Turkish subtitles

← 12-36 Casting with findViewById - Solution

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 12/04/2015 by Fran Ontanaya.

 1. 1 numaraya bakalım.
 2. Cevabı açıklamadan önce,
  bu kodu kopyalayıp
 3. Android Studio'ya yapıştıracağım.
 4. Ne tür bir hata çıkacağını
  göstermek istiyorum.
 5. Bu sınavı çözerken Android
  Studio kullanmanıza gerek yoktu.
 6. Sadece burada koda bakarak
  ve cevabı yazarak
 7. bunu çözmüş olabilirdiniz.
 8. Yani, Android Studio kullanıp
  kullanmamanız benim için sorun değil.
 9. Kodun çalışmasını sağlamak için
  yeni bir proje oluşturdum ve
 10. sonra etkinlik ana düzen
  dosyasını modifiye edip
 11. başvurucağımız bu kimlikleri içeren
  bir grup görünüm olmasını sağladım.
 12. Bu düzenin nasıl görüneceğinden
  bile emin değilim ama
 13. sadece karşılık gelen kimlik adlarına
  ait görünümleri buraya koymak istedim.
 14. Bu şekilde, kodum burada çalışacak.
 15. Yani bir numara için, buraya kodu
  yapıştırdım ve bir hata görüyorum.
 16. Android Studio, setText yöntemini
  çözümleyemediğini söylüyor.
 17. Geçen videodan hatırlarsanız,
 18. setText'in bir TextView
  yöntemi olduğunu belirtmiştim.
 19. Yani bu yönteme sadece
  TextView nesnelerinde başvurabilirsiniz.
 20. Bu durumda,
  nameTextView'e başvuruyoruz.
 21. Bir nameTextView,
  görünüm nesnesi ilan edilmiş
 22. Bunu TextView nesnesi
  olarak değiştirmemiz gerekir.
 23. Sonra uyumsuz türler olduğunu
  söyleyen bir hata alıyoruz.
 24. TextView tipi bir nesne
  olan typeTextview lazım ama
 25. bunun yerine typeview bir nesne buldu.
 26. Çünkü, kimliğe göre görünüm
  bul bir görünüm veriyor ve
 27. bu sol taraf bir
  TextView gerektiriyor.
 28. Yani findViewById tarafından verilen
 29. görünümü TextView'e dönüştürmek
  için bunu eklememiz gerek.
 30. Sonra tüm bu şeyi,
 31. yani nameTextView'yu
  sol taraftaki değişkende depolayabiliriz.
 32. Sonra hata kaybolur ve bu TextView'da
  "Laura" metnini ayarlayabiliriz.
 33. Hata 1. satırda, yani buraya
  doğru kodu yazdım.
 34. Genel açıklama, bu görüntüyü
  TextView'ya çevirmeliyiz
 35. ve sonra bir nameTextView
  değişkeninde depolamalıyız.
 36. Bu şekilde buna
  nameTextView.setText diyebiliriz.
 37. Bu da kodun sonraki satırında
  yer alan TextView yöntemi.
 38. İki numaraya geçelim.
 39. Bu kodu kopyalayıp Android
  Studio'ya koyacağım.
 40. Yapıştırdığım kod bu.
 41. Kodun ilk satırı doğru gibi
  görünüyor. Hiç hata yok.
 42. Fakat ikinci satırın altı kırmızıyla
 43. çizili ve uyumsuz
  türler hatası var diyor.
 44. Bir dize gerekli ama bunun
  yerine bir int bulduğunu söylüyor.
 45. Bu daha iyi anlamak için,
 46. TextView belgeleri içindeki
  getMaxLines yöntemine bakmak gerekir.
 47. TextView belgelerinde
 48. getMaxLines yöntemini arayacağım.
 49. Ve işte burada.
 50. Hiç giriş parametresi yok
 51. ve bu yöntemin dönüş
  değeri bir tam sayı.
 52. Yani Android Studio bundan
  şikayetçiydi. Çünkü bu yöntem
 53. bir tam sayı veriyor ve biz
 54. bunu bir Dize değişkeninde
  depolamaya çalışıyorduk.
 55. Sonuç olarak, değişken veri türünü
  int olarak değiştirmem gerekir.
 56. O zaman hata kayboluyor.
 57. Yani, bu yöntemin
  verdiği değer bir tam sayı.
