Vietnamese subtitles

← 12-36 Casting with findViewById - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Hãy nhìn mục số 1.
 2. Trước khi cho biết câu trả lời,
  tôi sẽ copy đoạn code này và
 3. dán nó vào trong Android Studio.
 4. Tôi muốn cho các bạn xem
  loại lỗi nào sẽ hiện ra.
 5. Khi bạn trả lời câu hỏi này, bạn không
  nhất thiết phải dùng Android Studio,
 6. bạn có thể giải nó bằng cách
  nhìn vào những dòng code ở đây
 7. và viết ra câu trả lời.
 8. Vì thế, dù bạn có dùng Android Studio
  hay không cũng không sao.
 9. Để chạy code này,
  tôi đã tạo một project mới và
 10. chỉnh sửa tệp layout của phần
  thực thi chính sao cho
 11. nó chứa nhiều view với những ID
  mà chúng ta sẽ liên hệ đến.
 12. Tôi cũng không rõ
  layout này sẽ trông thế nào
 13. nhưng tôi chỉ muốn đặt view vào đây
  với tên ID view tương ứng.
 14. Bằng cách đó, code của tôi
  sẽ chạy được ở đây.
 15. Ở trường hợp thứ nhất, tôi dán đoạn code
  vào đây và nhận lại một lỗi.
 16. Android Studio cho biết nó không thể
  xử lý phương thức setText.
 17. Nếu bạn còn nhớ ở video trước,
 18. tôi đã nói rằng setText là
  một phương thức TextView.
 19. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể
  triệu gọi nó trên đối tượng TextView.
 20. Trong trường hợp này, ta đang
  gọi nó trên nameTextView.
 21. nameTextView được định nghĩa
  là một đối tượng view,
 22. chúng ta cần phải chuyển nó thành
  một đối tượng TextView.
 23. Thế rồi chúng ta nhận được một lỗi khác
  về định dạng không tương thích.
 24. Nó cần một đối tượng thuộc dạng
  TextView, nhưng ngược lại
 25. nó nhận được một
  đối tượng dạng view.
 26. Đó là vì phương thức tìm view
  bằng ID sẽ trả lại một view, và
 27. phần bên trái này
  yêu cầu TextView.
 28. Có nghĩa là chúng ta phải
  gán phần view
 29. được findViewById trả lại
  thành một TextView.
 30. Sau đó chúng ta có thể
  lưu tất cả phần nameTextView
 31. vào phần biến ở bên trái.
 32. Vậy là phần lỗi đã biến mất, và ta có thể
  thiết lập dòng chữ "Laura" trên TextView.
 33. Phần lỗi nằm ở dòng 1, vì vậy
  tôi viết dòng code đúng lên đây.
 34. Giải thích ngắn gọn là ta cần phải
  gán view này vào TextView và
 35. lưu nó trong
  biến nameTextView.
 36. Bằng cách đó, chúng ta có thể
  gọi nameTextView.setText,
 37. một phương thức TextView,
  ở dòng tiếp theo của code ở đây.
 38. Hãy xem tiếp mục số hai.
 39. Tôi sẽ copy phần code này
  và dán vào Android Studio.
 40. Đây chính là phần code
  tôi đã dán vào.
 41. Dòng đầu tiên có vẻ đúng,
  không có lỗi nào cả.
 42. Nhưng dòng thứ hai có
  gạch chân màu đỏ và
 43. và nó cho thấy có lỗi
  định dạng không tương thích.
 44. Nó cho biết, ở đây cần một chuỗi
  nhưng nó chỉ tìm thấy một số nguyên.
 45. Để hiểu rõ hơn điều này,
 46. chúng ta nên tìm hiểu phương thức
  getMaxLinestrong tài liệu TextView
 47. Trong tài liệu về TextView,
  tôi sẽ tìm kiếm
 48. phương thức getMaxLines.
 49. Nó đây.
 50. Không có tham số đầu vào, và
 51. giá trị trả về của phương thức
  này là một số nguyên.
 52. Đó chính là lý do mà Android Studio đang
  làm khó chúng ta, vì phương thức này,
 53. nó trả về một giá trị số nguyên
 54. nhưng ta lại đang cố gắng lưu nó
  vào một biến dạng chuỗi.
 55. Kết quả là, tôi sẽ cần phải thay đổi
  dạng dữ liệu của biến thành số nguyên.
 56. Và vấn đề sẽ không còn nữa.
 57. Vậy, giá trị trả về của phương thức
  này là một số nguyên.
 58. Và chúng ta có thể lưu nó
  trong biến maxLines này.
 59. Vẫn còn một cảnh báo nữa.
 60. Nội dung là biến maxLines
  không hề được sử dụng
 61. Nhưng đây chỉ là
  một mẩu code rất nhỏ.
 62. Tôi tin rằng nếu đây
  là một ứng dụng thông thường,
 63. chúng ta sẽ cần phải
  sử dụng đến biến này sau này.
 64. vậy, lỗi nằm ở dòng số 2,
  và đây là code đã cập nhật.
 65. Giải thích ngắn gọn là giá trị trả về
  của phương thức này cần
 66. là một số nguyên.
 67. Hãy xem tiếp số 3.
 68. Đây là code của số 3.
 69. Tôi đã copy và dán phần code
  của số 3 vào Android Studio.
 70. Một lỗi xuất hiện với nội dung
  định dạng không tương thích.
 71. Ta cần một giá trị ImageView,
  nhưng nó chỉ nhận được một giá trị view.
 72. Lỗi này tương tự với lỗi
  ta đã gặp với TextView.
 73. Phương thức này trả về một view.
 74. Và, ở phía tay trái, chúng ta đang
  cố gắng lưu nó trong một ImageView.
 75. Vì vậy chúng ta cần phải gán đối tựợng
  view này thành một ImageView.
 76. Điều này hợp lệ vì phần view với
  ID icon thực chất là một ImageView,
 77. vì vậy chúng ta có thể
  gán nó thành ImageView.
 78. Bây giờ phần code ở phía bên phải
  đã có giá trị ImageView,
 79. ta có thể lưu trữ nó trong một biến
  nằm bên tay trái.
 80. Biến này có định dạng dữ liệu ImageView,
  và giờ mọi thứ đều trở nên hợp lý.
 81. Lỗi không còn nữa.
 82. Tiếp theo, ta có thể gọi
  một phương thức ImageView,
 83. SetImageResource, trên
  đối tượng IconImageView này.
 84. Còn một lỗi nữa cho biết
  không thể thực thi biểu tượng logo.
 85. Đó là vì tôi chưa thêm hình ảnh
  nào vào trong ứng dụng với tên logo.
 86. Chỉ cần tôi thêm ảnh, lỗi này sẽ biến mất
  và code của chúng ta ở đây là đúng.
 87. Đây là code chính xác sau khi tôi đã
  gán view này vào ImageView.
 88. Cuối cùng là số 4.
 89. Tôi dán phần code vào Android Studio,
  và thật ngạc nhiên là không có lỗi nào hết.
 90. Code này đang cố gắng tìm kiếm
  view bằng tiêu đề id, và
 91. nó sẽ trả lại một view, được lưu trong
  biến có tên TextView.
 92. TextView có định dạng
  dữ liệu là View, vì vậy
 93. khớp với vế bên phải,
  toàn bộ dòng code này là chính xác.
 94. Ở dòng tiếp theo, chúng ta
  sẽ lấy đối tượng dạng View này, và
 95. gọi phương thức
  setVisibility trên đó.
 96. Phương thức này nhận một tham số
  đầu vào là View.GONE.
 97. Tôi có thể kiểm tra tài liệu
  để xác minh.
 98. Trong tài liệu cho nhóm view,
  tôi có thể tìm kiếm
 99. phương thức setVisibility.
 100. Tôi có thể thấy rằng setVisibility là
  một phương thức nhánh của nhóm view.
 101. Nó nhận đầu vào là một số nguyên
  thể hiện trạng thái hiển thị.
 102. Các giá trị có thể nhận được là
  VISIBLE, INVISIBLE, và GONE.
 103. Bởi setVisibility là một phương thức
  nằm trong nhóm view,
 104. đây là một triệu gọi hợp lệ.
 105. Ta không cần phải
  gán nó thành TextView.
 106. Bởi vì phương thức chúng ta đang gọi
  là một phương thức thuộc nhóm view.
 107. Giờ nếu chúng ta muốn sử dụng
  phương thức TextView,
 108. chúng ta cần gán nó
  thành TextView.
 109. Vì vậy, với câu hỏi này,
  đáp án là không có lỗi, vì
 110. setVisibility là phương thức dạng View,
  ta có thể để nguyên nó là đối tượng view.
 111. Đây là những câu hỏi khó.
 112. Nếu bạn chưa thể trả lời đúng,
  không sao.
 113. Trong bài kiểm tra sắp tới,
  bạn sẽ có nhiều cơ hội để thực hành hơn.