Return to Video

Computer Science is Changing Everything

 • 0:03 - 0:09
  Shkencat Kompjuterike janë duke ndryshuar Gjithcka.
 • 0:09 - 0:13
  Mendoj se shekulli i19-të ishte rreth Revolucionit Industrial
 • 0:13 - 0:20
  Revolucionit Industrial, elektricitetit, avancimin e mëtejshëm të agrikulturës.
 • 0:20 - 0:25
  Shekulli i 20-të i kushtohet fizikës dhe inxhinierisë, lehtësimit të jetës
 • 0:25 - 0:30
  sonë të përditshme , nga frigoriferët tek lavatricet.
 • 0:30 - 0:35
  Shekulli i 21-t është padyshim ai i moshës dixhitale. Është Interneti.
 • 0:42 - 0:45
  Edhe nëse dëshiron të bëhesh një garues makinash,lojtar
 • 0:45 - 0:54
  bejsbolli apo të ndërtosh një shtëpi, gjithe këto gjëra janë kthyer përmbys nga softet. (programet kompjuterike).
 • 0:54 - 0:56
  AGROKULTURA
 • 0:56 - 0:58
  Lettucebot është një robot i cili mund të ndiejë mjedisin e tij.
 • 0:58 - 1:01
  Cdo ore ai kontrollon 1.5 milion bimë dhe kryen një veprim specifik
 • 1:01 - 1:07
  në ato bimë
 • 1:07 - 1:08
 • 1:08 - 1:13
 • 1:13 - 1:18
 • 1:18 - 1:22
 • 1:22 - 1:24
 • 1:24 - 1:27
 • 1:27 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:43
 • 1:43 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
 • 2:00 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
 • 2:09 - 2:10
 • 2:10 - 2:16
 • 2:16 - 2:17
 • 2:17 - 2:23
 • 2:23 - 2:24
 • 2:24 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:34
 • 2:34 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:40 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:50
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:57
 • 2:57 - 2:58
 • 2:58 - 3:02
 • 3:02 - 3:05
 • 3:05 - 3:10
 • 3:10 - 3:13
 • 3:13 - 3:21
 • 3:21 - 3:26
 • 3:26 - 3:32
 • 3:32 - 3:37
 • 3:37 - 3:38
 • 3:38 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:52
 • 3:52 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 3:58
 • 3:58 - 4:03
 • 4:03 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:15
 • 4:15 - 4:20
 • 4:20 - 4:25
 • 4:25 - 4:30
 • 4:30 - 4:36
 • 4:36 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:43
 • 4:43 - 4:45
 • 4:45 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 4:51 - 4:56
 • 4:56 - 5:00
 • 5:00 - 5:01
 • 5:01 - 5:07
 • 5:07 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:17
 • 5:17 - 5:21
 • 5:21 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:30
Title:
Computer Science is Changing Everything
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Albanian subtitles

Revisions Compare revisions