YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtitles

← Prezident Obama reční na spomienkovej slávnosti pre Nelsona Mandelu

Prezident Obama sa prihovára na národnej spomienkovej slávnosti pre bývalého prezidenta Južnej Afriky Nelsona Mandelu. 10. decembra, 2013.

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 10 created 01/03/2014 by Katarina Holejsovska.

 1. [jasot]
 2. Ďakujem.
 3. [jasot]
 4. Ďakujem.
 5. [jasot]
 6. Ďakujem veľmi pekne.
 7. Ďakujem.
 8. [jasot]
 9. Graça Machel a rodina Mandelová;
 10. Prezident Zuma a
 11. členovia vlády;
 12. hlavy štátov a vlád minulých a sučastných,
 13. vážení hostia.
 14. Je mi jedinečnou cťou
 15. byť dnes s vami, aby sme oslávili život
 16. ako žiadny iný.
 17. Ľudia Južnej Afriky
 18. [jasot]
 19. Ľudia zo všetkých oblastí a spôsobov života,
 20. svet vám ďakuje za to,
 21. že ste podelili s nami o Nelsona Mandelu.
 22. Jeho boj bol váš boj,
 23. jeho triumf bol váš triumf,
 24. vaša dôstojnosť
 25. a vaša nádej sa odrazila v jeho živote
 26. a vašej slobode. Vaša demokracia
 27. je jeho drahocenným dedičstvom.
 28. Je ťažké velebiť akéhokoľvek človeka,
 29. zachytiť slovami
 30. nie len faktami a dátumami,
 31. ktoré tvoria život, ale dôležité pravdy
 32. osoby, súkromné radosti,
 33. a trápenia, pokojné chvíle
 34. jedinečné vlastnosti, ktoré osvetlia dušu človeka.
 35. O to ťažšie, tak urobiť pre obrovskú osobnosť
 36. histórie, ktorá posunula národ k spravodlivosti
 37. a týmto procesom ovplyvnila miliardy po celom svete.
 38. Narodený
 39. počas 1. svetovej vojny mimo vplyvu a moci
 40. žil chlapec, ktorý vyrastal pasením dobytka a
 41. bol vyučovaný rodom starších kmeňa Mambu.
 42. Madiba sa stal posledným veľkým osloboditeľom
 43. 20. storočia. Tak ako Gándhí
 44. viedol hnutie odboja, hnutie
 45. ktoré malo na začiatku malú šancu na úspech.
 46. Tak ako doktor King daroval
 47. svoj hlas potrebám utláčaných
 48. a morálnej nutnosti pre rasovú spravodlivosť.
 49. Podstúpil neznesiteľné
 50. väznenie, ktoré sa začalo v čase Kennedyho a Chruščova
 51. a skončilo počas posledných dní studenej vojny.
 52. Dostal sa z väzenia bez sily
 53. zbraní aby, tak ako Abraham Lincoln, udržal svoju krajinu
 54. pohromade, keď hrozil jej rozpad
 55. a tak ako zakladatelia Spojených štátov vytvoril
 56. Ústavný poriadok za účelom zachovania slobody pre budúce generácie.
 57. Oddanosť demokracii
 58. a právnemu štátu, ratifikovaná nielen
 59. jeho zvolením, ale jeho ochotou vzdať sa
 60. moci iba po jednom volebnom období.
 61. Vzhľadom na dosah
 62. jeho života, rozsah jeho
 63. úspechov, obdiv, ktorý mu jednoznačne patril,
 64. myslím si, že je lákavé, vzpomínať na Nelsona Mandelu
 65. ako na ikonu, usmievajúcu sa a kľudnú,
 66. vzdialenú od bezcenných záležitostí nevkusných ľudí.
 67. Ale samotný Madiba silno odmietal
 68. takýto bezduchý portrét.
 69. [jasot]
 70. Namiesto toho Madiba
 71. trval na tom, aby s nami zdieľal svoje pochybnosti a svoje obavy,
 72. svoje omyly spolu so svojimi víťazstvami.
 73. "Nie som svätec", povedal
 74. "iba ak považujete za svätca hriešnika, ktorý sa
 75. neustále usiluje".
 76. Bolo to práve preto, že on mohol pripustiť nedokonalosť,
 77. pretože dokázal byť plný dobrej nálady
 78. dokonca šibalstva, napriek ťažkým bremenám, ktoré nosil,
 79. prečo sme ho tak mali radi.
 80. On nebol bustou z mramoru, bol to človek z mäsa a krvi
 81. manžel, otec a syn
 82. a priateľ a preto sme sa od neho
 83. toľko naučili, a to je dôvod, prečo sa môžeme od neho ešte stále učiť.
 84. Nič z toho čo dosiahol bolo možné predvídať,
 85. v klenbe jeho života vidíme muža,
 86. ktorý získal svoje miesto v histórii vďaka boju
 87. a bystrosti a zotrvačnosti a viere.
 88. On nám hovorí, čo je možné
 89. nielen na stránkach učebníc dejepisu, ale rovnako v našich vlastných
 90. životoch.
 91. Mandela nám ukázal silu činov,
 92. podstupovania rizík v mene našich myšlienok.
 93. Snáď Mandela oprávnene zdedil
 94. hrdú vzpurnosť, tvrdohlavý
 95. zmysel pre spravodlivosť od svojho otca
 96. a vieme, že zdieľal s miliónmi čiernych a farebných Juhoafričanov
 97. hnev, ktorý vzišiel z tisícky prípadov pohŕdania,
 98. ponižovania, tisícky zabudnutých okamihov,
 99. túžby bojovať proti systému, ktorý uväznil
 100. mojich ľudí, povedal.
 101. Ako iné skoršie osobnosti ANC
 102. Zuluovia a Tamboovia,
 103. [jasot]
 104. Madiba korigoval svoj hnev
 105. a stelesnil jeho túžbu bojovať v organizácii
 106. a na pódiách a v rámci stratégií
 107. činov, aby muži a ženy mohli povstať
 108. za bohom darovanú dôstojnosť.
 109. Navyše prijal dôsledky svojho konania
 110. hoci vedel, že povstať voči moci a nespravodlivosti
 111. nesie svoju cenu.
 112. Bojoval som proti bielej nadvláde, bojoval som proti čiernej
 113. nadvláde.
 114. Niesol som vo svojom srdci myšlienku demokratickej a slobodnej spoločnosti,
 115. v ktorej budú všetky osoby spolu žiť v harmónii a
 116. rovnosti príležitostí, je to ideál, pre ktorý chcem žiť
 117. a dosiahnuť ho, ale v prípade, že je to nevyhnutné
 118. som ochotný pre tento ideál zomrieť.
 119. [jasot]
 120. Mandela nám ukázal silu činov,
 121. ale ukázal nám aj silu myšlienok,
 122. význam rozumu a argumentov
 123. potrebu učiť sa nie len o tých, s ktorými
 124. súhlasíte, ale aj o tých, s ktorými nesúhlasíte.
 125. Pochopil, že myšlienky nezastavia väzenské steny
 126. alebo guľka ostrostrelca.
 127. Zameral svoj osud na zahájenie boja proti rasovej segregácii,
 128. vďaka svojej výrečnosti a svojej vášni,
 129. ale aj vďaka advokátskemu školeniu.
 130. Využil desiatky rokov väzenia na vyostrenie svojich argumentov,
 131. ale aj na šírenie jeho túžby po poznaní
 132. v rámci hnutia a naučil sa jazyk a zvyky
 133. jeho utláčateľov tak, aby jedného dňa mohol lepšie vyjadriť
 134. myšlienku ako ich vlastné slobody závisia od tej jeho.
 135. [jasot]
 136. Mandela preukázal, že činy a myšlienky nestačia
 137. a bez ohľadu na ich veľkosť
 138. musia byť stelesnené v zákonoch a inštitúciách.
 139. Bol praktický. Preveroval svoje presvedčenie
 140. na základe tvrdej reality
 141. a histórie. V podstatných
 142. zásadách bol neústupný, preto mohol odmietnuť
 143. ponuky bezpodmienečného prepustenia a pripomínať režimu segregácie,
 144. že väzni nemôžu uzatvárať zmluvy.
 145. Ale ako sa ukázalo počas niekoľkoročných zložitých vyjednávaní,
 146. za účelom prenosu moci a návrhu nových právnych predpisov
 147. nemal strach robiť kompromisy v záujme vyššieho cieľa.
 148. A pretože nebol len vodca hnutia, ale šikovný politik,
 149. ústava, ktorá vznikla, bola hodná tejto multi-rasovej
 150. demokracie. Zostal verný svojej vízii právneho poriadku, ktorý
 151. ochraňuje menšiny, rovnako ako práva väčšiny a
 152. drahocenné slobody každého Juhoafričana.
 153. A nakoniec, Mandela pochopil
 154. väzby, ktoré spájajú ľudského ducha.
 155. Existuje slovo v juhoafričtine
 156. Ubuntu
 157. [jasot]
 158. Slovo, ktoré vystihuje
 159. Mandelov najväčší dar: jeho uznanie
 160. že sme všetci prepletení spôsobmi, ktoré sú voľným okom
 161. neviditeľné, ale aj ľudskou prirodzenosťou,
 162. ktorú dosahujeme sami prostredníctvom zdieľania
 163. samých seba s ostatnými a starostlivosťou o ľuďí okolo nás.
 164. Nikdy sa ale nedozvieme, nakoľko
 165. takéto vnímanie vychádzalo z jeho vnútra a nakoľko sa zrodilo
 166. v temnej a pustej väzenskej cele.
 167. Ale pamätáme si gestá veľké a malé,
 168. keď predstavil jeho dozorcov ako
 169. ctených hostí počas inaugurácie a nevyužil
 170. príležitosť na pomstu,
 171. žiaľ jeho rodiny sa stal počiatočným hlasom, ktorý poukázal na problém
 172. HIV-AIDS, čo dokazuje jeho hlboký zmysel
 173. pre empatiu a porozumenie.
 174. Pravdu nielen stelesňoval, ale milióny ľudí učil
 175. ako nájsť túto pravdu v samých sebe.
 176. Čakali sme na človeka ako Madiba,
 177. aby bol prepustený nielen väzeň ale aj žalárník.
 178. Aby ukázal, že musíte veriť
 179. iným, aby oni mohli veriť vám.
 180. Aby učil, že zmierenie nie je otázkou ignorácie
 181. krutej minulosti, ale prostriedok ako jej čeliť
 182. začlenením a veľkorysosťou a pravdou.
 183. Zmenil zákony,
 184. ale zmenil aj srdcia.
 185. Pre obyvateľov Južnej Afriky a
 186. pre tých, ktorých inšpiroval
 187. po celom svete, je však Madibov odchod
 188. časom smútku, časom oslavy hrdinského života.
 189. Ale myslím si, že v každom z nás by mal vzbudiť aj čas
 190. na čestné sebahodnotenie.
 191. Bez ohľadu na náš stav alebo okolnosti
 192. musíme sa pýtať: "Ako sa mi podarilo
 193. uplatniť jeho lekcie v mojom vlastnom živote.
 194. To je otázka, ktorú sa pýtam sám seba
 195. ako človek a ako prezident.
 196. Vieme, že tak ako Južná Afrika
 197. aj Spojené štáty prekonali stáročia rasového
 198. utláčania.
 199. Tak ako aj tu prinieslo obete, nespočítateľných ľudských obetí
 200. známych a neznámych, aby uzreli svetlo nového dňa.
 201. Michelle a ja máme osoh
 202. z tejto snahy,
 203. ale v Amerike
 204. a v Južnej Afrike a v krajinách po celom
 205. svete nemôžeme dovoliť, aby náš pokrok zatienila skutočnosť,
 206. že naša práca nie je ešte dokončená.
 207. Snahy, ktoré nasledujú víťazstvo
 208. formálnej rovnosti alebo univerzálnych občianskych práv,
 209. nemusia byť naplnené drámou a morálnou jasnosťou tak ako tie
 210. ktoré existovali predtým, ale nie sú o to menej dôležité.
