Return to Video

مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۶: چطور رونویسی کنیم

 • 0:06 - 0:10
  [چطور رونویسی کنیم]
 • 0:10 - 0:14
  رونویسی یعنی نوشتن زیرنویس به زبان سخنران.
 • 0:14 - 0:17
  خوب، اما چرا به رونویسی نیاز داریم؟
 • 0:17 - 0:21
  خوب، زیرنویس به زبان اصلی
  به سه طریق به کار میآید.
 • 0:22 - 0:24
  به افراد ناشنوا و کمشنوا کمک میکند
 • 0:24 - 0:26
  از ویدیو استفاده کنند.
 • 0:26 - 0:29
  آنها باعث میشوند ایده سخنرانی
  به صورت آنلاین پخش شود،
 • 0:29 - 0:31
  چون وقتی یک ویدیو رونویس دارد،
 • 0:31 - 0:35
  وقتی افراد در گوگل موضوع مرتبطی را
  جستجو میکنند آن ویدیو نمایان میشود.
 • 0:35 - 0:38
  و در نهایت، وقتی که یک سخنرانی
  رونویس داشته باشد،
 • 0:38 - 0:42
  میتواند به زبانهای دیگر ترجمه شده
  و در دنیا پخش شود.
 • 0:42 - 0:46
  خوب، رونویسی چطور است؟
 • 0:47 - 0:51
  به طور کلی، در هنگام رونویسی،
  هر چه میشنوید را مینویسید
 • 0:51 - 0:54
  و زمان نمایش آن را
 • 0:54 - 0:55
  تنظیم میکنید.
 • 0:55 - 0:58
  اما، قوانین سادهای هم هست
 • 0:58 - 1:01
  که باید هنگام نوشتن زیرنویس
  زبان اصلی به خاطر داشت.
 • 1:01 - 1:04
  لغزیدن زبان و اشتباههای مشخص را ننویسید،
 • 1:04 - 1:08
  مثلاً وقتی گوینده به جای «من فکر میکنم،»
  میگوید «من فکر میکنیم.»
 • 1:09 - 1:12
  هر زیرنویس را به تکه مشخصی متن تبدیل کنید،
 • 1:12 - 1:15
  حتی اگر گوینده وسط حرف زدن
  نظرش را عوض میکند
 • 1:15 - 1:18
  یا در ارائه زبان به زبان خارجی
  به مشکل دستوری برخورد میکند.
 • 1:19 - 1:24
  به محدودیت طول خط، طول زیرنویس
  و سرعت پخش توجه کنید.
 • 1:24 - 1:26
  و به یاد داشته باشید،
  درست مثل وقتی که ترجمه میکنید،
 • 1:26 - 1:30
  در مواقع نادر،
  وقتی تنظیم زمان کمکی نمیکند،
 • 1:30 - 1:33
  باید متن زیرنویس را فشرده کنید
 • 1:33 - 1:35
  تا سرعت خواندن را پایین نگه دارید.
 • 1:36 - 1:40
  سعی کنید زیرنویس
  با آنچه گفته میشود هماهنگ باشد.
 • 1:41 - 1:46
  اشکالی ندارد اگر کمی از زیرنویس
  وقتی جمله بعدی گفته میشود پخش شود،
 • 1:46 - 1:49
  مخصوصاً اگر برای حفظ سرعت خواندن
  مجبور به این کار هستید.
 • 1:51 - 1:56
  اما زیرنویس را بیش از ۱۰۰ هزارم ثانیه
 • 1:56 - 1:59
  پیش از گفته شدن جمله بعدی شروع نکنید.
 • 1:59 - 2:03
  در غیر این صورت، احساس ناخوشاید
  پیش آگهی را به بیننده القا میکنید
 • 2:03 - 2:07
  و زبان بدن گوینده
  با زیرنویس هماهنگ نخواهد بود.
 • 2:07 - 2:12
  زیرنویس نباید بیش از ۱ ثانیه
 • 2:12 - 2:15
  بعد از اینکه گوینده
  جمله معادل را گفت روی صفحه بماند.
 • 2:16 - 2:19
  زیرنویس را به همراه بخشی
  از جمله بعدی به پایان نبرید.
 • 2:19 - 2:24
  تا حد امکان، سعی کنید هر زیرنویس
  یک عبارت یا جمله کامل باشد.
 • 2:24 - 2:27
  این موضوع دنبال کردن
  آنها را سادهتر میکند،
 • 2:27 - 2:29
  و همچنین ترجمه آنها را هم آسانتر میکند،
 • 2:29 - 2:31
  چون ممکن است به خاطر دستور زبان مقصد
 • 2:31 - 2:33
  تقسیم جملههای زیرنویس
 • 2:33 - 2:35
  مثل آنچه در رونویس انجام شده ممکن نباشد.
 • 2:36 - 2:39
  اطلاعات صدایی را
  برای بینندگان ناشنوا و کمشنوا قرار دهید.
 • 2:40 - 2:42
  از پرانتز،
 • 2:42 - 2:46
  برای نشان دادن خنده،
  موسیقی و تشویق،
 • 2:46 - 2:49
  تغییرات خارج از تصویر گوینده
 • 2:49 - 2:53
  و توصیف هر صدایی که برای فهمیدن
  سخنرانی ضروری است استفاده کنید.
 • 2:54 - 2:59
  مدت پخش زیرنویسها نباید
  کمتر از ۱ ثانیه و بیشتر از ۷ ثانیه باشد.
 • 3:00 - 3:02
  برای تشویق و موسیقی
  که مدتی طولانی ادامه دارد،
 • 3:02 - 3:05
  فقط ۳ ثانیه زیرنویس
  نشان دهنده آن صدا را نمایش دهید،
 • 3:06 - 3:08
  و بعد پایان صدا را هم مشخص کنید.
 • 3:08 - 3:11
  اگر روی تصویر به زبان سخنرانی متنی هست،
 • 3:11 - 3:16
  مثل زیرنویس ویدیویی
  که در سخنرانی نشان داده شده،
 • 3:16 - 3:21
  اگر با سایر زیرنویسها همپوشانی ندارد
  آن را هم در زیرنویس بیاورید.
 • 3:21 - 3:26
  به این صورت آن متن موجود در تصویر هم
  میتواند به سایر زبانها ترجمه شود.
 • 3:26 - 3:31
  و برای نشان دادن اینکه آن یک متن موجود
  در تصویر بوده و از سخنان گوینده نیست،
 • 3:31 - 3:32
  از براکت استفاده کنید.
 • 3:33 - 3:38
  برای نوشتن صحیح نامهای موجود
  در سخنرانی کمی تحقیق کنید.
 • 3:38 - 3:41
  اگر متوجه نمیشوید گوینده چه میگوید،
 • 3:41 - 3:44
  در گروه "I transcribe TEDx talks"
 • 3:44 - 3:47
  یا در گروه زبان خودتان
  در فیس بوک سوال کنید.
 • 3:47 - 3:50
  و مهمتر از همه،
  به یاد داشته باشید با رونویسی،
 • 3:50 - 3:53
  خدمت بزرگی به تمام دنیا میکنید،
 • 3:53 - 3:57
  چون باعث میشوید ایده یک سخنرانی
  به مخاطبان زیادی در همه دنیا برسد.
 • 3:57 - 3:59
  اگر میخواهید درباره رونویسی بیشتر بدانید،
 • 4:00 - 4:04
  راهنمای جزئیتر ما را در
  "How to tackle a Transcript" ببینید.
 • 4:04 - 4:07
  و فعلاً، رونویسی و ترجمه مبارک!
Title:
مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۶: چطور رونویسی کنیم
Description:

This video explains how to create transcripts (same-language subtitles) for TEDx talks in the Open Translation Project.

To access the full transcribing guide, go to http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Transcript

This video has been created for the volunteers working in the TED Open Translation Project. The TED Open Translation Project brings TEDTalks, TED-Ed lessons and TEDxTalks beyond the English-speaking world by offering subtitles, interactive transcripts and the ability for any talk to be translated by volunteers worldwide.
Learn more at http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
04:09

Persian subtitles

Revisions