Vietnamese subtitles

← Inheriting Behavior

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/15/2015 by Darren Bridenbeck (Amara Staff).

 1. Quay lại ứng dụng JustJava một chút.
 2. Xem lớp MainActivity,
  phương thức displayMessage.
 3. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn
  một chút ở đây.
 4. Chúng ta thấy là đã có một biến
  tên là orderSummaryTextView.
 5. Kiểu dữ liệu của biến này là TextView.
 6. Nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu phần này.
 7. Ở dòng tiếp theo, ta gọi một
  Phương thức cho đối tượng TextView này.
 8. Ta dùng cùng một tên biến
  như đã khai báo trên này.
 9. Ta gọi orderSummaryTextView.setText.
 10. Rồi đặt một chuỗi làm đầu vào
  cho Phương thức này.
 11. Chuỗi thông điệp này vốn là
  một tham số đầu vào
 12. cho Phương thức displayMessage.
 13. Giờ hãy xem kỹ phần mã này,
  chỗ chúng ta còn chưa hiểu.
 14. Có vẻ findViewById
  là một lệnh gọi Phương thức.
 15. Vì nó nằm trước các ngoặc đơn này với
  tóm tắt giá trị đầu vào.
 16. Nhưng kỳ lạ là Phương thức này không
  được định nghĩa ở chỗ nào trong Lớp.
 17. Nếu tôi nhấp đôi vào tên này
  và nhấn Cmd F, hoặc
 18. Ctrl F nếu bạn dùng Windows,
  ta có thể thử tìm trong file này.
 19. Tôi chỉ thấy hai sự kiện
  có findViewById, và
 20. chúng được dùng tương tự nhau.
 21. Nhưng tôi không thấy Phương thức nào
  tên là findViewById.
 22. Nói đến chuyện này,
  trước đây trong lớp MainActivity,
 23. ta cũng thấy một lệnh gọi
  setContentView, nhưng nếu tìm kiếm
 24. trong file, thì nó cũng không được
  định nghĩa trong MainActivity.
 25. Vậy những Phương thức này
  được định nghĩa ở đâu?
 26. MainActivity thật ra là
  một file rất ngắn.
 27. Nó chỉ có khoảng 90 dòng,
 28. nhưng thật ra trong Lớp này
  còn có nhiều hơn thế.
 29. Phần mã nói rằng,
  mở rộng AppCompatActivity.
 30. Điều này tức là MainActivity
  là phần mở rộng
 31. của phần chức năng
  trong lớp AppCompatActivity.
 32. Trên máy tính, nếu bạn thấy
  ActionBarActivity ở đây thì không sao,
 33. đó chỉ là một phiên bản cũ hơn.
 34. Phiên bản mới nhất bạn nên dùng
  là AppCompatActivity.
 35. AppCompatActivity hỗ trợ
  tương thích ngược cho chúng ta
 36. trên các thiết bị Android cũ hơn.
 37. AppCompatActivity là một phần của
  thư viện hỗ trợ Android.
 38. Nó cho phép ta dùng những tính năng
  giao diện mới nhất của Android,
 39. trong khi vẫn làm việc
  trên các thiết bị Android cũ hơn.
 40. Bằng cách mở rộng
  lớp AppCompatActivity.
 41. Chúng ta có tất cả tính năng,
  tất cả trạng thái và
 42. các Phương thức trong MainActivity
  một cách miễn phí.
 43. Ta không phải sao chép và
  dán dòng mã nào từ đây.
 44. Chúng ta chỉ đơn giản là
  mở rộng Lớp này.
 45. Nếu bạn thích,
 46. có thể tìm hêm thông tin về
  AppCompatActivity bằng Google.
 47. Đây là tài liệu tham khảo
  cho lớp AppCompatActivity.
 48. Vì tôi có tiện ích mở rộng
  được cài sẵn trên Chrome,
 49. tôi có thể xem được mã nguồn.
 50. Và đây là phần mã chỗ
  lớp AppCompatActivity được định nghĩa.
 51. Bạn có thể thấy
  rất nhiều tính năng ở đây,
 52. vấn đề là bạn không cần hiểu
  chúng thực hiện như thế nào.
 53. Bạn chỉ cần biết là
  khi mở rộng AppCompatActivity,
 54. bạn có tất cả
  những tính năng này miễn phí.
 55. Ở cấp độ cao, bạn có thể
  hình tượng hóa thế này.
 56. Đây là định nghĩa Lớp
  cho MainActivity.
 57. Và có vài Phương thức
  được định nghĩa ở đây.
 58. Khi bạn mở rộng AppCompatActivity,
  ta có thể truy cập các trạng thái
 59. và các Phương thức từ AppCompatActivity.
 60. Giờ chúng chưa được tự thêm vào
  lớp MainActivity, nhưng
 61. bạn có thể hình dung là
  chúng có ở đó,
 62. vì bạn vẫn có thể tham chiếu
  các trạng thái và phương thức.
