Norwegian Bokmal subtitles

← Rives: Klokken fire om morgenen

Dikteren Rives, gir oss 8 minutter lyrisk origami. Han folder historie inn i en rekke tilfeldigheter rundt den mest surrealistiske tidspunktet på døgnet, kl. 4 om morgenen.

Get Embed Code
40 Languages