Dutch subtitles

← Chaos 3.4 Randomness (1)

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 13 created 01/04/2017 by Subadel 7.

 1. In dit onderdeel introduceer ik het
  idee dat een chaotisch, dynamisch systeem,
 2. zoals de logistische functie met
  r = 4,
 3. een deterministische bron
  van willekeurigheid is.
 4. Om dit te kunnen doen,
 5. moeten we eerst goed
  nadenken over
 6. willekeur behelst.
 7. Wat betekent het eigenlijk
  wanneer wij zeggen dat
 8. uitkomst of proces willekeurig is?
 9. Ik zal laagje voor laagje een setje
  argumenten hiervoor opbouwen.
 10. Geen van die argumenten is op zich
  nogal technisch van aard,
 11. met andere woorden, er is geen calculus
  of algebra bij nodig, maar
 12. ze zijn van conceptueel rijk
  en een beetje abstract.
 13. Toch denk ik dat wij zullen eindigen
 14. met een aantal hele interessant conclusies
 15. die wellicht verrassend en
  heel plezierig zijn om over na te denken.
 16. Laten we dus starten!
 17. Ik start met een techniek die bekend
  staat als 'symbolische dynamica'.
 18. Het idee achter 'symbolisch dynamica'
  is het omzetten van een baan,
 19. in dit geval dus een serie van nummers,
  in dit geval tussen 0 en 1,
 20. in een reeks van symbolen.
 21. En de standaardwijze hierbij
  is alsvolgt:
 22. Wanneer onze iteratief x< 0.5
  dan noem ik die 'L".
 23. En wanneer x > of x = 0.5
  dan noem ik dat "R".
 24. Ik stel me voor dat deze aan de
  linkerkant van het interval zit
 25. en deze aan de rechterkant.
 26. De symbolen die ik gebruik zijn
  volstrekt willekeurig.
 27. Ik had ook harten en schoppen
  of x en y of 0 en 1 kunnen gebruiken,
 28. maar ik gebruik L en R.
 29. Voorbeeld: Stel, ik heb de volgende route
 30. OK, hier zijn de eerste iteraties voor
  de logistische functie,
 31. nogmaals r = 4 en de initiële conditie
  is 0.613.
 32. Laten wij deze nu omzetten in
  symbolische dynamica.
 33. 0.613, dat is > dan 0.5 dus dat
  wordt een R.
 34. 0.949, dat is ook > 0.5 dus dat is
  ook een R.
 35. 0.194, is < 0.5,
  dus noem ik die L.
 36. 0.625, dat is > 0.5 dus
  dat is een R.
 37. En deze is ook > 0.5
  dus dat zal een R zijn.
 38. Dus het idee is dat ik elke route,
  elke baan, een volgorde van nummers
 39. tussen 0 en 1 en deze kan omzetten
  in een serie symbolen,
 40. RRLRR in dit geval.
 41. Nu we de
  symbolen volgorde kennen,
 42. is het idee dat wij nu de dynamica
  van de reeks van de symbolen,
 43. in plaats van de dynamica van de baan
  kunnen bestuderen.
 44. En in veel gevallen kan men laten zien
  dat de kenmerken van de banen,
 45. hetzelfde zijn als de kenmerken
  van de symbolen reeks.
 46. Dus het bestuderen van de symbolen reeks
  is net zo goed als de originele baan.
 47. Laat ik dat even noteren.
 48. Dus; kenmerken zijn gelijk voor de baan
  en de symbolen reeks.
 49. Wanneer ik het heb over 'kenmerken',
  dan bedoel ik de aanwezigheid
 50. van vaste punten
  en de stabiliteit van vaste punten.
 51. Het symbolische, dynamische systeem met
  alleen de symbolen L en R,
 52. zal hetzelfde aantal vaste punten hebben
  en de stabiliteit zou hetzelfde zijn,
 53. En wanneer de symbolische reeks
  gevoeligheid voor initiële condities kent,
 54. oftewel aperiodiciteit, dan zal
  de originele baan,
 55. het originele dynamische systeem
  dat tevens hebben.
 56. Dit is overigens ook weer niet een
  voor de hand liggende conclusie,
 57. want het lijkt er op dat ik met
  de keuze van de symbolen
 58. veel informatie weggooi.
 59. Immers, elk nummer tussen 0 en 0,5
  heb ik gewoon in een L omgezet.
 60. Dat is best wel grof om te doen.
 61. Er zijn oneindig veel getallen tussen
  0 en 0.5 en die zet ik allemaal om in L.
 62. Dus, het lijkt erop dat ik informatie
  verlies, dus hoe
 63. kunnen die twee dingen nu
  hetzelfde zijn.
 64. Wel, wat blijkt is dat deze manier
  in het bijzonder,
 65. van het vormen van symbolen,
  kan men het volgende laten zien
 66. en beargumenteren.
 67. Laat ik dit voorbeeld laten zien,
  zoiets als dit.
 68. Stel dat ik je de volgende
  reeks aan symbolen liet zien
 69. RRLRLLR
 70. Dan kan ik je vragen
  naar de initiële condities
 71. hebben geleid tot deze
  specifieke reeks symbolen.
 72. Men kan laten zien, door terug