 63. Và đó là cách đoạn mã của ta có thể
  chỉ tới những thứ như setContentView
 64. hoặc findViewById.
 65. Vì thừa hưởng các Phương thức này, ta không
  thể định nghĩa chúng trong MainActivity.
 66. MainActivity được trình diễn
  trên màn hình của thiết bị, nhưng
 67. chúng ta không viết mã đó trong
  MainActivity, mà thừa hưởng chúng.
 68. Ta không có trạng thái và phương thức
  trực tiếp từ lớp AppCompatActivity,
 69. nhưng giờ ta đã biết rằng
  chúng ở đó và ta có thể chỉ dẫn đến.
 70. Nói về những thứ được thừa hưởng,
  trong việc này có cả mặt tốt và xấu.
 71. Đôi khi ta sẽ muốn
  thừa hưởng hành vi, nhưng
 72. có lần khác ta lại chỉ muốn
  chỉnh sửa một chút.
 73. Nếu bạn muốn thay đổi vài hành vi
  từ Lớp được thừa hưởng,
 74. bạn có thể ghi đè lên
  một số Phương thức nhất định.
 75. Bạn có thể thêm chữ @override ở trên cùng
  của Phương thức để máy tính biết rằng
 76. bạn không muốn dùng phiên bản của
  Phương thức từ lớp AppCompatActivity.
 77. Thay vào đó, bạn muốn
  tự định nghĩa phương thức này ở đây.
 78. Đây là một chủ đề về mẹo,
  và cần thực hành nhiều.
 79. Nhưng ta đã xem một ví dụ về
  ghi đè một Phương thức
 80. từ lớp AppCompatActivity.
 81. Và Phương thức đó là OnCreate.
 82. Bằng cách ghi đè phương thức OnCreate
  trong MainActivity, chúng ta chỉ rõ
 83. những gì cần thực hiện khi
  Phương thức đó được gọi.
 84. Đừng lo nếu bạn không hiểu chỗ này ngay.
 85. Tôi chỉ cho bạn một tóm tắt khái quát
  về các khái niệm của
 86. lập trình hướng đối tượng.
 87. Tôi cũng mong rằng các bạn
  vẫn còn nhiều câu hỏi.
 88. Và vẫn cần đọc thêm những chủ đề này
  để hiểu chúng
 89. một cách đầy đủ.
 90. Một cách khác để hình tượng hóa
  quan hệ giữa các lớp MainActivity
 91. và AppCompatActivity là vẽ
  Sơ đồ Hệ thống Lớp.
 92. Cái này khác với Sơ đồ Hệ thống Xem, vì
 93. Sơ đồ Hệ thống Xem thể hiện một cây
  những cảnh được thể hiện trên màn hình.
 94. Sơ đồ Hệ thống Lớp
  cho thấy mối quan hệ
 95. giữa các lớp Java khác nhau.
 96. Chúng ta có AppCompatActivity
  là Siêu lớp.
 97. Vì MainActivity mở rộng từ
  AppCompatActivity,
 98. nên nó là Phân lớp.
 99. Nên khi nào bạn thấy định nghĩa lớp này
  thì cái gốc mà nó mở rộng
 100. được gọi là Siêu lớp.
 101. Đây là Phân lớp.
 102. Nếu bạn tạo thêm một activity khác
  tên là DetailActivity và
 103. bạn mở rộng AppCompatActivity,
  nó sẽ là Phân lớp,
 104. và đây là Siêu lớp.
 105. Đây là một ví dụ khác
  về thừa hưởng lớp Java.
 106. Nếu bạn nghĩ về nó,
  TextView, ImageView,
 107. ButtonView, tất cả đều có
  những khía cạnh chung.
 108. Tất cả quang cảnh này đều có
  chiều rộng và cao trên màn hình.
 109. Ta vẫn chưa học chỗ này, nhưng chúng
  cũng có trạng thái thấy được.
 110. Chúng đều có thể ở trạng thái
  thấy được hoặc không thấy.
 111. Còn có vài thuộc tính khác
  giống nhau giữa chúng.
 112. Thay vì viết mã cho những thuộc tính này
  trong lớp TextView,
 113. rồi sao chép mã sang lớp
  ImageView, ButtonView,
 114. ta có thể làm thông minh hơn một chút.
 115. Ta có thể tạo ra một lớp View.
 116. Ta trích xuất những thuộc tính chung
  giữa các lớp View này rồi
 117. đặt chúng trong lớp View chung,
  như vậy chỉ cần viết mã một lần.
 118. Nhưng sau đó làm sao kết nối
  giữa lớp TextView
 119. và lớp View?
 120. Nếu bạn nghĩ đến việc thừa hưởng,
  bạn đã đúng.
 121. Trong file TextView.java, ta sẽ
  định nghĩa lớp TextView.
 122. Như thế ta sẽ thừa hưởng tất cả dữ liệu
  và Phương thức từ lớp View.
