Return to Video

U slavu konflikta | Džonatan Marks (Jonathan Marks) | TEDxPSU

 • 0:12 - 0:13
  Pre dvadeset godina,
 • 0:13 - 0:16
  kad sam bio advokat
  i pravnik za ljudska prava
 • 0:16 - 0:19
  stalno zaposlen u Londonu
 • 0:19 - 0:22
  u najvišem sudu u zemlji
 • 0:22 - 0:26
  koji i dalje zaseda, neki bi rekli
  zbog istorijske greške,
 • 0:26 - 0:27
  u ovoj zgradi ovde,
 • 0:28 - 0:31
  upoznao sam mladića
  koji je upravo dao otkaz
 • 0:31 - 0:33
  u britanskom ministarstvu
  spoljnih poslova.
 • 0:33 - 0:36
  Kad sam ga upitao: "Zašto si dao otkaz",
 • 0:36 - 0:37
  ispričao mi je ovu priču.
 • 0:38 - 0:41
  Jednog jutra je otišao kod šefa i rekao:
 • 0:41 - 0:45
  "Hajde da nešto preduzmemo
  povodom kršenja ljudskih prava u Kini."
 • 0:46 - 0:48
  A njegov šef je odgovorio:
 • 0:48 - 0:50
  "Ne možemo uraditi bilo šta
  zbog kršenja ljudskih prava u Kini
 • 0:50 - 0:53
  jer imamo trgovinske odnose s Kinom."
 • 0:54 - 0:57
  Pa je moj prijatelj otišao povijenog repa
 • 0:57 - 1:00
  i šest meseci kasnije
  ponovo se vratio kod šefa,
 • 1:01 - 1:02
  a ovaj put je rekao:
 • 1:02 - 1:06
  "Preduzmimo nešto
  povodom ljudskih prava u Burmi",
 • 1:06 - 1:07
  kako se tada zvala.
 • 1:08 - 1:10
  Njegov šef je ponovo zastao
 • 1:10 - 1:14
  i rekao: "Oh, ali ne možemo da uradimo
  bilo šta povodom ljudskih prava u Burmi
 • 1:14 - 1:18
  jer nemamo bilo kakve
  trgovinske odnose s Burmom."
 • 1:18 - 1:19
  (Smeh)
 • 1:19 - 1:21
  Ovo je bio trenutak
  kad je znao da mora da ide.
 • 1:21 - 1:24
  Nije ga samo licemerje dotuklo.
 • 1:25 - 1:28
  Radilo se o nespremnosti njegove vlade
 • 1:28 - 1:30
  da uđe u knflikt s drugim vladama,
 • 1:30 - 1:32
  u žestoke rasprave,
 • 1:32 - 1:36
  dok sve vreme nevini ljudi ispaštaju.
 • 1:37 - 1:39
  Stalno nam govore
 • 1:40 - 1:42
  da je konflikt loš,
 • 1:42 - 1:44
  a da je kompromis dobar;
 • 1:45 - 1:47
  da je konflikt loš,
 • 1:47 - 1:49
  ali da je konsenzus dobar;
 • 1:49 - 1:52
  da je konflikt loš,
 • 1:52 - 1:54
  a saradnja je dobra.
 • 1:55 - 1:57
  Međutim, po mom mišljenju,
 • 1:57 - 1:59
  to je suviše pojednostavljeno
  viđenje sveta.
 • 1:59 - 2:01
  Ne možemo da znamo
 • 2:01 - 2:03
  da li je konflikt loš,
 • 2:03 - 2:06
  dok ne znamo ko se bori,
 • 2:06 - 2:08
  zbog čega se bori
 • 2:08 - 2:10
  i kako se bori.
 • 2:10 - 2:13
  A kompromisi mogu da budu
  u potpunosti truli,
 • 2:13 - 2:16
  ako povređuju ljude
  koji ne donose odluke,
 • 2:17 - 2:19
  ljude koji su ranjivi, obespravljeni,
 • 2:19 - 2:23
  ljude koje imamo obavezu da štitimo.
 • 2:24 - 2:27
  Sad, možda ste unekoliko
  skeptični zbog advokata
 • 2:27 - 2:30
  koji se zalaže za prednosti konflikta
 • 2:30 - 2:33
  i za stvaranje problema
  nasuprot kompromisima,
 • 2:33 - 2:35
  ali sam takođe kvalifikovani posrednik,
 • 2:35 - 2:38
  a ovih dana provodim vreme
  besplatno držeći govore o etici.
 • 2:39 - 2:42
  Kao što me menadžer moje banke
  voli da podseti, gubim status.
 • 2:44 - 2:47
  Ali ako prihvatite moj argument,
 • 2:47 - 2:50
  to bi trebalo da promeni, ne samo to
  kako vodimo privatne živote,
 • 2:50 - 2:52
  koje bih želeo za kratko
  da ostavim po strani,
 • 2:53 - 2:57
  već će da promeni i način
  na koji razmišljamo o većim problemima
 • 2:57 - 3:00
  javnog zdravlja i okoline.
 • 3:01 - 3:02
  Dozvolite da objasnim.
 • 3:04 - 3:06
  Svaki osnovac u Sjedinjenim Državama,
 • 3:06 - 3:09
  uključujući i moju 12-ogodišnju kćerku,
 • 3:09 - 3:13
  uči da postoje tri grane vlade:
 • 3:13 - 3:17
  zakonodavna, izvršna i sudska grana.
 • 3:17 - 3:19
  Džejms Madison je napisao:
 • 3:19 - 3:24
  "Ako postoji neki princip
  svetiji u našem Ustavu,
 • 3:24 - 3:26
  i zaista u bilo kom slobodnom ustavu,
 • 3:26 - 3:28
  od bilo kog drugog,
 • 3:28 - 3:30
  to je onaj koji razdvaja
 • 3:30 - 3:35
  zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast."
 • 3:35 - 3:39
  Sad, tvorci sistema
  nisu samo bili zabrinuti
 • 3:39 - 3:43
  zbog koncentracije i vršenja vlasti.
 • 3:43 - 3:47
  Takođe su razumeli opasnost uticaja.
 • 3:48 - 3:53
  Sudije ne mogu da određuju
  ustavnost zakona,
 • 3:53 - 3:57
  ako učestvuju u njihovom sastavljanju,
 • 3:57 - 4:01
  niti mogu da pozivaju druge
  grane vlasti na odgovornost,
 • 4:01 - 4:03
  ako sarađuju s njima
 • 4:03 - 4:06
  ili imaju bliske veze s njima.
 • 4:07 - 4:11
  Ustav je, kako je to
  jedan čuveni akademik sročio:
 • 4:11 - 4:14
  "poziv na borbu."
 • 4:14 - 4:17
  A služe nama ljudima,
 • 4:17 - 4:22
  kada se ove grane uistinu međusobno bore.
 • 4:24 - 4:27
  Sad, prepoznajemo važnost borbe,
 • 4:27 - 4:30
  ne samo u javnom sektoru
 • 4:30 - 4:32
  među našim granama vlade.
 • 4:32 - 4:36
  Takođe nam je poznata
  i u privatnom sektoru,
 • 4:36 - 4:38
  u odnosima među korporacijama.
 • 4:40 - 4:45
  Zamislimo da se dva američka
  avioprevoznika zajedno dogovore
 • 4:45 - 4:47
  da neće obarati cene
 • 4:47 - 4:51
  u njihovoj ekonomskoj klasi
  ispod 250 dolara po karti.
 • 4:52 - 4:56
  To je saradnja, neki bi rekli dosluh,
 • 4:56 - 4:57
  a ne konkurencija
 • 4:57 - 5:00
  i na štetu je nas ljudi
 • 5:00 - 5:02
  jer skuplje plaćamo karte.
 • 5:03 - 5:05
  Slično, zamislite
  da dva avioprevoznika kažu:
 • 5:05 - 5:10
  "Pazite, avioprevoznik A će da uzme
  rutu od Los Anđelesa do Čikaga",
 • 5:10 - 5:14
  a avioprevoznik B kaže: "Mi ćemo da uzmemo
  rutu od Čikaga do Vašingtona
 • 5:14 - 5:15
  i nećemo biti konkurencija."
