Return to Video

Fizikteki cevaplanmamış soruları nasıl keşfediyoruz?

 • 0:01 - 0:03
  Çocukluğumdan beri
 • 0:03 - 0:05
  fizik hakkında
 • 0:05 - 0:09
  kafamı gerçekten kurcalayan
  bir şeyler var.
 • 0:10 - 0:13
  Bu, bilim adamlarının
  neredeyse 100 senedir sorduğu
 • 0:13 - 0:17
  cevapsız bir soru ile ilgili.
 • 0:19 - 0:22
  Doğadaki en küçük şeyler,
 • 0:22 - 0:24
  kuantum dünyasındaki parçacıklar,
 • 0:24 - 0:27
  doğadaki en büyük şeylerle
  nasıl örtüşüyor?
 • 0:27 - 0:31
  Gezegenler, yıldızlar ve galaksiler
  yer çekimiyle nasıl bir arada tutuluyor?
 • 0:31 - 0:34
  Çocukken, bunun gibi sorular
  üzerine kafa yorardım.
 • 0:34 - 0:37
  Mikroskoplar ve elektromıktanıstarla
  oynayıp durur
 • 0:37 - 0:39
  küçük şeylerin kuvveti ve
  kuantum mekaniği hakkında
 • 0:39 - 0:41
  yazılar okurdum.
 • 0:41 - 0:45
  Betimlemelerin gözlemlerimizle nasıl
  bu kadar iyi örtüştüğüne hayret ederdim.
 • 0:46 - 0:47
  Sonra yıldızlara bakar
 • 0:48 - 0:50
  yer çekimini ne kadar anladığmız
  hakkında yazılar okurdum.
 • 0:50 - 0:54
  Bu iki sistemin kesiştiği
  zarif bir yöntemin
 • 0:54 - 0:56
  kesinlikle var olması
  gerektiğini düşünürdüm.
 • 0:57 - 0:58
  Fakat böyle bir şey yok.
 • 0:59 - 1:03
  Kitaplar, bu iki alanı da ayrı ayrı
  çok iyi anladıklarını yazardı.
 • 1:03 - 1:07
  Fakat, ikisini matematiksel
  olarak ilişkilendirmeye çalıştığımızda
 • 1:07 - 1:08
  her şey bozulur.
 • 1:08 - 1:10
  Yüz yıldır,
 • 1:10 - 1:14
  bu fizik faciasını çözmek
  için ürettiğimiz fikirlerin hiçbiri
 • 1:14 - 1:17
  kanıtlarla desteklenmedi.
 • 1:18 - 1:19
  Bu benim için,

 • 1:19 - 1:22
  --küçük,meraklı, şüpheci James için--
 • 1:22 - 1:24
  son derece yetersiz bir cevaptı.
 • 1:26 - 1:27
  Bu yüzden, ben
 • 1:27 - 1:29
  hâlâ şüpheci,küçük bir çocuğum.
 • 1:29 - 1:32
  Şimdi 2015'in Aralık ayına,
 • 1:32 - 1:35
  kendimi, baş aşağı olan fizik dünyasının
 • 1:35 - 1:39
  tam ortasında tokat yemiş gibi
  bulduğum zamana gidelim.
 • 1:40 - 1:43
  Her şey, CERN'de, verilerimizde ilgimizi
  çeken bir şey görmemizle başladı.
 • 1:43 - 1:46
  Bu, yeni bir parçacığın belirtisi,
 • 1:46 - 1:50
  cevaplanamayan bu soruya belki de
  sıra dışı bir cevap için ipucuydu.
 • 1:52 - 1:54
  Sanırım hala şüpheci küçük
  bir çocuğum ama şimdi
 • 1:54 - 1:56
  aynı zamanda bir parçacık avcısıyım.
 • 1:56 - 1:59
  Ben CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (LHC)
 • 1:59 - 2:03
  şimdiye kadar yapılmış en büyük
  bilim deneyinde, fizikçiyim.
 • 2:04 - 2:06
  Bu Fransa ve İsviçre sınırında
 • 2:06 - 2:07
  yerin 100 metre altında
 • 2:07 - 2:09
  27 kilometrelik bir tünel.