 123. Ta sẽ không phải viết nhiều mã
  trong lớp TextView
 124. vì phần tính năng đó
  đã được viết sẵn trong lớp View.
 125. Điều tương tự có thể áp dụng
  cho lớp ImageView
 126. và Button, ta không cần phải
  viết nhiều mã nữa.
 127. Trong những file này, ta chỉ cần
  viết những gì khác nhau
 128. khi so giữa ImageView và View.
 129. Tôi nghĩ có thể chỉ rõ một đoạn,
  để lớp ImageView chỉ cần
 130. chỉ ra những gì khác nhau
  giữa ImageView và View.
 131. Nếu ta không muốn thừa hưởng hành vi
  nhất định từ lớp view,
 132. ta có thể chỉ rõ hành vi cập nhật
  trong lớp ImageView,
 133. hoặc trong bất kỳ lớp nào ở đây.
 134. Để nhắc cho các bạn nhớ về thuật ngữ,
  trong trường hợp này,
 135. TextView là Phân lớp,
  và View là Siêu lớp.
 136. Nếu ta quay lại tài liệu
 137. phần về lớp TextView,
  giờ ta sẽ hiểu được phần này.
 138. Nó nói rằng TextView mở rộng cho View.
 139. Giờ ta biết rằng nó nghĩa là
  ta thừa hưởng trạng thái
 140. và các Phương thức từ lớp View.
 141. Và dưới đây là Sơ đồ Hệ thống Lớp.
 142. Nó cho thấy lớp TextView
  thừa hưởng từ lớp View.
 143. Và đến lượt mình, lớp View
  thừa hưởng từ lớp Object.
 144. Nếu bạn xem thêm xung quanh,
  bạn có thể thấy các lớp khác,
 145. như lớp EditText,
  mở rộng cho lớp TextView.
 146. Nên nó nhận những hành vi
  từ lớp TextView
 147. và thêm vào một chút
  tính năng riêng cho nó.
 148. EditText mở rộng từ TextView.
 149. TextView mở rộng từ View,
  và View mở rộng từ Object.
 150. Đây là Sơ đồ Hệ thống Lớp.
 151. Có rất nhiều điều,
  và bạn có thể xem lại trong nhiều giờ.
 152. Nhưng để tôi cho bạn xem một thứ
  trong trang tài liệu của TextView.
 153. Tôi muốn cho các bạn xem
  Phương thức SetVisibility.
 154. Đây là Phương thức Java cho
  SetVisibility trong lớp TextView.
 155. Nó sẽ thay đổi nhằm
  cho hiện hoặc không hiện cảnh.
 156. Nếu tôi nhấn vào Phương thức này,
  nó sẽ đưa tôi đến lớp View.
 157. Và nó mô tả Phương thức này làm gì.
 158. Bạn có thể thấy một đối tượng TextView
  có phương thức cho nhìn thấy hoặc không.
 159. Nhưng thật ra nó thừa hưởng
  từ lớp View.
 160. Chúng ta có tính năng này miễn phí,
  từ lớp View.
 161. Được rồi, ta vừa học
  cả tấn khái niệm mới.
 162. Thường thì những điều này sẽ rải ra trong
  một học kỳ của môn khoa học máy tính.
 163. Ta sẽ làm một chút thực hành
 164. và hy vọng là nó bắt đầu
  liên kết kiến thức lại cho các bạn.
 165. Nhưng hãy biết là
  sẽ tốn nhiều thời gian
 166. và thực hành, đến khi bạn hoàn toàn
  nắm chắc những khái niệm này.
 167. Bài tập đầu tiên, tôi muốn các bạn
  tạo một ứng dụng Android mới,
 168. vì chúng ta không muốn
  làm hỏng ứng dụng Java.
 169. Khi đã tạo xong project, hãy chạy app.
 170. Khi đã tạo xong app,
  các bạn sẽ thấy file MainActivity.
 171. File MainActivity đó sẽ là
  mở rộng từ AppCompatActivity.
 172. Trong phiên bản Android Studio của bạn,
  nếu MainActivity là mở rộng
 173. từ ActionBarActivity thì cũng không sao.
 174. Đó chỉ là phiên bản cũ của
  AppCompatActivity.
 175. Bằng cách bỏ ghi đè của Phương thức này,
  ta sẽ quay lại
 176. như cách Phương thức onCreate xuất hiện
  trong lớp AppCompatActivity.
 177. Sự hiện diện của Phương thức này cho biết
  ta muốn hành vi khác từ MainActivity
 178. cho onCreate.
 179. Nên bỏ nó đi sẽ đưa ta quay lại
  với hành vi gốc
 180. trong lớp AppCompatActivity.
 181. Khi bạn chạy ứng dụng,
 182. bạn chú ý thấy điều gì khác
  so với lần đầu chạy?
 183. Viết câu trả lời vào khung này.