 • 5:15 - 5:20
  Ponovo, radi se o saradnji ili dosluhu,
  umesto konkurentnosti
 • 5:20 - 5:22
  i na štetu je nas ljudi.
 • 5:24 - 5:30
  Te razumemo važnost borbe
 • 5:30 - 5:34
  kada se radi o odnosima
  između grana vlade,
 • 5:35 - 5:37
  javnog sektora.
 • 5:37 - 5:40
  Takođe razumemo važnost konflikta
 • 5:40 - 5:45
  kada se radi o odnosima
  među korporacijama,
 • 5:45 - 5:47
  privatnom sektoru.
 • 5:47 - 5:49
  Ali zaboravili smo je
 • 5:49 - 5:54
  u odnosima između
  javnog i privatnog sektora.
 • 5:54 - 5:57
  A vlade širom sveta sarađuju s industrijom
 • 5:57 - 6:01
  kako bi rešili probleme
  javnog zdravlja i okoline,
 • 6:01 - 6:04
  često sarađujući baš s onim korporacijama
 • 6:04 - 6:10
  koje stvaraju ili pogoršavaju
  probleme koje pokušavaju da reše.
 • 6:11 - 6:15
  Rečeno nam je da su ovi odnosi
 • 6:15 - 6:17
  situacije bez gubitnika.
 • 6:18 - 6:21
  Ali šta ako je neko na gubitku?
 • 6:23 - 6:25
  Daću vam neke primere.
 • 6:26 - 6:30
  Agencija Ujedinjenih nacija je odlučila
  da se bavi ozbiljnim problemom:
 • 6:30 - 6:33
  lošom sanitacijom u školama
  u ruralnoj Indiji.
 • 6:34 - 6:39
  Uradili su to ne samo u saradnji
  sa nacionalnom i lokalnom vladom,
 • 6:39 - 6:41
  već i sa televizijskom firmom
 • 6:41 - 6:45
  i sa velikom multinacionalnom
  firmom gaziranih pića.
 • 6:46 - 6:49
  U zamenu za manje od milion dolara,
 • 6:49 - 6:53
  gde je korporacija dobila prednosti
  višemesečne reklamne kampanje,
 • 6:53 - 6:56
  uključujući 12-očasovni teleton,
 • 6:56 - 6:59
  sa sve upotrebom firminog logoa
  i zaštitnih boja.
 • 7:02 - 7:04
  Ovo je bio dogovor,
 • 7:04 - 7:07
  koji je bio u potpunosti razumljiv
 • 7:07 - 7:09
  s tačke gledišta korporacije.
 • 7:09 - 7:12
  Uvećava ugled firme
 • 7:12 - 7:14
  i stvara odanost brendu
  i njegovim proizvodima.
 • 7:15 - 7:17
  Ali po mom mišljenju,
 • 7:17 - 7:21
  ovo je suštinski problematično
  za vladinu agenciju,
 • 7:21 - 7:25
  agenciju koja ima misiju
  da promoviše održivost.
 • 7:27 - 7:30
  Povećanjem potrošnje
  pića sa šećernim zaslađivačima,
 • 7:30 - 7:34
  proizvedenih iz oskudnih zaliha vode
  i koji se piju iz plastičnih flaša,
 • 7:34 - 7:37
  u državi koja se već bori sa gojaznošću,
 • 7:37 - 7:41
  ovo niti je održivo
  s gledišta javnog zdravlja,
 • 7:41 - 7:44
  niti sa gledišta ekologije.
 • 7:44 - 7:47
  A kako bi rešila jedan problem
  javnog zdravlja,
 • 7:47 - 7:49
  agencija seje seme
 • 7:49 - 7:50
  drugog.
 • 7:52 - 7:57
  Ovo je tek jedan primer
  od desetina koje sam otkrio
 • 7:57 - 8:02
  tokom istraživanja za knjigu
  o odnosima između vlade i industrije.
 • 8:02 - 8:05
  Takođe bih mogao da vam govorim
  o inicijativama u parkovima
 • 8:06 - 8:07
  u Londonu i širom Britanije,
 • 8:07 - 8:10
  koji uključuju istu firmu
  koja promoviše vežbanje
 • 8:10 - 8:15
  ili zaista o britanskoj vladi
  koja stvara dobrovoljne garancije
 • 8:15 - 8:17
  u partnerstvu s industrijom,
 • 8:17 - 8:20
  umesto da reguliše industriju.
 • 8:20 - 8:26
  Ove saradnje ili partnerstva
  su postale paradigma u javnom zdravstvu
 • 8:26 - 8:30
  i, opet, imaju smisla
  s tačke gledišta industrije.
 • 8:30 - 8:34
  Omogućuju im da formulišu
  probleme i rešenja u javnom zdravstvu
 • 8:34 - 8:36
  tako da oni predstavljaju
  najmanju pretnju,
 • 8:36 - 8:39
  kako bi bili najsaglasniji
  s njihovim komercijalnim interesima.
 • 8:39 - 8:41
  Tako gojaznost postaje problem
 • 8:41 - 8:46
  odlučivanja pojedinca,
 • 8:46 - 8:48
  ličnog ponašanja,
 • 8:48 - 8:51
  lične odgovornosti
  i nedostatka fizičke aktivnosti.
 • 8:51 - 8:53
  To nije problem,
 • 8:53 - 8:55
  kada se ovako formuliše,
 • 8:55 - 8:58
  multinacionalnog prehrambenog sistema
  koji uključuje veće korporacije.
 • 8:58 - 9:00
  I, opet, ne krivim industriju.
 • 9:00 - 9:04
  Industrija se prirodno uključuje
  u strategije uticaja
 • 9:04 - 9:06
  kako bi promovisala sopstvene
  komercijalne interese.
 • 9:07 - 9:10
  Međutim, vlade imaju odgovornost
 • 9:10 - 9:12
  da razviju kontrastrategije
 • 9:12 - 9:14
  da zaštite nas
 • 9:14 - 9:17
  i opšte dobro.
 • 9:18 - 9:20
  Želim da vam dam još jedan primer,
 • 9:20 - 9:22
  da se pomaknemo sa visokoprofilne saradnje
 • 9:22 - 9:24
  na nešto što je ispod zemlje,
 • 9:24 - 9:27
  i bukvalno i figurativno.
 • 9:29 - 9:31
  A pre toga ću da pomenem
 • 9:31 - 9:35
  grešku koju vlade prave
 • 9:35 - 9:37
  kada sarađuju na ovaj način
 • 9:37 - 9:39
  s industrijom
 • 9:39 - 9:41
  je to da stapaju
 • 9:41 - 9:43
  opšte dobro
 • 9:43 - 9:44
  i zajednički jezik.
 • 9:47 - 9:49
  Kada sarađujete s industrijom,
 • 9:49 - 9:52
  nužno sklanjate sa stola
 • 9:52 - 9:56
  ono što bi moglo da podstiče opšte dobro,
  na šta industrija neće pristati.
 • 9:56 - 9:59
  Industrija neće pristati
  na pojačanu regulaciju,
 • 9:59 - 10:03
  ukoliko ne smatraju da bi to
  odbilo još veću regulaciju
 • 10:03 - 10:06
  ili bi možda izbacilo
  neku konkurenciju sa tržišta.
 • 10:07 - 10:10
  Niti firme mogu da pristanu
  da urade određene stvari,
 • 10:10 - 10:13
  na primer da povećaju cene
  svojih nezdravih proizvoda
 • 10:13 - 10:15
  jer bi to narušilo zakon o konkurenciji,
 • 10:15 - 10:16
  kako smo utvrdili.
 • 10:18 - 10:21
  Stoga, naše vlade ne bi trebalo da mešaju
 • 10:21 - 10:24
  opšte dobro i zajednički jezik,
 • 10:24 - 10:29
  naročito kad zajednički jezik
  znači postizanje dogovora sa industrijom.
 • 10:30 - 10:33
  Dakle, nazad na primer pod zemljom,
 • 10:33 - 10:36
  hidraulično kopanje prirodnog gasa.
 • 10:37 - 10:40
  Zamislite da ste kupili zemljišnu parcelu,
 • 10:40 - 10:42
  ne znajući da su prodata
  prava na minerale.
 • 10:42 - 10:44
  To se desilo pre pomame za gasom.