 • 2:09 - 2:11
  Bu tünelde, protonları
 • 2:11 - 2:14
  neredeyse ışık hızı kadar
  hızlandırıp
 • 2:14 - 2:17
  saniyede milyonlarca defa
  birbirine çarptırmak,
 • 2:17 - 2:20
  bu çarpışmaların kalıntılarını toplayarak
 • 2:21 - 2:24
  yeni, keşfedilmemiş önemli
  parçacıkları araştırmak için
 • 2:24 - 2:28
  uzay boşluğundan daha soğuk
  süper iletkenli mıknatıslar kullandık.
 • 2:29 - 2:32
  Tasarımı ve inşaası dünyanın her yerinden
 • 2:32 - 2:34
  binlerce fizikçinin onlarca yılını aldı.
 • 2:35 - 2:37
  2015'in yazında, yorulmadan
 • 2:37 - 2:40
  LHC'yi insanoğlunun
  çarpıştırıcı deneylerinde
 • 2:40 - 2:45
  şimdiye kadar kullandığı en yüksek
  enerjide çalıştırmaya çalışıyorduk.
 • 2:46 - 2:48
  Daha yüksek enerji önemli
 • 2:48 - 2:51
  çünkü parçacıklar için
  enerji ve parçacık kütlesi arasında
 • 2:51 - 2:53
  bir eşitlik var ve
 • 2:53 - 2:55
  kütle sadece doğa tarafından
  koyulmuş bir sayıdır.
 • 2:56 - 2:57
  Yeni parçacıklar keşfetmek için
 • 2:57 - 3:00
  bu daha büyük sayılara erişmemiz gerek.
 • 3:00 - 3:02
  Bunun için daha yüksek enerjili
  çarpıştırıcı inşa edilmeliyiz,
 • 3:02 - 3:05
  ve dünyanın en büyük,
  en yüksek enerjili çarpıştırıcısı
 • 3:05 - 3:07
  Büyük Hadron Çarpıştırıcısıdır. (LHC)
 • 3:08 - 3:13
  Daha sonra, protonları
  katrilyonlarca kez çarpıştırır,
 • 3:13 - 3:17
  ve bu verileri aylarca
  çok yavaş bir şekilde toplarız.
 • 3:19 - 3:23
  Daha sonra yeni parçacıklar verilerimizde
  çıkıntılar olarak belirebilir.
 • 3:23 - 3:26
  Umduğunuzdan daha hafif sapmalar,
 • 3:26 - 3:30
  pürüzsüz bir çizgiyi pek de pürüzsüz
  yapmayan küçük veri noktaları kümeleri.
 • 3:30 - 3:32
  Mesela bu çıkıntı,
 • 3:33 - 3:36
  2012'de aylarca veri topladıktan sonra
 • 3:36 - 3:39
  Higgs parçacığının -Higgs bozonu -
  keşfedilmesinin ve
 • 3:39 - 3:40
  onun varlığının teyiti olduğu olarak
 • 3:40 - 3:42
  Nobel ödülünün yolunu açmıştır.
 • 3:44 - 3:48
  2015'te enerjideki sıçrama,
 • 3:48 - 3:52
  yeni parçacıklar keşfetmek ve
  bu sorulara yeni cevaplar bulmak için
 • 3:52 - 3:53
  insanoğlunun eline geçen
 • 3:53 - 3:56
  en iyi şansı temsil ediyordu.
 • 3:56 - 3:59
  Çünkü Higgs bozonunu keşfettiğimizde
  kullandığımız enerjinin
 • 3:59 - 4:01
  neredeyse iki katını kullanmıştık.
 • 4:01 - 4:03
  Çok sayıda meslektaşım
  tüm kariyerleri boyunca
 • 4:03 - 4:06
  bu an için çalışmışlardı
  ve bu benim için de
 • 4:06 - 4:09
  tüm hayatım boyunca beklediğim andı.
 • 4:09 - 4:11
  Bu yüzden, 2015 harekete geçme zamanıydı.
 • 4:13 - 4:15
  Böylece, 2015'in Haziran ayında
 • 4:15 - 4:19
  LHC tekrar çalışmaya başladı.
 • 4:19 - 4:22
  İş arkadaşlarım ve ben
  neseflerimizi tuttuk
 • 4:22 - 4:24
  ve sonunda bu gelmiş geçmiş
  en yüksek enerjide
 • 4:24 - 4:26
  ilk proton çarpışmalarını gördük.
 • 4:26 - 4:28
  Alkışlar, şampanyalar, kutlamalar.
 • 4:28 - 4:31
  Bu bilim için bir dönüm noktasıydı
 • 4:32 - 4:37
  ve bu yepyeni verilerde ne bulacağımıza
  dair hiçbir fikrimiz yoktu.
 • 4:40 - 4:42
  Ve birkaç hafta sonra
  bir çıkıntı keşfettik.
 • 4:44 - 4:46
  Bu çok büyük bir çıkıntı değildi ama
 • 4:46 - 4:49
  yine de gözlerimizi fal taşı
  gibi açtıracak kadar büyüktü.
 • 4:49 - 4:52
  Eğer sizi şaşırtacak şeyleri
  10 üzerinden puanlarsak ve 10,
 • 4:52 - 4:54
  yeni bir parçacık keşfettiğinizi
  gösteriyorsa
 • 4:54 - 4:55
  bu, 4 puan alır.
 • 4:56 - 4:57
  (Gülüşmeler)
 • 4:58 - 5:03
  Saatlerimi, günlerimi, haftalarımı
  meslektaşlarımla gizli toplantılarda
 • 5:03 - 5:06
  bu küçük çıkıntı üzerine
  tartışmak için harcadım.
 • 5:06 - 5:09
  İncelemelere dayanıp
  dayanamayacağını görmek için
 • 5:09 - 5:11
  onu, en deneysel
  çubuklarımızla dürtükledik.
 • 5:12 - 5:15
  Fakat, aylarca süren ateşli
  çalışmanın ardından bile
 • 5:15 - 5:18
  - ofislerde sabahlayıp, eve gitmeyerek,
 • 5:18 - 5:19
  akşam yemeği için gofret yiyip
 • 5:20 - 5:21
  kovalarca kahve içerek -
 • 5:21 - 5:25
  ki fizikçiler kahveyi
  grafiğe döken makinalardır.
 • 5:26 - 5:27
  (Gülüşmeler)
 • 5:27 - 5:30
  Bu küçük çıkıntı bir türlü kaybolmadı.
 • 5:30 - 5:33
  Böylece, birkaç ay sonra
 • 5:33 - 5:37
  bu küçük çıkıntıyı şu şekilde açık
  bir mesajla dünyaya sunduk:
 • 5:37 - 5:40
  "Bu küçük çıkıntı ilginç ama sabit değil
 • 5:40 - 5:44
  bu yüzden biz daha fazla veri toplarken
  gözünüz üzerinde olsun."
 • 5:44 - 5:46
  Bu konuyla ilgii aşırı sakin
  olmaya çalışıyorduk.
 • 5:47 - 5:50
  Fakat dünya bu bilgiyle
  aşırı heyecanlandı.
 • 5:50 - 5:52
  Haberler bu bilgiye bayıldı.
 • 5:52 - 5:55
  İnsanlar, bunun onlara
  Higgs bozonunun keşfine doğru beliren
 • 5:55 - 5:58
  çıkıntıyı hatırlattığını söyledi.
 • 5:59 - 6:02
  Dahası, benim kuramcı meslektaşlarım
 • 6:02 - 6:04
  -ki kuramcı meslektaşlarımı çok severim-
 • 6:05 - 6:09
  bu küçük çıkıntıyla ilgili
  500 sayfalık yazı yazdılar.
 • 6:09 - 6:10
  (Gülüşmeler)
 • 6:10 - 6:15
  Parçacık fiziği dünyası
  tepe taklak olmuştu.
 • 6:15 - 6:20
  Peki, binlerce fizikçinin toplu olarak
  bu özel parçacıkla ilgili
 • 6:20 - 6:24
  aşırı heycanlanmasına
  sebep olan şey neydi?
 • 6:25 - 6:27
  Bu küçük çıkıntı eşsizdi.
 • 6:28 - 6:29
  Bu küçük çıkıntı bize,
 • 6:29 - 6:32
  kalıntısı yalnızca iki fotondan
  yani iki ışık biriminden oluşan
 • 6:32 - 6:36
  beklenmedik sayıda çok çarpışmaya
  tanık olduğumuzu
 • 6:36 - 6:37
  gösteriyordu,
 • 6:37 - 6:38
  ki bu çok nadirdir.
 • 6:39 - 6:42
  Parçacık çarpışmaları araba
  çarpışmalarına benzemez.
 • 6:42 - 6:43
  Farklı kuralları vardır.
 • 6:43 - 6:46
  İki parçacık, ışık hızı kadar
  bir hızla çarpıştığında
 • 6:46 - 6:47
  kuantum dünyası devreye girer.
 • 6:47 - 6:49
  Kuantum dünyasında,
 • 6:49 - 6:51
  bu iki parçacık çarpıştığında
 • 6:51 - 6:53
  dedektörümüze çarpan diğer
  parçacıklara bölünmenden önce
 • 6:53 - 6:57
  çok kısa bir anlığına yaşayan
  yeni bir parçacık yaratabilir.
 • 6:57 - 7:01
  Çarpışmanın etkisiyle iki arabanın da
  ortadan kaybolup bir bisikletin oluştuğu
 • 7:01 - 7:03
  bir kaza düşünün.
 • 7:03 - 7:04
  (Gülüşmeler)
 • 7:04 - 7:07
  Sonra bisiklet patlıyor
  ve dedektörümüze çarpan
 • 7:07 - 7:08
  iki kaykaya dönüşüyor.
 • 7:08 - 7:09
  (Gülüşmeler)
 • 7:09 - 7:11
  Tabi umarım böyle bir şey olmaz.
 • 7:11 - 7:13
  Çünkü dedektörlerimiz çok pahalı.
 • 7:14 - 7:18
  Dedektörlerimize yalnızca iki fotonun
  çarptığı olaylar çok nadirdir.
 • 7:18 - 7:21
  Fotonların özel kuantum
  özellikleri nedeniyle de
 • 7:21 - 7:24
  yalnızca iki fotonun
  ortaya çıkmasını sağlayacak
 • 7:24 - 7:27
  çok az sayıda olası yeni parçacıklar
 • 7:27 - 7:30
  - yani şu hayali bisikletler - mecvut.
 • 7:30 - 7:33
  Ama bu olasılıklardan
  bir tanesi çok büyük
 • 7:33 - 7:35
  ve bu olasılık küçücük bir
  çocukken kafama takılan
 • 7:35 - 7:39
  yer çekimiyle ilgili o uzun
  soluklu soruyla alakalı.
 • 7:42 - 7:44
  Yer çekimi size olağanüstü
  güçlü görünebilir.
 • 7:44 - 7:47
  Fakat, aslında doğanın diğer
  güçleriyle karşılaştırıldığında
 • 7:47 - 7:49
  inanılmaz derecede zayıf.
 • 7:49 - 7:52
  Zıpladığım zaman kısa bir
  süreliğine yer çekimini yenebilirim
 • 7:52 - 7:55
  ama bir protonu elimden çıkaramam.
 • 7:56 - 7:59
  Doğadaki diğer güçlerle karşılaştırıldığında
  yer çekiminin gücü ne midir?
 • 8:00 - 8:02
  10 üzeri -39'dur.
 • 8:02 - 8:05
  Yani sorasında 39 tane
  0 olan ondalık bir sayıdır.
 • 8:05 - 8:06
  Daha da kötüsü,
 • 8:06 - 8:08
  doğanın bilinen bütün güçleri,
 • 8:08 - 8:11
  Standard Model dediğimiz şeyle
  mükemmel bir şekilde tanımlanmış
 • 8:11 - 8:14
  ki bu doğanın, en küçük ölçülerde,
  mevcut olan en iyi tanımıdır ve
 • 8:14 - 8:17
  açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, bu
 • 8:17 - 8:20
  - Standart Modelin dışında
  kalan yer çekimi hariç -
 • 8:20 - 8:24
  insanoğlunun en büyük, en önemli
  başarılarından biridir.
 • 8:24 - 8:26
  Bu çılgınca bir şey.
 • 8:26 - 8:29
  Neredeyse yer çekiminin çoğu
  kaybolmuş gibi bir şey.
 • 8:30 - 8:32
  Onun birazını hissedebiliyoruz ama
 • 8:32 - 8:34
  geri kalanı nerede?
 • 8:34 - 8:35
  Kimse bilmiyor.
 • 8:35 - 8:40
  Ancak, kuramsal bir açıklama
  çılgınca bir fikir ortaya atıyor.
 • 8:42 - 8:43
  Sen ve ben --
 • 8:43 - 8:44
  hatta sen arkadaki --
 • 8:45 - 8:47
  biz, uzayın üç boyutunda yaşıyoruz.
 • 8:47 - 8:50
  Umarım bu tartışmaya açık
  bir ifade olmamıştır.
 • 8:50 - 8:51
  (Gülüşmeler)
 • 8:52 - 8:55
  Bilinen parçacıkların tümü de
  uzayın üç boyutunda yaşıyor.
 • 8:55 - 8:58
  Aslında, parçacık,
  üç boyutlu alandaki uyarımın,
 • 8:58 - 9:01
  yani uzaydaki bölgesel bir sallantının
 • 9:01 - 9:03
  başka bir adıdır.
 • 9:03 - 9:06
  Daha da önemlisi, bütün bunları
  tanımlamak için kullandığımız
 • 9:06 - 9:10
  bütün matematik uzayda sadece
  üç boyutun var olduğunu varsayıyor.
 • 9:10 - 9:13
  Ama matematik matematiktir,onunla
  istediğimiz şekilde oynayabiliriz.
 • 9:13 - 9:17
  İnsanlar da uzun zamandır uzayın
  ilave boyutlarıyla oynuyordu
 • 9:17 - 9:18
  fakat bu her zaman
 • 9:18 - 9:20
  soyut bir matematiksel
  kavram olarak kaldı.
 • 9:20 - 9:23
  Yani, sadece etrafınıza bakın --
  sen arkadaki, etrafına bak --
 • 9:23 - 9:26
  uzayın sadece üç boyutunun olduğu apaçık.
 • 9:26 - 9:28
  Peki ya bu doğru değilse?
 • 9:30 - 9:36
  Ya kayıp yer çekimi bize görünmeyen
 • 9:36 - 9:38
  uzay dışı bir boyuta sızıyorsa?
 • 9:39 - 9:43
  Ya yer çekimi en az diğer
  güçler kadar güçlüyse ve
 • 9:43 - 9:45
  bunu sadece uzay dışı
  boyutta gözlemleyebiiyorsan ve
 • 9:45 - 9:48
  bizim deneyimlediğimiz yer çekiminin
  onu çok güçsüz gösteren
 • 9:48 - 9:51
  sadece ufacık bir kısmıysa?
 • 9:52 - 9:53
  Eğer bunlar doğruysa,
 • 9:53 - 9:55
  parçacıkların Standart Modelini,
 • 9:55 - 9:57
  ilave bir boyutu kapsayacak şekilde
 • 9:57 - 10:00
  yani yer çekiminin
  hiperboyutlu parçacığı olan
 • 10:00 - 10:02
  uzay dışı boyutlarda yaşayan
  özel uzaysal gravitonu
 • 10:02 - 10:04
  kapsayacak şekilde genişletmeliyiz.
 • 10:04 - 10:05
  Yüz ifadelerinizi görebiliyorum.
 • 10:05 - 10:08
  Muhtemelen bana "Üç boyutta
  sıkışıp kalmış olarak
 • 10:08 - 10:10
  nasıl bu çılgın bilim kurgu
  fikrini test edeceğiz?"
