Return to Video

Chuỗi Kiến Thức OTP 06: Cách transcribe (Transcribe: ghi phiên âm)

 • 0:00 - 0:10
  [Cách để transcribe]
 • 0:10 - 0:14
  Transcribing có nghĩa
  tạo ra phụ đề cùng ngôn ngữ
 • 0:14 - 0:17
  Được, nhưng chúng ta
  cần những bản dịch để làm gì?
 • 0:17 - 0:21
  Ừm, những phụ đề cùng ngôn ngữ
  có ba công dụng sau.
 • 0:22 - 0:24
  Chúng cho phép người khiếm thính
  và khó khăn khi nghe
 • 0:24 - 0:26
  tiếp cận được buổi thuyết trình.
 • 0:26 - 0:29
  Giúp truyền bá các ý tưởng trong
  các buổi trò chuyện trực tuyến,
 • 0:29 - 0:31
  bởi vì một khi đoạn video
  có bản dịch,
 • 0:31 - 0:35
  nó sẽ hiện trên Google khi ta
  tìm kiếm những chủ đề liên quan.
 • 0:35 - 0:38
  và cuối cùng là,
  một khi bài phát biểu có bản dịch,
 • 0:38 - 0:42
  nó có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác và được chiếu ra thế giới
 • 0:42 - 0:46
  Vậy, được rồi, transcribing
  giống như thế nào nhỉ?
 • 0:47 - 0:51
  Tổng quan, trong khi transcribing,
  bạn gõ xuống những gì nghe được
 • 0:51 - 0:54
  và thiết lập thời gian
  khi phụ đề hiện lên
 • 0:54 - 0:55
  và khi nó biến mất.
 • 0:55 - 0:58
  Tuy nhiên,
  có một vài quy tắc đơn giản khác
 • 0:58 - 1:01
  để ghi nhớ trong khi bạn làm việc
  với bản dịch của mình.
 • 1:01 - 1:04
  Không ghi lại những điều lỡ lời
  và những lỗi quá rõ ràng,
 • 1:04 - 1:08
  như khi một người nói "we thinks"
  thay vì "we think"
 • 1:09 - 1:12
  Đảm bảo mọi ký tự trong phụ đề
  phải thật rõ ràng
 • 1:12 - 1:15
  thậm chí nếu người diễn thuyết
  đổi ý ngay giữa câu
 • 1:15 - 1:18
  hoặc gặp khó khăn với ngữ pháp
  khi diễn thuyết bằng ngôn ngữ khác.
 • 1:19 - 1:24
  Giữ độ dài dòng, độ dài phụ đề và
  tốc độ đọc trong giới hạn.
 • 1:24 - 1:26
  Và hãy nhớ rằng, giống như
  khi bạn đang biên dịch,
 • 1:26 - 1:30
  vào các dịp hiếm hoi, khi điều chỉnh thời gian không có tác dụng,
 • 1:30 - 1:33
  bạn sẽ cần nén văn bản
  trong phụ đề lại
 • 1:33 - 1:35
  để duy trì tốc độ đọc.
 • 1:36 - 1:40
  Hãy cố gắng đồng bộ hoá phụ đề
  với những gì được nói ra.
 • 1:41 - 1:46
  Có thể chấp nhận khi phụ đề bạn
  chèn một chút vào thời điểm
  câu tiếp theo được nói ra,
 • 1:46 - 1:49
  đặc biết nếu như bạn cần điều đó
  cho tốc độ đọc tốt.
 • 1:51 - 1:56
  Tuy nhiên, đừng bắt đầu phụ đề
  của bạn sớm hơn 100 mili giây
 • 1:56 - 1:59
  khi câu kế tiếp được nói ra.
 • 1:59 - 2:03
  Nếu không thì, bạn sẽ làm cho người xem có cảm giác kì lạ
 • 2:03 - 2:07
  khi họ nhận ra cử chỉ của người nói
  không phù hợp với phụ đề.
 • 2:07 - 2:12
  Và không để phụ đề ở lại trên
  màn hình quá 1 giây.
 • 2:12 - 2:15
  sau khi người diễn thuyết nói
  đoạn tương tự.
 • 2:16 - 2:19
  Không kết thúc phụ đề
  với một phần của câu tiếp theo.
 • 2:19 - 2:24
  Làm hết sức có thể để phụ đề của
  bạn theo câu hay cụm hoàn chỉnh.
 • 2:24 - 2:26
  Điều đó sẽ giúp dễ dàng theo dõi hơn,
 • 2:26 - 2:29
  và nó cũng sẽ làm chúng
  dễ dàng dịch hơn,
 • 2:29 - 2:31
  bởi vì ngữ pháp của ngôn ngữ đích
 • 2:31 - 2:33
  có thể làm cho nó không thể
  phân chia câu được
 • 2:33 - 2:35
  theo cách mà nó được tách ra
  trong phụ đề.
 • 2:36 - 2:39
  Bao gồm thông tin về âm thanh cho
  những khán giả khiếm thính hoặc nghe không rõ.
 • 2:40 - 2:42
  Sử dụng dấu ngoặc đơn,
 • 2:42 - 2:46
  chỉ ra rằng đoạn nào có tiếng cười,
  tiếng nhạc và vỗ tay,
 • 2:46 - 2:49
  nhận biết sự thay đổi của người nói
  không xuất hiện trên màn hình
 • 2:49 - 2:53
  và miêu tả mọi âm thanh thiết yếu
  để hiểu được bài diễn thuyết.
 • 2:54 - 2:59
  Không để bất kì phụ đề nào hiển thị
  ít hơn 1 giây hoặc dài hơn 7 giây.
 • 3:00 - 3:02
  Đối với những khúc nhạc
  hoặc tiếng vỗ tay dài,
 • 3:02 - 3:05
  để thông tin âm thanh
  hiển thị trong 3 giây đầu,
 • 3:06 - 3:08
  và sau đó chỉ ra
  thời điểm âm thanh kết thúc.
 • 3:08 - 3:11
  Nếu có chữ trên màn hình thể hiện
  bằng ngôn ngữ của bài nói,
 • 3:11 - 3:16
  như những phụ đề được chèn vào,
  trong video chiếu trên sân khấu,
 • 3:16 - 3:21
  chép lại đoạn này nếu nó không
  chèn lên những phụ đề khác.
 • 3:21 - 3:26
  Điều này sẽ cho phép văn bản
  trên màn hình được dịch qua
  những ngôn ngữ khác.
 • 3:26 - 3:31
  Chỉ ra nó là văn bản trên màn hình
  chứ không phải những gì được nói,
 • 3:31 - 3:32
  sử dụng dấu ngoặc vuông.
 • 3:33 - 3:38
  Làm một vài nghiên cứu để
  đánh vần đúng một số tên riêng
  được dùng trong bài nói.
 • 3:38 - 3:41
  Nếu như bạn không hiểu được
  người diễn thuyết đang nói điều gì,
 • 3:41 - 3:44
  hãy hỏi trong nhóm
  "I transcribe TEDx talks"
 • 3:44 - 3:47
  hoặc trong nhóm cùng ngôn ngữ với bạn trên Facebook.
 • 3:47 - 3:50
  Và phần lớn, hãy nhớ rằng bằng
  việc transcribing (sao chép lại),
 • 3:50 - 3:53
  bạn đang thực hiện một điều
  tuyệt vời cho toàn thế giới,
 • 3:53 - 3:57
  bởi vì bạn cho những ý tưởng
  trong bài thuyết trình đến được với
  khán giả rộng hơn, toàn cầu.
 • 3:57 - 3:59
  Nếu bạn muốn học nhiều hơn
  về transcribing.
 • 4:00 - 4:04
  hãy xem những hướng dẫn chi tiết hơn của chúng tôi,
  "Cách xử lý một Bản Dịch."
 • 4:04 - 4:07
  Và bây giờ,
  Transcribing và translating vui vẻ nhé!
Title:
Chuỗi Kiến Thức OTP 06: Cách transcribe (Transcribe: ghi phiên âm)
Description:

Đoạn băng hình này giải thích cách tạo bản dịch (phụ đề cùng ngôn ngữ) cho những bài phát biểu TEDx trong Dự Án Dịch Mở.

Để truy cập hướng dẫn transcribe đầy đủ, đăng nhập
http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Transcript

Đoạn băng hình được tạo phục vụ cho tình nguyện viên làm việc trong Dự Án Mở Dịch TED. Dự Án Mở Dịch TED đem đến các bài phát biểu TEDTalks, các bài học TED-Ed và TEDxTalks vượt ra ngoài khu vực các nước nói tiếng Anh bằng việc đem lại phụ đề, bản dịch có tính tương tác và khả năng cho mọi bài phát biểu được dịch bởi các tình nguyện viên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm tại http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
04:09

Vietnamese subtitles

Revisions