YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Rives nói về 4 giờ sáng.

Nhà thơ Rives thực hiện một bài thuyết trình dài 8 phút đầy nhạc điệu, hé lộ từng phần lịch sử của một loạt các chuỗi sự kiện trùng hợp xung quanh thời điểm siêu thực nhất trong lịch sử: 4 giờ sáng.

Get Embed Code
40 Languages

Leave a comment

0 Comments