Return to Video

Datavitskap endrar alt

 • 0:03 - 0:09
  Datavitskap endrar alt
 • 0:09 - 0:13
  Eg trur 1800-talet handla om den industrielle
 • 0:13 - 0:20
  revolusjonen, om elektrisitet, om å fornye
  landbrukssamfunnet og gjere det meir avansert.
 • 0:20 - 0:25
  1900-talet handla om fysikk og
  prosjektering for å gjere ting enklare i
 • 0:25 - 0:30
  kvardagslivet frå kjøleskap til
  vaskemaskiner
 • 0:30 - 0:35
  Og 2000-talet er definitivt den digitale alderen.
  Det er internettet.
 • 0:42 - 0:45
  Sjølv om du ønsker å bli racerbilkøyrar
  eller spele
 • 0:45 - 0:54
  basketball eller bygge eit hus, har alle
  desse tinga blitt snudd opp ned av programvare
 • 0:54 - 0:56
  JORDBRUK
 • 0:56 - 1:01
  Salatboten er ein robot som kan
  sanse miljøet sitt
 • 1:01 - 1:07
  Kvar enkelt time ser denne salatboten 1,5
  millionar plantar, og gjer individuelle
 • 1:07 - 1:08
  handlingar mot desse plantene
 • 1:08 - 1:13
  Vi gjer at salatdyrkarar kan få
  høgare avkastning i sitt felt ved å hjelpe
 • 1:13 - 1:18
  å gjere det billigare, ved å hjelpe å
  produserere mat meir bærekraftig, og før
 • 1:18 - 1:22
  var ikkje det mogleg utan datavitskap og teknologi
 • 1:22 - 1:24
  MOTE
 • 1:24 - 1:27
  Eg har ein kjekk jobb kor vi bygger Polyvore.
 • 1:27 - 1:31
  som på ein måte kombinerer alle mine favorittting,
  som programmering,
 • 1:31 - 1:35
  som mote, kunst, design og shopping!
 • 1:35 - 1:38
  Halvparten av
  produkta du ser i dag er programvare
 • 1:38 - 1:43
  som du kan spele med på telefonen
  og dersom du ønsker å lage noko kult
 • 1:43 - 1:44
  må du kunne å programmere
 • 1:44 - 1:47
  Det er så mykje
  ting du kan gjere med datavitskap så
 • 1:47 - 1:51
  dersom du ser tilbake fra den kule tingen
  du ønsker å bygge og du finn ut kva
 • 1:51 - 1:55
  det er, er programmering ofte
  en del av det
 • 1:55 - 1:58
  Så du bør lære deg dette.
 • 1:58 - 2:00
  MEDISIN
 • 2:00 - 2:04
  Det er verkeleg spennande no.
  Den teknologien vi utvikler
 • 2:04 - 2:09
  akkurat no vil bli brukt av legen din
  det neste tiåret.
 • 2:09 - 2:10
  Når du kjem inn på
 • 2:10 - 2:16
  kontoret og du er sjuk, vil legen
  be deg om å spytte i denne koppen.
 • 2:16 - 2:17
  Eg vil putte den inn
 • 2:17 - 2:23
  i denne magiske maskina som er ein sekvensator
  og på ein time kan eg fortelle kva du har
 • 2:23 - 2:24
  eller kva som er gale med deg.
 • 2:24 - 2:28
  Så dersom vi ser etter
  eit nytt virus til dømes, vil vi laste ned
 • 2:28 - 2:31
  ein database over alle kjente virus.
 • 2:31 - 2:34
  Si søker etter vår sekvensen vi
  har interesse av
 • 2:34 - 2:37
  mot ein heil database over alle virus.
 • 2:37 - 2:40
  Så om du framleis treng nokon til å analysere dataen;
 • 2:40 - 2:44
  er ikkje datamaskina smart nok enda.
 • 2:44 - 2:46
  ENERGI
 • 2:46 - 2:48
  Programvaren vår hjelper folk med å
  spare energi
 • 2:48 - 2:50
  og derfor redusere karbonutsleppa deira.
 • 2:50 - 2:53
  Fram til i dag har vi spart over 8 tWh,
 • 2:53 - 2:57
  som tilsvarar omlag 1,1 millionar
  bilar på vegen.
 • 2:57 - 2:58
  Når du melder
 • 2:58 - 3:02
  vinden er det så mange ulike parameter
  som inngår, det vil vere umogleg for
 • 3:02 - 3:05
  eit menneske å gjere alle dei kalkulasjonanae.
 • 3:05 - 3:10
  Vi treng ein datamodell som fungerer for å
  melde det
 • 3:10 - 3:13
  OFFENTLEG SIKKERHEIT
 • 3:13 - 3:21
  Eg skriv programvare som skannar bilete
  - leitar etter dårlege bilete vi veit er ulovlege.
 • 3:21 - 3:26
  Eg jobbar veldig tett med organisasjonar som
  the National Center for Missing and Exploited Children.
 • 3:26 - 3:32
  Eg veit at arbeidet vi har gjort har påverka
  livet til folk, og eg føler sterkt
 • 3:32 - 3:37
  for det fordi det finst mange sosiale
  problem nett no som kan verkeleg nytte
 • 3:37 - 3:38
  seg av teknologien
 • 3:38 - 3:43
  Det handlar mykje om å styrke folket som
  er der for å hjelpe verda ved å gi dei
 • 3:43 - 3:46
  verktya for å gjere det betre.
 • 3:46 - 3:49
  Det er noko vi kan gjere akkurat no
  og menga på tilgjengelege verktøy er enorm.
 • 3:49 - 3:52
  KUNST OG UNDERHALDNING
 • 3:52 - 3:53
  Sammenslåinga av kunst og teknologi
 • 3:53 - 3:56
  blir meir og meir viktig no.
 • 3:56 - 3:58
  Fordi maskiner og programvare er så
 • 3:58 - 4:03
  integrerte i kvardagen vår, innser folk
  at det kan vere ganske kreativt
 • 4:03 - 4:09
  å ta dette mediumet av datamaskiner og skape
  utrulege kunstverk.
 • 4:09 - 4:10
  I Oppdrag Nemo,
 • 4:10 - 4:15
  når Crush og Squirt og alle venene
  flyr rundt East Australian Current,
 • 4:15 - 4:20
  ser du alle bileta av vatn som flyt forbi,
  du ser fargar på ryggen til
 • 4:20 - 4:25
  skilpadda, du ser sidene på fisken,
  alt det er generert gjennom
 • 4:25 - 4:30
  matte og dataprogram som vi skriv som vi
  gir til kunstnaren og dei tar det
 • 4:30 - 4:36
  for å skape eit ferdig bilete og for å få
  det til å sjå så vakkert og gøy ut.
 • 4:36 - 4:38
  Kjernen i det handlar egentleg om oppfinningar.
 • 4:38 - 4:41
  Det handlar om
  å sjå på verda og vere utilfredsstilt
 • 4:41 - 4:43
  med ting og stille spørsmål
  til alt.
 • 4:43 - 4:45
  Eg følte det som om
  at eg ikkje lærte korleis eg kunne
 • 4:45 - 4:49
  programere det, ville vere som å ikkje
  lære seg å lese.
 • 4:49 - 4:51
  Framtida ville då vere lukka for meg.
 • 4:51 - 4:56
  Dersom du har koding som yrke, er det
  så mange ting du kan gjere og du kan
 • 4:56 - 5:00
  stort sett velge kurset du ønsker å
  vere på.
 • 5:00 - 5:01
  Tenk at du kan starte noko
 • 5:01 - 5:07
  på studentrommet og du kan ha eit sett
  med folk som ikkje har bygd eit stort firma
 • 5:07 - 5:12
  før til å kome saman og bygge noko som
  ein milliard folk bruker i kvardagen.
 • 5:12 - 5:14
  Det er berre sprøtt å tenke på.
 • 5:14 - 5:16
  Det gjer meg audmjuk
  og det er verkeleg fantastisk.
 • 5:16 - 5:17
  Det handlar om
 • 5:17 - 5:21
  sjansen til å utvikle ting vidare og sjå det
  i verda og sjå folk bruker det
 • 5:21 - 5:25
  og har det gøy eller har eit betre liv fordi
  noko som ikkje var der før
 • 5:25 - 5:27
  du satte det ut i verda.
 • 5:27 - 5:30
  Lær datavitskap.
  Det endrar alt.
Title:
Datavitskap endrar alt
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:35

Norwegian Nynorsk subtitles

Revisions Compare revisions