Hebrew subtitles

סדרת לימודי OTP 06 - איך לתמלל

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 3 created 05/18/2014 by Ido Dekkers.

 1. איך לתמלל
 2. תמלול משמעו יצירת כתוביות בשפת המקור.
 3. בסדר, אבל לשם מה דרושים לנו תמלולים?
 4. ובכן, כתוביות בשפת המקור
  מסייעות בשלוש דרכים.
 5. הן מאפשרות לצופים חירשים וכבדי שמיעה
 6. גישה לשיחה.
 7. הן מסייעות להפיץ ברשת האינטרנט
  את הרעיונות שעלו בשיחה
 8. בגלל שברגע שלוידאו יש תמלול,
 9. הוא יופיע בגוגל כאשר אנשים
  מחפשים נושאים קשורים.
 10. ולבסוף, ברגע שלשיחה יש תמלול,
 11. ניתן יהיה לתרגם אותה
  לשפות אחרות ולשחרר אותה אל העולם
 12. אז... איך זה לתמלל?
 13. בדרך כלל, כאשר תתמללו, תקלידו את שתשמעו
 14. ותקבעו את הזמן שבו הכתובית תופיע
 15. ואת הזמן שבו היא תיעלם.
 16. עם זאת, יש כמה חוקים פשוטים אחרים
 17. שכדאי לזכור כאשר אתם עובדים על התמלול שלכם.
 18. אל תתמללו פליטות פה וטעויות ברורות,
 19. למשל כאשר הדובר אומר
  "אנחנו חושבימים" במקום "אנחנו חושבים".
 20. הפכו כל כתובית לפיסת טקסט קטנה ונקייה
 21. אפילו אם הדובר משנה את דעתו באמצע המשפט,
 22. או מתקשה בדקדוק כאשר הוא מרצה בשפה זרה.
 23. היצמדו לגבולות אורך השורה,
  אורך הכתובית ומהירות הקריאה.
 24. וזכרו: בדיוק כמו בתרגום,
 25. במקרים נדירים, כאשר התאמת הזמנים לא עוזרת,
 26. תצטרכו לדחוס את הטקסט לכתובית
 27. כדי לשמור על מהירות הקריאה.
 28. נסו לסנכרן את הכתובית עם הנאמר.
 29. זה בסדר אם הכתובית שלכם מתארכת
  קצת אל תוך הזמן שבו המשפט הבא נאמר,
 30. במיוחד אם אתם צריכים את זה
  כדי לשמור על מהירות קריאה טובה.
 31. עם זאת, אל תתחילו את הכתובית
  שלכם יותר מכמאה אלפיות השנייה
 32. לפני שהמשפט הבא נאמר.
 33. אחרת, תיווצר אצל הצופה
  תחושה מוזרה של ידיעה מראש
 34. כאשר הוא יראה ששפת הגוף
  של הדובר לא תואמת את הכתובית.
 35. אל תניחו לכתובית להישאר
  על המסך יותר משניה אחת לערך
 36. אחרי שהדובר אומר את פיסת הדיבור המקבילה.
 37. אל תסיימו את הכתובית עם חלק מהמשפט הבא.
 38. ככל שיתאפשר, נסו שהכתוביות
  שלכם יכילו פסוקיות או משפטים שלמים.
 39. כך יהיה קל יותר להבין אותן,
 40. וגם יהיה פשוט יותר לתרגם אותן,
 41. מאחר שייתכן והדקדוק של שפת היעד
 42. לא יאפשר פיצול של המשפט
 43. כפי שהוא מפוצל בתמלול.
 44. כללו מידע קולי עבור חירשים וכבדי שמיעה.
 45. תוך שימוש בסוגריים,
 46. ציינו זאת כאשר נשמעים צחוק,
  מוזיקה ומחיאות כפיים
 47. כאשר הדובר מתחלף, הצביעו על כך
 48. ותארו כל צליל אחר אשר חיוני להבנת השיחה.
 49. זמני הופעת הכתוביות שלכם לא יהיו
  קצרים משנייה אחת או ארוכים משבע שניות.
 50. לחלקים ארוכים יותר
  של מוזיקה או מחיאות כפיים,
 51. הנח למידע הקולי להופיע על המסך
  במשך שלוש השניות הראשונות,
 52. וציין את סיום השמעת הצליל.
 53. אם יש טקסט המופיע על המסך
  בשפה בה מתנהלת השיחה,
 54. כמו כתוביות המוטמעות
  בוידאו המופעל על הבמה,
 55. תמלל את הטקסט, אם ניתן לעשות זאת
  מבלי שיחפוף על כתוביות אחרות.
 56. הדבר יאפשר תרגום של הטקסט
  המופיע על המסך לשפות אחרות.
 57. כדי להבהיר שמדובר בטקסט
  שעל המסך ולא בדיבור,
 58. השתמש בסוגריים מרובעות.
 59. חפש ובדוק מהו האיות הנכון
  של השמות שהשתמשו בהם בשיחה.
 60. אם אתם לא יכולים להבין מה הדובר אומר,
 61. שאלו בקבוצת "אני מתמלל שיחות TEDx"
 62. או בקבוצת השיחה שלכם בפייסבוק.
 63. הכי חשוב - זכרו שעל ידי תמלול,
 64. אתם עושים לעולם כולו שירות משמעותי,
 65. כי אתם מאפשרים לרעיונות שבשיחה
  להגיע לקהל רחב יותר, בכל רחבי העולם.
 66. אם ברצונכם ללמוד עוד על תמלול,
 67. בדקו במדריך המפורט יותר שלנו,
  "איך להתמודד עם תמלול."
 68. ובינתיים, תמלול ותרגום מהנים!