 • 10:10 - 10:12
  sorusunu soruyorsunuzdur.
 • 10:13 - 10:14
  Her zaman yaptığımız gibi,
 • 10:14 - 10:16
  iki protonu birbirine çarptırarak --
 • 10:16 - 10:17
  (Gülüşmeler)
 • 10:17 - 10:19
  Çarpışmanın,
 • 10:19 - 10:21
  tekrar LHC'nin üç boyutuna geri dönen,
 • 10:21 - 10:25
  iki foton yani iki ışık parçacığı
  tüketen bu hiperboyutlu gravitonu,
 • 10:25 - 10:26
  anlık olarak yaratarak
 • 10:26 - 10:29
  mevcut olabilecek herhangi bir
 • 10:29 - 10:32
  ilave-uzamsal boyutta yankılanması
 • 10:32 - 10:34
  oldukça zordur.
 • 10:36 - 10:39
  Bu varsayımsal ilave boyutlu graviton,
 • 10:39 - 10:42
  bizim ufak, iki-fotonluk
  çıkıntımıza sebep olabilecek
 • 10:42 - 10:45
  özel kuantum özelliklerine sahip
 • 10:45 - 10:48
  tek olası varsayımsal yeni
  parçacıklardan biridir.
 • 10:51 - 10:55
  Yani, yer çekiminin gizemini açıklama ve
 • 10:55 - 10:59
  uzayın ilave boyutlarını
  keşfetme olasılığı --
 • 10:59 - 11:02
  belki şimdi neden binlerce
  fizikçinin hep beraber
 • 11:02 - 11:05
  bizim ufak iki fotonluk çıkıntımız
  için aşırı heyecanlandığını
 • 11:05 - 11:07
  birazcık anlayabilmişsinizdir.
 • 11:07 - 11:08
  Bu tür bir keşif
 • 11:08 - 11:10
  ders kitaplarını baştan yazdırır.
 • 11:10 - 11:11
  Ama unutmayın,
 • 11:11 - 11:16
  bizim, yani o zaman bu işle uğraşan
  deneyselcilerin mesajı oldukça açıktı:
 • 11:16 - 11:17
  Daha fazla veriye ihtiyacımız var.
 • 11:18 - 11:19
  Daha fazla veriyle,
 • 11:19 - 11:23
  küçük çıkıntı ya gıcır gıcır bir
  Nobel Ödülüne dönüşecek
 • 11:24 - 11:26
  (Gülüşmeler)
 • 11:26 - 11:28
  ya da fazla veri çıkıntının
  etrafındaki boşluğu doldurup
 • 11:28 - 11:31
  onu güzel pürüzsüz bir
  çizgiye dönüştürecekti.
 • 11:31 - 11:33
  Böylece, daha fazla veri topladık ve
 • 11:33 - 11:35
  birkaç ay sonra, beş kat fazla veriyle
 • 11:35 - 11:37
  küçük çıkıntımız
 • 11:37 - 11:40
  pürüzsüz bir çizgiye dönüştü.
 • 11:43 - 11:46
  Gazeteler "büyük hayal kırıklığı",
  "sönen umutlar" ve
 • 11:46 - 11:49
  parçacık fizikçilerinin "ne kadar
  üzgün oldukları" ile ilgili yazılar yazdı.
 • 11:49 - 11:51
  Gazetelerde yazılanlara bakınca,
 • 11:51 - 11:54
  bizim LHC'yi kapatıp eve gitmeye
  karar verdiğimizi düşünürdünüz.
 • 11:54 - 11:56
  (Gülüşmeler)
 • 11:56 - 11:58
  Ama biz öyle yapmadık.
 • 12:01 - 12:02
  Peki
 • 12:02 - 12:04
  neden öyle yapmadık?
 • 12:04 - 12:08
  Yani, eğer bir parçacık keşfetmediysem
  - ki keşfetmedim -
 • 12:08 - 12:11
  neden burada sizinle konuşuyorum?
 • 12:11 - 12:13
  Neden sadece utançla başımı eğip
 • 12:13 - 12:15
  eve gitmedim?