  te redeneren, dat dit past bij
 73. een vrij smalle band aan
  initiële condities.
 74. Sterker nog, het zou zelfs een
  eenzijdig gebonden band zijn
 75. die hieraan ten grondslag
  zou liggen.
 76. En dan zou ik kunnen zeggen, OK,
  wat als de volgorde zo zou zijn.
 77. Dan zou ik zeggen dat de
  initiële condities die hieraan
 78. ten grondslag liggen nog
  altijd een hele smalle band vormen.
 79. En nu voeg ik nog een symbool toe.
 80. De mogelijke initiële condities
  die hieraan ten grondslag liggen,
 81. is nog altijd smal.
 82. Dus binnen de beperking dat
  de reeks symbolen oneindig langer wordt,
 83. worden de mogelijke initiële condities
  die hieraan ten grondslag liggen
 84. oneindig kleiner.
 85. Een andere manier om dit te
  verwoorden, is dat wanneer jij mij
 86. een bepaalde initiële conditie geeft,
 87. de symbolen reeks die daaruit voortkomt,
  uniek is.
 88. Er is één en slechts één symbolenreeks,
  die uit die bepaalde
 89. initiële conditie voortkomt.
 90. Dat is logisch want dit is een
  deterministisch en
 91. dynamisch systeem.
 92. Dus, het belangrijkste kenmerk hier is,
  dat er een 1 op 1 relatie bestaat tussen
 93. de initiële condities en
  reeks aan symbolen.
 94. Dus wanneer je me de oneindig
  lange symbolen reeks verteld,
 95. dan kan daaruit de initiële condities
  halen en wanneer ik die weet
 96. dan heb ik ook meteen alle
  informatie over de omloopbaan.
 97. Dus, de oneindige reeks codeert voor
  de initiële condities en de
 98. initiële condities, in samenhang met
  de dynamica, vertellen ons de
 99. omloopbaan en van daaruit
  kunnen we de kenmerken afleiden.
 100. Wat ik dus wil zeggen, is dat informatie
  in de symbolen reeks gelijk is
 101. aan die van de initiële condities.
 102. Manieren om getallen in
  symbolen om te zetten
 103. die deze kenmerken hebben,
  worden aangeduid als
 104. ´generating partition´.
 105. Ik wil geen formele definitie noteren,
  want dat gaat hier te ver en
 106. dan wordt de notitie nodeloos
  ingewikkeld, maar
 107. een partitie is gewoon, terugkijkend,
  dit stukje hier, dat is
 108. in essentie een partitie.
 109. De omschrijving van de symbolische
  notatie dat verteld hoe
 110. van x naar symbolische notatie
  te gaan, dus L en R.
 111. Dit schema heet de genererende
  partitie mits langere en langere
 112. reeksen coderen voor smallere,
  unieke en niet overlappende
 113. gebieden van initiële omstandigheden.
 114. Niet alle symbolische codeerreeksen
  hebben deze fijne kenmerken.
 115. Wanneer ik had gekozen voor 0.4
  als afscheiding, dus wanneer x < 0.4 was,
 116. dan had ik het L genoemd
  en anders R, dan had het
 117. niet deze specifieke kenmerken gehad.
 118. Dus alleen unieke manieren van
  coderen,
 119. hebben deze mooie kenmerken.
 120. Maar dat wat ik heb beschreven,
  heeft inderdaad de mooie kenmerken.
 121. Alleen wanneer dit van toepassing is,
  is dit waar.
 122. Laat ik wat dingen een beetje
  nauwkeuriger maken:
 123. Mits wij een genererende partitie
  gebruiken.
 124. Dus op voorwaarde dat wij een
  genererende partitie hebben,
 125. dat is zo in dit geval,
 126. dan zijn de kenmerken van de
  omloopbanen en
 127. kenmerken van de symbolen reeks,
  zoals eerder beschreven,
 128. gelijk aan elkaar.
 129. Tenslotte wil ik nog benoemen
  dat de techniek van
 130. symbolische dynamica een
  manier is om dingen
 131. over dynamische systemen
  te bewijzen.
 132. Zoals ik eerder zei, in de
  voorgaande lessen,
 133. dat het grondig bewezen is
  dat wanneer r = 4
 134. de logistische functie
  gevoeligheid voor
 135. initiële condities kent en de
  banen aperiodisch zijn.
 136. Om dit te bewijzen, bij wijze ruwe schets,
 137. zou zijn van het originele systeem
  naar de symbolenreeks in kaart te brengen
 138. en dan de kenmerken
  van die symbolenreeks achterhalen
 139. en dan bewijzen dat die kenmerken,
  mits dit alles van toepassing is,
 140. dat wat je bewijst voor de reeks,
  die makkelijker te hanteren is,
 141. ook geldt voor originele omloopbaan.
 142. Nu wij het idee van symbolische
  dynamica onder de knie hebben,
 143. kunnen we gaan kijken hoe
  de symbolische dynamica
 144. eruitziet wanneer r
  in de logische functie gelijk is aan 4.