 58. Yani, bunun maxLines
  değişkeninde saklayabiliriz.
 59. Hala kalan bir uyarı var.
 60. maxLines değişkeninin hiç
  kullanılmamış olduğunu söylüyor.
 61. Ama bu sadece bir kod parçacığı.
 62. Bu normal bir uygulama olsaydı
 63. aslında bu değişkeni daha sonra
  kullanmak isteyeceğimizi sanıyorum.
 64. Yani, hata ikinci satırda
  ve güncellenmiş kod bu.
 65. Genel açıklama bu
  yöntemin dönüş değerinin
 66. bir tamsayı olmalı.
 67. Üç numaraya geçelim.
 68. Üç numaraya ait kod bu.
 69. Üç numara için kodu kopyalayıp
  Android Studio'ya yapıştırdım.
 70. Uyumsuz türler şeklinde
  bir hata mesajı var.
 71. Bir ImageView gerekliydi, ama
  bunun yerine bir görünüm buldu.
 72. Bu az önce TextView ile
  gördüğümüz hataya benzer.
 73. Bu yöntem bir görünüm veriyor.
 74. Sol tarafta da, bunu bir ImageView
  içinde depolamaya çalışıyoruz.
 75. Yani bu görünüm nesnesini
  ImageView'e çevirmemiz gerekir.
 76. Kimlik simgeli görünüm aslında
  bir ImageView olduğundan bu geçerli.
 77. Bu yüzden bir görüntü
  görünümüne çevirmek sorun olmaz.
 78. Şimdi sağ taraf bir
  ImageView olduğundan,
 79. bunu sol taraftaki
  değişkende depolayabiliriz.
 80. Bu değişkende ImageView
  veri tipi olduğundan her şey
 81. eşleşiyor ve hata yok oluyor.
 82. Bir sonraki tarafta, bir
  ImageView yöntemi olan
 83. SetImageResource'u bu
  IconImageView nesneye çağırabiliriz.
 84. Simge logosunu çözemediğini
  söyleyen kalan bir hata daha var.
 85. Çünkü uygulamaya isim logolu
  bir resim eklemedim.
 86. Onu eklediğimde hata kaybolacak
  yani burada kodumuz doğru.
 87. Bu görünümü bir ImageView'e
  çevirdiğim doğru kod bu.
 88. Son olarak, dört numaraya bakalım.
 89. Kodu Android Studio'ya kopyaladım
  ve şaşırtıcı şekilde hiçbir hata yok.
 90. Kod, kimlik başlığına sahip bir
  görünüm bulmaya çalışıyor ve
 91. bu da TextView denen değişkende
  depolanan bir görünüm vermeli.
 92. TextView'nun veri türü Görünümü var.
 93. Bu da sağ tarafla eşleşir, bu
  nedenle bu kod satırı tümüyle doğru.
 94. Bir sonraki satırda, bir Görünüm
  olan bu nesneyi alıyor ve
 95. bunun üzerine bir setVisibility
  yöntemi çağırıyoruz.
 96. Bu yöntem bir girdi parametresi,
  yani View.GONE'ı alır.
 97. Bunun nedenini doğrulamak
  için belgeleri kontrol edebiliriz.
 98. Görünüm sınıfı için belgelerde,
 99. setVisibility yöntemini arayabilirim.
 100. SetVisibility'nin görünüm sınıfı içinde
  bir yöntem olduğunu görebiliyorum.
 101. Bu girişi, görünürlük durumunu
  temsil eden tam sayı alıyor.
 102. Olası görünürlük değerleri
  VISIBLE, INVISIBLE ve GONE'dır.
 103. SetVisibility görünüm sınıfı
  içinde bir yöntem olduğundan,
 104. bu da geçerli bir çağrı.
 105. Bunu TextView'ya
  çevirmeye gerek yok
 106. çünkü başvurduğumuz bu yöntem bir
  görünüm sınıfı yöntemi.
 107. Ama bir TextView yöntemi
  kullanmaya çalışıyor olsaydık,
 108. o zaman onu TextView'ya
  çevirmemiz gerekirdi.
 109. Yani, bu soru için hata yok,
  çünkü setVisibility bir
 110. Görünüm yöntemi ve Görünüm
  nesnesi olarak bırakılabilir.
 111. Bunlar zor sorulardı.
 112. Bunları bilemeseniz de sorun değil.
 113. Bir sonraki testte, biraz daha
  pratik yapma şansına sahip olacaksınız.