 • 12:19 - 12:21
  Parçacık fizikçileri
 • 12:21 - 12:22
  araştırmacıdır.
 • 12:24 - 12:26
  Bizim yaptığımız daha çok harita çizimi.
 • 12:27 - 12:29
  Şöyle anlatayım:
  bir saniyeliğine LHC'yi unutun.
 • 12:29 - 12:31
  Uzak bir gezegene varmakta olan,
 • 12:31 - 12:35
  uzaylı arayan bir uzay araştırmacısı
  olduğunuzu hayal edin.
 • 12:35 - 12:37
  İlk göreviniz nedir?
 • 12:37 - 12:40
  Hemen gezegenin yörüngesinde
  dönmek, iniş yapmak,
 • 12:40 - 12:43
  bariz yaşam belirtileri için
  hızlıca etrafa göz atmak
 • 12:43 - 12:44
  ve ana üsse raporlamak.
 • 12:45 - 12:47
  Şu anda biz bu aşamadayız.
 • 12:47 - 12:50
  LHC'ye, yeni, gözle açık bir
  şekilde görülebilen parçacıklar
 • 12:50 - 12:53
  var mı diye bir baktık ve
  şimdi olmadığını raporlayabiliriz.
 • 12:54 - 12:56
  Uzaktaki bir dağda tuhaf
  görünümlü uzaylı bir çıkıntı gördük
 • 12:56 - 12:59
  fakat yakınlaştığımızda onun
  bir kaya olduğunu anladık.
 • 12:59 - 13:01
  Peki sonra ne yaparız?
  Pes edip geri mi döneriz?
 • 13:01 - 13:02
  Tabi ki hayır.
 • 13:02 - 13:05
  Eğer öyle yaparsak berbat
  birer bilim adamı oluruz.
 • 13:05 - 13:07
  Hayır, bir sonraki birkaç on yılı,
 • 13:07 - 13:10
  keşfederek, bölgenin haritasını çıkararak,
 • 13:10 - 13:13
  toprağı ince aralıklı aletlerle
  dikkatle inceleyerek,
 • 13:13 - 13:14
  her taşın altına bakarak,
 • 13:14 - 13:16
  yüzeyin altını kazarak geçiririz.
 • 13:16 - 13:17
  Yeni parçacılar
 • 13:17 - 13:20
  büyük, gözle görülebilecek kadar
  bariz çıkıntılar halinde
 • 13:20 - 13:22
  ya hemen belirir ya da
 • 13:22 - 13:25
  kendilerini yıllarca süren veri
  toplamanın ardından gösterir.
 • 13:26 - 13:28
  İnsanlık, yüksek yoğunluktaki enerjideki
 • 13:28 - 13:30
  yani LHC'deki keşfine daha yeni başladı
 • 13:30 - 13:32
  ve daha yapılacak çok araştırmamız var.
 • 13:32 - 13:35
  Peki, ya 10 ya da 20 yıl
  geçtikten sonra bile
 • 13:35 - 13:38
  yeni bir parçacık keşfedemezsek?
 • 13:39 - 13:41
  Daha büyük bir makine inşa ederiz.
 • 13:41 - 13:42
  (Gülüşmeler)
 • 13:42 - 13:46
  Daha yüksek enerjilerde
  araştırmalar yaparız.
 • 13:46 - 13:48
  Parçacıkları LHC'nin enerjisinin
 • 13:48 - 13:51
  10 katı enerjide çarpıştırabileceğimiz
 • 13:51 - 13:53
  100 km'lik tünelin
  planlaması devam ediyor.
 • 13:53 - 13:56
  Doğanın yeni parçacıkları
  nereye koyacağına biz karar vermiyoruz.
 • 13:56 - 13:59
  Biz sadece araştırmaya
  devam etmeye karar veriyoruz.
 • 13:59 - 14:01
  Peki, ya 100 km'lik
  ya da 500 km'lik tünel
 • 14:01 - 14:04
  ya da Dünya ve Ay arasında
  uzayda süzülen
 • 14:04 - 14:07
  10.000 km'lik çarpıştırıcıdan sonra bile
 • 14:07 - 14:10
  yeni parçacıklar bulamazsak?