 • 10:46 - 10:49
  Izgradite svoj dom iz snova na tom placu
 • 10:49 - 10:50
  i uskoro
 • 10:50 - 10:56
  otkrijete da naftna kompanija
  gradi bunarsku platformu na vašoj zemlji.
 • 10:56 - 11:00
  To su bile nedaće porodice Halovič.
 • 11:02 - 11:05
  Za kratak vremenski period,
 • 11:05 - 11:08
  počeli su da se žale na glavobolje,
 • 11:08 - 11:11
  bolove u grlu, peckanje u očima,
 • 11:11 - 11:14
  uz smetnje zbog buke, vibriranje
 • 11:14 - 11:17
  i jaka svetla od plamsanja prirodnog gasa.
 • 11:17 - 11:19
  Veoma glasno su iznosili kritike,
 • 11:20 - 11:22
  a potom su ućutali.
 • 11:23 - 11:26
  I zahvajujući "Pitsburg Post-gazeti"
  gde je objavljena ova slika,
 • 11:26 - 11:29
  i još jednim novinama,
  otkrili smo zašto su ućutali.
 • 11:29 - 11:33
  Novinari su pošli na sud i pitali:
  "Šta se desilo sa Halovičima?"
 • 11:33 - 11:36
  A ispostavilo se da su Haloviči
  postigli tajno poravnanje
 • 11:36 - 11:40
  sa rukovodiocima naftne firme,
  i to je bilo poravnanje "uzmi-ili-ostavi".
 • 11:40 - 11:41
  Naftna firma je rekla,
 • 11:41 - 11:44
  možete da uzmete šestocifreni iznos,
 • 11:44 - 11:46
  preselite se drugde
  i započnite život iznova,
 • 11:46 - 11:47
  ali zauzvrat
 • 11:47 - 11:51
  morate da obećate da nećete govoriti
  o svom iskustvu s našom firmom,
 • 11:51 - 11:54
  da nećete govoriti
  o svom iskustvu s kopanjem gasa,
 • 11:54 - 11:57
  nećete govoriti o zdravstvenim posledicama
 • 11:58 - 12:01
  koje su potencijalno otkrivene
  tokom lekarskog pregleda.
 • 12:02 - 12:05
  Sad, ne krivim Haloviče jer su prihvatili
 • 12:05 - 12:08
  poravnanje "uzmi-ili-ostavi"
 • 12:08 - 12:10
  i što su započeli svoje živote drugde.
 • 12:10 - 12:11
  I možemo da razumemo
 • 12:11 - 12:14
  zašto bi firma želela
  da utiša šarku koja škripi.
 • 12:14 - 12:18
  Želim da uprem prst
  u pravni i regulatorni sistem,
 • 12:18 - 12:21
  sistem u kom postoji mreža sporazuma,
 • 12:21 - 12:23
  baš poput ovoga,
 • 12:23 - 12:26
  koja služi za utišavanje ljudi
  i skrivanje jedinica podataka
 • 12:27 - 12:30
  od eksperata za javno zdravlje
  i epidemologa,
 • 12:30 - 12:31
  sistem u kom će se regulatori
 • 12:31 - 12:35
  čak uzdržati od izdavanja ukaza o prestupu
 • 12:35 - 12:36
  u slučaju zagađenja,
 • 12:36 - 12:38
  ukoliko se vlasnik zemljišta
  i plinska firma
 • 12:38 - 12:40
  dogovore o poravnanju.
 • 12:40 - 12:44
  Ovo nije sistem koji je samo loš
  sa tačke gledišta zdravstva;
 • 12:44 - 12:47
  on izlaže opasnosti lokalne porodice
 • 12:47 - 12:49
  koje su u neznanju.
 • 12:52 - 12:56
  Sad, dao sam vam dva primera,
  ne zato što su to usamljeni primeri.
 • 12:56 - 12:59
  To su primeri sistemskog problema.
 • 12:59 - 13:01
  Mogao bih da podelim neke protivprimere,
 • 13:01 - 13:04
  na primer, slučaj javnog zvaničnika
 • 13:04 - 13:07
  koji tuži farmaceutsku firmu
 • 13:07 - 13:09
  zbog prikrivanja činjenice
 • 13:09 - 13:15
  da njihovi antidepresanti povećavaju
  samoubilačke misli kod adolescenata.
 • 13:16 - 13:19
  Mogao bih da vam govorim o regulatoru
  koji se ustremio na prehrambenu firmu
 • 13:19 - 13:23
  jer je preuveličavala navodnu
  zdravstvenu korist njihovog jogurta.
 • 13:23 - 13:27
  I mogu da vam govorim o zakonodavcu
 • 13:27 - 13:31
  koji se uprkos žestokom lobiranju,
  usmerenom sa obe strane,
 • 13:31 - 13:35
  bori za zaštitu okoline.
 • 13:36 - 13:37
  Ovo su usamljeni primeri,
 • 13:37 - 13:42
  ali su svetionici u mraku
 • 13:42 - 13:45
  i mogu da nam pokažu put.
 • 13:47 - 13:51
  Započeo sam predlažući
  da se ponekad moramo upustiti u sukob.
 • 13:52 - 13:56
  Vlade bi trebalo da se rvu,
 • 13:56 - 14:01
  bore, ponekad uključuju
  u direktan sukob sa korporacijama.
 • 14:02 - 14:07
  Ne iz razloga što su vlade
  po prirodi dobre,
 • 14:07 - 14:09
  a korporacije su po prirodi zle.
 • 14:09 - 14:13
  I jedni i drugi
  su sposobni za dobro i zlo.
 • 14:14 - 14:19
  Ali korporacije, razume se, delaju u cilju
  promovisanja svojih komercijalnih interesa
 • 14:20 - 14:26
  a rade to tako što nekad podrivaju,
  a nekad promovišu opšte dobro.
 • 14:26 - 14:30
  Međutim, odgovornost je vlada
 • 14:30 - 14:33
  da štite i promovišu opšte dobro.
 • 14:33 - 14:36
  I trebalo bi da insistiramo
 • 14:36 - 14:38
  da se bore za to.
 • 14:40 - 14:43
  Zato što su vlade
 • 14:43 - 14:45
  zaštitnici
 • 14:46 - 14:47
  javnog zdravlja;
 • 14:48 - 14:51
  vlade su zaštitnici
 • 14:51 - 14:53
  okoline;
 • 14:53 - 14:54
  i vlade su te
 • 14:54 - 14:56
  koje su zaštitnici
 • 14:56 - 15:01
  tih suštinskih delova našeg opšteg dobra.
 • 15:02 - 15:03
  Hvala vam.
 • 15:03 - 15:08
  (Aplauz)
Title:
U slavu konflikta | Džonatan Marks (Jonathan Marks) | TEDxPSU
Description:

Sukob ne valja; kompromis, konsenzus i saradnja su dobri - barem nam je tako rečeno. Advokat i etičar biologije, Džonatan Marks, dovodi u pitanje ovu konvencionalnu mudrost, pokazujući kako vlade mogu da ugroze javno zdravlje, ljudska prava i okolinu kada se uortače s industrijom. Važan, aktuelan podsetnik da opšte dobro i zajednički jezik nisu jedno te isto.

Džonatan Marks radi na preseku etike, prava i zakona. Kako je studirao pravo na Univerzitetu Oksford, postao je kvalifikovani advokat i posrednik, i proveo je deceniju radeći kao stalno zaposleni pravnik u Londonu, gde je postao stručnjak za zakone o ljudskim pravima, ekologiji i komercijalnim regulativama. Džonatan je trenutno direktor bioetičkog programa na pravnom fakultetu Pen i u Školi za međunarodne odnose. Takođe je akademski član komore Matriks, vodećem skupu advokatskih komora u Londonu. Učestvovao je kao stručnjak za pravo i etiku na sastancima koje je organizovalo Kraljevsko društvo iz Londona, Nacionalna akademija u Vašingtonu i Svetska zdravstvena organizacija. Džonatan je nedavno završio knjigu o etici javno-privatnog partnerstva u javnom zdravstvu i nastavlja da istražuje moralne, pravne i zakonske implikacije reciprociteta i uticaja u javnim organima.

Ovaj govor je održan na TEDx događaju koji koristi format TED konferencije, ali ga nezavisno organizuje lokalna zajednica. Saznajte više na http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
15:08

Serbian subtitles

Revisions