YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Catalan subtitles

← Juan Carlos León, Diferencial CAC, 3

Juan Carlos León, Diferencial CAC. Centre d'Art Contemporani, Quito, l'Equador. Dimarts, ‎28‎ de ‎maig‎ de ‎2013, ‏‎11:22 a.m.

Get Embed Code
3 Languages

Subtitles translated from Spanish Showing Revision 3 created 02/16/2014 by Retired user.

 1. En aquest moment, el Diferencial

 2. entra en un projecte supergran
 3. que desenvolupa una plataforma de gestió de continguts
 4. tant a nivell arxivístic, bibliotecari,
 5. arxius per a artistes,
 6. de gestió de documentació digital,
 7. vídeos, no?
 8. Treballem amb la xarxa de biblioteques del municipi
 9. i treballem una mica
 10. amb els centres de desenvolupament comunitari.
 11. Què és el que fa aquest
 12. gestor de continguts? El Yura?
 13. Un poc ordena, posar en la xarxa
 14. certs exercicis de gestió
 15. de coneixement i sabers
 16. que han estat desconnectats
 17. a la ciutat de Quito.
 18. Tenim una biblioteca gran,
 19. la qual funciona amb un "software"
 20. que no és res amigable,
 21. que només és per a bibliotecaris,
 22. mai et dóna un accés directe per a usuaris finals
 23. i allò que intentem en això que és l'economia

 24. del coneixement i la gestió de continguts
 25. és realitzar aquest exercici de desenvolupament
 26. que serà obert,
 27. serà codi obert en la seva totalitat,
 28. i pel qual, bé,
 29. estem treballant amb la gent de aLabs
 30. i amb desenvolupadors locals, no?
 31. Com Freddy Guerrero, que també
 32. estarà al congrés de cultura lliure,
 33. qui té bastant experiència
 34. en el desenvolupament de plataformes bibliotecàries.
 35. Però això és com un projecte més gran
 36. en què s'estan treballant
 37. diverses coses.
 38. -Veig per ací un munt d'eines tecnològiques.
 39. -Bé, aquesta és la part... densa
 40. de treball, de rebost,
 41. és a dir, on estan tots els equips,
 42. no només els equips de Diferencial,
 43. alguns del CAC,
 44. llavors, ací és a on ja..
 45. És el centre d'operacions
 46. d'equips i d'eines, i de cosetes.
 47. Una mica desordenat...
 48. -Què és això?
 49. -Això és una porta.
 50. És una porta estranya,
 51. però bé, oi? Aleshores...
 52. -Bé, per ací hi ha un pianet,
 53. claus, etc.
 54. I la maleta amb els milions de...
 55. -Ah, no! Allí hi ha una obra de Gilberto Esparza,
 56. un artista mexicà que treballa
 57. amb tecnologia, ací hi ha un robot.
 58. -Ah, ja.
 59. -Ací guardat fins que el puguem enviar a Mèxic.
 60. I bé, aquest és l'espai del Diferencial
 61. com l'espai de tallers.
 62. Ací es reuneixen... els dissabtes
 63. aquest espai té "full" activitat.
 64. Es reuneix la gent de Blender
 65. per treballar en els seus projectes d'animació 3D,
 66. però també fan tallers, classes...
 67. -Aquesta part està preparada
 68. per a una reunió de pirates informàtics?
 69. -Sí. Clar que sí.
 70. -Cables, connexions,
 71. taules per a ordinadors, cadires...
 72. -Ara estem en tot el projecte
 73. de fer tirar endavant un parell de "hackathons"
 74. -Falta pizza, oi?
 75. -Un que és "Desarrolla San Juan"
 76. que és una eina,
 77. una planificació web
 78. i un exercici d'eina
 79. per a certes necessitats
 80. del barri San Juan
 81. i del treball de mediació comunitària
 82. que fa el CAC, no?
 83. Eixe n'és un, i l'altre és
 84. un exercici de desenvolupament
 85. que més aviat estem començant
 86. per exercicis de desenvolupament
 87. que en aquest cas són necessitats directes
 88. de nosaltres, fa?
 89. Després ens ampliarem,
 90. però aquests dos primers exercicis
 91. són això, tenen a veure amb que
 92. el CAC no té una base ordenada de dades,
 93. llavors, és desenvolupar tot un sistema de dades
 94. que pugui pertànyer a un
 95. centre d'art contemporani.
 96. Aleshores, estem en eixe exercici
 97. i l'altre és el més important,
 98. que a mi em satisfà molt treballar-lo,
 99. que és el treball de mediació comunitària.
 100. El CAC, el Centre d'Art Contemporani,
 101. té un departament que és mediació comunitària
 102. i, bé, des d'ací es farà
 103. un "hackathon" que té a veure
 104. amb certes eines que treballaran
 105. sobre això, que és la mediació
 106. comunitària del CAC amb el barri San Juan.
 107. -Però jo veig un ambient molt relaxat ací,
 108. i propici...
 109. -Al treball
 110. -a concentrar-se en el que un fa.
 111. Conta'm de nou eixa anècdota
 112. que em vas comentar del xicot.
 113. -Ah, bé, res, jo crec que el millor exercici
 114. o el... com a producte
 115. o com a el millor que ha eixit
 116. del Diferencial, és una nota
 117. de 933, d'un noi
 118. que... en sa casa no tenia internet,
 119. i que començà a utilitzar l'oficina lliure
 120. durant dos mesos per estudiar
 121. per a les seves proves universitàries.
 122. Aleshores, tots els dies,
 123. de forma regular, ell venia
 124. tres, quatre hores a estudiar
 125. en el Diferencial, es posava els seus audiòfons,
 126. l'ordinador i tot el dia
 127. estudiant per a les proves.
 128. I fa uns dies ens trobàrem,
 129. em va dir: "Vaig treure 933"
 130. -Sobre 1.000
 131. -Sobre 1.000, llavors això per a mi
 132. és com una recompensa sense arribar
 133. a la gran innovació tecnològica pas poc.
 134. -Però és una cosa que t'ompli l'esperit
 135. -Clar, que saps que l'espai funcionà,
 136. i que va tenir un objectiu per a eixa persona
 137. i arribà a fer-lo, oi?
 138. Aleshores, això és suficient.
 139. -Excel·lent. Gràcies, Juan Carlos.