YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Swedish subtitles

← President Obama Speaks at a Memorial Service for Nelson Mandela

President Obama delivers remarks at a national memorial service for former South African President Nelson Mandela. December 10, 2013.

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 1 created 01/08/2014 by wikiwiki.

 1. Tack.
 2. Tack.
 3. Tack så mycket.
 4. Tack.
 5. Till Graça Machel och familjen Mandela.
 6. Till president Zuma och-
 7. -medlemmar i regeringen.
 8. Till stats- och regeringschefer, gamla som nya.
 9. Ärade gäster...
 10. Det är en sällsam ära–
 11. –att vara med er idag,
  för att fira livet–
 12. –utan like.
 13. Till människorna i Sydafrika...
 14. [applåder]
 15. Människor i livets alla områden...
 16. Världen tackar er–
 17. –för att ni delar Nelson Mandela med oss.
 18. Hans kamp var er kamp...
 19. Hans framgång var er framgång...
 20. Er värdighet.