Return to Video

02-06 Visualize_and_Fix_Overdraw_-_Quiz

 • 0:00 - 0:02
  Tình hình sao rồi?
 • 0:02 - 0:03
  Cảm ơn Colt
 • 0:03 - 0:05
  Tôi rất hào hứng tham gia
  cùng các chỉ huy
 • 0:05 - 0:08
  và tình huống hiệu năng ngoài tầm
  nhà phát triển liên quan chồng điểm ảnh.
 • 0:08 - 0:09
  Nếu muốn theo cùng,
 • 0:09 - 0:13
  bạn sẽ sao chép các bộ mã mẫu
  tại đường dẫn URL trong tập hướng dẫn.
 • 0:13 - 0:16
  Bây giờ chúng ta đang trong
  ứng dụng bộ mã mẫu.
 • 0:16 - 0:20
  Hãy tưởng tượng bạn vừa tạo
  ra một ứng dụng trò chuyện
 • 0:20 - 0:23
  và để biết bạn làm tốt ra sao
  đối với với hiệu suất vẽ chồng điểm ảnh.
 • 0:24 - 0:27
  Điều đầu tiên bạn sẽ muốn làm
  là thu thập thông tin
 • 0:27 - 0:28
  ứng dụng hoạt động thế nào
 • 0:28 - 0:31
  Để làm việc này bạn mở khắc phục lỗi
  chồng điểm ảnh GPU trong cài đặt
 • 0:31 - 0:32
  trên máy.
 • 0:32 - 0:36
  Bạn sẽ thấy trong phần lựa chọn
  của nhà phát triển
 • 0:36 - 0:37
  ở hệ thống cài đặt.
 • 0:41 - 0:43
  Bây giờ thì bật lên rồi.
 • 0:43 - 0:44
  Trở lại ứng dụng.
 • 0:44 - 0:49
  Uh-oh, hãy nhìn mớ dư thừa này
  chồng điểm ảnh diễn ra ở đây.
 • 0:49 - 0:52
  Bạn muốn giảm chỗ này đi,
  đặc biệt là những khu vực màu đỏ.
 • 0:52 - 0:55
  Đây là vài lời nhắc nhở
  về ý nghĩa của những màu sắc.
 • 0:58 - 1:00
  Tuyệt, sẵn sàng đào sâu chưa nào?
 • 1:01 - 1:03
  Hãy đi sâu vào các giao diện
  đang được thiết lập
 • 1:03 - 1:05
  và xem có thể làm sạch thêm
  để giảm vẽ chồng điểm ảnh.
 • 1:06 - 1:08
  Như Colt đã đề cập,
 • 1:08 - 1:12
  một cách để làm là loại bỏ
  phần nền và hình vẽ không cần thiết.
 • 1:12 - 1:13
  Chúng ta hãy làm thử.
 • 1:14 - 1:17
  Chải chuốt Chatum giống như vầy.
 • 1:20 - 1:23
  Nhưng hãy đập tan vấn đề
  bằng một bước.
 • 1:23 - 1:26
  Ví dụ như, hãy chú ý
  chúng ta có màu xanh lá
 • 1:26 - 1:29
  hoặc 2 lần vẽ chồng điểm ảnh
  xuất hiện trên nền Chatum ngay tại đây
 • 1:29 - 1:30
  Tại sao điều này có thể xảy ra?
 • 1:30 - 1:33
  Nó chỉ ra hoạt động cơ sở
  của Chatum sử dụng thiết kế khung hình
 • 1:33 - 1:37
  với một nền trắng đục
  lấp đầy toàn bộ màn hình.
 • 1:37 - 1:40
  Chúng tôi thích thế, nhưng nó va chạm
  chủ đề vật liệu mặc định của Android,
 • 1:40 - 1:43
  đặc biệt là đường vẽ nền cửa sổ.
 • 1:43 - 1:45
  Điều này gây ra vẽ chồng điểm ảnh
  không cần thiết.
 • 1:45 - 1:49
  Là nhà phát triển, chúng tôi
  đưa ra quyết định thiết kể.
 • 1:49 - 1:51
  Chúng tôi muốn giữ lại nền trắng,
 • 1:51 - 1:54
  nghĩa là không có mục đích thật
  cho chủ đề vật liệu.
 • 1:55 - 1:58
  Việc tối ưu hóa chúng ta có thể làm
  là thiết lập đường vẽ nền
 • 1:58 - 2:00
  của hoạt động trở về không
 • 2:00 - 2:02
  Giờ tôi sẽ chỉ cho bạn
  làm thế nào ở mã này.
 • 2:02 - 2:07
  Trong hoạt động nền của Chatum,
  hãy nhìn vào phương pháp sáng tạo.
 • 2:07 - 2:09
  Sử dụng câu lệnh sau
  để vô hiệu hóa nền.
 • 2:11 - 2:12
  Đúng rồi các bạn.
 • 2:12 - 2:15
  Bằng cách vô hiệu hóa nền sẽ giảm
  vẽ chồng điểm ảnh từ xanh lá
 • 2:15 - 2:19
  sang xanh dương, tạo hiệu quả
  vẽ chồng điểm ảnh một lần.
 • 2:19 - 2:20
  Tuyệt.
 • 2:21 - 2:23
  Đây là sự thay đổi có quy trình.
 • 2:23 - 2:27
  Nhưng hãy nhìn vào dấu tập XML xem
  có thể chỉnh bất cứ điều gì không.
 • 2:27 - 2:31
  Bây giờ có lẽ bạn để ý thấy
  có ba tập XML chỉ rõ
 • 2:31 - 2:32
  giao diện người dùng Chatum.
 • 2:33 - 2:37
  Có các hoạt động cơ sở
  Chatum Latinum, tập XML
 • 2:37 - 2:42
  cho đoạn trò chuyện, sau cùng,
  mỗi tập XML cho hạng mục trò chuyện.
 • 2:45 - 2:47
  Như đã đề cập,
 • 2:47 - 2:49
  chúng tôi cố ý giữ
  nền trắng này ngay tại đây.
 • 2:50 - 2:52
  Do đó, đừng xóa bất cứ thứ gì.
 • 2:52 - 2:56
  Nhưng có thể có vài cơ hội
  để chỉnh hai tập XML còn lại.
 • 2:56 - 2:57
  Các bạn sẽ giúp tôi chỗ này
 • 2:59 - 3:01
  Cho tôi một đặc ân và gỡ rối
  các tập XML còn lại,
 • 3:01 - 3:05
  và xem bạn có thể xóa bất cứ
  nền hiển thị không cần thiết.
 • 3:05 - 3:06
  Khi bạn hoàn tất,
 • 3:06 - 3:08
  điền số nền bạn đã xóa
  trong hộp này.
 • 3:10 - 3:12
  Nếu bạn gặp phải vấn đề,
  đừng lo lắng.
 • 3:12 - 3:13
  Chuyển qua phần giải pháp.
Title:
02-06 Visualize_and_Fix_Overdraw_-_Quiz
Description:

02-06 Visualize_and_Fix_Overdraw_-_Quiz

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud825 - Android Performance
Duration:
03:14

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions