Return to Video

ฐาน ๓-๔ คือสองด้านของเหรียญอันเดียวกัน

 • 0:02 - 0:04
  สติปัฏฐานสี่ สี่ฐาน อาจารย์เ
 • 0:07 - 0:09
  สองฐานแรกมาวาง เหมือนกับเป็นหินสองก้อน
 • 0:10 - 0:12
  ให้เราเนี่ย วางเท้าซ้าย เท้าขวา
 • 0:14 - 0:15
  เพื่อที่จะก้าวไปฐานที่สาม
 • 0:16 - 0:17
  สามก็จะก้าวไปฐานที่สี่
 • 0:18 - 0:20
  ฐานที่สามเนี่ย มันมีแง่ง
 • 0:20 - 0:22
  ที่จะต้องพูดเนี่ยเยอะเหมือนกัน
 • 0:22 - 0:24
  มันไม่ได้ตรงไปตรงมา
 • 0:24 - 0:25
  เมื่อเช้านี้ ก็ได้พูดเรื่อง
 • 0:25 - 0:27
  สองด้านของเหรียญอันเดียวกัน
 • 0:28 - 0:28
  สองฐานแรก
 • 0:29 - 0:31
  ที่ให้เราลดประชากรของเจอร์รี่
 • 0:31 - 0:33
  เพื่อที่จะพาเราไปสู่ฐานที่สาม
 • 0:34 - 0:35
  ก็คือ วิมุติสุข
 • 0:36 - 0:37
  หรือช่องว่างของใจ
 • 0:38 - 0:40
  ไปสู่วิมุตติสุขหรือช่องว่างของใจ
 • 0:40 - 0:42
  เพื่อที่จะพาเราไปสู่ฐานที่สี่
 • 0:42 - 0:44
  ก็คือ ผัสสะบริสุทธิ์
 • 0:44 - 0:46
  ฝึกฐานที่สาม เมื่อเห็นช่องว่างของใจ
 • 0:47 - 0:49
  ก็จะเริ่มเห็นเจอร์รี่ ทีละตัว
 • 0:49 - 0:51
  เมื่อเห็น หยดน้ำทีละหยดที่แหมะ
 • 0:51 - 0:53
  เหมือนเห็นหยดน้ำทีละหยด ที่แหมะลงบนผิวน้ำ
 • 0:54 - 0:56
  รวมทั้งเห็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
 • 0:56 - 0:58
  ของแต่ละความคิด การเห็นเช่นนี้
 • 0:58 - 1:00
  คือ การฝึกจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน
 • 1:01 - 1:03
  เรามาเริ่มตรงนี้กันดีกว่า ลดประชากรเจอร์รี
 • 1:04 - 1:05
  ตรงเนี้ย
 • 1:05 - 1:07
  ก็เพื่อที่จะตอบคำถามให้กับคนที่ว่า
 • 1:08 - 1:10
  เมื่อนั่งสมาธิจนถึงจุดนิ่งแล้วทำอย่างไรต่อ
 • 1:10 - 1:12
  ก็คือ ตอนแรกนะคะ
 • 1:13 - 1:14
  เราก็มาลดประชากรของเจอร์รี่
 • 1:15 - 1:17
  เพราะว่าเมื่่อประชากรของเจอร์รี่นี่นะ
 • 1:18 - 1:19
  มันเยอะแยะอย่างนี้เนี่ย
 • 1:19 - 1:21
  มันเหมือนกับเนี่ย น้ำในมหาสมุทร
 • 1:22 - 1:23
  ที่มันมีคลื่นลมเต็มไปหมดเลย
 • 1:24 - 1:26
  แล้วเราจะมาหา เจ้าหยดน้ำเนี่ย
 • 1:27 - 1:28
  หนึ่งหยดที่มันแหมะลงบนผิว
 • 1:29 - 1:30
  ของมหาสมุทรอย่างนี้เนี่ย
 • 1:31 - 1:32
  ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน
 • 1:32 - 1:34
  ฉะนั้น การฝึกฐานที่หนึ่งกับสองเนี่ย
 • 1:35 - 1:36
  คือมาอยู่กับลมหายใจ
 • 1:36 - 1:38
  การเคลื่อนใหวความรู้สึกส่วนกาย
 • 1:38 - 1:41
  ก็เพื่อที่จะลดประชากรของเจอร์รี่ให้น้อยลง
 • 1:42 - 1:44
  ทำความคิดให้น้อยลง เพื่อว่า
 • 1:44 - 1:46
  เราจะได้เห็นช่องว่างชัดเจนขึ้น
 • 1:47 - 1:48
  แต่ไม้ได้หมายความว่า
 • 1:48 - 1:50
  เจอร์รี่เนี่ยจะหายไปหมด
 • 1:50 - 1:52
  ไม่ใช่หมายความว่าเจอร์รี่จะหายไปหมด
 • 1:52 - 1:54
  ถึงตรงนั้นนะ เราจะมาจับเจ้าเจอร์รี่
 • 1:54 - 1:56
  ทีละตัว เหมือนการมองเห็น
 • 1:56 - 1:58
  หยดน้ำค้างหนึ่งหยดที่ตกลงมาบนผิวน้ำ
 • 1:58 - 2:00
  เราย่อมที่จะ สามารถที่จะจับมันได้เนี่ย
 • 2:02 - 2:03
  ได้ดีขึ้น ฉะนั้น จากจุดนี้เนี่ย
 • 2:04 - 2:06
  เราก็มาฝึก ฐานหนึ่งฐานสอง
 • 2:06 - 2:08
  เพื่อที่จะ ลดประชากรเจอร์รี่
 • 2:08 - 2:10
  จนกระทั่งเห็นช่องว่างของใจตรงนี้
 • 2:11 - 2:12
  เห็นช่องว่างของใจเนี่ย ตรงนี้เนี่ย
 • 2:13 - 2:14
  ให้น้ำเนี่ยมันนิ่ง นิ่ง นิ่ง
 • 2:15 - 2:17
  เพื่อที่จะมา มาจับเจอร์รี่ทีหลัง
 • 2:17 - 2:19
  แต่ตรงนี้ สองส่วนตรงนี้ ก็คือว่า
 • 2:20 - 2:21
  เมื่อเราเข้าถึงจุดนี้
 • 2:22 - 2:24
  อาจารย์ก็ไปวกเข้าเรื่องนิพพานก่อน ก็คือว่า
 • 2:26 - 2:27
  เอาฐานสาม
 • 2:27 - 2:29
  ในลักษณะของมีวิมุตติสุข ตรงนี้เนี่ย
 • 2:30 - 2:31
  มาชนกับฐานที่สี่
 • 2:31 - 2:33
  บอกว่าเป็นสองด้านของเหรียญอันเดียวกัน
 • 2:33 - 2:35
  อันนี้ส่วนหนึ่งคือเป็นแง่งหนึ่ง
 • 2:35 - 2:36
  เป้นส่วนหนึ่งเนีย
 • 2:37 - 2:38
  ของเรื่องฐานที่สามโอนไปให้ว่า
 • 2:38 - 2:40
  ช่องว่างของใจหรือวิมุตติสุข
 • 2:41 - 2:43
  ตรงนี้เป็นหน้าตาของบ้านที่สามแล้วกัน
 • 2:43 - 2:44

  เมื่อถึงบ้านที่สาม
 • 2:44 - 2:46
  มันก้ชนกับบ้านหลังที่สี่
 • 2:46 - 2:48
  เหมือนกับสองด้านของเหรียญอันเดียวกัน
 • 2:48 - 2:50
  เพราะว่า เมื่อถึงวิมุตติสุข ช่องว่างของใจ
 • 2:51 - 2:52
  คุณก็จะรับรู้ ทุกอย่างอย่าง
 • 2:52 - 2:53
  เป็นผัสสะบริสุทธิ์
 • 2:53 - 2:55
  เข้าใจนะคะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่ง
 • 2:56 - 2:57
  เป็นการปฎิบัติเนี่ยส่วนหนึ่ง
Title:
ฐาน ๓-๔ คือสองด้านของเหรียญอันเดียวกัน
Description:

more » « less
Video Language:
Thai
Duration:
03:02

Thai subtitles

Revisions Compare revisions