Polish subtitles

← Jak tworzyć transkrypty

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 5 created 01/15/2016 by TED Translators admin.

 1. [Jak tworzyć transkrypty]
 2. "Transkrypt" to napisy w języku oryginału.
 3. Ale do czego służą transkrypty?
 4. Napisy w języku oryginału
  pomagają na trzy sposoby.
 5. Umożliwiają dostęp do prelekcji
  osobom Głuchym i niedosłyszącym.
 6. Pomagają w szerzeniu
  idei zawartych w prelekcji,
 7. ponieważ jeśli prelekcja ma transkrypt,
 8. można znaleźć ją w Google,
  wyszukując pokrewne tematy.
 9. I wreszcie, jeśli prelekcja ma transkrypt,
 10. może zostać przetłumaczona na inne języki
  i tak dotrzeć do widzów z całego świata.
 11. Na czym polega tworzenie transkryptów?
 12. Ogólnie rzecz biorąc, polega na spisywaniu
  tego, co słyszymy
 13. i określaniu czasu, kiedy dany napis
  ma się pojawić
 14. i momentu, kiedy ma zniknąć.
 15. Istnieje jednak kilka innych,
  prostych reguł,
 16. o których należy pamiętać
  podczas pracy nad transkryptem.
 17. Nie uwzględniaj w transkrypcie
  przejęzyczeń i oczywistych błędów,
 18. na przykład kiedy prelegentka mówi
  "on myślisz" zamiast "on myśli".
 19. Niech każdy napis będzie
  elegancką porcyjką tekstu,
 20. nawet jeśli prelegentka
  zmienia wątek w środku zdania
 21. albo boryka się z gramatyką,
  udzielając prelekcji w języku obcym.
 22. Trzymaj się limitów długości linijki,
  długości napisu i prędkości czytania.
 23. I pamiętaj,
  że tak jak w przypadku tłumaczenia,
 24. kiedy zmiana kodów czasowych nie pomaga,
 25. czasami trzeba zredukować
  ilość tekstu w napisie,
 26. żeby utrzymać właściwą prędkość czytania.
 27. Staraj się zsynchronizować napis
  z tym, co jest mówione w prelekcji.
 28. Czas wyświetlania napisu może nachodzić
  odrobinę na następne zdanie w prelekcji,
 29. szczególnie kiedy jest to konieczne
  by utrzymać dobrą prędkość czytania.
 30. Ale nie rozpoczynaj wyświetlania napisu
 31. prędzej niż około 100 milisekund
  zanim prelegent powie odpowiednie zdanie.
 32. Inaczej dasz widzom
  dziwne poczucie jasnowidzenia,
 33. kiedy język ciała prelegenta
  będzie niezgodny z wyświetlanym napisem.
 34. I niech napis nie zostaje na ekranie
  więcej niż około 1 sekundy
 35. po tym, jak prelegent skończy mówić
  odpowiadające napisowi zdanie.
 36. Nie zostawiaj na końcu napisu
  początku następnego zdania.
 37. Kiedy tylko to możliwe, niech napis
  zawiera całe zdanie lub zdanie podrzędne.
 38. Takie napisy łatwiej się czyta,
 39. ale łatwiej także się je tłumaczy,
 40. ponieważ gramatyka języka docelowego
 41. może uniemożliwić podzielenie zdania
  tak, jak w transkrypcie.
 42. Uwzględnij w napisach informacje dźwiękowe
  dla widzów Głuchych i niedosłyszących.
 43. W nawiasach zaznacz,
 44. gdzie słychać śmiech, muzykę i brawa,
 45. daj znać, kiedy poza kamerą
  zmienia się prelegent
 46. i opisz każdy inny dźwięk
  niezbędny do zrozumienia prelekcji.
 47. Niech żaden napis nie wyświetla się
  krócej niż 1 sekundę i dłużej niż 7.
 48. W przypadku trwających dłużej
  braw lub muzyki
 49. wstaw napis z informacją dźwiękową
  na pierwsze 3 sekundy,
 50. a potem daj znać, kiedy dźwięk się kończy.
 51. Jeśli na ekranie pojawia się tekst
  w języku prelekcji,
 52. na przykład napisy wbudowane w film
  odtwarzany na scenie,
 53. umieść ten tekst w napisach,
 54. jeśli to możliwe
  bez nachodzenia na inne napisy.
 55. Dzięki temu ten tekst na ekranie
  będzie można przetłumaczyć na inne języki.
 56. Żeby wskazać,
 57. że chodzi o tekst na ekranie,
  nie o kwestię mówioną przez prelegenta,
 58. umieść tekst w nawiasach kwadratowych.
 59. Poszukaj właściwej pisowni
  użytych w prelekcji nazw własnych.
 60. Jeśli nie słyszysz, co mówi prelegent,
 61. zapytaj w grupie "I transcribe TEDx talks"
 62. lub w grupie swojego języka na Facebooku.
 63. I co najważniejsze, pamiętaj,
  że tworząc transkrypty,
 64. wyświadczasz całemu światu
  znakomitą przysługę,
 65. bo umożliwiasz ideom zawartym w prelekcji
 66. dotarcie do szerszej,
  globalnej publiczności.
 67. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
  o tworzeniu transkryptów,
 68. zapoznaj się ze szczegółowym poradnikiem
  "How to tackle a Transcript."
 69. A tymczasem...
  Miłego tłumaczenia i transkrypcji!