Serbian subtitles

← OTP Lekcija 06: Kako uraditi transkript

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 4 created 05/16/2014 by Mile Živković.

 1. [Kako uraditi transkript]
 2. Transkribovanje znači
  pravljenje titlova na jeziku govora.
 3. OK, ali zašto su nam transkripti potrebni?
 4. Titlovi na jeziku govora
  doprinose na tri načina.
 5. Omogućavaju da gluve
  i osobe oštećenog sluha
 6. prate govor.
 7. Pomažu da se ideje govora
  prošire internetom,
 8. jer kada video ima transkript,
 9. on će se pojaviti u Guglu
  kada ljudi traže srodne teme.
 10. I konačno, kad govor ima transkript
 11. on može da se prevede na druge jezike
  i da se pusti u svet.
 12. OK, a kako izgleda transkribovanje?
 13. Uglavnom, to je pisanje onoga što čujete
 14. i određivanje vremena
  kad se titl pojavljuje
 15. i kada nestaje.
 16. Međutim, postoji
  nekoliko jednostavnih pravila
 17. koje valja imati na umu
  kada pišete transkript.
 18. Ne unosite u transkript omaške u govoru
  i očigledne greške,
 19. kao kad govornik kaže:
  "mislili sam" umesto "mislili smo".
 20. Svaki titl treba da bude jasan deo teksta,
 21. čak iako se govornik predomisli
  usred rečenice
 22. ili se bori sa gramatikom
  kada govori na stranom jeziku.
 23. Držite se ograničenja za dužinu linije,
  dužinu titla i brzinu čitanja.
 24. I upamtite da, baš kao i kod prevoda,
 25. u retkim prilikama kada podešavanje
  vremenskog trajanja ne pomaže,
 26. morate da sažmete tekst u titlu
 27. da biste održali brzinu čitanja.
 28. Probajte da sinhronizujete titl
  sa onim što se govori.
 29. U redu je da titl "uđe"
  u vreme sledeće rečenice,
 30. posebno ako je to potrebno
  zbog adekvatne brzine čitanja.
 31. Međutim, ne počinjite titl
  više od 100 milisekundi
 32. pre nego što je rečenica izgovorena.
 33. Inače ćete davati gledaocu
  čudan osećaj predznanja,
 34. kada vidi da se govornikov govor tela
  ne poklapa sa titlovima.
 35. I ne dozvolite da titl ostaje na ekranu
  više od jedne sekunde
 36. posle izgovorenog dela teksta.
 37. Ne završavajte titl
  delom sledeće rečenice.
 38. Koliko god je moguće, napravite da titlovi
  sadrže cele rečenice ili sintagme.
 39. Tako će biti lakši za praćenje,
 40. ali i lakši za prevođenje,
 41. jer gramatika ciljnog jezika
 42. možda ne dozvoljava da se rečenice podele
 43. onako kako su podeljene u transkriptu.
 44. Ubacite informacije o zvucima
  za gluve i osobe oštećenog sluha.
 45. Koristeći zagrade,
 46. naznačite smeh, muziku i aplauz,
 47. označite promene govornika
  koje se ne vide na ekranu
 48. i opišite svaki drugi zvuk
  od značaja za razumevanje govora.
 49. Ne ostavljate titl na ekranu
  kraće od 1, a duže od 7 sekundi.
 50. Za duže segmente muzike ili aplauza,
 51. ostavite titl sa naznakom
  prve 3 sekunde,
 52. a onda naznačite kad se zvuk završi.
 53. Ako postoji tekst na ekranu,
  na jeziku govora,
 54. kao što su ubačeni titlovi u videu
  koji se pušta na bini,
 55. transkribujte taj tekst ako je moguće,
  bez preklapanja sa ostalim titlovima.
 56. Time ćete omogućiti da taj tekst
  bude preveden na druge jezike.
 57. A da naznačite da je to tekst na ekranu,
  a ne reči govornika,
 58. koristite uglaste zagrade.
 59. Istražite kako se pišu lična imena
  koja se koriste u govoru.
 60. Ako ne razaznajete šta govornik kaže,
 61. pitajte u grupi "I transcribe TEDx talks"
 62. ili u svojoj jezičkoj grupi na Fejsbuku.
 63. A najvažnije, zapamtite da transkripcijom
 64. celom svetu činite veliku uslugu,
 65. jer omogućavate da ideje iznete u govoru
  dođu do šire, globalne publike.
 66. Ako želite da naučite više
  o transkribovanju,
 67. pogledajte detaljniji vodič
  "How to tackle a Transcript".
 68. A za sada, srećno transkribovanje
  i prevođenje!