Hebrew subtitles

מתמטיקה איננה קשה, היא רק שפה | רנדי פליסוק | TEDxManhattanBeach

שיחה זו נאמרה באירוע TEDx מקומי, המופק עצמאית מוועידות TED.
רנדי פליסוק הוא מחנך נלהב, הידוע בהפיכת המתמטיקה לקלה יותר. הוא חולק איתנו את פתרונו: לימדו מתמטיקה כשפה. החזרת המילים לשיעורי מתמטיקה מאפשרת אפילו למוחות הצעירים ביותר להשיג מושגים מסובכים כמו שברים.

Get Embed Code
18 Languages