Return to Video

Računarstvo će promeniti sve

 • 0:05 - 0:07
  RAČUNARSTVO
  ĆE
  PROMENITI SVE
 • 0:10 - 0:15
  Mislim da je XIX vek bio vek
  industrijske revolucije, elektriciteta,
 • 0:15 - 0:20
  vek kada je društvo prestalo biti
  poljoprivredno i dostiglo viši nivo.
 • 0:20 - 0:24
  XX vek je zatim bio vek fizike i
  inženjerskih otkrića koja su nam omogućila
 • 0:24 - 0:27
  da na lakši način obavimo više u
  svakodnevnom životu
 • 0:27 - 0:29
  - od frižidera do mašine
  za pranje veša.
 • 0:29 - 0:30
  Kako je ovo lako!
 • 0:31 - 0:35
  A XXI vek je definitivno digitalno doba.
  To je doba interneta.
 • 0:43 - 0:47
  Čak i ako želite da postanete
  vozač trkačkih kola ili
 • 0:47 - 0:51
  da igrate bejzbol ili da gradite
  kuću, sve to danas radite
 • 0:51 - 0:54
  potpuno drugačije nego ranije
  - zahvaljujuću softveru.
 • 0:54 - 0:56
  POLJOPRIVREDA
 • 0:57 - 1:02
  Mašina poznata pod nazivom "lettucebot" je
  robot koji može da snima svoje okruženje.
 • 1:02 - 1:07
  Ova mašina posmatra 1,5 milion biljaka u
  toku svakog sata, a onda preduzima
 • 1:07 - 1:10
  aktivnosti prilagođene
  pojedinačnim biljkama.
 • 1:10 - 1:14
  Tako omogućavamo uzgajivačima salate
  da postignu viši prinos na polju
 • 1:14 - 1:18
  - njihova proizvodnja je tako jeftinija
  i odvija se na održiviji način -
 • 1:18 - 1:22
  a sve to ranije nije bilo moguće
  bez računarstva i tehnologije.
 • 1:23 - 1:25
  MODA
 • 1:26 - 1:29
  Moj posao ovde u kompaniji Polyvore
  stvarno je zabavan
 • 1:29 - 1:32
  i negde kombinuje sve što najviše volim -
  programiranje,
 • 1:32 - 1:35
  kao i modu, umetnost, dizajn...
  i kupovinu!
 • 1:36 - 1:40
  Polovina proizvoda koje danas koristite
  su softverski proizvodi
 • 1:40 - 1:43
  kojima se igrate na svom telefonu
  - tako da ako želite da napravite
 • 1:43 - 1:46
  nešto što je kul,
  morate znati da programirate.
 • 1:46 - 1:49
  Toliko mnogo stvari možete uraditi
  uz pomoć računara
 • 1:49 - 1:53
  - ako samo razmislite šta je u pozadini
  te kul stvari koju želite da napravite,
 • 1:53 - 1:56
  shvatićete da je vrlo često
  upravo programiranje deo toga.
 • 1:56 - 1:58
  Znači, to je veština
  koju treba da naučite.
 • 1:59 - 2:01
  MEDICINA
 • 2:01 - 2:06
  Sve je to vrlo uzbudljivo, ta tehnologija
  koju upravo sada razvijamo
 • 2:06 - 2:09
  je nešto što če vaš doktor koristiti
  u sledećoj deceniji.
 • 2:09 - 2:12
  Na primer, kada dođete na posao
  i osećate se loše,
 • 2:12 - 2:16
  doktor će vam zatražiti da...
  pa, da pljunete u čašu!
 • 2:16 - 2:21
  A onda ću ja staviti tu čašu u ovu čarobnu
  mašinu-sekvencer i za sat vremena
 • 2:21 - 2:24
  vam mogu reći šta je to što imate
  ili šta nije u redu sa vama.
 • 2:24 - 2:28
  Ili ako tragamo za novim virusom
  na primer, preuzećemo
 • 2:28 - 2:31
  bazu podataka o svim poznatim virusima.
 • 2:31 - 2:34
  Onda ćemo pretražiti celu bazu virusa
  tragajući za podudaranjem
 • 2:34 - 2:37
  sa sekvencom koja nas zanima.
 • 2:37 - 2:40
  Dakle, još uvek vam je potreban neko
  ko će analizirati podatke!
 • 2:40 - 2:43
  Računar naprosto još uvek nije
  dovoljno pametan!
 • 2:44 - 2:46
  ENERGIJA
 • 2:46 - 2:48
  Naš softver pomaže u uštedi energije
 • 2:48 - 2:50
  i time umanjuje emisiju ugljenika.
 • 2:50 - 2:53
  Do danas smo uštedeli
  više od 8 teravat-sati
 • 2:53 - 2:57
  - što je jednako količini ugljenika koju
  emituje 1,1 milion automobila na putu.
 • 2:58 - 3:00
  Kada se bavite prognozom snage vetra,
 • 3:00 - 3:02
  toliko je mnogo parametara koje
  treba uzeti u obzir da je
 • 3:02 - 3:06
  prosto nemoguće da neko sedne i napravi
  preciznu računicu svega toga.
 • 3:06 - 3:09
  Potreban nam je računarski izrađen model
  kako bismo uradili prognozu kako treba.
 • 3:11 - 3:14
  JAVNA BEZBEDNOST
 • 3:15 - 3:20
  Ja pišem softver koji skenira slike
  - dakle, traga za "lošim" slikama,
 • 3:20 - 3:21
  slikama koje su nelegalne.
 • 3:21 - 3:23
  Intenzivno sarađujem sa organizacijama
 • 3:24 - 3:27
  kao što je Nacionalni centar za
  nestalu i zloupotrebljenu decu.
 • 3:27 - 3:32
  Znam da je sve što smo uradili imalo
  pozitivan uticaj na život nekih ljudi
 • 3:32 - 3:36
  i posvećen sam tome veoma - zato što
  danas ima tako mnogo društvenih problema
 • 3:36 - 3:40
  u kojima upotreba tehnologijje
  može biti više nego korisna.
 • 3:40 - 3:43
  Moderna tehnologija daje moć
  svim tim ljudima koji pomažu u
 • 3:43 - 3:47
  rešavanju jako ozbiljnih problema -
  daje im alate kako bi bili što bolji.
 • 3:47 - 3:50
  To je nešto što već radimo i alati
  koji su nam dostupni su veoma brojni.
 • 3:51 - 3:53
  UMETNOST I ZABAVA
 • 3:53 - 3:56
  Spoj umetnosti i tehnologije danas
  je sve značajniji.
 • 3:56 - 4:00
  Pošto su računari i softveri iz dana u dan
  tako neodvojiv deo našeg života,
 • 4:00 - 4:03
  sve više uviđamo koliko možemo
  biti kreativni
 • 4:03 - 4:07
  dok uz pomoć računara
  stvaramo neverovatna umetnička dela.
 • 4:09 - 4:11
  U filmu "Potraga za Nemom",
 • 4:11 - 4:15
  kada Crush i Squirt i svi njihovi drugari
  plivaju duž Istočnoaustralijske struje,
 • 4:15 - 4:20
  možete videti slike vode koja protiče,
  zatim boje na kornjačinom oklopu,
 • 4:20 - 4:24
  pa onda te ribice koje promiču kraj vas,
  - sve te stvari su kreirane zahvaljujući
 • 4:24 - 4:29
  matematici i računarskom programu koji
  smo napisali i dali umetnicima,
 • 4:29 - 4:32
  a oni ga upotrebili da stvore
  sve te divne prizore koje znamo iz filma
 • 4:32 - 4:36
  - podesili su šta je bilo potrebno i
  učinili da izgleda tako lepo i zabavno!
 • 4:37 - 4:39
  Suština svega je u stvari u inovacijama.
 • 4:39 - 4:42
  Znate ono kada gledate svet oko sebe,
  kada nečim niste zadovoljni
 • 4:42 - 4:43
  i stalno postavljate pitanja.
 • 4:43 - 4:46
  Uvek sam mislila da ako ne bih naučila
  da programiram,
 • 4:46 - 4:49
  to bi bilo kao da nisam naučila
  da čitam...
 • 4:49 - 4:51
  Budućnost bi za mene
  prosto bila zatvorena.
 • 4:51 - 4:56
  Ako je kodiranje vaša struka, ima
  toliko mnogo stvari koje možete uraditi
 • 4:56 - 5:00
  i u priličnoj meri možete izabrati pravac
  kojim želite da idete.
 • 5:00 - 5:03
  Pomislite samo kako možete nešto
  započeti još kao srednjoškolac
 • 5:03 - 5:07
  u svojoj sobi, zatim okupiti grupu ljudi
  koji nikada pre nisu napravili kompaniju,
 • 5:07 - 5:11
  a potom stvoriti nešto što milioni ljudi
  koriste svakog dana -
 • 5:11 - 5:14
  pomislite kako je to ludo dobro!
 • 5:14 - 5:16
  Osećate se
  ponizno i zadivljeno!
 • 5:16 - 5:18
  To vam pruža priliku da
 • 5:18 - 5:21
  neke stvari ponovo osmislite i vidite
  kako ih tamo negde ljudi koriste
 • 5:21 - 5:24
  i pritom se zabavljaju ili
  žive boljim životom
 • 5:24 - 5:27
  zahvaljujući nečemu što nije ni postojalo
  dok ga baš vi niste stvorili!
 • 5:27 - 5:30
  UČITE RAČUNARSTVO.
 • 5:29 - 5:33
  ONO ZAISTA MENJA SVE!
Title:
Računarstvo će promeniti sve
Description:

Koju god oblast odaberete, videćete da računarstvo menja tu industriju.

Počnite da učite: http://code.org/

Posebno se zahvaljujemo:
- Elena Silenok / Clothia.com
- Drew Houston / Dropbox
- Lee Redden / Blue River Technology
- Jess Lee / Polyvore
- Vida Ayong / Derisi Lab at UCSF
- Brett Witt / OPower
- Becky Farmer / Iberdrola Renewables
- Abe Alvarez / Axon Technology
- Miral Kotb / iLuminate
- Trina Roy / Pixar / Renderman
- May-Li Khoe / Inventor
- Bronwen Grimes / Valve
- Chris Bosh / NBA All-Star
- Mark Zuckerburg / Facebook

Posebno se zahvaljujemo:
Archive.org

Počnite da učite: http://code.org/

Ostanimo u kontaktu!
• Twitter: https://twitter.com/codeorg
• Facebook: https://www.facebook.com/Code.org
• Instagram: https://instagram.com/codeorg
• Tumblr: https://blog.code.org
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/code-org
• Google+: https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions