Vietnamese subtitles

← 06-16 Kết Hợp Biến Chuỗi Và Biến Số

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 3 created 10/23/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

 1. Trong video trước chúng ta đã học
  cách lấy các hằng chuỗi
 2. kết hợp chúng với hằng nguyên
  bằng thuật toán ghép chuỗi.
 3. Biểu thức này tương đương với chuỗi,
  Tôi cần 2 ly cà phê ngày thứ hai.
 4. Điểm mạnh của thuật toán ghép
  các phần khác nhau của văn bản lại
 5. là có thể tách nó thành các phần
  khác nhau nếu cần có thay đổi.
 6. Ví dụ, số lượng ly cà phê
  có thể thay đổi,
 7. nên thay vì chọn giá trị số nguyên,
  chúng ta có thể đổi nó thành biến.
 8. Bây giờ tôi bỏ số hai đi
  thay nó bằng biến quantity,
 9. khi chúng ta cân bằng biểu thức này,
 10. chúng ta luôn có giá trị
  cập nhật nhất của biến số lượng.
 11. Nếu biến có giá trị là 2
 12. thì sẽ thành câu,
  Tôi cần 2 ly cà phê vào ngày Thứ Hai.
 13. Các phần này của chuỗi vẫn
  giữ nguyên và không thay đổi,
 14. phần biến số lượng có thể biến đổi
  và luôn cập nhật giá trị mới nhất.
 15. Tôi thử thuật toán này trên
  Android Studio.
 16. Vì giá trị số lượng ở đây vô tình
  đã là một biến số mà chúng ta đã
 17. trình báo trong MainActivity, tôi có thể
  dùng nó trực tiếp trong hàm submitOrder.
 18. Tôi sẽ tạo một chuỗi
  ví dụ như Tổng Số Hàng,
 19. cộng với số lượng, cộng cà phê.
 20. Biểu thức này không liên quan tới giá,
 21. Tôi muốn cho bạn thấy có thể ghép
  các chuỗi chứa biến lại với nhau.
 22. Chạy thử xem thế nào.
 23. Nếu tôi đổi số lượng
 24. nhấn nút Đặt hàng thì nó
  hiển thị tổng số hàng bán ra, 3 cà phê.
 25. Tôi đã quên thêm khoảng trắng
  sau số 3, tức là trước chữ cà phê.
 26. Ta nên trở lại và thêm vào.
 27. Tôi sẽ thêm khoảng trắng ở đây
  để nó hiển thị ngay sau số lượng.
 28. Hãy lưu ý chữ số lượng
  không đặt trong ngoặc kép,
 29. Nếu bỏ nó vào ngoặc kép thì
  trên màn hình sẽ hiển thị chữ "số lượng"
 30. chúng ta muốn lấy giá trị của biến
  nên không đặt nó vào ngoặc kép.
 31. Bây giờ đã có một khoảng trắng,
  hãy thử chạy hàm này
 32. để chắc chắn đã đúng.
 33. Bây giờ khi đổi số lượng thành 3
  rồi nhấn Đặt hàng thì hiện ra câu,
 34. Tổng Số Hàng 3 cà phê.
 35. Thế là đúng vì có khoảng trắng
  trước và sau số lượng.
 36. Bây giờ trở lại một bước, khi nhìn vào
  hàng code này sẽ thấy hơi rối
 37. vì dấu ngoặc kép
  xuất hiện khắp nơi rồi dấu cộng rồi
 38. khoảng trắng ở chỗ lạ.
 39. Bây giờ tưởng tượng dấu cộng
  biến mất
 40. mọi thứ trong ngoặc kép
  được trộn lại với nhau
 41. biến số lượng được gán một giá trị thực.
 42. Vì chỗ này không dễ đọc
  nên rất dễ mắc lỗi ở đây.
 43. Bạn có thể thiếu dấu mở ngoặc
  hoặc đóng ngoặc
 44. hoặc bỏ dấu cộng sai chỗ hay
  sơ ý bỏ số lượng vào ngoặc kép.
 45. Hãy đọc lại code thật cẩn thận
  đảm bảo nó chạy theo ý đồ của bạn.
 46. Bạn có thể thực hiện biểu thức toán học.
 47. Bạn có thể lấy số lượng nhân năm lần
  bỏ vào ngoặc đơn thì nó sẽ
 48. trở thành hằng nguyên
  ghép vào trong Giá.
 49. Chuỗi cộng với một hằng nguyên
  tạo thành chuỗi nội hàm
 50. trong biến số priceMessage
  hiển thị trên màn hình.
 51. Khi tôi chạy trên thiết bị của tôi
  nó hiển thị mức giá 15.
 52. Nếu bạn muốn có dấu đô-la
  hay ký hiệu tiền tệ hiển thị,
 53. bạn cần thêm nó vào thành một phần
  trong hằng chuỗi, giống như vầy.
 54. Hằng nguyên chỉ chứa phần số,
  không chứa ký hiệu tiền tệ.
 55. Nếu tôi chạy hàm này trên thiết bị
 56. sau đó bấm nút Đặt hàng,
  tôi sẽ thấy ký hiệu tiền tệ.
 57. Cứ làm như tôi đã hướng dẫn,
 58. điều chỉnh hàm submitOrder.
 59. Bạn sẽ luyện được cách hiển thị
  các tin khác nhau trên màn hình.
 60. Đầu tiên, hiển thị Số tiền cần trả
  $10 trên màn hình khi bạn
 61. bấm nút Đặt hàng.
 62. Khi đã làm được rồi,
  hãy thử thay đổi nó
 63. để hiển thị chuỗi này
  khi bạn bấm nút Đặt hàng.
 64. Làm tương tự cho
  từng chuỗi tin nhắn này.
 65. Mỗi lần bạn sẽ chỉ thấy
  một chuỗi trên màn hình.
 66. Hãy nhớ ghép các chuỗi với biến
 67. để số lượng và giá tiền hiển thị
  chính xác tương ứng theo ô chọn số lượng.
 68. Nếu tôi đổi số lượng này thành
  năm ly cà phê,
 69. Số tiền cần trả phải là $25.