 211. Na celom svete v súčastnosti stále vidíme
 212. deti trpiace hladom a chorobami, stále
 213. vidíme zchátralé školy, stále vidíme mladých ľudí
 214. bez vyhliadky do budúcnosti. Na celom svete
 215. sú stále väznení muži a ženy za svoje politické
 216. názory a sú stále prenasledovaní za to ako vyzerajú,
 217. koho uctievajú a koho majú radi a to sa stále v súčastnosti deje.
 218. A tak aj my
 219. musíme konať v mene spravodlivosti.
 220. Aj my musíme konať v mene mieru.
 221. Existuje príliš veľa ľudí, ktorí príliš šťastne prijmú
 222. Madibovo dedičstvo rasového zmierenia, ale
 223. vášnivo odolávajú dokonca aj miernym reformám, ktoré by odsúdili
 224. chronickú chudobu a rastúcu nerovnosť.
 225. Existuje príliš veľa vodcov, ktorí prejavujú solidaritu
 226. s Madibovym bojom za slobodu, ale to netolerujú
 227. to isté pre svojich vlastných ľudí.
 228. A existuje príliš veľa z nás,
 229. príliš veľa z nás na hranici, spokojných
 230. so samoľúbosťou alebo cynizmom
 231. keď naše hlasy majú byť vypočuté.
 232. Otázky ktorým dnes čelíme
 233. ako propagovať rovnosť a spravodlivosť, ako presadzovať
 234. slobodu a ľudské práva, ako ukončiť konflikt a
 235. sektárske vojny, tieto veci nemajú
 236. jednoduché odpovede. Ale neexistovali žiadne jednoduché odpovede
 237. ani pre to dieťa narodené
 238. počas 1. svetovej vojny. Nelson Mandela nám pripomína, že
 239. vždy sa veci zdajú nemožné, kým nie sú hotové.
 240. Južná Afrika nám ukazuje, že je to pravda.
 241. Južná Afrika nám ukazuje, že sa môžeme zmeniť, že si môžeme
 242. vybrať svet, ktorý nevymedzujú naše rozdiely, ale naše spoločné
 243. nádeje. Môžeme si zvoliť svet, ktorý nie je charakterizovaný konfliktom,
 244. ale mierom a spravodlivosťou a príležitosťou.
 245. Už nikdy neuvidíme
 246. Nelsona Mandelu,
 247. ale môžem povedať, že mladí ľudia v Afrike
 248. že mladí ľudia po celom svete
 249. aj vy môžete urobiť jeho životné dielo
 250. vašim vlastným.
 251. Pred viac ako tridsiatimi rokmi, keď som bol ešte študentom,
 252. som sa dozvedel o Nelsonovi Mandelovi
 253. a bojoch, ktoré prebiehali v tejto krásnej krajine
 254. a niečo to vo mne vzbudilo.
 255. Prebudila sa moja zodpovednosť voči iným
 256. a voči mne, ktorá ma vyslala na nepravdepodobnú cestu
 257. a doviedla ma až sem.
 258. A napriek tomu, že nikdy nebudem takým vzorom ako Madiba,
 259. stále túžim byť lepším človekom.
 260. Prihovára
 261. sa k tomu najlepšiemu, čo je v nás.
 262. Po tom ako tento veľký osloboditeľ odpočinie na večný spánok
 263. a vrátime do nášich miest a
 264. a obcí a zapojíme sa do nášej každodennej rutiny,
 265. hľadajme jeho
 266. silu, hľadajme
 267. veľkosť jeho ducha niekde v nás.
 268. A keď sa v noci zotmie,
 269. keď nespravodlivosť bude príliš ťažká v našich srdciach,
 270. keď sa naše najlepšie predložené plány budú zdať mimo dosah,
 271. spomínajme na Madibu
 272. a slová, ktoré mu priniesli útechu medzi štyrmi stenami
 273. jeho väzenskej cely: "nezáleží na tom
 274. aká úzka je brána,
 275. aká tŕnistá je cesta k nej trestom
 276. ja som svojho osudu pánom,
 277. ja som svojej duše kapitánom,
 278. Aký úžasný človek to bol. Bude nám veľmi chýbať.
 279. Nech Boh žehná pamiatke Nelsona Mandelu.
 280. Nech Boh žehná obyvateľom Južnej Afriky.