Return to Video

OTP Learning Series 06: Como transcribir

 • 0:06 - 0:10
  [Como transcribir]
 • 0:10 - 0:14
  Transcribir significa crear subtítulos
  na lingua do vídeo.
 • 0:14 - 0:17
  Vale. Pero para que
  necesitamos transcricións?
 • 0:17 - 0:21
  Os subtítulos no idioma do vídeo
  axudan de tres formas.
 • 0:22 - 0:24
  Permítenlle a persoas xordas
  e con problemas de audición
 • 0:24 - 0:26
  acceder á charla.
 • 0:26 - 0:29
  Axudan a difundir na Web
  as ideas das charlas,
 • 0:29 - 0:31
  porque logo de que o vídeo
  teña unha transcrición,
 • 0:31 - 0:35
  aparecerá en Google
  cando se busquen temas relacionados.
 • 0:35 - 0:38
  E por último,
  cando unha charla ten transcrición
 • 0:38 - 0:42
  pode traducirse a outros idiomas
  e difundirse polo mundo adiante.
 • 0:42 - 0:46
  Perfecto. E como se transcribe?
 • 0:47 - 0:51
  Polo xeral, cando se transcribe,
  escríbese todo o que se oe
 • 0:51 - 0:54
  e fíxase o momento
  en que aparece o subtítulo
 • 0:54 - 0:55
  e o momento en que desaparece.
 • 0:55 - 0:58
  No entanto, hai outras regras simples
 • 0:58 - 1:01
  que cómpre ter en conta ao transcribir.
 • 1:01 - 1:04
  Non transcribas lapsus linguae
  nin erros obvios,
 • 1:04 - 1:08
  por exemplo se quen fala di
  "nós pensas” no canto de "nós pensamos”.
 • 1:09 - 1:12
  Faga de cada subtítulo un texto claro,
 • 1:12 - 1:15
  aínda que o orador dubide
  no medio da frase,
 • 1:15 - 1:18
  ou aínda que lle dea patadas á gramática
  ao falar nun idioma estranxeiro.
 • 1:19 - 1:24
  Respecte a lonxitude da liña,
  a do subtítulo e a velocidade de lectura.
 • 1:24 - 1:26
  E lembre que, igual que cando traduce,
 • 1:26 - 1:30
  nalgunhas ocasións,
  cando non abonde con axustar a minutaxe,
 • 1:30 - 1:33
  terá que reducir o texto nos subtítulos
 • 1:33 - 1:35
  para manter a velocidade de lectura.
 • 1:36 - 1:40
  Tente sincronizar o subtítulo
  co que se estea a dicir.
 • 1:41 - 1:46
  Tanto ten se se o subtítulo se superpón
  un pouco sobre seguinte frase que se di,
 • 1:46 - 1:49
  sobre todo se se precisa para ter
  unha boa velocidade de lectura.
 • 1:51 - 1:56
  No entanto, non comece o subtítulo
  máis de 100 milisegundos antes
 • 1:56 - 1:59
  de que a frase se diga.
 • 1:59 - 2:03
  Se non, dariámoslle ao espectador
  unha sensación de anticipación estraña
 • 2:03 - 2:07
  ao ver que a linguaxe corporal
  de quen fala non se axusta ao subtítulo.
 • 2:07 - 2:12
  E non deixe que o subtítulo
  dure en pantalla máis de 1 segundo
 • 2:12 - 2:15
  despois de que se diga
  a frase correspondente.
 • 2:16 - 2:19
  Non termine o subtítulo
  cun anaco da seguinte frase.
 • 2:19 - 2:24
  Se é posible, faga subtítulos
  con frases ou enunciados completos.
 • 2:24 - 2:26
  Así será máis fácil de seguir,
 • 2:26 - 2:29
  e tamén máis fácil de traducir,
 • 2:29 - 2:31
  pois a sintaxe do idioma de destino
 • 2:31 - 2:33
  pode facer imposible dividir a oración
 • 2:33 - 2:35
  tal e como está na transcrición.
 • 2:36 - 2:39
  Inclúa notas dos sons para persoas xordas
  ou con dificultades auditivas.
 • 2:40 - 2:42
  Use parénteses,
 • 2:42 - 2:46
  para indicar risas, música e aplausos,
 • 2:46 - 2:49
  identifique os cambios de orador
  fóra de pantalla
 • 2:49 - 2:53
  e describa calquera outro son
  esencial para entender a charla.
 • 2:54 - 2:59
  Ningún subtítulo debe estar en pantalla
  menos de 1 segundo nin máis de 7.
 • 3:00 - 3:02
  Para fragmentos máis longos
  de música ou aplausos,
 • 3:02 - 3:05
  a información sobre o son debe aparecer
  só os primeiros 3 segundos,
 • 3:06 - 3:08
  e indicar ao final que o son remata.
 • 3:08 - 3:11
  Se aparece un texto en pantalla,
  no idioma da charla,
 • 3:11 - 3:16
  por exemplo subtítulos nun vídeo
  que se reproduce en escena,
 • 3:16 - 3:21
  transcriba este texto, se se pode facer
  sen solapalo con outros subtítulos.
 • 3:21 - 3:26
  Isto permitirá traducilo a outros idiomas.
 • 3:26 - 3:31
  E para indicar que é texto en pantalla
  e non palabras do orador,
 • 3:31 - 3:32
  use corchetes.
 • 3:33 - 3:38
  Infórmese da grafía correcta
  dos nomes propios usados na charla.
 • 3:38 - 3:41
  Se non entende o que di o orador,
 • 3:41 - 3:44
  pregunte no grupo
  "I transcribe TEDx talks"
 • 3:44 - 3:47
  ou no grupo do seu idioma en Facebook.
 • 3:47 - 3:50
  E sobre todo lembre que, ao transcribir,
 • 3:50 - 3:53
  está a prestarlle un gran servizo
  ao mundo enteiro
 • 3:53 - 3:57
  porque permite que as ideas da charla
  acaden unha audiencia más ampla, global.
 • 3:57 - 3:59
  Se quere saber máis sobre transcricións
 • 4:00 - 4:04
  lea a guía "How to tackle a Transcript "
  onde se explica con detalle.
 • 4:04 - 4:08
  E agora,
  felices transcricións e traducións!
Title:
OTP Learning Series 06: Como transcribir
Description:

Este vídeo explica como crear transcricións (subtítulos na lingua orixinal) para charlas TEDx no Open Translation Project.

Para acceder á guía completa de transcrición, vaia a http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Transcript

Este vídeo elaborouse para o persoal voluntario que traballa no Open Translation Project de TED. Este proxecto leva as charlas TED, os temas TED-Ed e as charlas TEDx alén do mundo angloparlante ofrecendo subtítulos, transcricións interactivas e a posibilidade de que calquera charla sexa traducida por persoal voluntario de todo o mundo.
Máis información en http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
04:09
Xusto Rodriguez approved Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe
Xusto Rodriguez accepted Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for OTP Learning Series 06: How to transcribe

Galician subtitles

Revisions

 • Revision 4 Edited
  Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela