Persian subtitles

مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۶: چطور رونویسی کنیم

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 2 created 04/27/2018 by sadegh zabihi.

 1. [چطور رونویسی کنیم]
 2. رونویسی یعنی نوشتن زیرنویس به زبان سخنران.
 3. خوب، اما چرا به رونویسی نیاز داریم؟
 4. خوب، زیرنویس به زبان اصلی
  به سه طریق به کار میآید.
 5. به افراد ناشنوا و کمشنوا کمک میکند
 6. از ویدیو استفاده کنند.
 7. آنها باعث میشوند ایده سخنرانی
  به صورت آنلاین پخش شود،
 8. چون وقتی یک ویدیو رونویس دارد،
 9. وقتی افراد در گوگل موضوع مرتبطی را
  جستجو میکنند آن ویدیو نمایان میشود.
 10. و در نهایت، وقتی که یک سخنرانی
  رونویس داشته باشد،
 11. میتواند به زبانهای دیگر ترجمه شده
  و در دنیا پخش شود.
 12. خوب، رونویسی چطور است؟
 13. به طور کلی، در هنگام رونویسی،
  هر چه میشنوید را مینویسید
 14. و زمان نمایش آن را
 15. تنظیم میکنید.
 16. اما، قوانین سادهای هم هست
 17. که باید هنگام نوشتن زیرنویس
  زبان اصلی به خاطر داشت.
 18. لغزیدن زبان و اشتباههای مشخص را ننویسید،
 19. مثلاً وقتی گوینده به جای «من فکر میکنم،»
  میگوید «من فکر میکنیم.»
 20. هر زیرنویس را به تکه مشخصی متن تبدیل کنید،
 21. حتی اگر گوینده وسط حرف زدن
  نظرش را عوض میکند
 22. یا در ارائه زبان به زبان خارجی
  به مشکل دستوری برخورد میکند.
 23. به محدودیت طول خط، طول زیرنویس
  و سرعت پخش توجه کنید.
 24. و به یاد داشته باشید،
  درست مثل وقتی که ترجمه میکنید،
 25. در مواقع نادر،
  وقتی تنظیم زمان کمکی نمیکند،
 26. باید متن زیرنویس را فشرده کنید
 27. تا سرعت خواندن را پایین نگه دارید.
 28. سعی کنید زیرنویس
  با آنچه گفته میشود هماهنگ باشد.
 29. اشکالی ندارد اگر کمی از زیرنویس
  وقتی جمله بعدی گفته میشود پخش شود،
 30. مخصوصاً اگر برای حفظ سرعت خواندن
  مجبور به این کار هستید.
 31. اما زیرنویس را بیش از ۱۰۰ هزارم ثانیه
 32. پیش از گفته شدن جمله بعدی شروع نکنید.
 33. در غیر این صورت، احساس ناخوشاید
  پیش آگهی را به بیننده القا میکنید
 34. و زبان بدن گوینده
  با زیرنویس هماهنگ نخواهد بود.
 35. زیرنویس نباید بیش از ۱ ثانیه
 36. بعد از اینکه گوینده
  جمله معادل را گفت روی صفحه بماند.
 37. زیرنویس را به همراه بخشی
  از جمله بعدی به پایان نبرید.
 38. تا حد امکان، سعی کنید هر زیرنویس
  یک عبارت یا جمله کامل باشد.
 39. این موضوع دنبال کردن
  آنها را سادهتر میکند،
 40. و همچنین ترجمه آنها را هم آسانتر میکند،
 41. چون ممکن است به خاطر دستور زبان مقصد
 42. تقسیم جملههای زیرنویس
 43. مثل آنچه در رونویس انجام شده ممکن نباشد.
 44. اطلاعات صدایی را
  برای بینندگان ناشنوا و کمشنوا قرار دهید.
 45. از پرانتز،
 46. برای نشان دادن خنده،
  موسیقی و تشویق،
 47. تغییرات خارج از تصویر گوینده
 48. و توصیف هر صدایی که برای فهمیدن
  سخنرانی ضروری است استفاده کنید.
 49. مدت پخش زیرنویسها نباید
  کمتر از ۱ ثانیه و بیشتر از ۷ ثانیه باشد.
 50. برای تشویق و موسیقی
  که مدتی طولانی ادامه دارد،
 51. فقط ۳ ثانیه زیرنویس
  نشان دهنده آن صدا را نمایش دهید،
 52. و بعد پایان صدا را هم مشخص کنید.
 53. اگر روی تصویر به زبان سخنرانی متنی هست،
 54. مثل زیرنویس ویدیویی
  که در سخنرانی نشان داده شده،
 55. اگر با سایر زیرنویسها همپوشانی ندارد
  آن را هم در زیرنویس بیاورید.
 56. به این صورت آن متن موجود در تصویر هم
  میتواند به سایر زبانها ترجمه شود.
 57. و برای نشان دادن اینکه آن یک متن موجود
  در تصویر بوده و از سخنان گوینده نیست،
 58. از براکت استفاده کنید.
 59. برای نوشتن صحیح نامهای موجود
  در سخنرانی کمی تحقیق کنید.
 60. اگر متوجه نمیشوید گوینده چه میگوید،
 61. در گروه "I transcribe TEDx talks"
 62. یا در گروه زبان خودتان
  در فیس بوک سوال کنید.
 63. و مهمتر از همه،
  به یاد داشته باشید با رونویسی،
 64. خدمت بزرگی به تمام دنیا میکنید،
 65. چون باعث میشوید ایده یک سخنرانی
  به مخاطبان زیادی در همه دنیا برسد.
 66. اگر میخواهید درباره رونویسی بیشتر بدانید،
 67. راهنمای جزئیتر ما را در
  "How to tackle a Transcript" ببینید.
 68. و فعلاً، رونویسی و ترجمه مبارک!