Return to Video

OTP Lekcija 06: Kako uraditi transkript

 • 0:06 - 0:10
  [Kako uraditi transkript]
 • 0:10 - 0:14
  Transkribovanje znači
  pravljenje titlova na jeziku govora.
 • 0:14 - 0:17
  OK, ali zašto su nam transkripti potrebni?
 • 0:17 - 0:21
  Titlovi na jeziku govora
  doprinose na tri načina.
 • 0:22 - 0:24
  Omogućavaju da gluve
  i osobe oštećenog sluha
 • 0:24 - 0:26
  prate govor.
 • 0:26 - 0:29
  Pomažu da se ideje govora
  prošire internetom,
 • 0:29 - 0:31
  jer kada video ima transkript,
 • 0:31 - 0:35
  on će se pojaviti u Guglu
  kada ljudi traže srodne teme.
 • 0:35 - 0:38
  I konačno, kad govor ima transkript
 • 0:38 - 0:42
  on može da se prevede na druge jezike
  i da se pusti u svet.
 • 0:42 - 0:46
  OK, a kako izgleda transkribovanje?
 • 0:47 - 0:51
  Uglavnom, to je pisanje onoga što čujete
 • 0:51 - 0:54
  i određivanje vremena
  kad se titl pojavljuje
 • 0:54 - 0:55
  i kada nestaje.
 • 0:55 - 0:58
  Međutim, postoji
  nekoliko jednostavnih pravila
 • 0:58 - 1:01
  koje valja imati na umu
  kada pišete transkript.
 • 1:01 - 1:04
  Ne unosite u transkript omaške u govoru
  i očigledne greške,
 • 1:04 - 1:08
  kao kad govornik kaže:
  "mislili sam" umesto "mislili smo".
 • 1:09 - 1:12
  Svaki titl treba da bude jasan deo teksta,
 • 1:12 - 1:15
  čak iako se govornik predomisli
  usred rečenice
 • 1:15 - 1:18
  ili se bori sa gramatikom
  kada govori na stranom jeziku.
 • 1:19 - 1:24
  Držite se ograničenja za dužinu linije,
  dužinu titla i brzinu čitanja.
 • 1:24 - 1:26
  I upamtite da, baš kao i kod prevoda,
 • 1:26 - 1:30
  u retkim prilikama kada podešavanje
  vremenskog trajanja ne pomaže,
 • 1:30 - 1:33
  morate da sažmete tekst u titlu
 • 1:33 - 1:35
  da biste održali brzinu čitanja.
 • 1:36 - 1:40
  Probajte da sinhronizujete titl
  sa onim što se govori.
 • 1:41 - 1:45
  U redu je da titl "uđe"
  u vreme sledeće rečenice,
 • 1:46 - 1:49
  posebno ako je to potrebno
  zbog adekvatne brzine čitanja.
 • 1:51 - 1:55
  Međutim, ne počinjite titl
  više od 100 milisekundi
 • 1:56 - 1:59
  pre nego što je rečenica izgovorena.
 • 1:59 - 2:03
  Inače ćete davati gledaocu
  čudan osećaj predznanja,
 • 2:03 - 2:07
  kada vidi da se govornikov govor tela
  ne poklapa sa titlovima.
 • 2:07 - 2:12
  I ne dozvolite da titl ostaje na ekranu
  više od jedne sekunde
 • 2:12 - 2:15
  posle izgovorenog dela teksta.
 • 2:16 - 2:19
  Ne završavajte titl
  delom sledeće rečenice.
 • 2:19 - 2:24
  Koliko god je moguće, napravite da titlovi
  sadrže cele rečenice ili sintagme.
 • 2:24 - 2:26
  Tako će biti lakši za praćenje,
 • 2:26 - 2:29
  ali i lakši za prevođenje,
 • 2:29 - 2:31
  jer gramatika ciljnog jezika
 • 2:31 - 2:33
  možda ne dozvoljava da se rečenice podele
 • 2:33 - 2:35
  onako kako su podeljene u transkriptu.
 • 2:36 - 2:39
  Ubacite informacije o zvucima
  za gluve i osobe oštećenog sluha.
 • 2:40 - 2:42
  Koristeći zagrade,
 • 2:42 - 2:46
  naznačite smeh, muziku i aplauz,
 • 2:46 - 2:49
  označite promene govornika
  koje se ne vide na ekranu
 • 2:49 - 2:53
  i opišite svaki drugi zvuk
  od značaja za razumevanje govora.
 • 2:54 - 2:59
  Ne ostavljate titl na ekranu
  kraće od 1, a duže od 7 sekundi.
 • 3:00 - 3:02
  Za duže segmente muzike ili aplauza,
 • 3:02 - 3:05
  ostavite titl sa naznakom
  prve 3 sekunde,
 • 3:06 - 3:08
  a onda naznačite kad se zvuk završi.
 • 3:08 - 3:11
  Ako postoji tekst na ekranu,
  na jeziku govora,
 • 3:11 - 3:16
  kao što su ubačeni titlovi u videu
  koji se pušta na bini,
 • 3:16 - 3:21
  transkribujte taj tekst ako je moguće,
  bez preklapanja sa ostalim titlovima.
 • 3:21 - 3:26
  Time ćete omogućiti da taj tekst
  bude preveden na druge jezike.
 • 3:26 - 3:31
  A da naznačite da je to tekst na ekranu,
  a ne reči govornika,
 • 3:31 - 3:32
  koristite uglaste zagrade.
 • 3:33 - 3:37
  Istražite kako se pišu lična imena
  koja se koriste u govoru.
 • 3:38 - 3:41
  Ako ne razaznajete šta govornik kaže,
 • 3:41 - 3:44
  pitajte u grupi "I transcribe TEDx talks"
 • 3:44 - 3:47
  ili u svojoj jezičkoj grupi na Fejsbuku.
 • 3:47 - 3:50
  A najvažnije, zapamtite da transkripcijom
 • 3:50 - 3:53
  celom svetu činite veliku uslugu,
 • 3:53 - 3:57
  jer omogućavate da ideje iznete u govoru
  dođu do šire, globalne publike.
 • 3:57 - 3:59
  Ako želite da naučite više
  o transkribovanju,
 • 4:00 - 4:04
  pogledajte detaljniji vodič
  "How to tackle a Transcript".
 • 4:04 - 4:07
  A za sada, srećno transkribovanje
  i prevođenje!
Title:
OTP Lekcija 06: Kako uraditi transkript
Description:

Ovaj video objašnjava kako uraditi transkript (titlove na originalnom jeziku) za TEDx govore u Otvorenom projektu prevođenja.

Za pristup celom vodiču za transkripte, posetite:
http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Transcript

Ovaj video je snimljen za volontere TED otvorenog projekta prevođenja. Ovim projektom, TED govori se prenose van engleskog jezika, putem titlova, interaktivnih transkripta i mogućnosti da volonteri širom sveta prevedu svaki govor.
Saznajte više na http://www.ted.com/pages/287

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
04:09

Serbian subtitles

Revisions