Return to Video

Informatika mení svet okolo nás

 • 0:03 - 0:09
  Počítače menia svet okolo nás
 • 0:09 - 0:13
  Myslím, že 19. storočie bolo o priemyselnej revolúcii,
 • 0:13 - 0:20
  o elektrine, o pokroku v poľnohospodársve.
 • 0:20 - 0:25
  20. storočie bolo o fyzike a o vynálezoch, ktoré zjednodušili
 • 0:25 - 0:30
  náš každodenný život - od chladničiek až po umývačky riadu.
 • 0:30 - 0:35
  21. storočie je digitálny vek. Doba Internetu.
 • 0:42 - 0:45
  Či sa chcete stať pretekárom F1, hrať baseball,
 • 0:45 - 0:54
  alebo postaviť dom - nové technológie menia všetky tieto činnosti.
 • 0:54 - 0:56
  POĽNOHOSPODÁRSTVO
 • 0:56 - 1:01
  "Šalátobot" je robot, ktorý sníma prostredie, ktorým prechádza.
 • 1:01 - 1:07
  Tento robot za hodinu zmonitoruje 1 a pol milióna rastlín
 • 1:07 - 1:08
  a pre každú rastlinu vykoná potrebné aktivity.
 • 1:08 - 1:13
  Takto umožňujeme pestovateľom šalátu dosiahnuť na ich poliach vyšší výnos
 • 1:13 - 1:18
  a produkovať potraviny lacnejšie a dlhodobo udržateľne.
 • 1:18 - 1:22
  Toto v minulosti, bez počítačov a technológií nebolo možné.
 • 1:22 - 1:24
  MÓDA
 • 1:24 - 1:27
 • 1:27 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:43
 • 1:43 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:58
 • 1:58 - 2:00
 • 2:00 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
 • 2:09 - 2:10
 • 2:10 - 2:16
 • 2:16 - 2:17
 • 2:17 - 2:23
 • 2:23 - 2:24
 • 2:24 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:34
 • 2:34 - 2:37
 • 2:37 - 2:40
 • 2:40 - 2:44
 • 2:44 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 2:48 - 2:50
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:57
 • 2:57 - 2:58
 • 2:58 - 3:02
 • 3:02 - 3:05
 • 3:05 - 3:10
 • 3:10 - 3:13
 • 3:13 - 3:21
 • 3:21 - 3:26
 • 3:26 - 3:32
 • 3:32 - 3:37
 • 3:37 - 3:38
 • 3:38 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:52
 • 3:52 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 3:58
 • 3:58 - 4:03
 • 4:03 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:15
 • 4:15 - 4:20
 • 4:20 - 4:25
 • 4:25 - 4:30
 • 4:30 - 4:36
 • 4:36 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:43
 • 4:43 - 4:45
 • 4:45 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 4:51 - 4:56
 • 4:56 - 5:00
 • 5:00 - 5:01
 • 5:01 - 5:07
 • 5:07 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:17
 • 5:17 - 5:21
 • 5:21 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:30
Title:
Informatika mení svet okolo nás
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions