جزیره‌ی الیس وجود ندارد،
 • 5:04 - 5:06
  در مورد ایالات‌متحده به عنوان کشور مهاجرین
 • 5:06 - 5:09
  و یا در مورد قوانین بیشماری که
  علیه مهاجرین تصویب شده.
 • 5:09 - 5:12
  هیچ حرفی از تاریخ بومیان آمریکایی نیست.
 • 5:12 - 5:16
  یک سوالی بود که در مورد این بود که
  مارتین لوتر کینگ، چکار کرد،
 • 5:16 - 5:20
  اما عمدتا، ناقص و حاوی محتوای نامعتبر
 • 5:20 - 5:21
  در مورد آفریقایی آمریکایی‌ها بود.
 • 5:21 - 5:22
  به عنوان مثال.
 • 5:22 - 5:26
  سوال شماره ۷۴
  در بخش تاریخ آمریکا
 • 5:26 - 5:32
  از متقاضی می‌پرسد «یکی از مشکلاتی که
  منجر به جنگ داخلی شد را نام ببرید.»
 • 5:32 - 5:34
  سه جواب قابل قبول وجود دارد:
 • 5:35 - 5:36
  برده داری،
 • 5:37 - 5:38
  مسائل حقوقی ایالت‌ها،
 • 5:39 - 5:41
  دلایل اقتصادی.
 • 5:41 - 5:44
  آیا از لولا و لولو هم این سوال پرسیده شد؟
 • 5:45 - 5:46
  اگر پرسیده شد،
 • 5:46 - 5:49
  آیا آنها از اصل ماجرا خبر داشتند؟
 • 5:49 - 5:51
  عموها و عمه‌هایم وفرزندانشان چطور
 • 5:51 - 5:55
  و همینطور میلیونها مهاجر
  که مجبورند این آزمون را بدهند
 • 5:55 - 5:57
  تا بتوانند آمریکایی بشوند؟
 • 5:57 - 6:00
  مهاجرین قبل از اینکه بیایند آمریکا
  از آن چه می‌دانند؟
 • 6:00 - 6:04
  ما برای چه نوع شهروندی‌
  داریم اقدام می‌کنیم؟
 • 6:04 - 6:08
  و آیا این همان شهروندی و نحوه‌ی دریافتش
  است که مدنظر ماست؟
 • 6:09 - 6:12
  بیایید درموردش فکر کنیم --
  من خیلی به آن فکر کردم --
 • 6:12 - 6:15
  شهروندی محترمانه و باعزت چگونه است؟
 • 6:15 - 6:20
  چطور می‌توانم برایش اقدام کنم
  در حالی که ۲۶ سال پیش آمدم اینجا،
 • 6:20 - 6:22
  وقتی که سیاه‌پوستان و مردم بومی
 • 6:22 - 6:25
  که از صدها سال قبل اینجا حضور داشتند
 • 6:25 - 6:27
  هنوز منتظرش هستند؟
 • 6:27 - 6:30
  یکی از نویسندگان موردعلاقه‌ی من
  تونی موریسون است.
 • 6:30 - 6:34
  در سال ۱۹۹۶، یکسال قبل از اینکه بفهمم
  حضورم در اینجا غیرقانونی است،
 • 6:34 - 6:37
  کلاس هشتم من مشخص شد و
  اختصاص داده شد به خواندن «آبی ترین چشم،»
 • 6:37 - 6:39
  اولین کتاب موریسون.
 • 6:39 - 6:43
  آن کتاب من را سریعا به چالش کشید
  تا سوالهای سختی بپرسم.
 • 6:43 - 6:45
  چرا پیکولا بریدلاو،
 • 6:45 - 6:48
  این دختر جوان سیاه‌پوست قصه‌ی ما،
 • 6:48 - 6:50
  چرا چشمهای آبی می‌خواست؟
 • 6:50 - 6:52
  چه‌ کسی به‌ او گفته بود
  که چنین چیزی بخواهد؟
 • 6:53 - 6:54
  چرا آنها را باور کرد؟
 • 6:55 - 6:58
  موریسون می‌گوید که این داستان را نوشته
  تا نشان بدهد
 • 6:58 - 7:03
  چه‌ می‌شود وقتی یک نفر تسلیم می‌شود
  در برابر«روایت استاد»
 • 7:04 - 7:10
  «تعاریف» به گفته موریسون، «متعلق
  به تعریف کننده‌هاست، نه تعیین شده‌ها».
 • 7:11 - 7:14
  وقتی متوجه شدم غیرقانونی اینجا هستم،
 • 7:14 - 7:19
  خودم را متقاعد کردم که اگر شهروند
  قانونی به وسیله‌ی تولد یا قانون نیستم،
 • 7:19 - 7:22
  در عوض راههای دیگری وجود دارد.
 • 7:22 - 7:24
  تابعیت مشارکت:
 • 7:24 - 7:25
  همکاری می‌کنم.
 • 7:26 - 7:30
  با همه‌ی آمریکایی‌ها،
  حتی آنهایی که نمی‌خواهند من اینجا باشم.
 • 7:31 - 7:33
  تابعیت برای نقش‌پذیری:
 • 7:33 - 7:37
  از هر طریقی که بتوانم
  به جامعه‌ی خودم برمی‌گردم.
 • 7:37 - 7:41
  به عنوان یک کارآفرین بدون ویزا --
  و بله چنین چیزی وجود دارد --
 • 7:41 - 7:43
  من بسیاری از شهروندان آمریکایی را
  استخدام کردم.
 • 7:43 - 7:46
  تابعیت تحصیلی:
 • 7:46 - 7:50
  نمی‌توانیم منتظر بقیه بایستیم
  تا درمورد گذشته به ما آموزش دهند
 • 7:50 - 7:51
  و اینکه چطور به اینجا رسیدیم.
 • 7:52 - 7:55
  باید خومان و اطرافیانمان را آموزش بدهیم.
 • 7:56 - 8:00
  تابعیت به عنوان فردی بزرگتر از خودم:
 • 8:00 - 8:03
  من فکر می‌کنم، ما، به تنهایی و یا جمعی،
 • 8:03 - 8:06
  می‌توانیم روایت استاد آمریکا را
  بازنویسی کنیم.
 • 8:06 - 8:10
  افرادی که زمانی تعریف شده بودند
  حالا در حال انجام تعریف هستند.
 • 8:10 - 8:13
  آنها سوالهایی را می‌پرسند
  که لازم است پرسیده شوند.
 • 8:13 - 8:15
  بخش اساسی این بازتعریف
 • 8:15 - 8:17
  این نیست که ما چطور
  آمریکایی بودن را تعریف کنیم
 • 8:17 - 8:20
  بلکه این است که
  چه چیزهایی تابعیت را تشکیل می‌دهند.
 • 8:20 - 8:24
  که، بنظرم،
  مسئولیت ما در برابر همدیگر است.
 • 8:25 - 8:28
  پس روایت‌های شخصی خودتان را درنظر بگیرید
 • 8:28 - 8:29
  و از خودتان بپرسید:
 • 8:30 - 8:31
  از کجا می‌آیی؟
 • 8:32 - 8:33
  چطور به اینجا آمدی؟
 • 8:33 - 8:35
  و چه کسی هزینه‌ات را پرداخت؟
Title:
۳ سوالی که باید درمورد تابعیت آمریکا از خودتان بپرسید
Speaker:
جو آنتونیو وارگس
Description:

جو آنتونیو وارگس، روزنامه‌نگار و فیلمساز، متوجه شد که حضورش در ایالات‌متحده غیرقانونی بوده.
از آن موقع، او عمیقا به مسئله‌ی مهاجرت و راههای رسیدن به تابعیت امریکا اعم از تولد و راههای قانونی دیگر فکر می‌کند.
در این گفتگو، وارگس از ما می‌خواهد تا درمورد تابعیت و آنچه که باعث می‌شود ما تاریخ خود را فراموش کنیم، به این سه سوال پاسخ دهیم:
اهل کجایید؟
چطور به اینجا آمدید؟
چه کسی هزینه هایتان را تقبل کرد؟

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:48

Persian subtitles

Revisions