 • 14:12 - 14:15
  O zaman, belki de parçacık
  fiziğini yanlış yapıyoruzdur.
 • 14:15 - 14:16
  (Gülüşmeler)
 • 14:16 - 14:19
  Belki bir şeyleri yeniden düşünmeliyizdir.
 • 14:19 - 14:21
  Belki şu anda sahip olduğumuzdan
  daha fazla kaynağa,
 • 14:21 - 14:24
  teknolojiye, uzmanlığa ihtiyacımız vardır.
 • 14:25 - 14:28
  Zaten yapay zeka ve LHC'de makine
  öğrenme tekniklerini kullanıyoruz ama
 • 14:28 - 14:31
  kendine hiperboyutlu graviton
  keşfetmeyi öğretebilen,
 • 14:31 - 14:34
  böyle ileri teknoloji ürünü
  algoritmaları kullanarak
 • 14:34 - 14:36
  parçacık fiziği deneyi
  tasarladığınızı hayal edin.
 • 14:37 - 14:41
  Peki ya yapay zeka bile sorularımızı
  cevaplamada bize yardımcı olamazsa?
 • 14:42 - 14:44
  Ya bu yüzyıllarca cevaplanamamış sorular
 • 14:44 - 14:47
  öngörülebilir gelecekte de
  cevaplanamamaya mahkumsa?
 • 14:47 - 14:50
  Ya küçüklüğümden beri
  aklımı kurcalayan şeyler
 • 14:50 - 14:53
  hayatım boyunca
  cevaplanamamaya mahkumsa?
 • 14:54 - 14:55
  İşte o zaman,
 • 14:56 - 14:59
  daha da büyüleyici olacak.
 • 15:00 - 15:03
  Tamamen yeni şekillerde
  düşünmek zorunda kalacağız.
 • 15:04 - 15:06
  Varsayımlarımıza geri gidip
 • 15:06 - 15:08
  bir yerde kusur olup
  olmadığını saptayacağız.
 • 15:09 - 15:12
  Yüzyıllık sorularda yeni bakışlara
  ihtiyaç duyduğumuzdan
 • 15:12 - 15:14
  bilim araştırmalarında
  bize katılmaları için
 • 15:14 - 15:16
  daha çok insanı
  cesaretlendirmemiz gerekecek.
 • 15:16 - 15:19
  Bunların cevaplarını ben de
  bilmiyorum ama hala arıyorum.
 • 15:19 - 15:20
  Ama biri
 • 15:20 - 15:23
  - belki şimdi ilkokulda
  belki de henüz doğmadı -
 • 15:24 - 15:25
  fiziği, en sonunda
 • 15:25 - 15:28
  tamamen yeni bir bakış açısıyla
  görmemizi sağlayacak ve
 • 15:28 - 15:31
  belki de yanlış soruları
  sorduğumuzu bize gösterecek.
 • 15:32 - 15:34
  Ki bu fiziğin sonu değil
 • 15:34 - 15:37
  yeni ve farklı bir başlangıcı olacak.
 • 15:37 - 15:38
  Teşekkürler.
 • 15:38 - 15:40
  (Alkışlar)
Title:
Fizikteki cevaplanmamış soruları nasıl keşfediyoruz?
Speaker:
James Beacham
Description:

James Beacham bu zamana kadar yapılan en büyük bilim deneyini yani CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısını (LHC) kullanarak fizikteki en önemli cevapsız sorulara cevap arıyor. Bilimin nasıl işlediğiyle ilgili bu eğlenceli ve anlaşılması kolay konuşmada, Beacham bizleri ilave-uzamsal boyutlar üzerinden, keşfedilmemiş temel parçacıkların (ve yer çekiminin sırlarının açıklamasının) arayışında bir yolculuğa çıkarıyor ve araştırmaya devam etme dürtüsünü ayrıntılarıyla anlatıyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:54

Turkish subtitles

Revisions