YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bosnian subtitles

← Da li trebamo ukinuti standardizovane testove? - Arlo Kempf

Get Embed Code
22 Languages

Showing Revision 11 created 05/15/2019 by Ivana Korom.

 1. Prvi standardizovani testovi za koje znamo

 2. nastali su u Kini prije 2,000 godina
 3. tokom dinastije Han.
 4. Kineski zvaničnici koristili su ih
  da bi odredili spremnost
 5. za mnoge državne poslove.
 6. Predmeti su podrazumijevali filozofiju,
 7. farmerstvo,
 8. i čak vojne taktike.
 9. Standardizovani testovi
  su dalje korišteni širom svijeta
 10. kroz slijedeća dva milenijuma,
 11. i danas, koriste se za sve
 12. od procjene penjanja po stepeništima
  za vatrogasce u Francuskoj
 13. do ispita za jezik za diplomate u Kanadi
 14. do učenika u školi.
 15. Neki strandardizovani testovi
  mjere rezultate
 16. samo naspram postignuća drugih učesnika.
 17. Drugi mjere rezultate naspram
  već unaprijed određenih kriterija.
 18. Tako da bi se vrijeme penjanja
  stepeništa za vatrogasca
 19. moglo izmjeriti poređenjem
  vremena penjanja
 20. ostalih vatrogasaca.
 21. Ovo bi se moglo izraziti nečim što
  mnogi zovu zvonolikom krivuljom.
 22. Ili bi se moglo izmjeriti u skladu
  sa već postavljenim kriterijima,
 23. poput nošenja određene količine
  težine na određenoj udaljenosti
 24. uz određeni broj stepenica.
 25. Slično tome,
 26. diplomat može biti procijenjen
  naspram drugih diplomata koji polažu test,
 27. ili naspram skupine
  postavljenih kriterija,
 28. koji prikazuju različite nivoe
  poznavanja jezika.
 29. I svi ovi rezultati mogu se izraziti
  koristeći percentilni rang.
 30. Ako je diplomat u sedamdesetom percentilu,
 31. 70% testiranih imali su rezultat
  ispod tog diplomate.
 32. Ako je u tridesetom percentilu,
 33. 70% testiranih imali su rezultat
  iznad tog diplomate.
 34. Iako su standardizovani testovi
  ponekad kontroverzni,
 35. oni su jednostavno sredstvo.
 36. Kao jedan eksperiment, zamislite
  da je standardizovani test lenijar.
 37. Korisnost lenijara ovisi o dvije stvari.
 38. Prvo, ovisno o poslu koji treba da uradi.
 39. Naš lenijar ne može da
  izmjeri vanjsku temperaturu
 40. niti koliko glasno neko pjeva.
 41. Drugo, korisnost lenijara
  ovisi o njegovom dizajnu.
 42. Recimo da morate izmjeriti obim narandže.
 43. Naš lenijar mjeri dužinu,
  koja je ispravna veličina,
 44. ali on nije dizajniran sa fleksibilnošću
  potrebnom za taj zadatak.
 45. Tako da, ako standardizovanim testovima
  rješavamo pogrešne zadatke,
 46. ili ako nisu dovoljno dobro dizajnirani,
 47. moguće je da izmjere pogrešne stvari.
 48. U slučaju škola,
 49. učenici sa anksioznošću naspram
  testova mogu da ne urade sve najbolje
 50. na standardizovanom testu,
 51. ne zato što ne znaju odgovore,
 52. nego zato što su previše nervozni
  da bi podijelili ono što su naučili.
 53. Učenici sa poteškoćama u čitanju
 54. mogu imati problema sa isčitavanjem
  matematičkog zadatka,
 55. tako da njihovi rezultati možda
  više prikazuju njihovu pismenost
 56. nego njihove matematičke sposobnosti.
 57. I učenici koji su zbunjeni primjerima
 58. na testovima koji sadrže
  nepoznate kulturološke reference
 59. mogu slabo uraditi test,
 60. govoreći nam više o učenikovom
  poznavanju kulture
 61. nego o njegovom akademskom učenju.
 62. U ovim slučajevima, moguće je da je
  testove potrebno napraviti drugačije.
 63. Standardizovani testovi također
  mogu imati poteškoću
 64. pri mjerenju apstraktnih
  osobina ili sposobnosti,
 65. poput kreativnosti,
  kritičkog razmišljanja i saradnje.
 66. Ako loše napravimo test,
 67. ili njime mjerimo pogrešne stvari,
 68. ili mjerimo nešto što je teško za mjeriti,
 69. moguće je da rezultati
  neće biti pouzdani ili istiniti.
 70. Pouzdanost i istinitost
  su dvije neophodne ideje
 71. za razumijevanje standardizovanih testova.
 72. Da bismo razumjeli razliku među njima,
 73. možemo koristiti metaforu
  dva razbijena termometra.
 74. Nepouzdan termometar
 75. vam pokazuje različit rezultat
  svaki put kad mjerite temperaturu,
 76. a pouzdan ali neistinit termometar
  je stalno deset stupnjeva prevruć.
 77. Istinitost također ovisi o preciznim
  tumačenjima rezultata.
 78. Ako ljudi netačno kažu
  šta rezultati testa znače,
 79. test bi tad imao problem sa istinitošću.
 80. Isto kao što ne bismo
  od lenijara očekivali
 81. da nam prikaže koliko je slon težak,
 82. ili šta je imao za doručak,
 83. ne možemo očekivati
  da nam samo standardizovani testovi
 84. pouzdano kažu koliko je neko pametan,
 85. kako će se diplomate snaći
  u komplikovanoj situaciji,
 86. ili koliko bi hrabar
  neki vatrogasac mogao biti.
 87. Tako da standardizovani testovi nam pomažu
  da saznamo malo o velikom broju ljudi
 88. u kratkom vremenskom intervalu,
 89. ali oni nam ne mogu
  mnogo reći o pojedincu.
 90. Mnogi društveni naučnici brinu se da
  rezultati testova često završe u pometenim
 91. i često u negativnim
  promjenama kod ispitanika,
 92. ponekad sa dugoročnim
  životnim posljedicama.
 93. Ali ne moženo kriviti testove.
 94. Na nama je da koristimo prave
  testove za prave poslove,
 95. i da ispravno prikažemo rezultate.